titulní strana > tisková zpráva
Aktualizovaná Regionální surovinová politika Libereckého kraje neuvažuje s potenciální těžbou nerostných surovin na Rádle
18. května 2022
JABLONEC NAD NISOU (Liberecký kraj) - Na přelomu loňského a letošního roku odborníci provedli geologický průzkum v lokalitě Hradešín, v katastrálním zemí obec Rádlo. Na to, včetně možných důsledků těžby, byl Liberecký kraj upozorněn dopisem Statutárního města Jablonec nad Nisou podepsaným rovněž starosty obcí Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou.

„Seznámili jsme se s dopisem informujícím o proběhlém geologickém průzkumu v lokalitě Hradešín na Rádle. Zastupitelstva Jablonce nad Nisou, Rádla a Rychnova u Jablonce nad Nisou na svých letošních březnových jednáních přijala usnesení, ve kterém deklarují svůj nesouhlas s jakýmikoliv pracemi v rámci ložiskového průzkumu Rádlo, jakož i s jakýmikoliv budoucími těžebními pracemi v lokalitě Hradešín, a to s ohledem na ohrožení zájmů občanů na úseku ochrany zdrojů pitné vody, životního prostředí, hygienických a dopravních poměrů, z důvodů omezení rekreačních možností pro občany Jablonce nad Nisou i jeho návštěvníky včetně ohrožení mezinárodní cyklotrasy Odra–Nisa,“ uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

V rámci dokumentu Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, která byla schválena 29. března 2022 Zastupitelstvem Libereckého kraje, není lokalita Hradešín zařazena mezi předpokládané zdroje a ložiska nerostných surovin a s jejím využitím v oblasti těžby nerostných surovin se v návrhovém období do roku 2030 nepočítá.

„Libereckému kraji kromě toho ani nejsou známy výsledky proběhnutého geologického průzkumu a nebyl mu představen žádný záměr budoucí těžby, který by kvantifikoval její rozsah, dobu těžby a možné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. V případě záměru těžby stavebního kamene bude probíhat posouzení dopadů těžby na životní prostředí a v rámci tohoto posouzení vyjádří Liberecký kraj svůj postoj s ohledem na konkrétní parametry záměru,“ uzavřel Židek.
Další tiskové zprávy:
24. června 2022 13:00
24. června 2022 12:58
24. června 2022
24. června 2022
23. června 2022

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama