titulní strana > tisková zpráva
Ochránci si připomněli Mezinárodní den ptactva
2. dubna 2007
ROKYCANY (ZO ČSOP ROKYCANY) - Další pracovní víkend mají za sebou rokycanští ochránci přírody. Sobotu strávili sázením stromků a prezentací své činnosti v plzeňské zoologické zahradě a neděli pak průzkumem zajímavých lokalit. Nicméně čas zbyl i na připomenutí Mezinárodního dne ptactva, který se právě v neděli 1. dubna slavil po celém světě.

Tento den byl vyhlášen Mezinárodním dnem ptactva již v roce 1906 u příležitosti podepsání Mezinárodní konvence o ochraně užitečného ptactva. To obdivujeme z důvodu hlasových a letových projevů, ale zároveň je jeho výskyt i jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. To je potřebné chránit nejen pro volně žijící živočichy, ale i pro člověka samotného. Vždyť např. v padesátých a šedesátých letech dvacátého století došlo v Evropě a Severní Americe k vysokému úhynu sokola stěhovavého a dalších druhů dravých ptáků z důvodu používání DDT v zemědělské výrobě. Právě intenzivní zemědělská výroba je pro výskyt ptáků v krajině velmi limitující. Proto se i členové Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech snaží tento stav změnit např. výsadbou remízků a tvorbou biokoridorů. V těchto aktivitách jim výrazně pomáhají myslivci. Možností jak pomoci přírodě je mnohem více.

Mezi další aktivity ochránců přírody patří odchov vybraných druhů dravců a sov a jejich následné vypouštění do přírody do míst, kde dříve hnízdily. Díky tomu již ochránci přírody z Rokycan vypustili do přírody desítku rarohů velkých – vzácných sokolovitých dravců a padesát pět sov pálených – významných pomocníků zemědělců, což jistě není zanedbatelnou aktivitou. Nicméně je potřeba v přírodě vytvořit takové podmínky, aby zde mohli živočichové bezstarostně žít, neboť i přes snahy ochránců přírody dochází v mnoha případech k likvidaci ploch vhodných pro hnízdění či pobyt vůbec. Dřívější zemědělská politika byla směřována ve většině případů k intenzifikaci zemědělství, což v praxi znamenalo scelování polí, likvidace zemědělsky nevyužívaných ploch, mezí, remízků a vodních toků. Tyto změny měly za následek zánik původní krajiny a snížení biodiverzity. Nyní se snad již situace začíná pomalu zlepšovat. Přispět k tomu by mohly i nemalé finanční prostředky z Evropské unie. Pomoci však může každý, především svým ohleduplným přístupem k přírodě a svému okolí vůbec. Možností je i účast na výsadbách stromků a keřů, které organizují ochránci přírody. Vzhledem k tomu, že k realizaci většiny úprav v přírodě jsou zapotřebí i finance, je možné využít i tuto formu podpory. Stačí odeslat dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zaslat finanční dar na číslo účtu 842421389/0800.

Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi, pomozte nám prosím, i Vy! Děkujeme.
Další tiskové zprávy:
16. srpna 2019 00:25
15. srpna 2019 19:09
15. srpna 2019 10:57
15. srpna 2019
14. srpna 2019 14:10

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama