titulní strana > tisková zpráva
Téměř třetina českých domácností skladuje nepoužívané elektro
21. prosince 2010 16:03
PRAHA (Asekol) - Po Vánocích se situace ještě zhorší – pod stromečkem bude dominovat elektronika.

Podle nedávného průzkumu společnosti ASEKOL a dalších kolektivních systémů, které se zabývají zpětným odběrem a recyklací elektrozařízení, si téměř třetina českých rodin doma nechává nepoužívané elektrospotřebiče. Jedná se o tisíce tun elektroodopadu, který tlí ve sklepech a komorách namísto toho, aby byl recyklován. Jeho počet ještě vzroste po Vánocích, protože právě elektronika patří mezi nejfrekventovanějšími dárky a nákupem nového spotřebiče se nahrazuje ten starý. Prodejci uvádějí, že prodej elektroniky vzrostl oproti loňsku dvojnásobně. Nejčastěji se jedná o mobilní telefony, LCD televize a elektronické hračky. ASEKOL odhaduje hmotnost přírůstku spotřebičů v domácnostech o Vánocích na 3 500 tun.

Podle nedávného průzkumu společnosti ASEKOL a dalších kolektivních systémů se u 29 % českých domácností stále nacházejí staré vyřazené elektrospotřebiče. „V českých domácnostech se aktuálně nalézá opravdu velké množství vyřazené elektroniky, jejíž hmotnost lze odhadovat až v desítkách tisíc tun. Je třeba si uvědomit nejen to, že tyto přístroje obsahují řadu jedovatých látek jako olovo či rtuť, ale jejich recyklací by se daly ušetřit i přírodní zdroje,“ přibližuje situaci Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

S přicházejícími Vánoci se navíc lidé budou zbavovat nepotřebných eletrospotřebičů ve větším množství a zásoby vyřazené elektroniky tak budou v domácnostech narůstat. Mezi nejoblíbenější dárky totiž letos opět patří interaktivní hračky, menší formáty LCD televizorů, domácí počítače a notebooky. Po Vánocích by v domácnostech mohlo přibýt dalších téměř 3 500 tun starých elektrozařízení.

Přitom možnost odevzdání elektrospotřebiče se pro občany stále zjednodušuje. Hana Ansorgová vysvětluje: „Kromě tradiční sítě sběrných dvorů, kde mohou lidé odevzdávat větší spotřebiče jako například televize nebo počítačové monitory, nabízíme v České republice i širokou síť sběrných nádob. Lidé mají v současnosti například možnost nosit elektroodpad do více než 2000 E-boxů, což jsou speciální nádoby na drobný elektroodpad umísťované na úřadech, ve firmách a dalších institucích.“

Další možností jsou stacionární červené kontejnery. „ASEKOL jako první v Evropě inicioval myšlenku vytvořit kontejnery na sběr elektroodpadu a baterií. Tyto nádoby se v současné době začínají objevovat hned vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru nebo skla,“ vysvětluje Ansorgová a dodává: „Dosud je jich po Česku téměř 200, ale do konce června příštího roku jich plánujeme rozmístit dalších 1 200 kusů.“ Do tohoto kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky.

Třídění elektroodpadu je důležité pro životní prostředí. Spotřebiče obsahují drahé kovy a další látky, které se pro výrobu musejí složitě získávat těžbou. „Recyklací je možno opětovně využít kolem 80 % hmotnosti elektrozařízení. Smysl třídění je však i v eliminaci zdraví škodlivých látek, jako je kadmium či arzén, které se v případě vyhození spotřebiče do popelnice začnou uvolňovat,“ říká Ansorgová.

V ČR se však množství vybraných elektrospotřebičů každý rok zvyšuje. Loni odevzdal každý Čech k recyklaci průměrně 5,5 kg starých elektrozařízení, což bylo o třetinu více než v roce 2008.

-----------------------

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 a 7). Později v roce 2009 byl zapsán také jako systém opravňující sbírat elektroodpad spadající do skupin 6 a 9, tedy elektrické a elektronické nástroje a přístroje pro monitorování a kontrolu. ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 3950 městy a obcemi a 3390 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 11 500 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,65 kg elektroodpadu.


Kontakty
AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Robert Hladil, e-mail: robert.hladil@amic.cz, tel.: 724 880 978, www.amic.cz/press
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz
Další tiskové zprávy:
3. července 2020
3. července 2020
2. července 2020 17:19
2. července 2020 13:23
2. července 2020 10:36

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama