titulní strana > tisková zpráva
Správa KRNAP a MŽP nabízejí Vánoce se stromkem s ekologickým certifikátem
29. listopadu 2010 07:33
PRAHA/VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP nabídne veřejnosti, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, ke koupi vánoční stromky, pocházející z krkonošských lesů, obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem. Správa KRNAP si za svůj přístup k péči o lesy vysloužila nejprestižnější lesnický certifikát Forest Stewardship Council (FSC). Tím budou proto označené i vánoční stromky, které bude možné si od 7. do 8. prosince koupit přímo před budovou MŽP v pražských Vršovicích.

Stromky s certifikátem budou v prodeji před budovou MŽP (Vršovická 65, Praha 10) v úterý 7. prosince od 9:00 do 17:00. V úterý 8. prosince pak od 9:00 do vyprodání zásob. Do 150 cm výšky budou stromky za 300 Kč, nad 150 cm výšky pak za 400 Kč. Prodejní ceny stromků s certifikátem FSC jsou režijní, tedy zahrnují náklady na prořezávku a na dopravu z Krkonoš do Prahy.

„Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství našeho nejstaršího národního parku. Stromky z prořezávek jsme podobným způsobem nabídli s velkým úspěchem už loni ve Vrchlabí a dostali jsme velké množství ohlasů, že by si je rádi koupili i milovníci krkonošské přírody v Praze,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Rádi jsme se Správou KRNAP připravili prodej přímo před budovou MŽP, který v úterý 7. prosince zahájí symbolicky také osobně ministr Pavel Drobil, který si sám tuto příležitost nenechá uniknout a vánoční stromek s certifikátem FSC si v 10:00 přijde koupit pro sebe domů,“ dodává ředitel Kanceláře ministra životního prostředí Václav Planka. Zahájení prodeje stromků se v úterý 7. prosince zúčastní i ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka a jeho náměstek Jakub Kašpar.

Certifikátem FSC se pyšní i vánoční stromek, který Správa KRNAP věnovala MŽP do vstupní haly úřadu. Již od první adventní neděle ji zdobí smrk pichlavý. Smrk pichlavý jev Krkonoších nepůvodní. Jako druh je odolnější proti nepříznivým vlivům průmyslových imisí, které zničily velkou část krkonošských lesů v 70. a 80. letech 20. století .Dnes již národní park těchto nepůvodní druhů můžeme postupně zbavovat a nahrazovat druhy, patřícími k původní dřevinné skladbě. Proto je smrk pichlavý z Krkonoš ve vstupní hale MŽP symbolem snahy o návrat ke stabilním lesům s přírodě blízkým složením.

Certifikát FSC Správa KRNAP získala v červenci 2009. Jde o prestižní certifikát kvality práce lesníků Krkonošského národního parku. Jedním z principů šetrného hospodaření v lesích jsou i tzv. výchovné zásahy, v lese. Ten se tak stává stabilnějším a odolnějším jak vůči klimatickým podmínkám, tak vůči škůdcům. „Když hustý mladý les prořežeme, tak stromky, které v lese zůstanou, získají více místa, zesílí a celý les pak bude mnohem stabilnější,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. Lidé tak nemusejí mít obavu, že by koupí vánočního stromku přispívali k poškozování lesa. „Naopak svou koupí ke zlepšení stavu krkonošských lesů přispějí. Utržené peníze se totiž příští rok do lesů v Krkonoších vrátí – třeba v podobě podsadeb druhů, kterých se v nich nedostává (především jedle, buk a javor),“ dodává ředitel Hřebačka, sám profesí lesník.

„Správa KRNAP je jedním z příkladných lesních hospodářů u nás a lesy KRNAP jsou zatím největší certifikovaný lesní ekosystém v zemi. Prodej certifikovaných vánočních stromků považuji za výborný způsob, jak lidem ekologický způsob péče o les přiblížit, vlastně ho doslova přinést až do jejich obývacích pokojů,“ poznamenal Tomáš Duda, ředitel organizace FSC ČR.

„Správa KRNAP mi práci svých lesníků představila brzy po mém nástupu do funkce a musím říct, že je to kus dobře odvedené práce. Bavíme-li se o tom, jak hospodářským monokulturním smrčinám pomoci stát se zase odolným lesem, blízkým přírodě, je dobré se jet podívat, jak to dělají právě v Krkonoších,“ říká náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař.

Hospodaření podle standardů FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že nejsou povoleny rozsáhlé holoseče, používání neodbouratelných pesticidů či pálení klestu v lese. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, k vyššímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a zdraví ekosystému. Část porostů je vyjmuta z lesnického hospodaření a slouží jako trvalé referenční plochy. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšené nároky, ale je k přírodě odpovědnější než běžné hospodaření.

Samotný certifikát opravňuje jeho držitele označit produkty z certifikovaných lesů logem FSC. Toto označení je garancí odběrateli, že produkt (v našem případě především dříví) nepochází z nešetrného a exploatujícího hospodaření a že při jeho získání byly dodržovány pravidla zachování a rozvoje biologické různorodosti v lesích, že koupí produktu odběratel podporuje ochranu lesů a péči o ně přírodě blízkým způsobem.

Systém FSC je založen na deseti celosvětově uznávaných principech a 56 kritériích, sloužících pro hodnocení. Při certifikačních auditech se ověřuje opětovně dodržování principů, stanovených Standardy, transparentnost hospodaření a celkově šetrný přístup k životnímu prostředí. Audity jsou u držitelů certifikátu opakovány každoročně a po pěti letech je nutno absolvovat nový certifikační audit.

Organizaci a značku FSC vytvořily na začátku 90. let společně velké mezinárodní ekologické organizace (WWF, Greenpeace ad.), obchodní a dřevařské společnosti, sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa. Jejím cílem je podporovat environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné hospodaření v lesích.

Bližší informace o FSC najdete na adrese http://www.czechfsc.cz
Další tiskové zprávy:
3. července 2020
3. července 2020
2. července 2020 17:19
2. července 2020 13:23
2. července 2020 10:36

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama