titulní strana > tisková zpráva
Stepi v Českém středohoří chrání i křovinořezy, pily, kosy, ovce a kozy
30. října 2012 16:07
PRAHA (AOPK ČR) - Na stovce hektarů stepí se v těchto dnech vyřezávají křoviny [1], na 140 se pasou kozy a ovce [2]. Devět hektarů [3] se průběžně po celý rok kosilo tak, aby tráva nepřesáhla 15 centimetrů. To vše je součástí rozsáhlého projektu z evropského programu LIFE [4], jehož cílem je záchrana 250 hektarů nejcennějších stepí v této oblasti.

Stepi patří v Českém středohoří k těm nejohroženějším místům, protože se změnil původní způsob hospodaření. Stepi ale potřebují pravidelnou péči – pastvu, kosení, či vyřezávání náletů. Bez citlivého obhospodařování totiž nelze tato unikátní místa v krajině udržet, jednoduše zarostou.

„Ve zdejších stepích můžeme vidět vzácné druhy rostlin a živočichů jako jsou kavyly, sysli či celá škála motýlů. Například pro přežití syslů je životně důležitá výška travního porostu, ve vysoké trávě ztrácí přehled a stávají se snadnou a častou kořistí predátorů. Kriticky ohrožený motýl okáč stepní zase klade vajíčka přímo do obnažených drnů. Vyhovuje mu, když ovce a kozy v trávě lidově řečeno dupou. V zarůstající krajině nemá šanci,“ vysvětluje Hana Urbanová z Agentury ochrany přírody a ČR, Správy CHKO České středohoří, která celý projekt na záchranu stepí koordinuje.

Pětiletý projekt podporuje péči o 250 hektarů krajiny ve správním území devíti obcí jihozápadní části Českého středohoří. „Spolupracujeme samozřejmě i s místními zemědělci, obcemi i dalšími, kteří zdejší krajinu ovlivňují. Víme totiž, že bez jejich pomoci a podpory se nedá příroda účinně chránit,“ dodává koordinátorka projektu Hana Urbanová.

Poznámky:
EVL…evropsky významná lokalita, součást soustavy evropsky chráněných území Natura 2000
[1] Odkřovinění: cca 55 ha
- 20 ha v EVL Oblík-Srdov-Brník (především úpatí Oblíku a JV úpatí Srdova – nová velká plocha – obnova původně stepních ploch)
- 23 ha v EVL Raná-Hrádek (bílé stráně – biotop pro kriticky ohroženého modráska ligrusového, jedinečná lokalita teplomilného hmyzu; severní a jihovýchodní úpatí – příprava nových ploch pro šíření kolonie sysla obecného)
- 5 ha (EVL Křížové vršky-Malý vrch-Šibeník a na Mlýnském vrchu), 3 ha v EVL Třtěnské stráně, 4 ha na Odolickém vrchu. Na nově vyčištěných plochách bude v příštím roce probíhat pastva smíšeným stádem ovcí a koz, případně dočišťování zmlazujících keřů.
Likvidace zmlazujících keřů:
- 24 ha na Oblíku (stepní plochy na jižním svahu – biotop okáče skalního, modráska východního, a část třešňového sadu)
- 11 ha na Rané (bílé stráně + loni čištěné plochy pro sysla)
- 2 ha Třtěnské stráně
[2] Přepaseno bylo 61 ha stepních ploch (finance z LIFE+) a pro dalších cca 80 ha Správa CHKO České středohoří pomohla zprostředkovat čerpání finanční podpory z agroenvironmentálních opatření. Pastva proběhla v EVL Oblík-Srdov-Brník, EVL Raná-Hrádek, EVL Hořenec-Číčov, EVL Sinutec-Dlouhý kopec a na nášlapném kameni Odolický vrch.
[3] Koseny byly především plochy s výskytem sysla obecného – jde o nejekonomičtější a nejefektivnější způsob, jak zajistit, aby travní porost nepřesáhl 15 cm. Celkem koseno 9 ha v EVL Raná-Hrádek.
[4] Příjemcem finančního nástroje Evropské unie LIFE je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří. Projekt bude probíhat do 30.6.2016. Celková výše dotace je 1.395.196 euro. Více na www.ochranaprirody/life
Další tiskové zprávy:
21. února 2020 12:30
21. února 2020
21. února 2020
20. února 2020 18:50
20. února 2020 16:28

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama