titulní strana > tisková zpráva
Závěrečná konference projektu DaRe to Connect
19. listopadu 2021
Plzeň (Spolek Ametyst) - Projekt DaRe to Connect v rámci mezinárodního programu INTERREG Danube Transnational Programme v posledních třech letech vytyčil cestu k deklaraci, která má za cíl zachovat, zlepšit a rozvíjet Zelený pás jako páteř ekologické konektivity v Evropě.
Na závěrečné konferenci představili projektoví partneři hlavní výsledky tříleté spolupráce a zdůraznili, jak přispívají k vytváření nadnárodní evropské zelené infrastruktury. Konference se konala online a zúčastnilo se jí 65 účastníků z 10 zemí.

Gebhard Banko, zástupce rakouské agentury ochrany přírody, představil regiony podél Evropského zeleného pásu (EGB), které byly díky projektu DaRe to Connect označeny jako oblasti, kde by měla být posílena ekologická konektivita a tím i fungování sítě zelené infrastruktury. Partneři projektu tyto “akční oblasti” zpracovali podle různých intervenčních mechanismů a politických nástrojů (např. SZP, strategie biologické rozmanitosti a cíle obnovy EU).

Odborníci uvedli příklady dobré praxe z jednotlivých pilotních regionů, aby zdůraznili potřebu jednotného přístupu k propojování chráněných území podél Evropského zeleného pásu. “Díky projektu DaRe to Connect se nám povedlo poukázat na problematiku ochrany nelesních společenstev v NP Šumava a nastartovat tak procesy, které vedou k jejich zachování. Výsledky, které byly představeny na dnešní konferenci, využije i Plzeňský kraj ve svém projektu ReSAO - Zdravá krajina,” vysvětluje Eva Volfová ze Spolku Ametyst, který byl jedním z partnerů v projektu.

Zástupci jednotlivých partnerů projektu podepsali na konferenci Deklaraci DaRe to Connect pro Evropský zelený pás v Podunají. Zavázali se tak zachovat Evropský zelený pás jako páteř evropské zelené infrastruktury a biologické rozmanitosti a spolu s podpisem deklarace požádali vlády zemí podél Evropského zeleného pásu, aby Evropský zelený pás začlenily do svých plánů územního rozvoje a vytvořily vhodné ekonomické podmínky umožňující zemědělství a lesnictví poskytovat ekologicky hodnotné služby. Dr. Martin Kuba z BUND Naturshutz in Bayern k tomu dodává: “ Zelený pás je unikátní struktura v evropské krajině, která má význam nejen z hlediska ekologie a ochrany přírody, ale je to také živoucí pomník dějin 20. století. Společně usilujeme, aby vlády zemí podél Evropského zeleného pásu podpořily nominaci Evropského zeleného pásu na světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO.”

Konference byla zakončena doporučeními pro budoucí kroky a aktivity, zejména s ohledem na výzvy spojené s globální změnou klimatu.
Další tiskové zprávy:
24. ledna 2022
21. ledna 2022 16:43
21. ledna 2022 15:56
21. ledna 2022 07:42
21. ledna 2022

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama