titulní strana > tisková zpráva
Letní kempy předčily naše očekávání
14. září 2021 12:19
PRAHA (Pionýr) - Teď máte společný úkol… Vytvořte ve vašem týmu… Poslouchejte ostatní a zkuste se zamyslet nad tím, proč… To jsou úvodní věty, kterými začínala většina aktivit na letních kempech.

S ideou tzv. letních kempů přišlo MŠMT v rámci snahy snižovat záporné dopady pandemie na děti. Cílem bylo posílit sociální vztahy a vzájemnou spolupráci, napomoci obnovení pracovních a studijních návyků či podpořit duševní pohodu a zdraví ale i pohybové aktivity dětí.

„Letní kempy pořádané Pionýrem byly mezi dětmi i rodiči vyhledávané, těšili se na ně a co víc, účastnící přibývali doslova i na poslední chvíli, zájem byl tak velký, že jsme jejich nabídku průběžně rozšiřovali,“ říká tisková mluvčí Pionýra Anna Mindlová a doplňuje, že vzhledem k velkému zájmu se nabídka pionýrských letních kempů navyšovala opravdu ještě i během prázdnin, například na Severní Moravě ale i v Praze. Důkazem toho jsou i finální čísla. Pionýrům se podařilo uspořádat 191 letní kemp, což bylo o desítku více než bylo původní předpoklad.

„Připustím, že zprvu u nás byla vůči kempům jistá skepse, ale zájem rodičů prokázal, že šlo o vhodné propojení formálního a neformálního vzdělávání, kdy si děti nenásilně doplnily dílčí znalosti a dovednosti, jež jim mohou chybět vzhledem k výpadku prezenční výuky. Naši vedoucí tohle umí, není to pro nás neznámý přístup. Dětem pomohl každý kontakt s vrstevníky, kempy k tomu byly vhodnou příležitostí a zájem o ně byl mimořádný, našich se zúčastnilo 3191 dítě,“ uvádí předseda Pionýra, Mgr. Martin Bělohlávek.

Kempy byly financované dotací MŠMT, takže možnost zúčastnit se nekladla na rodiče žádné finanční nároky a mohli se jich zúčastnit i sociálně znevýhodněné děti či děti z vícečetných rodin. U nich často dochází k tomu, že rodiče nemají dostatek finančních prostředků k tomu, aby se děti mohli takových aktivit zúčastnit, zde – vzhledem k podpoře MŠMT – se mohli zúčastnit naprosto všichni, kdo měli zájem.
V průběhu konání letních kempů došlo i k několika kontrolám ze strany MŠMT ohledně dodržování nastavených podmínek. Pionýrské letní kempy prošly bez ztráty kytičky.
Další tiskové zprávy:
20. října 2021 09:04
19. října 2021 22:35
19. října 2021 15:03
19. října 2021 14:00
19. října 2021

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama