titulní strana > o nás
Ecomonitor spí

Projekt EcoMonitor je pro nedostatek finančních prostředků na provoz v režimu spánku. Pokud s tím chcete něco udělat, napište na e-mail bezk@bezk.cz. Následující informace již nejsou aktuální.

Kdo jsme

Projekt EcoMonitor (monitor@ecn.cz) je denně aktualizovaná databáze článků z domácího denního tisku, periodických časopisů i internetových informačních serverů o životním prostředí, včetně tiskových zpráv dotčených organizací. Denně navíc zveřejnuje jeden rozsáhlý text ze zahraničních médií v českém překladu.

Tuto databázi provozuje Brontosauří ekocentrum Zelený klub, česká nevládní organizace zaměřená na zpřístupňování informací z oblasti životního prostředí. Databáze EcoMonitor funguje od roku 1996, je neustále aktualizován a v současnosti obsahuje téměř 50 tisíc článků a tiskových zpráv. V rámci České republiky se jedná o jedinou rešeršní databázi mediální odezvy environmentální problematiky, jež je navíc pro uživatele přístupná bezplatně 24 hodin denně. Po technické stránce projekt spravuje organizace Econnect.

Tyto stránky jsou nyní provozovány za finančního přispění hlavního města Prahy a Ministerstva životního prostředí ČR, které přispělo na projekt EcoMonitor v rámci výběrového řízení na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.


Co je databáze EcoMonitor

Databáze EcoMonitor je rozdělena na 3 hlavní části.

1) Monitoring domácího tisku:
V této části je možné najít výběr zajímavých článků z velkých domácích deníků (včetně jejich regionálních mutací), některých časopisů a řady internetových zpravodajských serverů. Velká pozornost je kladena i na menší a méně známé zdroje. Databáze nepokrývá plně celou oblast životního prostředí, ale obsahuje pouze zajímavé nebo důležité články ze sledované oblasti. Příspěvky je zde možné najít od roku 2001.

Starší články do roku 2001 jsou umístěny v archívu, který obsahuje plné texty článků týkajících se životního prostředí a plně pokrývá sledované zdroje.

2) Zahraniční cizojazyčné zdroje (vlastní překladové články):
Ze zahraničních zdrojů vycházíme při tvorbě vlastních delších textů. Chceme tak čtenářům zpřístupnit jinak často nedostupné materiály, ale také upozorňovat na zajímavé zahraniční zdroje, popřípadě zajímavá témata. Pro naše překladové články využíváme především texty BBC, The Guardian, MSNBC News, The New York Times, Le Monde, The Independent nebo Swisstxt, ale i servery jako jsou AllAfrica.com. nebo Environmental News Network. Tyto zdroje jsou průběžně obměňovány a aktivně vyhledáváme nové. Vycházíme především z anglicky psaných médií, ale část textů je i z německých a francouzských zdrojů. Články v databázi je možné najít od dubna 2003.

3) Tiskové zprávy:
Poslední oblastí, které EcoMonitor věnuje svoji pozornost, je zveřejnování tiskových zpráv vydávaných jednak státní správou (MŽP, MDS), orgány Evropské unie, ale především nevládními organizacemi (např. Arnika, ČSOP, Děti země, Greenpeace atd.). Aktuální vyhledávání je možné od roku 1997.


Personální zabepečení provozu

Vedoucí projektu: Hugo Charvát
Redaktoři a editoři: Hana Hermová, Vendula Maráková, Jan Šatoplet
Údržba HTML stránek: Radek Svítil
Grafická úprava: Hugo Charvát, Jan Šatoplet
Na technické správě programu spolupracují zaměstnanci Econnectu: Honza Malík


Cíle a výsledky projektu

Naším cílem je zpřístupnit uživatelům internetu informace o životním prostředí. Zaměřujeme se zejména na nevládní ekologické organizace, studenty, státní správu, novináře a knihovny, ale využívají nás i některé komerční subjekty.

Databáze je postavena na těchto zásadách:

Náš projekt byl jedním ze tří oceněných projektů, které byly vybrány v rámci pilotního projektu GIP Evropské unie a skupiny G 7 za přínos pro vytváření informační společnosti.


EcoMonitor podpořili:

Server byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi v roce 2003, 2004 a 2005.

< zpět na titulní stranu