titulní strana > co píší jiní
Boudo, budko, zdalipak jsi bezpečná?
2. prosince 2023 06:30
() - Přilákat milé a neposedné opeřence do své zahrady, parku či lesa je přáním mnoha milovníků přírody. Návodů na výrobu ptačího domečku lze nalézt celou řadu. Zdaleka ne všechny konstrukce jsou ale zárukou úspěšného vyvedení mláďat. Hnízdící a nocující ptáky ohrožuje spousta predátorů, zatékající dešťová voda, v nečištěných paraziti, a proto je třeba při výrobě a instalaci ptačí budky brát všechny rizikové faktory v potaz.

Nejčastějším obyvatelem hnízdních budek – a v zimě i krmítek – což spolu souvisí, je přizpůsobivá sýkora koňadra. Jelikož je schopna zahnízdit v mnoha typech budek, včetně špačníků a sovníků, její početnost se tím jen zvyšuje, čímž ubírá prostor a potravu neprůbojným, potažmo i méně početným druhům.

Sršeň obecná je poměrně hojný obyvatel ptačích budek.
Sršeň obecná je poměrně hojný obyvatel ptačích budek.
Foto | Karel Zvářal

Mezi takové „outsidery“ patří menší druhy sýkor, např. modřinka a uhelníček, lejsek bělokrký a černohlavý, rehek zahradní a domácí, šoupálci nebo červenka. Je tedy namístě zabývat se tím, jak pomoci právě těmto poněkud opomíjeným pěvcům. Protože u pojmu „budka pro ptáky“ se většinou má na mysli právě příbytek pro nejhojnější druh našich zahrad. A z logiky věci vyplývá, že by stálo za to tento přístup změnit.

Budky na podzim čistíme od staré výstelky, zde např. po brhlíkovi ještě vyhnízdil lejsek. Nečištěná budka nahrává predaci, nejvíce kunou, a také přenosu parazitů.
Budky na podzim čistíme od staré výstelky, zde např. po brhlíkovi ještě vyhnízdil lejsek. Nečištěná budka nahrává predaci, nejvíce kunou, a také přenosu parazitů.
Foto | Karel Zvářal

Ochrana před predátory – dostatečně přesahující střecha a prodloužený vchod

Ptačí budky často plení zejména kuny, ale také kočka, strakapoud velký, sojka a mýval. Proti strakapoudovi se vyplatí oplechovat vletový otvor, avšak jeho silný zobák a loupeživá povaha si poradí s nechráněnou boční stěnou. Pokud tam vyseká díru, překryjeme ji plechem. Sešikmení střechy ptačí budky je důležité, ale ani ne tak kvůli odtoku dešťové vody, jako spíše kvůli srstnatým predátorům.

Aby se na střeše neudrželi a sjížděli dolů, je nutno střechu oplechovat, případně pokrýt tvrdým linoleem a zešikmit dopředu. Pokud je střecha budky zešikmená dozadu a nepobitá plechem, dřevěný povrch umožní se predátorům na ploše udržet a tlapkou vybírat mláďata, v zimě potom nocující ptáky, zejména z nečištěných budek. Pod budkou pak najdeme hromádku peří a na střeše i stěnách stopy po drápech.

Škvíra (pronikající světlo) v prasklé boční stěně vadí většině ptáků, července naopak vyhovuje.
Škvíra (pronikající světlo) v prasklé boční stěně vadí většině ptáků, července naopak vyhovuje.
Foto | Karel Zvářal

U budek s rovnou střechou či zešikmených dozadu pomůže umístit před otvor hranolek (lištu), který se ve starší literatuře doporučuje dávat dovnitř. Jelikož se často stává, že ptáci si postaví vysoké hnízdo, prakticky až k vletovému otvoru, kuna či mýval na ně snadno dosáhnou. Avšak lištu širokou 6 cm a umístěnou těsně pod otvor (asi 1 cm) z venkovní strany, způsobí, že predátor sice dosáhne k otvoru, ale tlapku již nenasměruje dolů (viz Ekolist 21.12. - Přemnožený původní predátor může škodit stejně drtivě jako nepůvodní (invazní)).

Je-li střecha budky zešikmená dopředu, tato 6 cm lišta pod otvorem spolu s přesahující střechou (asi o 7 – 8 cm) zcela zamezí kuně či mývalovi zaujmout pracovní polohu, neboť vytvoří chodbičku 5 – 6 cm vysokou a dostatečně dlouhou. Ještě účinnější je vstupní chodbičku zalomit, a to tak, že ji zepředu zakryjeme plechem, takže drobný ptáček jí prolézt ze strany zvládne, zatímco tlapky a zobák predátorů do hnízda nedosáhnou. Taková úprava je modifikací konstrukce typu Henze, zde ale s úsporou zbytných prvků/dílů.

Brhlík poměrně často obsadí ptačí budku, jeho hnízdo poznáme podle otvoru zmenšeného blátem, a výstelky, kterou je téměř vždy kůra borovice.
Brhlík poměrně často obsadí ptačí budku, jeho hnízdo poznáme podle otvoru zmenšeného blátem, a výstelky, kterou je téměř vždy kůra borovice.
Foto | Karel Zvářal

Odsazení od kmene zabrání zatékání vody

Častou chybou při výrobě a instalaci budky je připevnění horní části závěsné lišty ke kmeni, a to hlavně u stromů s hladkou kůrou (buk, habr, javor). Při deštích, ale i tání námrazy, stéká čůrek vody po kmeni a závěsné liště až do budky, přičemž nasáklá výstelka způsobí podchlazení a úhyn mláďat, přestože je samice zahřívá.

V ptačí budce se vystřídají různí nájemníci, při údržbě o překvapení nebývá nouze.
V ptačí budce se vystřídají různí nájemníci, při údržbě o překvapení nebývá nouze.
Foto | Karel Zvářal

V minulosti se úhyn mláďat přičítal „chladnému počasí“. Samotný noční chlad (5 – 10 °C) však nevadí, je-li výstelka suchá! Jelikož zřejmě nikdo nechodil v lese při dešti, ale až bláto vyschlo, těžko mohl odhalit, že příčinu úhynu je třeba hledat ve špatné konstrukci, resp. chybné instalaci budky.

Podobného odsazení dosáhneme také tím, že budku pověsíme za drátěné oko na hřebík a do spodní strany budky zatlučeme krátké hřebíky tak, aby asi 2 cm zůstaly trčet. Vytvoří se jakési nožičky, na kterých budka leží na hladkém kmeni a zadní stěna potom zůstává mimo stékající pramínky vody.

Zejména kvůli netopýrům je nutné hoblované stěny (alespoň přední) zdrsnit šikmými zářezy.
Zejména kvůli netopýrům je nutné hoblované stěny (alespoň přední) zdrsnit šikmými zářezy.
Foto | Karel Zvářal

Jsou-li v listnatém lese vtroušené smrky (modřín, borovice), je ideální instalovat budky na ně. Korunou smrku voda prokapává a kmen tak zůstává téměř suchý, zatímco u zmíněných listnáčů proteče po kmeni hodně konví vody (princip trychtýře). Zadní stěna s lištou vystavená střídavému podmáčení, zamrzání a schnutí zkrátí životnost prken mnohonásobně.

Zatímco budky instalované na smrku jsou stále funkční i po téměř čtyřiceti letech, budky (především dno a zadní stěna) „připlácnuté“ na kmen listnáče zpráchniví během pěti – šesti let. Vyplatí se proto věnovat pozornost jak výběru místa k instalaci budky, tak i samotné konstrukci.

Aby tažní lejsci mohli v budce bez problémů zahnízdit, je nutno ji odzátkovat krátce před jejich návratem z Afriky, tj někdy v půli dubna. Jinak ji obsadí silnější a agresivnější koňadra.
Aby tažní lejsci mohli v budce bez problémů zahnízdit, je nutno ji odzátkovat krátce před jejich návratem z Afriky, tj někdy v půli dubna. Jinak ji obsadí silnější a agresivnější koňadra.
Foto | Karel Zvářal

Ochrana před krahujcem a zlodějem

Vzhledem k tomu, že místy bývá pohyb lidí, někdy nenechavých, dáváme budky raději dále od cest. Proto také je lepší vyrábět budky nevzhledné, z nehoblovaných prken, natřených vyjetým olejem a blátem. Uhlazený nalakovaný výtvor bývá pro kleptomany velkým lákadlem.

Smíšená snůška modřinky, koňadry a lejska byla neproduktivní.
Smíšená snůška modřinky, koňadry a lejska byla neproduktivní.
Foto | Karel Zvářal

Budka umístěná do podrostu náletových dřevin je lépe ukryta před zloději, ale také před krahujcem, který v přehledném lese odloví celý krmící pár a mláďata uhynou hladem. Zatímco v hustém křoví či mlází mají ptáci šanci se rychlým manévrem zachránit.

Pro menší druhy sýkor, např. modřinku či uhelníčka, je nutno vyvrtat vlet o průměru 26 mm.
Pro menší druhy sýkor, např. modřinku či uhelníčka, je nutno vyvrtat vlet o průměru 26 mm.
Foto | Karel Zvářal

Je tedy lepší promyšleně instalovat méně budek, pravidelně čištěných (klacíkem) a udržovaných, než v hurá akci desítky či stovky lajdácky vyrobených (neotevíratelných, s krátkou střechou) a nápadně pověšených budek, které slouží jako živá zásobárna kuně nebo jiným predátorům.

Sýkora koňadra je nejčastějším obyvatelem ptačích budek i návštěvníkem krmítek. Vysoký počet mláďat (17) pochází pravděpodobně ze snůšky dvou samic.
Sýkora koňadra je nejčastějším obyvatelem ptačích budek i návštěvníkem krmítek. Vysoký počet mláďat (17) pochází pravděpodobně ze snůšky dvou samic.
Foto | Karel Zvářal

Bylo by chybou si myslet, že instalací budky péče o ptáky končí. Každoroční čištění a údržba by měly být samozřejmostí. A při porovnání každoroční statistiky se zvyšováním obsazenosti cílovými druhy zjistíte, že tato aktivita vám bude přinášet radost.

Karel Zvářal

Další články:
23. února 2024 12:30
23. února 2024 06:30
22. února 2024 06:10
21. února 2024 06:10
20. února 2024 12:45

Online diskuse
Velké kočky umí rozlišovat známé hlasy od neznámých, zjistila studie
24. února 2024 01:00

(ČTK) - Velké kočky, od tygrů po gepardy, od sebe dokážou rozlišit známé a neznámé lidské hlasy. S odkazem na studii, která naznačuje, že i zvířata vyhýbající se skupinovému životu mají sociální dovednosti, to napsal server listu The Guardian.
(Celý text)

Fiala: Vláda problémy zemědělců řeší i v EU, například omezení byrokracie
24. února 2024 00:59

PRAHA (ČTK) - Vláda problémy zemědělců bere vážně a pracuje na jejich řešení, a to i v rámci Evropské unie. Premiér Petr Fiala (ODS) tak během své návštěvy rodinné farmy Hole ve Velkých Přílepech u Prahy reagoval na protesty českých zemědělců vůči politice EU. Česko podle něj usiluje na evropské úrovni o snížení zbytečné byrokracie pro farmáře nebo o omezení kontrol.Tento týden Evropská komise následně představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci čelí.
(Celý text)

V Gloucestershiru se otevřela nejmodernější vertikální farma v Británii
24. února 2024 00:59

(ČTK) - V anglickém Gloucestershiru se otevřela dosud nejmodernější vertikální farma v Británii, napsal web stanice BBC. Salátové listy nebo bylinky v ní rostou třikrát rychleji než ve venkovních podmínkách.
(Celý text)

Lesy ČR plánují zvýšení investic do cest a vodních staveb na 1,6 miliardy korun
24. února 2024 00:55

HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK) - Státní podnik Lesy České republiky (LČR) letos plánuje zvýšení investic do oprav a obnovy lesních cest a do vodohospodářských staveb o sedm procent na 1,61 miliardy korun. Z toho do obnovy lesních cest, které jsou zničené po mimořádných těžbách kůrovcové kalamity, by mělo jít rekordních 1,22 miliardy korun. Lesy ČR spravují asi polovinu lesů v ČR.
(Celý text)

Liberecká zoo získala do chovu pár vzácných supů afrických, jinde v ČR nejsou
24. února 2024 00:35

LIBEREC (ČTK) - Liberecká zoo získala pár vzácných supů afrických. Patří mezi jedny z nejohroženějších dravců na světě a momentálně je nechová žádná jiná zoo v Česku, informovala mluvčí zahrady Barbara Tesařová.
(Celý text)

Ústí nad Orlicí obnovuje Vlčí studánku, místo vzniklo ve 40. letech
24. února 2024 00:21

ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČTK) - Přibližně do konce března bude nepřístupná lokalita Vlčí studánka v lesích u Ústí nad Orlicí. Odpočinkové místo tam vzniklo ve 40. letech minulého století. Správa městských lesů tam aktuálně těží dřevo, potom obnoví cesty a studánku.
(Celý text)

Bohumín založil dva lesíky se 170 stromy, vznikly díky náhradní výsadbě
24. února 2024 00:20

BOHUMÍN (ČTK) - Bohumín na Karvinsku založil dva lesíky, které vznikly díky náhradní výsadbě za kácení v průmyslovém areálu jednoho z tamních podniků. V Budovatelské ulici a u rybníku Suchý stav tak přibylo 170 stromů. Jsou mezi nimi duby, lípy a jilmy, sdělila mluvčí radnice Jana Končítková.
(Celý text)

Soukromí lesníci podporují návrh zákona o myslivosti se snížením výměry honiteb
23. února 2024 18:00

PELHŘIMOV (ČTK) - Soukromí vlastníci lesů podporují ministerský návrh zákona o myslivosti se snížením minimální výměry honiteb z 500 na 250 hektarů. Podle lesníků to umožní redukovat stavy zvěře a tím i škody, které působí v lesích. Podporují také připravenou novelu zákona o lesích. Oba zákony spolu souvisejí a bez jednoho nebude dobře fungovat druhý, uvedl předseda Komory soukromých lesů Richard Podstatzký.
(Celý text)

Policisté na Příbramsku prověřují nález dvou uhynulých orlů mořských a lišky
23. února 2024 17:58

(ČTK) - Policisté na Příbramsku prověřují nález dvou uhynulých orlů mořských a lišky obecné. Zvířata mohl někdo otrávit, jasno by do případu měla vnést expertiza. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z týrání zvířat, pytláctví a neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa. Na případ upozornil server příbram.cz.
(Celý text)

MZe: Některé dotace budou nově vypláceny na hektar, odpadne byrokracie
23. února 2024 17:49

(ČTK) - Dotace na biologickou ochranu plodin či produkci a zpracování vysokojakostních brambor budou nově vypláceny formou sazby na hektar plodin nebo kilogram brambor. Zemědělci tak už nebudou muset předkládat dokumenty, které by nárok na dotaci potvrzovaly, informovalo ministerstvo zemědělství (MZe). Tyto dotace jsou financovány z národních zdrojů. Změny podle MZe již platí.
(Celý text)

Zubří kulový blesk. Velká výměna zvířat pomůže zvýšit genetickou pestrost chovů
23. února 2024 17:46

PRAHA (Ekolist) - Převozem dvou zubřích býků z bývalého vojenského prostoru Milovice ve středních Čechách do obory Židlov v Libereckém kraji začala včera rozsáhlá výměna a převozy zubrů v českých chovech. Jejich výsledkem bude genetické oživení dvou nejvýznamnějších chovů zubrů v Česku a založení nového chovného stáda na Lipně. Akce se týká celkem čtyř krajů. Informuje o tom Česká krajina.
(Celý text)

Indonéští aktivisté žalují Japonsko kvůli vypouštění upravené radioaktivní vody
23. února 2024 10:51

JAKARTA (ČTK) - Skupina indonéských ekologických aktivistů a ochránců lidských práv podala ve čtvrtek žalobu na Japonsko. Požaduje, aby Japonci přestali s vypouštěním upravené a rozředěné radioaktivní vody z poškozené jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. Informovala o tom japonská tisková agentura Kjódó a připomněla, že s vypouštěním se začalo už loni v létě.
(Celý text)

iROZHLAS: Unijní soud snížil ČR pokutu za chyby v zemědělských dotacích
23. února 2024 10:24

PRAHA (ČTK) - Soudní dvůr Evropské unie snížil zhruba o 470 milionů korun více než miliardovou pokutu, kterou Evropská komise uložila českému ministerstvu zemědělství za chyby v zemědělských dotacích po kontrole v roce 2017. O rozhodnutí tribunálu dnes informoval web iROZHLAS.cz. I přes snížení sankce se ministerstvo hodlá pokutě bránit podáním kasační stížnosti.
(Celý text)

Prodejce módy Zalando přestane používat zavádějící etikety o udržitelnosti
23. února 2024 09:59

(ČTK) - Německý internetový prodejce textilu Zalando se zavázal, že ze svého webu odstraní zavádějící etikety a symboly udržitelnosti. Ve čtvrtek to na svém webu uvedla Evropská komise (EK). Od 15. dubna 2024 se tak u nabízených výrobků již nebudou objevovat symboly, jako jsou listy nebo stromy.
(Celý text)

Kůrovcová kalamita oživila hospodářské lesy, zjistili čeští vědci
23. února 2024 06:19

PRAHA (Ekolist) - Přestože kůrovcová kalamita v České republice způsobila značné škody a vytěžené smrkové lesy mohou působit zdevastovaným dojmem, výzkum českých vědců přinesl překvapivě dobrou zprávu. Příroda se zotavila, výrazně vzrostla biodiverzita a kůrovcem napadené hospodářské lesy, včetně holin a nově osázených či samovolně se vyvíjejících pasek, doslova kypí životem. Nečekaně se v nich objevily i desítky kriticky ohrožených druhů živočichů a rostlin, které figurují v červeném seznamu. Výsledky ze 45 lokalit v České republice zveřejnili pracovníci Biologického centra Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, Muzea regionu Valašsko a Agentury ochrany přírody a krajiny ve studii, právě vydané ve vědeckém časopisu Forest Ecology and Management.
(Celý text)

Cíle Zelené dohody v zemědělství je třeba rozložit v čase, míní ministr Výborný
23. února 2024 01:26

PRAHA (ČTK) - Cíle unijní Zelené dohody (Green Deal) je třeba rozložit v čase tak, aby měli zemědělci víc prostoru se připravit, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po schůzce s eurokomisařem pro životní prostředí Virginijusem Sinkevičiusem. V Praze spolu jednali také o podpoře chovu sladkovodních ryb a vyvážení snahy chránit kormorány a vlky se zájmy chovatelů, kterým tito ptáci a tyto šelmy způsobují škody, dodal.
(Celý text)

Nevyužité stovky milionů korun z rekultivace lomu ČSA půjdou na rozvoj tamních obcí
23. února 2024 00:55

(ČTK) - Nevyužité peníze z rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku půjdou na rozvojové projekty tamních obcí zasažených těžbou. Řádově by mělo jít o stovky milionů korun, které těžební společnost Severní energetická nevyužije, protože část lomu bude při sanaci ponechána přirozené obnově. Počítá s tím usnesení, které schválila vláda, informovalo ministerstvo životního prostředí (MŽP).
(Celý text)

Evropská komise chce v reakci na protesty zjednodušit předpisy pro zemědělce
23. února 2024 00:41

(ČTK) - Evropská komise (EK) představila návrhy na zjednodušení administrativní zátěže pro zemědělce a další opatření, která mají zmírnit tlak, jemuž zemědělci čelí. Chtěla by mimo jiné zjednodušit některé podmínky, které musí farmáři v Evropské unii splňovat pro získání dotací, či snížit počet kontrol v zemědělských podnicích až o 50 procent. Komise návrh zveřejnila v den, kdy se ve střední a východní Evropě konaly protesty zemědělců zaměřené mimo jiné proti unijní zemědělské politice. V pondělí se návrhy budou zabývat ministři zemědělství 27 členských států EU, kteří se sejdou v Bruselu.
(Celý text)

Na Rychnovsku je potvrzeno 20. ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR
22. února 2024 23:30

(ČTK) - Veterináři v obci Bolehošť na Rychnovsku potvrdili 20. letošní ohnisko ptačí chřipky v malochovu drůbeže v ČR. Chovatel informoval krajskou veterinární správu o úhynu 24 z 29 kusů chované drůbeže. ČTK to dnes řekl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Podle něj šlo o různé druhy drůbeže, v chovu převládaly slepice.
(Celý text)

Svazy: Lepší péče o krajinu je v zájmu farmářů, cíle ale musí být únosné
22. února 2024 19:50

(ČTK) - Čeští zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby nepodporovali lepší péči o krajinu a půdu. Unijní Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) ale musí být nastavena tak, aby ji farmáři administrativně a technicky zvládli a aby neohrožovala udržitelnost zemědělské produkce. Shodli se na tom zástupci Agrární komory (AK), Zemědělského svazu (ZS) a Asociace soukromého zemědělství (ASZ), které ČTK oslovila. Proti politice EU dnes protestovali zemědělci v Česku i dalších evropských zemích. K hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem nebo do ulic velkých měst v ČR podle AK vyjelo asi 3000 kusů zemědělské techniky.
(Celý text)

Svazy: Lepší péče o krajinu je v zájmu farmářů, cíle ale musí být únosné
22. února 2024 19:50

(ČTK) - Čeští zemědělci by byli sami proti sobě, kdyby nepodporovali lepší péči o krajinu a půdu. Unijní Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) ale musí být nastavena tak, aby ji farmáři administrativně a technicky zvládli a aby neohrožovala udržitelnost zemědělské produkce. Shodli se na tom zástupci Agrární komory (AK), Zemědělského svazu (ZS) a Asociace soukromého zemědělství (ASZ), které ČTK oslovila. Proti politice EU dnes protestovali zemědělci v Česku i dalších evropských zemích. K hranicím se Slovenskem, Polskem a Německem nebo do ulic velkých měst v ČR podle AK vyjelo asi 3000 kusů zemědělské techniky.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 2098 | Další
< zpět na titulní stranu

Reklama