ecomonitor.cz
verze pro tisk
Jak jde dohromady památková ochrana, úspory energií a fotovoltaika na střechách?
28. března 2023 05:32
PRAHA (Ekolist) - Zateplit, vyměnit okna, dát na střechu soláry. To je pár rychlých tipů, jak šetřit finance i klima při vytápění domu. Tyto možnosti jsou ale mnohem omezenější, pokud bydlíte v domě pod památkovou ochranou. Jaké úpravy jsou přijatelné tam?

Úspora energií versus památková ochrana

„Kážeme vodu a pijeme víno. Učíme veřejnost, že základem všeho je nízkoenergetický standard, ideálně pasivní. Ale sami fungujeme v extrémně neúsporném režimu,“ popisuje Lenka Skoupá rozpor, v jakém se nachází pražské středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. To sídlí v Hostivaři v areálu historického, památkově chráněného statku. A s památkovou ochranou se pojí řada omezení.

„Budovy nelze zateplit, špaletová okna a dveře jsou značně ‚prodyšné‘. A tak je energetický štítek budov G,“ popisuje Skoupá s tím, že písmeno G energetického štítku značí budovu mimořádně nehospodárnou.

Středisko environmentální výchovy Toulcův dvůr sídlí v historické zemědělské usedlosti.
Středisko environmentální výchovy Toulcův dvůr sídlí v historické zemědělské usedlosti.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

„V kancelářích a učebnách se musí topit, protože na to jsou hygienické normy. Výsledkem je, že náklady na vytápění jsou opravdu vysoké,“ popisuje Lenka Skoupá kontext toho, když ekocentrum sídlí v památkově chráněné budově.

Frustrace z neúspornosti se u uživatelů památkově chráněných objektů prohloubila spolu s energetickou krizí vyvolanou ruskou válkou na Ukrajině. Když nejde snížit energetickou náročnost staré budovy, chtěli si v ekocentru pomoci tím, že by se na střechu chlévu nainstalovaly fotovoltaické panely, které by mohly snížit náklady. To ale také neprošlo. V památkové zóně Stará Hostivař není možné mít na střeše fotovoltaické panely, a to ani na střeše chléva.

Pro uživatele Toulcova dvora jde nepochybně o omezující podmínky. Proč na nich stát prostřednictvím památkářů trvá? Snahou je chránit identitu místa, jehož hodnota je z velké části spjatá s harmonickou podobou historické architektury.

„Podstatou architektonického dědictví je, že je jiné než současné novostavby – nejen podobou a tvaroslovím, ale i použitými materiály a konstrukcemi,“ říká mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.

„Moderní technologie jsou vyvíjeny pro současnou stavební produkci. Osazení vzduchotěsných okenních výplní předpokládá nucené větrání, tj. vzduchotechniku. Instalace vzduchotechnických rozvodů v historických stavbách je z více důvodů těžko myslitelná, ale bez nuceného větrání má osazení vzduchotěsných oken nepříznivé zdravotní důsledky,“ vysvětluje Blanka Černá obecné stanovisko Národního památkového ústavu k moderním úpravám památkově chráněných domů.

„Z naznačených důvodů proto v případě architektonického dědictví nelze očekávat řešení, která jsou adekvátní pro novostavby,“ dodává Černá.

Památkově chráněná území chtějí uchovat historicky hodnotné části sídel nebo krajiny podobně jako chráníme některé zachovalé části přírody. Jejich hodnota není jen pro turismus. A podobně jako v přírodě chráníme biologickou rozmanitost, i v urbanismu a architektuře stojí za to uchovat si určitou diverzitu. Historické budovy a části sídel jsou pro společnost nepochybně cenné, i když ocenit jejich hodnotu při pohledu na náklady za vytápění může být náročné.

Toulcův dvůr, v pozadí panorama panelových domů.
Toulcův dvůr, v pozadí panorama panelových domů.
Foto | Martin Singr / Ekolist.cz

Znamená to tedy, že památkově chráněné budovy jsou nedotknutelné? Musí se prostě zakonzervovat a neměnit? Nikoli.

Při prohlášení budovy za kulturní památku se definují její hodnoty a podle nich se určuje jejich ochrana. Jinak se chrání gotický kostel s původní výmalbou a jinak obytný dům v památkové zóně. Posouzení hodnot by mělo být individuální podle památkové hodnoty a zachovalosti.

A podobně individuálně se mají posuzovat i možné opravy a úpravy památek. Pokud například chcete v památkově chráněném domě vyměnit původní špaletová okna, budou památkáři posuzovat jejich zachovalost a možnost jejich opravy, případně to, jaká nová okna by se dala místo neopravitelných starých.

Každopádně všechny úpravy, které chcete dělat, musíte konzultovat s úřady. Povinností je podat si žádost o závazné stanovisko na odbor památkové péče na městském úřadě. A tamní úředníci se pro radu obrátí na odborníky z Národního památkového ústavu. Památkáři napíší k vašemu záměru odborné stanovisko. To sice není závazné, ale úředník na městském úřadě ho musí vzít v úvahu.

A právě úředník na městském úřadě pak rozhodne, zda je výměna vašich špaletových oken z hlediska památkové ochrany přípustná. Pokud ano, stanoví se podmínky, za kterých lze výměnu oken provést. Pravděpodobně budete muset respektovat, že vám bude určen materiál a možná i tvar oken, tj. může se po vás například chtít, aby okna byla ze dřeva a měla původní dělení rámu. Vždy záleží na individuálním posouzení a na hodnotách, kterou taková okna ve vašem domě mají.

Příklady modernizovaných památek

Není to tak, že všechny energeticky úsporné úpravy památek by byly nepřípustné. Pár z nich považuje památkové péče i za nekonfliktní.

Blanka Černá z NPÚ uvádí jako příklady takových nekonfliktních úprav fotovoltaickou elektrárnu na ploché střeše památkově chráněné Elektrárny Přelouč nebo obnovu budovy bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu v Ostravě, jejíž součástí bylo i vložení dvojskel do zachovaných a repasovaných původních okenních rámů.

Fotovoltaická elektrárna na střeše vodní elektrárny Přelouč.
Fotovoltaická elektrárna na střeše vodní elektrárny Přelouč.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČEZ

Pak jsou úpravy přípustné, o kterých ale není tak snadné říci, že by byly z pohledu památkového ústavu nekonfliktní. Příkladem je fotovoltaická elektrárna na střeše Národního divadla v Praze. Dnes je sice uznávanou realizací, ale nevznikala bez problémů.

„Systém fotovotaických panelů integrovaných do hydroizolační folie nebyl pracovníky památkové péče nejprve povolen, kolegové uspěli až díky odvolání na Ministerstvo kultury, které realizaci fotovoltaické elektrárny posvětilo,“ uvedl k projektu mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

A protože tlak na skloubení památek s obnovitelnými zdroji energie roste, vydal Národní památkový ústav v listopadu 2022 metodickou příručku Fotovoltaika v památkové péči. Ta sice nemění zažitý zamítavý přístup, ale pojmenovává podmínky, za kterých je možné fotovoltaiku akceptovat, ale je to první krok k diskuzi. Jejím cílem je sjednotit postup v rozhodování, který se může lišit podle osobností jednotlivých památkářů.

Solární elektrárna na střeše Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jelikož se budova nachází na okraji památkové zóny, na žádost památkové péče se snížoval úhel sklonu fotovoltaických panelů, aby rámová konstrukce působila méně rušivě. Svou roli v tom hrál i výhled z hradní pevnosti Špilberk.
Solární elektrárna na střeše Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jelikož se budova nachází na okraji památkové zóny, na žádost památkové péče se snížoval úhel sklonu fotovoltaických panelů, aby rámová konstrukce působila méně rušivě. Svou roli v tom hrál i výhled z hradní pevnosti Špilberk.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jaké doporučení má tedy památkový ústav pro památkově chráněné objekty, jejichž majitelé hledají radu pro energeticky úspornější fungování?

„Možnosti úprav památkově chráněných staveb jsou z podstaty věci omezené, ale stavby, u kterých ‚nelze nic‘, jsou výjimkou. Obvykle nějaké možnosti existují,“ odpovídá za NPÚ Blanka Černá.

„Aktuálně se potenciální možností do budoucna zdají komunitní projekty fotovoltaických elektráren, protože nemusí být v místě spotřeby a umožňují tak účast na produkci ekologické energie i vlastníkům omezeným památkovou ochranou svých nemovitostí,“ nabízí řešení Blanka Černá.

Pohled jinam

Přístup k památkám se liší i v rámci Evropské unie. Na opačném pólu vztahu památek a OZE se loni ocitla Belgie, když před začátkem loňské zimy umožnila instalovat fotovoltaické systémy na všechny památkově chráněné budovy s výjimkou těch spadajících pod UNESCO. Podmínkou je, že všechny změny musí být vratné a na budově se nesmí nic poškodit. Rozhodnutí mělo pomoci ulevit nákladům souvisejícím s energetickou krizí.

Historická fasáda budovy Tour and Taxis se solárními panely na střeše.
Historická fasáda budovy Tour and Taxis se solárními panely na střeše.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Bylo by tedy možné v nějakých případech povolit umístění fotovoltaických panelů na památkách dočasně i u nás?

„To je věcí individuálního posouzení konkrétní situace. Ale spíše ne. Možné negativní dopady fotovoltaických zařízení na budovách se netýkají pouze vzhledu, ale i fyzických zásahů, nebo v případě dochovaných zvlášť hodnotných krovů požárního rizika,“ odpověděl na dotaz Ekolistu NPÚ.

Památkáři se také obávají toho, že jedno problematické řešení otvírá cestu k dalším problematickým řešením u jiných objektů.

Proč to tedy ve Flandrech jde a u nás nikoli?

Někteří kritici z toho viní zastaralý zákon o státní památkové péči, který pochází z roku 1987. Jenže pokud si ho pročtete, zjistíte, že v něm problém není. Zákon stanovuje mantinely ochrany hodnot. Konkrétní posouzení nechává na památkářích. Finální rozhodnutí vždy vydává městský úředník, který může a nemusí respektovat odborné posouzení památkové péče.

Různé země zastávají v památkové péči různý přístup. Někde stačí splnit formální vzhled a neřeší se tolik autenticita materiálů. Česká památková péče je nastavena spíše konzervativně a ke změnám přistupuje s nedůvěrou.

„Památkově chráněná území, krajinné zóny a historické zahrady a parky zaujímají cca 2,3 % rozlohy České republiky. Ztráty, které by vznikly poškozením architektonického dědictví, nejsou úměrné možným ziskům,“ argumentuje Národní památkový úřad prostřednictvím své mluvčí.

Pokud ale přístup plateb a zisků rozšíříme na 40 000 nemovitých kulturních památek, které v Česku jsou, je otázka, zda řada z nich nezůstává ve špatném stavu kvůli vysokým nárokům na péči o ně a malým přínosům z jejich užívání. Jednou ze strategií jejich vlastníků může být nechat objekt zchátrat do havarijního stavu, pak jej zbořit a následně postavit dům nový, už bez omezení památkové ochrany.

Zdeňka Kováříková

URL zprávy: https://ecomonitor.cz/zprava2.shtml?x=2864598


Online diskuse
Odborníci budou v Jihlavských vrších kontrolovat doupné stromy
10. června 2023 01:50

JIHLAVA (ČTK) - Odborníci budou v Jihlavských vrších kontrolovat obsazenost takzvaných doupných stromů. Chtějí zjistit, jak moc dutiny stromů využívají k hnízdění sýci rousní i další druhy ptáků. Na ochraně lesních druhů sov i dalších druhů ptáků hnízdících v dutinách stromů spolupracuje Kraj Vysočina s Českou společností ornitologickou (ČSO), Lesy ČR a několika dalšími vlastníky lesů, informovala mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.
(Celý text)

V olomoucké zoo se narodilo pět mláďat vzácných kozorožců kavkazských
10. června 2023 01:13

OLOMOUC (ČTK) - Pět mláďat vzácných kozorožců kavkazských se v květnu narodilo v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce, která patří mezi největší chovatele těchto koz na světě. "Jedna ze samic má dokonce dvojčata," sdělila ČTK zooložka Jitka Vokurková. Olomoucká zoo chová kozorožce kavkazské od roku 1987 a dosud se v ní narodilo 156 mláďat.
(Celý text)

Zdražení elektřiny a zvýšení spotřební daně snižuje poptávku po pálení ovoce
10. června 2023 00:41

BŘASY (ČTK) - Zdražení elektřiny a zvyšování spotřební daně z lihovin výrazně snižuje poptávku po pěstitelském pálení ovoce od drobných zahrádkářů. Pálenice v Plzeňském kraji zaznamenaly, že zájem o pálení kořalky byl po loňské sklizni o 30 procent nižší, než předpokládaly. Richard Schwarz ze sadů ve Vranově na Rokycansku předpokládá, že zájem o pálení nebude ani letos. Přitom letošní úroda má být dobrá, řekl ČTK jeden z největších pěstitelů jablek v Plzeňském kraji, který provozuje i pálenici.
(Celý text)

Čína zahájila práci na vrtu hlubokém 11 100 metrů, cílem je průzkum zemské kůry
10. června 2023 00:40

(ČTK) - Čína zahájila práci na jednom z nejhlubších vrtů na světě, který by měl dosáhnout až 11 100 metrů hluboko. Cílem projektu je studium vnitřní struktury a vývoje Země, informoval tento týden list The Guardian.
(Celý text)

Před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech má být nové pítko, které postupně poroste
10. června 2023 00:10

KARLOVY VARY (ČTK) - Před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech má stát nové pítko, které se bude postupně rozrůstat s tím, jak se na něm bude usazovat vřídlovec. Návrh Oldřicha Moryse doporučila jako vítězný odborná komise v architektonicko-sochařské soutěži na pitný stojan před Vřídelní kolonádou. Objekt nazvaný Krasavec uspěl v soutěži z 25 posuzovaných návrhů, řekl karlovarský radní Petr Bursík (ODS).
(Celý text)

Vojenský újezd Libavá se otevře veřejnosti, ukáže trofeje i jelení shozy
10. června 2023 00:05

LIBAVÁ (ČTK) - Vojenský újezd Libavá se v sobotu výjimečně otevře návštěvníkům, chystá se zde letošní ročník akce Armáda, lesnictví a myslivost na Libavé. Návštěvníkům nabídne výstavu nejlepších trofejí, soutěž tažných koní při slalomu se zapřaženou kládou či při formanské jízdě, ale i přehlídku chovatelů jagdteriérů i barvářů. Připravena je i ukázka vojenské techniky včetně tanku Leopard, sdělil ČTK mluvčí Vojenských lesů a statků ČR (VLS) Jan Sotona. Akce se uskuteční v areálu Heřmánky u Potštátu.
(Celý text)

Ovzduší na východě Severní Ameriky se pomalu zlepšuje, požáry v Kanadě dál zuří
9. června 2023 21:17

OTTAWA (ČTK) - Části Spojených států a Kanady dál trápí zhoršená kvalita ovzduší způsobená kouřem z lesních požárů, situace se ale s příchodem víkendu zlepšuje. Ve velkých městech včetně New Yorku a Washingtonu míra znečištění v noci na dnešek výrazně klesla a přiblížila se hodnotám, které jsou považované za bezproblémové. Na východě Kanady hasiči pokročili v boji s některými z desítek požárů, na západě země se však plameny na konci týdne šířily, informovala agentura Reuters.
(Celý text)

Odborníci: Zničení Kachovské přehrady ovlivní mikroklima i zemědělskou půdu
9. června 2023 17:59

(ČTK) - Zničení Kachovské přehrady ovlivní tamní mikroklima i životní prostředí, ropné látky se budou z přírody odbourávat týdny až měsíce. ČTK to řekl Tomáš Hrdinka z Výzkumného ústavu vodohospodářského (VUV). Zemědělskou půdu v oblasti přehrady by měla záplava ovlivnit jen krátkodobě. Problém ale budou mít zemědělci především se závlahami, uvedl prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
(Celý text)

Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 projektů z Národního plánu obnovy
9. června 2023 17:57

(ČTK) - Evropská komise nesouhlasí s financováním 15 protipovodňových projektů z Národního plánu obnovy v gesci ministerstva zemědělství (MZe). Týká se to mimo jiné projektů na přehradách Orlík, Harcov nebo Jezeří. Na jejich financování letos bude potřeba 512 milionů korun ze státního rozpočtu. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý. Ministerstvo mělo připraveno 42 projektů, z toho dva byly rezervní. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na dotaz ČTK odpověděl, že projekty budou dokončeny bez ohledu na to, zda na ně půjdou peníze z EU.
(Celý text)

Záporožská jaderná elektrárna i přes pokles hladiny čerpá vodu z protržené Kachovské přehrady
9. června 2023 16:22

PRAHA (Ekolist) - Pro doplnění zásob vody chladicí nádrže Záporožské jaderné elektrárny jsou i alternativní zdroje, říká Petro Kotin, generální ředitel ukrajinské státní společnosti Energoatom, která provozuje všechny čtyři ukrajinské jaderné elektrárny. Respektive tři, protože o března loňského roku je Záporožská jaderná elektrárna pod kontrolou ruské armády.
(Celý text)

Udržitelnost, ale také design a konektivita. Samsung uvedl domácí spotřebiče, které vás nenutí ke kompromisům
9. června 2023 14:06

() - Je pro vás při výběru domácího spotřebiče prioritou úspornost a udržitelnost? Spotřebičů, které jsou šetrné k přírodě i vaší peněžence, je na trhu čím dál více. Co když vám ale záleží i na dalších aspektech, jako je design a vyspělá konektivita? I takové produkty existují, ukázal Samsung na svých novinkách řady Bespoke.
(Celý text)

Planeta se otepluje o více než 0,2 stupně Celsia za desetiletí, tvrdí studie
9. června 2023 12:30

(ČTK) - Planeta se nyní v důsledku lidské činnosti otepluje o více než 0,2 stupně Celsia za jedno desetiletí a emise skleníkových plynů dosahují bezprecedentní úrovně. Napsala to agentura AFP s odkazem na rozsáhlou mezinárodní studii zveřejněnou ve čtvrtek v odborném časopise Earth System Science Data (ESSD).
(Celý text)

Samsung představuje filtr Less Microfiber™, který chrání oceány před mikroplasty z praček
9. června 2023 12:30

() - Filtr Less Microfiber™ se snadnou údržbou zachytává až 98 % mikroplastů, které z praček míří do oceánů.


(Celý text)

Drábová: Elektrárnu Záporoží by neměl ohrozit ani další pokles hladiny přehrady
9. června 2023 12:28

(ČTK) - Pokles hladiny zničené ukrajinské Kachovské přehrady na úroveň, která už neumožňuje čerpat vodu pro Záporožskou jadernou elektrárnu, by zřejmě v příštích týdnech nebo měsících elektrárnu neměl ohrozit. Vyplývá to z večerního vyjádření předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové pro ČTK. Připomněla, že reaktory jsou odstavené a chlazení je zajištěné ze speciální nádrže. Zátěžové testy elektrárny navíc v minulosti ukázaly, že by bylo možné ji chladit i bez vody v Kachovské přehradě, dodala.
(Celý text)

Hladina vody v Kachovské přehradě klesla pod "mrtvý bod", píše Unian
9. června 2023 12:27

KYJEV (ČTK) - Hladina vody ve zničené Kachovské přehradě klesla na 12,5 metru, přičemž minimum potřebné pro odběr vody do zásobovacích kanálů je 12,7 metru. Podle agentury Unian to včera řekl šéf společnosti Ukrhidroenerho Ihor Syrota. Týká se to podle něj mimo jiné dodávek pro Záporožskou jadernou elektrárnu, která využívá vodu z kachovského rezervoáru k chlazení reaktorů. Voda nadále přes zničenou hráz vodního díla odtéká.
(Celý text)

Festival na podporu útulků v Ústí nad Labem přivítá řadu interpretů
9. června 2023 12:19

ÚSTÍ NAD LABEM (ČTK) - Benefiční festival na podporu útulků v Ústí nad Labem bude hostit české i zahraniční interprety. Na 22. ročníku vystoupí také ukrajinský písničkář a prostor dostanou místní kapely. Festival se koná v pátek a v sobotu u Labe v cyklokempu. ČTK o tom informovali pořadatelé. Z výtěžku organizátoři nakoupí krmení pro psy a kočky.
(Celý text)

Dá se něco smysluplného dělat s vybagrovaným bahnem z rybníků? Možná by se z něho dalo stavět
9. června 2023 05:57

PRAHA (Ekolist) - Rybníky a vodní nádrže plné bahna představují v současnosti velkou výzvu pro rybníkáře a vodohospodáře. Problémem není jen, jak rybník či nádrž vyčistit, ale zároveň kam tuny vytěženého materiálu uložit. Inovativní řešení hledali vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR) společně s průmyslovými partnery.
(Celý text)

Výdaje MŽP podle předběžného návrhu v příštím roce klesnou o 7,869 miliardy korun
9. června 2023 01:13

PRAHA (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí (MŽP) by mělo mít v příštím roce o 7,869 miliardy korun nižší výdaje než letos. Úřad by měl příští rok pracovat s částkou 11,956 miliardy korun, v roce 2022 měl k dispozici více než 26 miliard. Vyplývá to z předběžného pracovního návrhu státního rozpočtu na rok 2024, který má ČTK k dispozici.
(Celý text)

Agentura ochrany přírody: Kolísání hladiny na Nových Mlýnech přírodu neohrozí
9. června 2023 01:12

PRAHA (ČTK) - Kolísání hladiny na Novomlýnských nádržích podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR přírodu neohrozí, naopak povede ke zlepšení přírodních podmínek. Úsilí vodohospodářů o zvyšování hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů začalo před čtyřmi lety. Aktuálně vede Jihomoravský kraj řízení, jehož výsledkem má být povolení hladinu zvýšit.
(Celý text)

Studie: Zrychlení stavby OZE může navýšit příjmy v ČR o stovky miliard korun
9. června 2023 00:51

PRAHA (ČTK) - Zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) může podle studie poradenské společnosti Deloitte do roku 2030 zavýšit příjmy domácností a veřejných rozpočtů o stovky miliard korun. Studie také počítá s růstem výroby v průmyslu, růstem HDP a vytvořením přes 34 000 pracovních míst. Česko podle Svazu moderní energetiky, pro nějž byla studie zpracována, může za evropské peníze postavit stovky velkých elektráren, musí však zjednodušit povolovací procesy.
(Celý text)

Studie: Zrychlení stavby OZE může navýšit příjmy v ČR o stovky miliard korun
9. června 2023 00:51

PRAHA (ČTK) - Zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) může podle studie poradenské společnosti Deloitte do roku 2030 zavýšit příjmy domácností a veřejných rozpočtů o stovky miliard korun. Studie také počítá s růstem výroby v průmyslu, růstem HDP a vytvořením přes 34 000 pracovních míst. Česko podle Svazu moderní energetiky, pro nějž byla studie zpracována, může za evropské peníze postavit stovky velkých elektráren, musí však zjednodušit povolovací procesy.
(Celý text)

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 1957 | Další