titulní strana > tisková zpráva
Ministr Jurečka (KDU-ČSL) chce zpřísnit evidenci kyanidů v provozech
1. prosince 2022 11:08
PRAHA (MŽP ČR) - Ochrana vody a její kvality je nejen kvůli klimatické změně neoddiskutovatelnou prioritou. Kromě novely vodního zákona a návrhu ústavní ochrany vody a půdy, které během letošního roku MŽP připravilo a jsou již v procesu schvalování, chce nyní MŽP zpřísnit ohlašovací práh pro kyanidy. Přísnější legislativa by podle ministra Jurečky měla zlepšit povědomí o výskytu kyanidů ve výrobních procesech daných provozů a ve svém důsledku kvalitu vody v českých řekách.

„Chránit vodu znamená dnešní i budoucí svět. Pro zlepšení stavu českých řek je třeba nastavit legislativní prostředí tak, abychom mohli co nejlépe předcházet případným ekologickým haváriím. Potřebujeme proto také precizněji sledovat jedy, které do řek míří. Ministerstvo životního prostředí se zaměřuje na sledovaní vypouštění škodlivých látek do řek a aktuálně chce zpřísnit ohlašovací prahy pro kyanidy,“ představuje ministr životního prostředíMarian Jurečka (KDU-ČSL) návrh novely vládního nařízení. Podkladem k němu byly studie, které ministerstvo zadalo prestižním univerzitním pracovištím. „Zpřísněním vůči kyanidům a rozšířením portfolia sledovaných látek o dvacet nových látek ze skupiny PFAS zlepšíme kondici českých řek. Díky úpravě budeme moci škodlivé látky pečlivě monitorovat a případně požadavky ještě zpřísnit. Musíme se dokázat ponaučit z kauzy Bečva, která dopadla ve všech ohledech naprostým fiaskem,“zdůrazňuje ministr Jurečka.

Návrh novely nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ), připravilo Ministerstvo životního prostředí na základě studií Univerzity Pardubice a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Náměstek ministra pro sekci ochrany životního prostředí David Surý doplňuje: „Chceme zásadní změnu. Novelou vládního nařízení snižujeme prahové hodnoty ohlašování do Integrovaného registru znečišťování životního prostředí pro přenosy kyanidů v odpadech z nynějších 500 kg/rok na 50 kg/rok a nově zavádíme sledování dvaceti vybraných látek ze skupiny per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS). V jejich celkovém množství jsme pro úniky do vody navrhli práh 0,05 kg/rok. Předpokládáme, že ohlašování se u PFAS kvůli screeningu v prvním roce po zavedení ohlašovací povinnosti dotkne řádově desítek provozovatelů. Ti totiž budou muset prověřit, zda se daná látka v jejich provozu nevyskytuje.“

V dalším období se ohlašování PFAS může ustálit na jednotkách až desítkách ohlašovatelů, u kyanidů se předpokládaný nárůst ohlašovatelů pohybuje mezi 10 až 15 (za ohlašovací rok 2021 byly kyanidy ohlášeny celkem devatenáctkrát v únicích do vody a v přenosech v odpadech a odpadních vodách). Záměr na zpřísnění IRZ projednalo MŽP na pracovní skupině k IRZ. Návrh novely vládního nařízení ministerstvo posílá do mezirezortního připomínkového řízení.
Další tiskové zprávy:
26. září 2023 10:25
26. září 2023 00:58
25. září 2023 20:20
25. září 2023 11:13
25. září 2023 09:38

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama