titulní strana > tisková zpráva
Dva koaliční poslanci navrhují, aby elektrárny mohly plýtvat uhlím. Podobnou přihrávku Tykačovi přitom už vláda dříve odmítla
15. října 2019 10:39
PRAHA (Hnutí DUHA) - Dnes startuje schůze Poslanecké sněmovny a v seznamu druhých čtení - které jsou v návrhu programu už na dnešní večer - je také novela zákona o hospodaření energií. Poslanci Petr Dolínek (ČSSD) a Pavel Pustějovský (ANO) předložili dva různé pozměňovací návrhy k aktuálnímu znění novely, které fakticky ruší současnou povinnost provozovatelů starých uhelných elektráren investovat při rekonstrukcích do zvyšování účinnosti. [1]. V praxi jde o přihrávku pro byznys Pavla Tykače, který se snaží prodlužovat provoz elektrárny Chvaletice a vyhnout se zvyšování účinnosti, ale také snižování znečištění ovzduší [2].

Úplně stejnou změnu - kterou nyní navrhuje poslanec za ANO Pustějovský - v této novele přitom v únoru zamítla vláda, když přímo na svém zasedání nařídila odstranit tento novelizační bod z návrhu předloženého minulou ministryní průmyslu Martou Novákovou [3].

Oba návrhy navíc obsahují stejné, zcela mylné zdůvodnění. Poslanci v nich obsáhle vysvětlují, že elektrárny dnes musí draze modernizovat při sebemenší změně dokončené stavby (např. zateplení administrativní budovy). To je však omyl: povinnost se vztahuje pouze na změny spočívající v rekonstrukci kotle. To je explicitně uvedeno v prováděcí vyhlášce [4]. Současná právní úprava tak není žádnou překážkou např. pro zateplení budov a úpravy či rozšíření skládky biomasy, jak uvádí návrh.

Nyní je novela zákona o hospodaření energií po projednání hospodářským výborem - kde poslanci Dolínek a Pustějovský svoje pozměňovací návrhy neprezentovali. Po druhém čtení se novela a pozměňovací návrhy vrátí na hospodářský výbor, kde se k nim vyjádří Ministerstvo průmyslu a obchodu i členové a členky výboru.

Zamezit plýtvání uhlím v nízkoúčinné výrobě elektřiny je jedním z pilířů Státní energetické koncepce ČR, která dokonce uložila zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí [5]. Nerespektování tohoto přístupu ohrožuje do budoucna dodávky uhlí do tepláren. Novela by se Pavlu Tykačovi velmi hodila pro prodloužení životnosti zbývajícího bloku ve Chvaleticích. Ale také mu to velmi hraje do karet, pokud se uskuteční pro stát a občany nevýhodný prodej zastaralé a plýtvavé uhelné elektrárny Počerady právě Tykačovi [6].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického a klimatického programu Hnutí DUHA, řekl:
"Kontroverzní podnikatel Pavel Tykač plánuje rekonstruovat další blok zastaralé uhelné elektrárny, ale nechce investovat do zvýšení účinnosti spalování uhlí. A ejhle, v poslanecké sněmovně se objevují pozměňovací návrhy k novele zákona o hospodaření energií, které by mu umožnily obejít povinnost minimální požadované účinnosti. Jeden z nich podává poslanec ANO Pavel Pustějovský a změna je přitom totožná s tou, jakou už jednou odmítla vláda, když novelu zákona schvalovala. Koaliční poslanec tedy pokoutně podkopává Státní energetickou koncepci ČR. Doufám, že současný ministr průmyslu Karel Havlíček i zbytek poslanců nehorázný návrh odmítne."

Laura Haiselová, právnička Frank Bold, řekla:
"Když jsme před dvěma lety zkoumali okolnosti prodloužení provozu elektrárny Chvaletice, zjišťovali jsme, proč ministerstvo vydalo povolení i bez zlepšení účinnosti. Jde koneckonců o elektrárnu starou skoro 50 let. Úředníci ministerstva nám tehdy sami napsali, že požadavek zvýšení účinnosti se týká jen takové rekonstrukce, při níž se mění kotel elektrárny. Požadavky na účinnost tedy ve skutečnosti nejsou nijak přísné a není důvod pro jejich snižování nebo dokonce rušení."

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:
"Jedno české rčení říká: Vyhoďte ho dveřmi a vrátí se oknem. O návrhu zrušit povinnost zvyšovat energetickou účinnost starých uhelných elektráren to platí dokonale. Už jednou ho odmítla vláda jako nesmyslný, a přesto se znovu vrací jako bumerang, tentokrát od individuálních koaličních poslanců. Je zřejmé, že Pavel Tykač velmi chce, aby tato změna prošla."

Kontakty:
Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz
Laura Haiselová, Frank Bold, 770 170 722, laura.haiselova@frankbold.org
Lukáš Hrábek, Greenpeace, 604 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Poznámky:
[1] http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=413 (pozměňovací návrhy 3083 a 3246)
Konkrétně se jedná o změnu § 6 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který v současnosti stanoví povinnost plnit minimální standard energetické účinnosti při každé změně stavby (prodloužení životnosti) výrobny elektřiny nebo tepla, která se týká kotle. Nově má být povinnost plnit tento standard pouze při "změně technologických celků". Co to znamená, má definovat vyhláška, jejíž návrh však poslanci nepředložili, a není vůbec jisté, že by bude kdy vydána. V praxi to znamená, že se významně zúží počet případů, kdy bude zákon vyžadovat, aby elektrárny při prodloužení životnosti zvyšovaly svou energetickou účinnost.
[2] Modernizace bloků B3 a B4 Elektrárny Chvaletice proběhla jak bez splnění standardů minimální energetické účinnosti, tak bez posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) a účasti okolních obcí a veřejnosti. O žalobě rozhoduje Městský soud v Praze poté, co Nejvyšší správní soud vyhověl organizaci Frank Bold a první rozsudek Městského soudu v Praze zrušil. Více např. zde: http://oenergetice.cz/elektrina/prazsky-soud-bude-znova-resit-stavebni-povoleni-na-modernizaci-bloku-elektrarny-chvaletice/
Elektrárna se chce vyhnout i povinnosti snižovat znečištění ovzduší oxidy dusíku a rtutí: https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/2446/hanba-elektrarna-chvaletice-chce-vyjimku-na-filtr-ktery-jeste-ani-nema-a-odmita-omezit-vypousteni-nebezpecne-rtuti/
[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/vlada-zarazila-malou-domu-pro-pavla-tykace
[4] Vyhláška č. 441/2012 Sb., v příloze č. 15 a 18 v poznámce pod čarou
[5] V platné SEK se hned na šesti místech (Viz str. 46, 49, 60, 67 a 2 x 68) píše, že stát má znevýhodnit samostatnou výrobu elektřiny z hnědého uhlí v elektrárnách (s obvyklou účinností 30 - 40 %) a přednost ve využívání uhlí má dostat kombinovaná výroba elektřiny a tepla v teplárnách (s obvyklou účinností přes 60 %). MPO mělo prosadit novelu zákona o hospodaření energií, která měla "Zajistit co nejrychlejší zavedení malusů pro nízkoúčinně kondenzačně vyrobenou elektřinu z uhlí" (úkol 6.1.c, termín 31.12.2015). MPO s návrhem novely narazilo v roce 2016 v Poslanecké sněmovně PČR a od té doby se plnění úkolu nepohnulo.
[6] http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2019/04/pocerady_prodej_analyza.pdf
Další tiskové zprávy:
24. června 2024 13:41
24. června 2024 11:12
24. června 2024 10:38
20. června 2024
20. června 2024

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama