titulní strana > tisková zpráva
I Praha už má červené kontejnery na elektroodpad
15. srpna 2011 12:25
PRAHA (Asekol) - Nezisková organizace ASEKOL během července rozmístila v rámci pilotního projektu po hlavním městě 22 červených kontejnerů určených na elektroodpad. Těchto kontejnerů, které nemají v Evropě nikde obdobu, je zatím po České republice rozmístěno 1 400 a další stále přibývají. Praha zatím dostala kontejnery na zkoušku, a pokud se osvědčí i zde, mohlo by jich být instalováno po celé metropoli přibližně sto. Červené kontejnery mají především usnadnit občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů, které často končí ve směsném odpadu, kam ale rozhodně nepatří.

Při správném třídění elektroodpadu se spotřebiče dostanou k recyklaci, při níž se opětovně využije až 80 % všech materiálů. Navíc díky odbornému zacházení nedochází k uvolňování škodlivých látek, jako je např. rtuť a olovo. Takové riziko hrozí, pokud spotřebiče skončí ve směsném odpadu a na skládkách.

„Nyní jsme instalovali v rámci pilotního projektu s odborem ochrany prostředí MHMP 22 červených kontejnerů a na konci září vyhodnotíme, zda jsou občany dostatečně využívány. Pokud vše proběhne v pořádku, chtěli bychom v Praze červených kontejnerů během podzimu umístit až sto kusů. Naším cílem je získat k recyklaci více drobných spotřebičů, protože většina jich bohužel stále končí ve směsném odpadu a to je velká škoda,“ řekla Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Společnost ASEKOL zavedla červenou jako novou barvu třídění. Podobné kontejnery na vysloužilý elektroodpad nejsou nikde v Evropě, přičemž Česko jich má zatím 1 400 a další stále přibývají. Díky zavedení tohoto způsobu sběru se společnosti ASEKOL podařilo sebrat již více než 235 tun elektroodpadu. Vhazovat do nich lidé mohou baterie a drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektronické hračky a podobně. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče (jako např. ledničky, pračky, chladničky a podobně). Recyklaci elektrospotřebičů zajišťuje kolektivní systém ASEKOL, baterií společnost ECOBAT.

„Městu navíc odpadají úkony a náklady spojené se sběrem, svozem a recyklací elektroodpadu. Už teď je zřejmé, že se přitom jedná o službu, která lidem chyběla,“ míní první náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu a životní prostředí Karel Březina. „Věřím v úspěšnost tohoto projektu a doufám, že bude možné nainstalovat další kontejnery a možnost třídit elektro tak dostane větší počet Pražanů,“ dodal Březina.

Za uplynulých pět let vybrala v Praze společnost ASEKOL 9 065 tun elektroodpadu. Jen za první pololetí tohoto roku lidé vytřídili více než 900 tun elektrozařízení, což je přibližně stejné množství, jako za stejné období minulého roku. Pražané mohou odevzdávat staré spotřebiče na sběrných dvorech a v prodejnách a servisech elektro, do tzv. E-boxů ve firmách a institucích nově i do červených stacionárních kontejnerů. Celkem je v Praze k dispozici 499 sběrných míst. Další sběrné nádoby jsou umístěny ve školách zapojených do projektu Recyklohraní.

Přehled míst instalace červených kontejnerů

Městská část - Umístění
PRAHA 1 - Žitná 653/21
LETŇANY - Tupolevova 477, Malkovského 583
ĎÁBLICE - Kokořínská 273/51, Hřenská (proti samoobsluze), Buližníkova X Poděbradova
ČAKOVICE - Schoellerova (u hřbitova), Otavská před č. p. 621, Bělomlýnská, Homolová 565 (u sběrného dvora MČ)
KBELY - Svijanská x Semilská, Hornopočernická, Martinická 990/9
SATALICE - Za Novákovou zahradou 321/2, K Radonicům x Nouzová 3
PROSEK - Jablonecká (u Delvity), Vysočanská 240/107
HORNÍ POČERNICE - Mezilesí (u nákupního střediska PLUS)
PRAHA 21 - Hulická – MÚ
KOLODĚJE - V Lipách (vedle samoobsluhy)
HORNÍ MĚCHOLUPY - Boloňská 303 (u budovy úřadu MČ)
MODŘANY - Československého exilu 8

---
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4214 městy a obcemi a 2500 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 11 152 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2010 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,57 kg elektroodpadu.

Kontakty
AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Šimon Slavík, e-mail: simon.slavik@amic.cz, tel.: 234 124 112, www.amic.cz/press
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 8, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz
Další tiskové zprávy:
21. února 2020 12:30
21. února 2020
21. února 2020
20. února 2020 18:50
20. února 2020 16:28

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama