titulní strana > tisková zpráva
Projekt jezu na Labi může ovlivnit každý – na připomínky jsou ještě 2 týdny
8. března 2012 16:34
PRAHA / DĚČÍN (Arnika) - – Již potřetí se Ředitelství vodních cest snaží přesvědčit laiky i odborníky, že případná stavba Plavebního stupně Děčín nebude mít žádný dopad na životní prostředí v údolí Labe. Ospravedlnit pětimetrovou hráz na území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce se jim již dvakrát nepovedlo, neboť dokumentace nesplňovala podmínky dané zákonem. Až do 22. března se k dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí může vyjádřit každý občan a poslat Ministerstvu životního prostředí své připomínky.
Dokumentace k projektu, o nějž rejdaři usilují od roku 2005, čítá včetně příloh více než 1000 stran, přičemž na její prostudování má veřejnost 30 dní. „Ve shrnutí autoři dokumentace tvrdí, že nedělat nic, tedy nestavět jez, je méně ekologické, než Labe splavnit pro lodní nákladní dopravu. To je samozřejmě omyl. Vzdutí hladiny, změna dynamiky toku řeky, to vše logicky musí mít i přes navržená kompenzační opatření vliv na přírodu, která je unikátní v evropském kontextu,“ říká Jana Vitnerová z Arniky. Navíc tento argument kalkuluje s hypotetickým splavněním celého Labe. Toho ale jez u Děčína, jehož vlivu na životní prostředí se dokument týká, nedosáhne.
Stavba jezu by kromě nevratného poškození Labského kaňonu znamenala i zhoršení životního prostředí v Děčíně. Počítá s využitím překladiště v Děčíně-Rozbělesích, jímž by mělo projet 200 kamionů denně. Ty by pak jezdily přes centrum města směrem na dálnici D8. Stavba plavebního stupně u Děčína odporuje i mezinárodním dohodám, například evropské směrnici o ochraně úhoře říčního.
Nepodložený je také stále se opakující argument, že jez přinese rozvoj regionu. Bude znamenat mimo jiné vybetonování břehů, zaplavení stávajících cyklostezek a nutnost vybudovat nové. Splavní se pouhých devět kilometrů řeky – viz ilustrační obrázek. Příjmy, které případné splavnění a nárůst lodní dopravy na Labi může přinést, poputují především do kapes rejdařů. Vybetonované břehy na rozdíl od živé přírody těžko budou lákat turisty, což se dotkne podnikatelů v cestovním ruchu. Vodáci, sportovní rybáři, cyklisti – ti všichni mohou ale nyní k projektu plavebního stupně podat své připomínky.
K dokumentaci je možné vyjádřit se písemně, prostřednictvím e-mailu či datové schránky nebo dodáním připomínek do podatelny Ministerstva životního prostředí. Sdružení Arnika nabízí občanům také bezplatné poradenství se zpracováním připomínek.
Shrnutí k dokumentaci:
http://arnika.org/soubory/dokumenty/voda/Labe/EIA2012/TextDokumentace/doplnek_EIA_PSD_FINAL.pdf
Kompletní dokumentace k vlivu záměru na životní prostředí v Informačním systému EIA:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102
O procesu EIA:
http://arnika.org/eia
Další informace:
Evropská komise dala českým nevládním organizacím za pravdu (9. 8. 2011)
http://arnika.org/evropska-komise-dala-ceskym-nevladnim-organizacim-za-pravdu
Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování (27. 5. 2011)
http://arnika.org/odbytou-a-predrazenou-dokumentaci-k-jezu-vratilo-ministerstvo-k-prepracovani
Jez na Labi může být jedno jen rybám z těsta (14. 3. 2011)
http://arnika.org/jez-na-labi-muze-byt-jedno-jen-rybam-z-testa
Další tiskové zprávy:
5. června 2020 17:28
5. června 2020 12:08
3. června 2020 16:32
3. června 2020 14:00
3. června 2020 11:00

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama