ecomonitor.cz
verze pro tisk
3.7.2020 - Co zkoumala lesnická věda v roce 2019
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Výsledky lesnického výzkumu získané na pracovištích VÚLHM jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací. Hlavními poskytovateli výzkumných grantů jsou Národní agentura pro zemědělský výzkum a Technologická agentura ČR. Lesnickému oboru v roce 2019 dominovalo téma kůrovcové kalamity. Kromě vlastního šíření tohoto škůdce nabývala na významu i témata ekologie rozsáhlých holin, nových způsobů obnovy lesa v těchto podmínkách, alternativní skladby dřevin, dostupnosti reprodukčního materiálu i škod na výsadbách hraboši či spárkatou zvěří.

3.7.2020 - Naučná stezka Kladská získala prestižní cenu Adolfa Heyduka
Mariánské Lázně (Správa CHKO Slavkovský les) - Naučná stezka byla oceněna návštěvníky

2.7.2020 - Antiekologické výroky nejčastěji řekli Klaus s Babišem
BRNO (Děti Země) - Václav Klaus získal tři Zelené perly a Andrej Babiš dvě

2.7.2020 - Zachránění raci kamenáči byli dnes vypuštěni do nového domova
KŘIVOKLÁT (MŽP ČR) - Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo dnes vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V nedalekém Stroupinském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a dnes vypustit zpátky do přírody [1]. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí [2].

2.7.2020 - Dobrovolníci budou v létě pomáhar s obnovou lesů. Velkým problémen zůstává přemnožená zvěř
PRAHA (Hnutí DUHA) - Třiadvacátý ročník Týdnů pro divočinu, během nichž se dobrovolníci každoročně zapojují do práce na obnově zdravého lesa, harmonické krajiny i vytváření míst pro divočinu, proběhne v letošním roce v osmi turnusech. Více než stovka účastníků se vydá pomáhat přírodě v cenných a chráněných územích napříč Českou republikou od Šumavy až po Bílé Karpaty. [1]

2.7.2020 - Společnost Air Products získala již třetí rok za sebou zlatou medaili EcoVadis za společenskou odpovědnost firem
(Air Products) - Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový producent průmyslových plynů, dnes oznámila, že opět získala zlatou medaili za aktivity společenské odpovědnosti (CSR) od nadnárodní ratingové agentury EcoVadis. Je to již třetí rok v řadě, kdy získala nejvyšší ocenění za výsledky při ochraně a zlepšování životního prostředí, pracovních podmínek a vztahů s obchodními partnery.

2.7.2020 - Komentář Dany Balcarové: Novela stavebního zákona - Zrychlení výstavby, nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
PRAHA (Česká pirátská strana) - Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv analytických podkladů a širší diskuze s odborníky. To se odrazilo na její kvalitě - i po připomínkovém řízení má novela stále řadu vážných nedostatků. Pro mě je nedostatečná především ochrana veřejných zájmů, mezi které spadá i ochrana životního prostředí.

2.7.2020 - Lidovci chtějí sjednotit tankovací pistole na LPG
PRAHA/BRUSEL (KDU-ČSL) - V současné době existuje v EU několik druhů zcela odlišných plnících pistolí pro tankování LPG. V praxi to znamená, že pokud člověk chce jet i jen do sousedního Německa, musí s sebou mít hned tři různé koncovky. Situaci chtějí řešit lidovci, kteří se zasazují o jejich sjednocení.

1.7.2020 - Novinky v KRNAP: nová zonace, klidová území, nový návštěvní řád KRNAP a změna značení cyklotras
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Od 1. července se na území KRNAP mění několik věcí. Především vstoupila v platnost nová zonace KRNAP a ministerstvem životního prostředí byla nově na území KRNAP vyhlášena tři klidová území a mění se značení cyklotras vyhrazených Správou KRNAP.

1.7.2020 - České přípravy nového systému zemědělských dotací nejsou transparentní. Evropské cíle pro zdravou krajinu nebudou schopny splnit
PRAHA (Hnutí DUHA) - Evropská i česká krajina čelí stále intenzivnějším dopadům klimatické změny v podobě vyšších teplot, extrémů počasí, usychání lesů nebo poklesu biodiverzity. Bez výrazné proměny hospodaření je ohrožena nejen příroda, ale i dlouhodobá ekonomická udržitelnost našeho zemědělství a lesnictví. Podle Ministerstva zemědělství jsou však nové strategie v rámci Zelené dohody pro Evropu příliš ambiciózní [1]. Hnutí DUHA také upozorňuje na chybějící transparentnost při přípravě plánu pro rozdělení 200 miliard korun v zemědělských dotacích.

1.7.2020 - Proč je nám pod stromy dobře? Chladí potichu i zdarma, zaznělo na semináři o městské zeleni
PRAHA (Česká pirátská strana) - Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. „S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech stránkách má příznivý vliv na lidské zdraví. Hledejme proto cesty, jak rozšiřování městské zeleně usnadnit,“ uvedla Pirátka Balcarová, která bude v příštím týdnu interpelovat ministra Karla Havlíčka ve věci ochrany kořenových systémů a městských inženýrských sítí.

1.7.2020 - Komentář Dany Balcarové: Nové vodní nádrže problém se suchem nevyřeší, další betonování problém jen zhorší
PRAHA (Česká pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin.

30.6.2020 - Ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo 21 nových lokalit k zařazení do tzv. generelu vodních nádrží
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových lokalit.

30.6.2020 - M. Toman: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu na období sucha
PRAHA (MZe ČR) - Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, dá MZe k diskusi.

30.6.2020 - ČSSD s podporou Zelených: Vrátíme Zlínskému kraji dobrého hospodáře!
ZLÍN (ČSSD Zlínský kraj) - Česká strana sociálně demokratická představila ve Zlíně své kandidáty pro nadcházející krajské volby ve Zlínském kraji. Kandidátní listinu povede lékařka, dlouholetá komunální politička z Kroměříže a bývalá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Na kandidátní listině sociální demokracie jsou také členové Strany Zelených a nezávislé osobnosti. V neposlední řadě je na ní i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

30.6.2020 - Zelení vyzývají předsedy sněmovních stran: nehrajte s Babišem hru na dukovanský tunel a zveřejněte smlouvy
PRAHA (Strana zelených) - Zelení upozorňují, že neveřejné jednání předsedů parlamentních stran s premiérem Babišem týkající se utajených smluv na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech je vysoce rizikové. „Tím, že předsedové sněmovních stran přistupují na premiérovu hru ohledně Dukovan a akceptují, že smlouvy s ČEZem uvidí jen oni a nikoli veřejnost, která to nakonec celé zaplatí, se stávají spolupachateli tohoto jaderného tunelu,“ komentuje situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

30.6.2020 - M. Toman: Novela mysliveckého zákona změní myslivost
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona dnes schválila vláda.

30.6.2020 - Piráti odmítají dotování dostavby Dukovan spotřebiteli a zdražování elektřiny, se zástupci vlády se sejdou opět za týden
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti přišli na schůzku s premiérem Andrejem Babišem a předsedy sněmovních stran k dostavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany s několika klíčovými požadavky, které prezentovali již minulý týden. Na dnešním setkání Piráti dostali garanci, že dojde ke změnám ve státní energetické koncepci. Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ však nadále trvají na nevýhodném modelu, kdy Dukovany má dostavit ČEZ a spotřebitelé formou příspěvku mají pak tuto stavbu dotovat. Návrh Pirátů oproti tomu počítá s podporou státu, který bude stoprocentním majitelem firmy, která stavbu zajistí, peníze tak zůstanou v kapsách spotřebitelů.

29.6.2020 - Aktuální komentář k novele mysliveckého zákona: chybí odborná diskuse nad vyhláškami k plánování lovu zvěře
PRAHA (Hnutí DUHA) - "Vláda ČR dnes schválila návrh novely zákona o myslivosti, který na popud Českomoravské myslivecké jednoty narychlo připravilo Ministerstvo zemědělství [1]. Usiluje zejména změnit ustanovení zákona schválená na podzim poslanci a poslankyněmi, která měla pomoci nastolit rovnováhu mezi početností spárkaté zvěře a stavem lesů.

29.6.2020 - ČEZ vypouští nejvíce rtuti do ovzduší. A chce pokračovat bez ohledu na nové limity. Akcionáři dnes grilují vedení ČEZ na valné hromadě
PRAHA (Hnutí DUHA) - Velký transparent "ČEZ největší dodavatel rtuti do ovzduší. Zdarma pro všechny!" nad vchodem do Kongresového centra Praha dnes vítal manažery a akcionáře firmy ČEZ při příchodu na valnou hromadu firmy. V humorném happeningu se muž s obřím teploměrem přes rameno domáhal doplnění rtutí zdarma. Akce pořádaná Hnutím DUHA s podporu Greenpeace a Limity jsme my upozornila na skandální skutečnost, že státem většinově vlastněná firma usiluje o výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren.

29.6.2020 - Sedlák Daniel Pitek kandiduje do Senátu. Trápí nás zmrzačená krajina a nízká podpora drobných a středních živnostníků
LOUNY (Strana zelených) - Daniel Pitek, známý jako sedlák pod Milešovkou, kandiduje do Senátu Parlamentu ČR na Lounsku, Žatecku a Rakovnicku. Do voleb vstupuje jako nezávislý kandidát za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany. Ve své kampani využije své zkušenosti s hospodařením na šesti stech hektarech v Českém středohoří. Zaměří se na témata, jako jsou sucho, povodně, masivní rozpad lesů, neúroda klíčových plodin, zástavba zemědělské půdy, podpora regionálních výrobků a malých a středních živnostníků. Usilovat bude také o zápis Berounky na seznam Světového dědictví UNESCO.

29.6.2020 - “Neexistuje žádný rozumný důvod, proč nesnižovat uhlíkovou stopu”, zjistili účastníci letošní CO2 ligy
BRNO (ZO ČSOP Veronica) - Celoroční program pro školy, CO2 liga, dospěl do finále. Úspěšní účastníci programu, který se zabývá klimatickou krizí, se setkali na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali svoji celoroční činnost dalším týmům. Program organizuje Ekologický institut Veronica, letos již po desáté.

29.6.2020 - Zelené úspěchy v Evropě: v Irsku jsou zelení nově ve vládě, ve Francii historicky uspěli v komunálních volbách
PRAHA/PAŘÍŽ (Strana zelených) - Uplynulý víkend přinesl další pokračování zelené vlny v Evropě. Irská strana zelených se stala součástí nové vlády a je po Švédsku, Finsku, Lucembursku a Rakousku pátou zemí, ve které jsou Zelení součástí vlády. Výrazný úspěch zaznamenali Zelení ve Francii. Zatímco doposud měli pouze jediného starostu většího města, alpského Grenoblu, po druhém kole komunálních voleb je jasné, že zelený starosta nebo starostka budou vládnout mnoha velkým francouzským městům – Lyonu, Bordeaux, Štrasburku, Besançonu, Poitiers, Annecy, a Tours.

26.6.2020 - Výsledky anket „Ropák 2019“ a „Zelená perla 2019“
BRNO (Děti Země) - Ropáka 2019 získala ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová a Zelenou perlu 2019 předseda české vlády, poslanec, předseda hnutí ANO a majitel Zelené perly 2013 Andrej Babiš. Rozhodlo o tom 86 členů Komise ze 103.

26.6.2020 - Ministrovi jsme předali 15370 podpisů proti jedům v krajině
PRAHA (Strana zelených) - Ve čtvrtek jsme za účasti spolupředsedkyně Magdaleny Davis, senátora Přemysla Rabase a senátora Petra Orla oficiálně předali ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi petici Krajina bez jedů, kterou podepsalo přes 15 tisíc lidí.

26.6.2020 - Piráti odmítají zdražování energií pro občany i netransparentnost v dostavbě Dukovan. Představili vlastní řešení
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti odmítají další zdražování energií pro občany i nákladnou a netransparentní dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Proto předloží příští týden premiérovi Andreji Babišovi seznam svých požadavků na zefektivnění, zprůhlednění a snížení ceny celého projektu. „Piráti v první řadě budou trvat na tom, aby dostabu nerealizoval ČEZ, ale stát. Současná snaha vlády tlačit ČEZ podle nás akorát zavání levotou. Zcela absurdní je pak návrh, aby příliš drahou elektřinu z nového bloku platili spotřebitelé ve svých fakturách,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Případná provozní podpora by pak měla být kompenzována čistě státem, nikoli občany v platbách za elektřinu.

25.6.2020 - Ministr Brabec na Vysočině otevřel nový Dům přírody v CHKO Žďárské vrchy a navštívil lokalitu uvažované nádrže Stržský potok
SNĚŽNÉ (MŽP ČR a AOPK ČR) - Ministr Richard Brabec a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc dnes společně slavnostně zahájili provoz již devátého Domu přírody. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného se veřejnosti plně otevře na začátku letních prázdnin.

25.6.2020 - Reakce na tiskovou zprávu Hospodářské komory ČR: Nový stavební zákon je učebnicovým příkladem odstranění resortismu
PRAHA (MMR ČR) - Hospodářská komora vydala tiskovkou zprávu s titulkem: Nový stavební zákon bude vyhovovat jen úředníkům. Zpráva podle ní vychází z analýzy nového stavebního zákona. Velmi rádi analýzu HK prostudujeme a detailně se k ní vyjádříme, pokud nám ji Hospodářská komora poskytne. Tvrzení uvedená v tiskové zprávě jsou spíše opět dokola opakované proklamace, nicméně znovu se pokusíme vysvětlit, že se nezakládají na pravdě.

25.6.2020 - Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi nejlepší trojicí zemí EU
PRAHA (MZe ČR) - Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také suchu bylo věnované dnešní Žofínské fórum v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české agrární diplomacie v Bruselu a s požadavky, které prosazuje na podporu českého zemědělství. Velkou část svého vystoupení věnoval ministr Toman suchu, a to zemědělskému i vodohospodářskému, a rovněž kůrovcové kalamitě.

24.6.2020 - Na Ropáka 2019 nominováni tři současní a dva bývalí ministři
(Děti Země) - Titul největšího ničitele přírody může získat Dostálová nebo Havlíček či Toman

24.6.2020 - Ministerstvo dopravy nezvládlo odstranit nelegální billboardy ani po téměř třech letech, ukázal průzkum Pirátů
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátský analytický tým zmapoval stokilometrový úsek na dálnici D1, aby se přesvědčil, zdali Ministerstvo dopravy i nadále toleruje nelegální billboardy, před kterými důrazně varují odborníci na bezpečnost silničního provozu – například BESIP. Lhůta pro odstranění těchto reklamních zařízení vypršela totiž v září 2017, dochází tedy k hrubému porušení zákona. „Ministrovi dopravy jsem doručil podnět obsahující podrobnou fotodokumentaci nelegálních billboardů a především výzvu k vyřešení této situace. Některé poutače se nacházely rovněž na území obce Ostředek, a proto jsem v dopise starostovi této obce doporučil podat žalobu pro nedovolené obohacení provozovatelů těchto billboardů,” vysvětluje pirátský poslanec a místopředseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský.

24.6.2020 - Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu dnes řešil Výbor pro životní prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí se dnes zabýval odpadovou legislativou a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod.

24.6.2020 - Jak může biografie přispět k lepšímu pochopení rozdílů mezi společnostmi a kulturami
PRAHA (Fakulta humanitních studií UK) - Ojedinělá publikace Different Lives (Různé životy), která mapuje stav biografického výzkumu ve světě i u nás, právě vychází. Zastoupení České republiky prostřednictvím příspěvku Jany Wohlmuth Markupové lze chápat jako velký úspěch tuzemského biografického výzkumu. Publikace vychází v prestižním akademickém nakladatelství Brill.


24.6.2020 - Piráti plní svůj plán na řešení sucha: Zemědělský výbor podpořil jejich návrhy na lepší využití odpadní vody i zmapování odvodňovacích drenáž
PRAHA (Česká pirátská strana) - Zemědělský výbor na středečním jednání schválil pozměňovací návrhy pirátského poslance Radka Holomčíka k novele vodního zákona. „První z nich má napomoci lepšímu využití tzv. šedé vody ve veřejných budovách, což je voda například z umyvadel, sprch, dřezů, kterou by se dalo opětovně splachovat. Druhý zlepší zveřejňování informací o umístění a stavu systémů odvodňování polí,“ uvedl Holomčík s tím, že Piráti prosazováním těchto opatření plní svůj plán boje se suchem „Vodu řešíme teď“, který představili v minulém týdnu.

24.6.2020 - Povedlo se - schváleno! Výstavba logistických a obchodních center na nejkvalitnější půdě by měla skončit
PRAHA (KDU-ČSL) - Na zemědělském výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prošly naše návrhy týkající se lepší ochrany vody, půdy a diverzity krajiny.

23.6.2020 - Za Ústecko mohou být Ropákem současný ministr Toman či bývalý ministr Kremlík nebo lobbista a Ropák 2018 Skalický
(Děti Země) - Společným důvodem nominace je výstavba jezu u Děčína

23.6.2020 - Za Středočeský kraj může Ropáka získat hejtmanka
(Děti Země) - Důvodem je snaha urychlovat přípravu dálnice D3 přes Posázaví

23.6.2020 - Za kanalizaci Labe a za elektrárnu dvě nominace na Ropáka
(Děti Země) - Vítězem ankety za Pardubicko může být krajský úředník Vlasák nebo ministr Kremlík

23.6.2020 - Olomoucký kraj má dvě nominace na Ropáka
(Děti Země) - Cenu může získat úředník přerovského magistrátu nebo hejtman kraje

23.6.2020 - Na Ropáka jsou za Jihomoravský kraj navrženy dvě osoby
(Děti Země) - Důvodem je znečišťování ovzduší drtičem suti a zvýšení hladiny Vodního díla Nové Mlýny

23.6.2020 - Stavební firmy chtějí, aby nový stavební zákon platil už příští rok
PRAHA (MMR ČR) - „Setkáváme se v nelehké době, která jistě dolehne i na stavební firmy, i když patrně trochu se zpožděním. Stát může v tuto chvíli udělat dvě věci, aby je podpořil. Vzhledem k tomu, že můžeme s největší pravděpodobností očekávat dočasný útlum soukromých investic, musí stát umožnit investorům se nadechnout a vykrýt tento jejich výpadek veřejnými investicemi. Tou druhou věcí je nový stavební zákon. Rekodifikace stavebního práva je nutná, aby naše země zůstala konkurenceschopná a zakázky do budoucna uměle nebrzdilo velmi pomalé povolování staveb,“ zahájil dnes poradce ministryně pro místní rozvoj Tomáš Sklenář konferenci Budoucnost českého stavebnictví, kterou pořádala společnost CEEC Research.

22.6.2020 - Ochranáři píší ministru Brabcovi: Hrozí závažné poškození unikátní přírody Králického Sněžníku
KRÁLÍKY (Hnutí DUHA) - Před několika dny se v médiích objevila překvapivá informace týkající se obnovy rozhledny na polské straně vrcholu Králického Sněžníku. Projekt výstavby rozhledny získal významnou dotaci z rozpočtu českého ministerstva pro místní rozvoj. Polský investor plánuje do konce června 2020 začít s výstavbou.

22.6.2020 - Expertní organizace vyzývají ministra Tomana, aby zajistil zdravou krajinu díky výrazné proměně zemědělských dotací
PRAHA (Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Juniperia, Asociace místních potravinových iniciativ, Institut Cirkulární Ekonomiky, Ekodomov a Nadace Pro půdu) - Organizace dlouhodobě působící v oblasti péče o krajinu [1] dnes v otevřeném dopise [2] vyzvaly ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zajistil transparentní přípravu nových zemědělských dotací a zasadil se o ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na evropské i české úrovni. Upozorňují přitom, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu a bude odolná proti suchu, leží právě v nastavení zemědělských dotací, které se projednávají po sedmi letech.

22.6.2020 - Správa CHKO Šumava povolila Lesům ČR kácení na většině území NPR Boubínský prales
PRAHA (Hnutí DUHA) - Správa CHKO Šumava minulý týden vydala rozhodnutí o povolení kácení z důvodu šíření kůrovce na většině území NPR Boubínský prales [1].


22.6.2020 - Piráti odstartovali kampaň do senátních voleb, do boje o křesla vyšlou 13 kandidátů
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti odstartovali oficiálně kampaň do podzimních senátních voleb. Do klání nasadili třináct kandidátů, kteří jdou do boje o křesla za Piráty. V pondělí při zahajovací akci kandidáti představili svoje vize pro působení v horní komoře Parlamentu. Chtějí zde být především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost, svoboda a digitalizace. Svou podporu jim vyjádřil také předseda Pirátů Ivan Bartoš.

22.6.2020 - Najdeme nové trhy pro naše dříví?
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Kůrovcová kalamita s sebou přináší vedle tíživých dlouhodobých ekologických problémů také katastrofální zhoršení ekonomické situace vlastníků lesů. Největší část svých příjmů totiž doposud získávali prodejem dříví. Toho je ale v současné době na trhu obrovský nadbytek, což vede k pádu prodejních cen až jeho neprodejnosti. Vlastníci proto hledají nová odbytiště a jedním z perspektivních trhů se jeví Čína.

22.6.2020 - Ministři zemědělství V4+ ke Společné zemědělské politice: Je potřeba zohlednit rozdíly v podmínkách
PRAHA (MZe ČR) - Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a doprovodných strategií vyvrcholilo dnešní videokonferenční jednání ministrů zemědělství rozšířeného formátu Visegradské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.

22.6.2020 - Šance změnit budoucnost: Piráti zahájili kampaň do krajských voleb, představili svoje lídry i program
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátská strana v pondělí oficiálně představila svých třináct lídrů do podzimních krajských voleb včetně jejich vizí i cílů a odstartovala kampaň. „Piráti se do volebního klání pouští s heslem ‚Šance změnit budoucnost’. Věřím, že nám voliči tuto šanci dají a vloží v nás důvěru, jak to udělali již několikrát, a snad mohu s čistým svědomím říci, že jsme je ještě nikdy nezklamali. Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který akci k zahájení kampaně moderoval. Piráti se chtějí v krajích zaměřit například na průhledné a zodpovědné hospodaření, transparentní zveřejňování informací, zapojení občanů do rozhodování, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb nebo ochranu krajiny před suchem.

21.6.2020 - Web "Chceme živé lesy" radí vlastníkům lesů s obnovou
JIhlava (Chceme živé lesy) - Webové stránky „Chceme živé lesy“ (www.chcemezivelesy.cz) určené drobným vlastníkům lesů, starostům a zastupitelům obcí na Českomoravské vysočině, kteří řeší v lesích problémy se suchem a přemnoženým kůrovcem, fungují a radí již tři čtvrtě roku

19.6.2020 - Dukovany budou velmi drahá volba, upozorňují Zelení
PRAHA (Strana zelených) - Zelení dlouhodobě upozorňují, že výstavba nových jaderných reaktorů v Dukovanech bude předražená a dopadne na peněženky občanů Česka. Na tiskovém briefingu v Senátu (videozáznam zde), který uspořádali ve spolupráci se senátním klubem Senátor 21, upozornili na značné množství rizik a oznámili spuštění petice „Nechceme platit za Dukovany“ – www.nechcemeplatit.cz, která na finanční riziko výstavby nových jaderných zdrojů v Dukovanech upozorňuje veřejnost. “Odhadujeme se, že Dukovany by mohly stát daňové poplatníky až 20 miliard ročně a to po dobu 30 let,” komentuje možné náklady spolupředseda Zelených Michal Berg.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 846 | Další

Online diskuse
3.7.2020 - Co zkoumala lesnická věda v roce 2019
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Výsledky lesnického výzkumu získané na pracovištích VÚLHM jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací. Hlavními poskytovateli výzkumných grantů jsou Národní agentura pro zemědělský výzkum a Technologická agentura ČR. Lesnickému oboru v roce 2019 dominovalo téma kůrovcové kalamity. Kromě vlastního šíření tohoto škůdce nabývala na významu i témata ekologie rozsáhlých holin, nových způsobů obnovy lesa v těchto podmínkách, alternativní skladby dřevin, dostupnosti reprodukčního materiálu i škod na výsadbách hraboši či spárkatou zvěří.

3.7.2020 - Naučná stezka Kladská získala prestižní cenu Adolfa Heyduka
Mariánské Lázně (Správa CHKO Slavkovský les) - Naučná stezka byla oceněna návštěvníky

2.7.2020 - Antiekologické výroky nejčastěji řekli Klaus s Babišem
BRNO (Děti Země) - Václav Klaus získal tři Zelené perly a Andrej Babiš dvě

2.7.2020 - Zachránění raci kamenáči byli dnes vypuštěni do nového domova
KŘIVOKLÁT (MŽP ČR) - Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo dnes vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V nedalekém Stroupinském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a dnes vypustit zpátky do přírody [1]. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí [2].

2.7.2020 - Dobrovolníci budou v létě pomáhar s obnovou lesů. Velkým problémen zůstává přemnožená zvěř
PRAHA (Hnutí DUHA) - Třiadvacátý ročník Týdnů pro divočinu, během nichž se dobrovolníci každoročně zapojují do práce na obnově zdravého lesa, harmonické krajiny i vytváření míst pro divočinu, proběhne v letošním roce v osmi turnusech. Více než stovka účastníků se vydá pomáhat přírodě v cenných a chráněných územích napříč Českou republikou od Šumavy až po Bílé Karpaty. [1]

2.7.2020 - Společnost Air Products získala již třetí rok za sebou zlatou medaili EcoVadis za společenskou odpovědnost firem
(Air Products) - Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový producent průmyslových plynů, dnes oznámila, že opět získala zlatou medaili za aktivity společenské odpovědnosti (CSR) od nadnárodní ratingové agentury EcoVadis. Je to již třetí rok v řadě, kdy získala nejvyšší ocenění za výsledky při ochraně a zlepšování životního prostředí, pracovních podmínek a vztahů s obchodními partnery.

2.7.2020 - Komentář Dany Balcarové: Novela stavebního zákona - Zrychlení výstavby, nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů?
PRAHA (Česká pirátská strana) - Jakožto předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí jsem za spolupráce senátorky Jitky Seitlové a poslance Jana Chvojky dnes pod svou záštitou uspořádala seminář Rekodifikace stavebního práva: Zrychlení výstavby nebo poškození životního prostředí a dalších veřejných zájmů? Seminář jsme se rozhodli uspořádat především proto, že novela stavebního zákona vznikla bez jakýchkoliv analytických podkladů a širší diskuze s odborníky. To se odrazilo na její kvalitě - i po připomínkovém řízení má novela stále řadu vážných nedostatků. Pro mě je nedostatečná především ochrana veřejných zájmů, mezi které spadá i ochrana životního prostředí.

2.7.2020 - Lidovci chtějí sjednotit tankovací pistole na LPG
PRAHA/BRUSEL (KDU-ČSL) - V současné době existuje v EU několik druhů zcela odlišných plnících pistolí pro tankování LPG. V praxi to znamená, že pokud člověk chce jet i jen do sousedního Německa, musí s sebou mít hned tři různé koncovky. Situaci chtějí řešit lidovci, kteří se zasazují o jejich sjednocení.

1.7.2020 - Novinky v KRNAP: nová zonace, klidová území, nový návštěvní řád KRNAP a změna značení cyklotras
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Od 1. července se na území KRNAP mění několik věcí. Především vstoupila v platnost nová zonace KRNAP a ministerstvem životního prostředí byla nově na území KRNAP vyhlášena tři klidová území a mění se značení cyklotras vyhrazených Správou KRNAP.

1.7.2020 - České přípravy nového systému zemědělských dotací nejsou transparentní. Evropské cíle pro zdravou krajinu nebudou schopny splnit
PRAHA (Hnutí DUHA) - Evropská i česká krajina čelí stále intenzivnějším dopadům klimatické změny v podobě vyšších teplot, extrémů počasí, usychání lesů nebo poklesu biodiverzity. Bez výrazné proměny hospodaření je ohrožena nejen příroda, ale i dlouhodobá ekonomická udržitelnost našeho zemědělství a lesnictví. Podle Ministerstva zemědělství jsou však nové strategie v rámci Zelené dohody pro Evropu příliš ambiciózní [1]. Hnutí DUHA také upozorňuje na chybějící transparentnost při přípravě plánu pro rozdělení 200 miliard korun v zemědělských dotacích.

1.7.2020 - Proč je nám pod stromy dobře? Chladí potichu i zdarma, zaznělo na semináři o městské zeleni
PRAHA (Česká pirátská strana) - Seminář Zeleň jako účinná klimatizace sídel konaný pod záštitou předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové se věnoval významu a roli sídelní zeleně pro úspěšnou adaptaci měst na klimatickou změnu. „S postupující klimatickou změnou začínáme doceňovat, že zeleň ve městech má nejen funkci estetickou, ale především významnou roli adaptační. Zeleň ochlazuje prostor, významně snižuje znečištění ovzduší, mění mikroklima a po všech stránkách má příznivý vliv na lidské zdraví. Hledejme proto cesty, jak rozšiřování městské zeleně usnadnit,“ uvedla Pirátka Balcarová, která bude v příštím týdnu interpelovat ministra Karla Havlíčka ve věci ochrany kořenových systémů a městských inženýrských sítí.

1.7.2020 - Komentář Dany Balcarové: Nové vodní nádrže problém se suchem nevyřeší, další betonování problém jen zhorší
PRAHA (Česká pirátská strana) - Ministerstvo životního prostředí včera Ministerstvu zemědělství odsouhlasilo dalších 21 lokalit, které budou vyhrazené pro možnou výstavbu vodních nádrží. Plánovanou výstavbu přehrad považuji za velkou chybu, protože jejich potenciál k řešení problému se suchem je minimální. Masivní zásahy do krajiny a betonování jsou naopak jednou z jeho příčin.

30.6.2020 - Ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo 21 nových lokalit k zařazení do tzv. generelu vodních nádrží
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí souhlasí s 21 lokalitami navrženými Ministerstvem zemědělství k doplnění do tzv. Generelu LAPV, zjednodušeně řečeno na seznam míst, která budou do budoucna chráněná pro případnou výstavbu vodních nádrží. Ve stávajícím Generelu LAPV je již zařazeno 65 takových lokalit.

30.6.2020 - M. Toman: Máme plán na využití meliorací, většinu přebudujeme tak, aby zadržely vodu na období sucha
PRAHA (MZe ČR) - Pozemkové úpravy, závlahy a odvodnění, ochranu půdy a její monitoring řeší Plán opatření pro řešení sucha prostřednictvím pozemkových úprav a adaptací hydromeliorací v horizontu 2030. Materiál, který nechalo zpracovat Ministerstvo zemědělství (MZe), je souhrnem opatření, která MZe v příštích 10 letech uskuteční prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). Dokument, jehož oponentem byla Česká zemědělská univerzita v Praze, dá MZe k diskusi.

30.6.2020 - ČSSD s podporou Zelených: Vrátíme Zlínskému kraji dobrého hospodáře!
ZLÍN (ČSSD Zlínský kraj) - Česká strana sociálně demokratická představila ve Zlíně své kandidáty pro nadcházející krajské volby ve Zlínském kraji. Kandidátní listinu povede lékařka, dlouholetá komunální politička z Kroměříže a bývalá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Na kandidátní listině sociální demokracie jsou také členové Strany Zelených a nezávislé osobnosti. V neposlední řadě je na ní i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

30.6.2020 - Zelení vyzývají předsedy sněmovních stran: nehrajte s Babišem hru na dukovanský tunel a zveřejněte smlouvy
PRAHA (Strana zelených) - Zelení upozorňují, že neveřejné jednání předsedů parlamentních stran s premiérem Babišem týkající se utajených smluv na výstavbu nových reaktorů v Dukovanech je vysoce rizikové. „Tím, že předsedové sněmovních stran přistupují na premiérovu hru ohledně Dukovan a akceptují, že smlouvy s ČEZem uvidí jen oni a nikoli veřejnost, která to nakonec celé zaplatí, se stávají spolupachateli tohoto jaderného tunelu,“ komentuje situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

30.6.2020 - M. Toman: Novela mysliveckého zákona změní myslivost
PRAHA (MZe ČR) - Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jehož cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona dnes schválila vláda.

30.6.2020 - Piráti odmítají dotování dostavby Dukovan spotřebiteli a zdražování elektřiny, se zástupci vlády se sejdou opět za týden
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti přišli na schůzku s premiérem Andrejem Babišem a předsedy sněmovních stran k dostavbě pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany s několika klíčovými požadavky, které prezentovali již minulý týden. Na dnešním setkání Piráti dostali garanci, že dojde ke změnám ve státní energetické koncepci. Ministerstvo průmyslu a obchodu i ČEZ však nadále trvají na nevýhodném modelu, kdy Dukovany má dostavit ČEZ a spotřebitelé formou příspěvku mají pak tuto stavbu dotovat. Návrh Pirátů oproti tomu počítá s podporou státu, který bude stoprocentním majitelem firmy, která stavbu zajistí, peníze tak zůstanou v kapsách spotřebitelů.

29.6.2020 - Aktuální komentář k novele mysliveckého zákona: chybí odborná diskuse nad vyhláškami k plánování lovu zvěře
PRAHA (Hnutí DUHA) - "Vláda ČR dnes schválila návrh novely zákona o myslivosti, který na popud Českomoravské myslivecké jednoty narychlo připravilo Ministerstvo zemědělství [1]. Usiluje zejména změnit ustanovení zákona schválená na podzim poslanci a poslankyněmi, která měla pomoci nastolit rovnováhu mezi početností spárkaté zvěře a stavem lesů.

29.6.2020 - ČEZ vypouští nejvíce rtuti do ovzduší. A chce pokračovat bez ohledu na nové limity. Akcionáři dnes grilují vedení ČEZ na valné hromadě
PRAHA (Hnutí DUHA) - Velký transparent "ČEZ největší dodavatel rtuti do ovzduší. Zdarma pro všechny!" nad vchodem do Kongresového centra Praha dnes vítal manažery a akcionáře firmy ČEZ při příchodu na valnou hromadu firmy. V humorném happeningu se muž s obřím teploměrem přes rameno domáhal doplnění rtutí zdarma. Akce pořádaná Hnutím DUHA s podporu Greenpeace a Limity jsme my upozornila na skandální skutečnost, že státem většinově vlastněná firma usiluje o výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren.

29.6.2020 - Sedlák Daniel Pitek kandiduje do Senátu. Trápí nás zmrzačená krajina a nízká podpora drobných a středních živnostníků
LOUNY (Strana zelených) - Daniel Pitek, známý jako sedlák pod Milešovkou, kandiduje do Senátu Parlamentu ČR na Lounsku, Žatecku a Rakovnicku. Do voleb vstupuje jako nezávislý kandidát za hnutí SENÁTOR 21 s podporou Pirátů, Zelených a Liberálně ekologické strany. Ve své kampani využije své zkušenosti s hospodařením na šesti stech hektarech v Českém středohoří. Zaměří se na témata, jako jsou sucho, povodně, masivní rozpad lesů, neúroda klíčových plodin, zástavba zemědělské půdy, podpora regionálních výrobků a malých a středních živnostníků. Usilovat bude také o zápis Berounky na seznam Světového dědictví UNESCO.

29.6.2020 - “Neexistuje žádný rozumný důvod, proč nesnižovat uhlíkovou stopu”, zjistili účastníci letošní CO2 ligy
BRNO (ZO ČSOP Veronica) - Celoroční program pro školy, CO2 liga, dospěl do finále. Úspěšní účastníci programu, který se zabývá klimatickou krizí, se setkali na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali svoji celoroční činnost dalším týmům. Program organizuje Ekologický institut Veronica, letos již po desáté.

29.6.2020 - Zelené úspěchy v Evropě: v Irsku jsou zelení nově ve vládě, ve Francii historicky uspěli v komunálních volbách
PRAHA/PAŘÍŽ (Strana zelených) - Uplynulý víkend přinesl další pokračování zelené vlny v Evropě. Irská strana zelených se stala součástí nové vlády a je po Švédsku, Finsku, Lucembursku a Rakousku pátou zemí, ve které jsou Zelení součástí vlády. Výrazný úspěch zaznamenali Zelení ve Francii. Zatímco doposud měli pouze jediného starostu většího města, alpského Grenoblu, po druhém kole komunálních voleb je jasné, že zelený starosta nebo starostka budou vládnout mnoha velkým francouzským městům – Lyonu, Bordeaux, Štrasburku, Besançonu, Poitiers, Annecy, a Tours.

26.6.2020 - Výsledky anket „Ropák 2019“ a „Zelená perla 2019“
BRNO (Děti Země) - Ropáka 2019 získala ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová a Zelenou perlu 2019 předseda české vlády, poslanec, předseda hnutí ANO a majitel Zelené perly 2013 Andrej Babiš. Rozhodlo o tom 86 členů Komise ze 103.

26.6.2020 - Ministrovi jsme předali 15370 podpisů proti jedům v krajině
PRAHA (Strana zelených) - Ve čtvrtek jsme za účasti spolupředsedkyně Magdaleny Davis, senátora Přemysla Rabase a senátora Petra Orla oficiálně předali ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi petici Krajina bez jedů, kterou podepsalo přes 15 tisíc lidí.

26.6.2020 - Piráti odmítají zdražování energií pro občany i netransparentnost v dostavbě Dukovan. Představili vlastní řešení
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti odmítají další zdražování energií pro občany i nákladnou a netransparentní dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Proto předloží příští týden premiérovi Andreji Babišovi seznam svých požadavků na zefektivnění, zprůhlednění a snížení ceny celého projektu. „Piráti v první řadě budou trvat na tom, aby dostabu nerealizoval ČEZ, ale stát. Současná snaha vlády tlačit ČEZ podle nás akorát zavání levotou. Zcela absurdní je pak návrh, aby příliš drahou elektřinu z nového bloku platili spotřebitelé ve svých fakturách,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš. Případná provozní podpora by pak měla být kompenzována čistě státem, nikoli občany v platbách za elektřinu.

25.6.2020 - Ministr Brabec na Vysočině otevřel nový Dům přírody v CHKO Žďárské vrchy a navštívil lokalitu uvažované nádrže Stržský potok
SNĚŽNÉ (MŽP ČR a AOPK ČR) - Ministr Richard Brabec a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc dnes společně slavnostně zahájili provoz již devátého Domu přírody. Toto návštěvnické středisko v Krátké u Sněžného se veřejnosti plně otevře na začátku letních prázdnin.

25.6.2020 - Reakce na tiskovou zprávu Hospodářské komory ČR: Nový stavební zákon je učebnicovým příkladem odstranění resortismu
PRAHA (MMR ČR) - Hospodářská komora vydala tiskovkou zprávu s titulkem: Nový stavební zákon bude vyhovovat jen úředníkům. Zpráva podle ní vychází z analýzy nového stavebního zákona. Velmi rádi analýzu HK prostudujeme a detailně se k ní vyjádříme, pokud nám ji Hospodářská komora poskytne. Tvrzení uvedená v tiskové zprávě jsou spíše opět dokola opakované proklamace, nicméně znovu se pokusíme vysvětlit, že se nezakládají na pravdě.

25.6.2020 - Ministr Toman: V šetrném zemědělském hospodaření máme náskok, jsme mezi nejlepší trojicí zemí EU
PRAHA (MZe ČR) - Společné zemědělské politice a budoucnosti českého zemědělství a také suchu bylo věnované dnešní Žofínské fórum v Praze. Ministr zemědělství Miroslav Toman na něm hovořil o tzv. Nové zelené dohodě, Strategii Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a Strategii k biodiverzitě. Účastníky fóra seznámil s procesem vyjednávání české agrární diplomacie v Bruselu a s požadavky, které prosazuje na podporu českého zemědělství. Velkou část svého vystoupení věnoval ministr Toman suchu, a to zemědělskému i vodohospodářskému, a rovněž kůrovcové kalamitě.

24.6.2020 - Na Ropáka 2019 nominováni tři současní a dva bývalí ministři
(Děti Země) - Titul největšího ničitele přírody může získat Dostálová nebo Havlíček či Toman

24.6.2020 - Ministerstvo dopravy nezvládlo odstranit nelegální billboardy ani po téměř třech letech, ukázal průzkum Pirátů
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátský analytický tým zmapoval stokilometrový úsek na dálnici D1, aby se přesvědčil, zdali Ministerstvo dopravy i nadále toleruje nelegální billboardy, před kterými důrazně varují odborníci na bezpečnost silničního provozu – například BESIP. Lhůta pro odstranění těchto reklamních zařízení vypršela totiž v září 2017, dochází tedy k hrubému porušení zákona. „Ministrovi dopravy jsem doručil podnět obsahující podrobnou fotodokumentaci nelegálních billboardů a především výzvu k vyřešení této situace. Některé poutače se nacházely rovněž na území obce Ostředek, a proto jsem v dopise starostovi této obce doporučil podat žalobu pro nedovolené obohacení provozovatelů těchto billboardů,” vysvětluje pirátský poslanec a místopředseda podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský.

24.6.2020 - Škody způsobené elektrárnou Turów a odpadovou legislativu dnes řešil Výbor pro životní prostředí
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí se dnes zabýval odpadovou legislativou a dalšími kroky v kauze rozšiřování polského dolu Turów. Na základě výzvy výboru by měla příslušná ministerstva připravit podání žaloby k Evropskému soudu kvůli škodám, které důl způsobuje české straně. Součástí bude i vyčíslení těchto škod.

24.6.2020 - Jak může biografie přispět k lepšímu pochopení rozdílů mezi společnostmi a kulturami
PRAHA (Fakulta humanitních studií UK) - Ojedinělá publikace Different Lives (Různé životy), která mapuje stav biografického výzkumu ve světě i u nás, právě vychází. Zastoupení České republiky prostřednictvím příspěvku Jany Wohlmuth Markupové lze chápat jako velký úspěch tuzemského biografického výzkumu. Publikace vychází v prestižním akademickém nakladatelství Brill.


24.6.2020 - Piráti plní svůj plán na řešení sucha: Zemědělský výbor podpořil jejich návrhy na lepší využití odpadní vody i zmapování odvodňovacích drenáž
PRAHA (Česká pirátská strana) - Zemědělský výbor na středečním jednání schválil pozměňovací návrhy pirátského poslance Radka Holomčíka k novele vodního zákona. „První z nich má napomoci lepšímu využití tzv. šedé vody ve veřejných budovách, což je voda například z umyvadel, sprch, dřezů, kterou by se dalo opětovně splachovat. Druhý zlepší zveřejňování informací o umístění a stavu systémů odvodňování polí,“ uvedl Holomčík s tím, že Piráti prosazováním těchto opatření plní svůj plán boje se suchem „Vodu řešíme teď“, který představili v minulém týdnu.

24.6.2020 - Povedlo se - schváleno! Výstavba logistických a obchodních center na nejkvalitnější půdě by měla skončit
PRAHA (KDU-ČSL) - Na zemědělském výboru v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky prošly naše návrhy týkající se lepší ochrany vody, půdy a diverzity krajiny.

23.6.2020 - Za Ústecko mohou být Ropákem současný ministr Toman či bývalý ministr Kremlík nebo lobbista a Ropák 2018 Skalický
(Děti Země) - Společným důvodem nominace je výstavba jezu u Děčína

23.6.2020 - Za Středočeský kraj může Ropáka získat hejtmanka
(Děti Země) - Důvodem je snaha urychlovat přípravu dálnice D3 přes Posázaví

23.6.2020 - Za kanalizaci Labe a za elektrárnu dvě nominace na Ropáka
(Děti Země) - Vítězem ankety za Pardubicko může být krajský úředník Vlasák nebo ministr Kremlík

23.6.2020 - Olomoucký kraj má dvě nominace na Ropáka
(Děti Země) - Cenu může získat úředník přerovského magistrátu nebo hejtman kraje

23.6.2020 - Na Ropáka jsou za Jihomoravský kraj navrženy dvě osoby
(Děti Země) - Důvodem je znečišťování ovzduší drtičem suti a zvýšení hladiny Vodního díla Nové Mlýny

23.6.2020 - Stavební firmy chtějí, aby nový stavební zákon platil už příští rok
PRAHA (MMR ČR) - „Setkáváme se v nelehké době, která jistě dolehne i na stavební firmy, i když patrně trochu se zpožděním. Stát může v tuto chvíli udělat dvě věci, aby je podpořil. Vzhledem k tomu, že můžeme s největší pravděpodobností očekávat dočasný útlum soukromých investic, musí stát umožnit investorům se nadechnout a vykrýt tento jejich výpadek veřejnými investicemi. Tou druhou věcí je nový stavební zákon. Rekodifikace stavebního práva je nutná, aby naše země zůstala konkurenceschopná a zakázky do budoucna uměle nebrzdilo velmi pomalé povolování staveb,“ zahájil dnes poradce ministryně pro místní rozvoj Tomáš Sklenář konferenci Budoucnost českého stavebnictví, kterou pořádala společnost CEEC Research.

22.6.2020 - Ochranáři píší ministru Brabcovi: Hrozí závažné poškození unikátní přírody Králického Sněžníku
KRÁLÍKY (Hnutí DUHA) - Před několika dny se v médiích objevila překvapivá informace týkající se obnovy rozhledny na polské straně vrcholu Králického Sněžníku. Projekt výstavby rozhledny získal významnou dotaci z rozpočtu českého ministerstva pro místní rozvoj. Polský investor plánuje do konce června 2020 začít s výstavbou.

22.6.2020 - Expertní organizace vyzývají ministra Tomana, aby zajistil zdravou krajinu díky výrazné proměně zemědělských dotací
PRAHA (Nadace Partnerství, Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Juniperia, Asociace místních potravinových iniciativ, Institut Cirkulární Ekonomiky, Ekodomov a Nadace Pro půdu) - Organizace dlouhodobě působící v oblasti péče o krajinu [1] dnes v otevřeném dopise [2] vyzvaly ministra zemědělství Miroslava Tomana, aby zajistil transparentní přípravu nových zemědělských dotací a zasadil se o ambiciózní reformu Společné zemědělské politiky na evropské i české úrovni. Upozorňují přitom, že klíč ke zdravé české krajině, která zadrží vodu a bude odolná proti suchu, leží právě v nastavení zemědělských dotací, které se projednávají po sedmi letech.

22.6.2020 - Správa CHKO Šumava povolila Lesům ČR kácení na většině území NPR Boubínský prales
PRAHA (Hnutí DUHA) - Správa CHKO Šumava minulý týden vydala rozhodnutí o povolení kácení z důvodu šíření kůrovce na většině území NPR Boubínský prales [1].


22.6.2020 - Piráti odstartovali kampaň do senátních voleb, do boje o křesla vyšlou 13 kandidátů
PRAHA (Česká pirátská strana) - Piráti odstartovali oficiálně kampaň do podzimních senátních voleb. Do klání nasadili třináct kandidátů, kteří jdou do boje o křesla za Piráty. V pondělí při zahajovací akci kandidáti představili svoje vize pro působení v horní komoře Parlamentu. Chtějí zde být především hlasem voličů a prosazovat pirátské hodnoty, jako jsou transparentnost, hospodárnost, svoboda a digitalizace. Svou podporu jim vyjádřil také předseda Pirátů Ivan Bartoš.

22.6.2020 - Najdeme nové trhy pro naše dříví?
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Kůrovcová kalamita s sebou přináší vedle tíživých dlouhodobých ekologických problémů také katastrofální zhoršení ekonomické situace vlastníků lesů. Největší část svých příjmů totiž doposud získávali prodejem dříví. Toho je ale v současné době na trhu obrovský nadbytek, což vede k pádu prodejních cen až jeho neprodejnosti. Vlastníci proto hledají nová odbytiště a jedním z perspektivních trhů se jeví Čína.

22.6.2020 - Ministři zemědělství V4+ ke Společné zemědělské politice: Je potřeba zohlednit rozdíly v podmínkách
PRAHA (MZe ČR) - Společným prohlášením k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) s důrazem na potřebu realistického nastavení cílů v rámci Evropské zelené dohody a doprovodných strategií vyvrcholilo dnešní videokonferenční jednání ministrů zemědělství rozšířeného formátu Visegradské skupiny (V4+). Její účastníci mj. zdůraznili potřebu zohlednění různých podmínek v jednotlivých členských státech a potřebu vyhodnotit dopady navrhovaných cílů. Poslední jednání V4+ za předsednictví České republiky ministři věnovali především budoucí podobě SZP, ochraně spotřebitele a nekalým praktikám. Vyměnili si také informace o aktuální situaci v oblasti sucha a kůrovcové kalamity.

22.6.2020 - Šance změnit budoucnost: Piráti zahájili kampaň do krajských voleb, představili svoje lídry i program
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátská strana v pondělí oficiálně představila svých třináct lídrů do podzimních krajských voleb včetně jejich vizí i cílů a odstartovala kampaň. „Piráti se do volebního klání pouští s heslem ‚Šance změnit budoucnost’. Věřím, že nám voliči tuto šanci dají a vloží v nás důvěru, jak to udělali již několikrát, a snad mohu s čistým svědomím říci, že jsme je ještě nikdy nezklamali. Cesta k vybudování moderních krajů nové generace začíná právě teď,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který akci k zahájení kampaně moderoval. Piráti se chtějí v krajích zaměřit například na průhledné a zodpovědné hospodaření, transparentní zveřejňování informací, zapojení občanů do rozhodování, lepší dostupnost zdravotních i sociálních služeb nebo ochranu krajiny před suchem.

21.6.2020 - Web "Chceme živé lesy" radí vlastníkům lesů s obnovou
JIhlava (Chceme živé lesy) - Webové stránky „Chceme živé lesy“ (www.chcemezivelesy.cz) určené drobným vlastníkům lesů, starostům a zastupitelům obcí na Českomoravské vysočině, kteří řeší v lesích problémy se suchem a přemnoženým kůrovcem, fungují a radí již tři čtvrtě roku

19.6.2020 - Dukovany budou velmi drahá volba, upozorňují Zelení
PRAHA (Strana zelených) - Zelení dlouhodobě upozorňují, že výstavba nových jaderných reaktorů v Dukovanech bude předražená a dopadne na peněženky občanů Česka. Na tiskovém briefingu v Senátu (videozáznam zde), který uspořádali ve spolupráci se senátním klubem Senátor 21, upozornili na značné množství rizik a oznámili spuštění petice „Nechceme platit za Dukovany“ – www.nechcemeplatit.cz, která na finanční riziko výstavby nových jaderných zdrojů v Dukovanech upozorňuje veřejnost. “Odhadujeme se, že Dukovany by mohly stát daňové poplatníky až 20 miliard ročně a to po dobu 30 let,” komentuje možné náklady spolupředseda Zelených Michal Berg.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 846 | Další