titulní strana > tisková zpráva
Odpady v Horoměřicích se promění díky chytrým technologiím
29. července 2022
Praha (meneodpadu.cz ) - Moderní technologie zavádí do odpadového hospodářství obec Horoměřice, která přímo sousedí s Prahou. Součástí modernizace obecních odpadů je i nový systém evidence odpadů, jenž funguje na základě QR kódů a odpadových kartiček pro občany. Od něj si samospráva slibuje výrazně větší množství vytříděných odpadů. Obec bude mít, s pomocí této novinky, absolutní přehled o vyprodukovaných odpadech.

Cíl? Snížení množství odpadu!
Horoměřice začaly s pomocí evidenčního systému sledovat směsný komunální odpad (SKO). Evidují například počet výsypů, ale i množství a kvalitu sváženého odpadu. Cílem je výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu – z nynějších více než 300 kilogramů, které ročně v průměru vyprodukuje každý občan. Systém funguje na základě QR kódů. Ty dostali obyvatelé od obce a s jejich pomocí se do evidenčního systému zanesou informace o množství odpadu i jeho druhu.

Pohodlně dům od domu
Obec rovněž spustila pohodlný systém sběru tříděného odpadu – s pomocí sběru nádob takzvaně dům od domu pro plast a papír. Občané pro tento účel dostali od obce speciální popelnice. Zatím šlo celkem o přibližně 1300 sběrných nádob. Jak to funguje? Podobně jako u SKO – kód je načtený zaměstnancem svozové společnosti při výsypu, kde se následně propíšou kompletní informace o odpadu do evidenčního systému. Jde navíc o adresný, tedy ne-anonymní sběr, a tak se občané chovají k odpadům zodpovědněji.

Přehled o odpadech
V rámci proměny odpadového hospodářství také získaly domácnosti kartičku na sběrný dvůr. Ty slouží k identifikaci domácnosti na sběrném dvoře při odevzdání odpadu, který zde lze uložit. Systém načte jednoduše kartičku do evidenčního systému a automaticky se propojí s množstvím a druhem odevzdaného odpadu. Díky těmto novinkám mají zastupitelé dokonalý přehled o obecních odpadech a můžou nastavit kroky, které dále zlepší odpadové hospodářství v obci.

Vyšší efektivita, méně odpadu
„Nové technologie, které do odpadového hospodářství zavádíme, se již promítají do vyšší efektivity nakládání s odpady,“ uvádí místostarosta obce Ivan Král a dodává: „Věříme, že díky těmto novinkám dojde k výraznému snížení množství směsného komunálního odpadu, a také přístup k tříděným odpadům bude ze strany občanů ještě odpovědnější. A obec také bude lépe připravena na novou odpadovou legislativu.“

Chytrá evidence
Systém, který Horoměřice zavedly, se jmenuje ECONIT a je součástí řešení společnosti JRK. Funguje jednoduše; jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá QR kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty.
Další tiskové zprávy:
23. září 2022
22. září 2022 14:35
22. září 2022 13:02
22. září 2022 11:17
22. září 2022 10:59

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama