titulní strana > tisková zpráva
Nová vyhláška MŽP: Ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady. Recyklace má být stále Popelkou Evropě navzdory
1. listopadu 2016 11:57
PRAHA (Hnutí DUHA a Arnika) - Ministerstvo životního prostředí poslalo do Legislativní rady vlády návrh vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky. Nová vyhláška požaduje, aby se v ČR pálily i nehořlavé odpady zbývající po dotřídění odpadů [1], takže dotřiďování odpadů na hořlavé a nehořlavé by ztratilo smysl.

Loni schválená novela zákona o odpadech zakazuje od roku 2024 směsné komunální odpady [2] skládkovat, budou se moci jen dotřiďovat nebo pálit. Podle nové vyhlášky však bude možné odpady pouze spalovat, což vyvolá zbytečné investice ve výši desítek miliard korun [3]. Zvýšené náklady zaplatí obce a domácnosti v platbě za odpad [4].

Legislativní rada vlády má brzy projednat dva nové odpadové předpisy. Návrh vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, který zakazuje skládkovat i v podstatě nehořlavé odpady a podporuje tak pálení směsných odpadů. A nový zákon o odpadech, který trvá na zákazu skládkování odpadů od roku 2024, přičemž nepočítá s tím, že by se recyklovala byť polovina odpadů, ačkoli jde o evropský odpadový trend, k němuž se vláda zavázala v programovém prohlášení [5]. Závěr je jednoznačný, většina odpadů se má podle ministra Brabce po roce 2024 pálit.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA řekl:
"Ministr Brabec navrhuje nízkou míru recyklace a požaduje pálení i nehořlavých odpadů. Křiví se tím odpadový trh ve prospěch spaloven odpadů. Zákaz skládkování spalitelných odpadů vedl všude na světě k výstavbě nadkapacit spaloven odpadů. Ministr Brabec se snaží tuto chybu zopakovat. Zodpovědnost za zbytečně zvýšené náklady za nakládání s odpady ponesou za osm let domácnosti a obce, ale inkasovat bude spalovací lobby."

Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady v Arnice a předseda Arniky, řekl:
"Spalovny odpadů zdaleka vše nespálí, z každé tuny komunálních odpadů zůstane přibližně 350 kilogramů strusky, popela a popílku s nakoncentrovanými těžkými kovy a nebezpečnými organickými látkami, jako jsou dioxiny či polyaromatické uhlovodíky. Ty často končí v náspech silnic, jako podklad chodníků anebo v cyklostezkách, jak jsme před časem zjistili v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Další nárůst spalovaného odpadu povede k tlaku tak po naší krajině rozházet desetitisíce až statisíce tun odpadů s toxickými látkami. I státy, které přijaly zákaz skládkování komunálního odpadu, zbytky ze spaloven skládkují. Odpad se ale nevykazuje jako komunální. Jde tedy jen o hru s čísly. Recyklace a předcházení vzniku odpadů jsou šetrnější než jejich spalování."


Kontakty
Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, 604 207 302, ivo.kropacek@hnutiduha.cz
Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady v Arnice a předseda Arniky, 603 582 984, jindrich.petrlik@arnika.org

Poznámky:
[1] Na skládkách nemá končit odpad s vyšší výhřevností než 6,5 MJ/kg v sušině. Odpady se však před spalováním samozřejmě sušit nebudou. Reálně tedy jde o zákaz skládkování odpadu s výhřevností vyšší než 4 MJ/kg, což je již v podstatě nehořlavý odpad.
[2] Směsné komunální odpady, jsou zjednodušeně odpady, které zůstanou v černých popelnicích.
[3] Podle předložených projektů v rámci Operačního programu životní prostředí jsou průměrné náklady na výstavbu spalovny odpadů ve výši 28750 Kč na tunu instalované kapacity. Přesun odpadů ze skládek do spaloven tak vyvolá investice ve výši desítek miliard korun.
[4] Výstavba a provoz spaloven je nákladnější než skládkování. Rozdíl musí někdo zaplatit.
[5] Podle tabulky č. 2, přílohy číslo 10 návrhu zákona o odpadech získají úspěšné obce slevu ze skládkování odpadů, pokud budou v roce 2022 recyklovat 45 % komunálních odpadů. Z toho je zřejmé, že MŽP předpokládá, že ani v roce 2022 nebude 45 % míra recyklace běžnou praxí, ale výjimkou hodnou ocenění.
Další tiskové zprávy:
17. května 2024 13:18
17. května 2024 10:49
17. května 2024 10:12
17. května 2024 07:41
17. května 2024 07:17

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama