titulní strana > tisková zpráva
Petice za zachování kamzíka horského v Jeseníkách získala v Senátu podporu
4. srpna 2011 15:44
PRAHA (MŽP ČR) - Senátoři na dnešní schůzi podpořili petici „Za záchranu a zachování populace kamzíka horského v pohoří Hrubého Jeseníku pro příští generace“, která byla do horní komory parlamentu předána na podzim loňského roku. Její autoři chtějí v této oblasti zabránit likvidaci kamzičí zvěře.

„Ministerstvo životního prostředí považuje vyhubení jakéhokoliv, i nepůvodního, živočišného druhu v rámci plánu péče v chráněné krajinné oblasti za nepřijatelné. Optimální řešení bude hledat pracovní skupina, která vyhodnotí, jak velká populace kamzíka horského je pro chráněnou krajinnou oblast ideální,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Jesenická populace kamzíka horského je v tamní přírodě geograficky nepůvodní a byla tu uměle založena na počátku 20. století. Faktem rovněž je, že přemnožená zvěř může působit škody na zdejších populacích ohrožených druhů rostlin. Ministerstvo ani Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky ale v žádném případě nemá zájem na "vyhubení" kamzičí zvěře. Snahou ochrany přírody je předejít škodám v cenných lokalitách ochrany přírody regulací stavů kamzíků. Obdobně je třeba regulovat stavy jakékoli zvěře nejenom v chráněných územích, ale i třeba v hospodářských lesích.

V 80. letech a na počátku 90. let minulého století pohyboval počet kamzíků okolo 650 kusů a více, přičemž s takto vysokým počtem zvířat byly spojeny i škody na vzácných ekosystémech v oblasti Velké kotliny a dalších chráněných partiích Hrubého Jeseníku. V roce 2010 však populace kamzíka v oblasti čítala kolem 200 jedinců. Při těchto početních stavech nevznikají žádné škody v přírodně hodnotných lokalitách a není aktuálně důvod pro zásah orgánů státní správy myslivosti či ochrany přírody a krajiny.


Petr Kučera
tiskové oddělení
Odbor vnějších vztahů

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, Praha 10, 100 10
Mob:+420 602 658 892
Tel:+420 267 122 944
E-mail: petr.kucera@mzp.cz
Další tiskové zprávy:
21. února 2020 12:30
21. února 2020
21. února 2020
20. února 2020 18:50
20. února 2020 16:28

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama