titulní strana > tisková zpráva
V Kamerunu by se měla s českou pomocí rozjet výrobní linka na zemědělská krmiva
26. března 2019
Praha (Česká rozvojová agentura) - I když v Kamerunu pracuje v zemědělském průmyslu přes 60 % obyvatelstva, místní farmáři se potýkají s dlouhodobým nedostatkem kvalitních zemědělských krmiv. Společnost Nirex Tanzania Investments proto s podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zpracovala podnikatelský plán, který bude sloužit jako poklad pro vybudování produkční linky na rozličný počet krmiv určených pro zemědělská zvířata na území Kamerunu a okolních států v rámci zóny CEMAC.

„Kamerunskou republiku jsme si vybrali z důvodu relevantních zkušeností a existujících kontaktů, které v této zemi máme. Naše sesterská společnost Nirex Cameroon Investments zde už druhým rokem provozuje projekt na výrobu násady sumce afrického, ryby do hmotnosti 10 gramů. Sumčí násada se pak v dané lokalitě prodává. Projekt s krmivem se bude s tímto projektem vhodně doplňovat,“ říká Ondřej Jirásek ze společnosti Nirex Tanzania Investments a dodává, že kamerunská (ne)soběstačnost v tomto odvětví je velmi diskutovaným tématem.

V zemi totiž chybí jak adekvátní stroje pro výrobu, tak samotné know-how a obecné principy pro výrobu kvalitních krmných směsí. Místní farmáři jsou tudíž odkázáni buď na nákup drahých směsí ze zahraničí, kde ale vyvstává problém s velmi nepravidelnými dodávkami a limitacemi v oblasti peněžního toku. Anebo na výrobu vlastních směsí, kdy jsou ale kvůli neznalosti pokročilých postupů (např. extruze krmiva) schopni vyrábět pouze směsi s velmi nízkým krmným koeficientem.

Projekt Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva by měl pomoci především ke zvýšení soběstačnosti v živočišné výrobě – tj. potravinové bezpečnosti a snížení dovozu klíčových potravin. Jakákoli marže neodvedená do zahraničí se tak okamžitě promítne do zvýšení životní úrovně farmářů a snížení počtu lidí, kteří jsou ohroženi chudobou. Projekt by měl také zvýšit efektivitu produkce tím, že importuje na trh inovativní technologie (především extruze). Kvalitní směsi s vysokým krmným koeficientem snižují dobu potřebnou pro růst živočišné produkce, zároveň minimalizují podvýživu a nemoci dobytka včetně akutních problémů. To vše se pak pozitivně promítá do celkového výkonu odvětví.

„Problém v Kamerunu vidím také v omezeném přístupu k externímu financování. Nízká hodnota financování se odráží v nízké míře inovací, což se negativně promítá do celého hodnotového řetězce. Navíc vzhledem k vysokým demografickým přírůstkům v rámci celé CEMAC zóny je vyloučené, aby se např. zvyšovala spotřeba ryb pomocí odchytu, a to z důvodu jejich vyhubení. Jediná možnost pro zvýšení konzumace masa je pomocí umělého odchovu, pro nějž jsou naprosto klíčové dodávky krmiv, které tvoří až 80 % nákladů celého chovu,“ dodává Ondřej Jirásek.

Pokud se podaří na základě podnikatelského plánu rozjet celý projekt, počítá se jak s dovozem českých strojů, tak ve spolupráci s českými experty s aplikováním nových výrobních metod, které nejsou v Kamerunu dosud používány. Podle informací, které zástupci firmy získali jak přímo od farmářů, tak i od ministerských úředníků, je v této zemi dlouhodobý růst poptávky po živočišných proteinech, a tím i po všech vstupních surovinách, které jsou nutné pro jeho výrobu. Přímými příjemci projektu budou vedle farmářů a lidí zaměstnaných v zemědělství také zhruba dvě desítky nových zaměstnanců, pro které vzniknou pracovní pozice přímo v souvislosti s projektem. Ten má podporu jak ze strany kamerunské vlády, tak i od Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) či Světové banky.
Další tiskové zprávy:
22. dubna 2024 10:28
22. dubna 2024
22. dubna 2024
22. dubna 2024
20. dubna 2024

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama