titulní strana > tisková zpráva
Zdravá města i školní parlament. Kraj podpoří udržitelný rozvoj víc než půl milionem korun
9. června 2023
LIBEREC (Liberecký kraj) - Více než šesti sty tisíci korun podpoří Liberecký kraj v rámci dotačního fondu program číslo 2.6 Podpora místní Agendy 21. Přesná částka činí 602.338 korun. Hodnocením prošlo 24 žádostí o dotaci v celkové výši 1.349.370 korun. Odsouhlasit to ještě musí krajští zastupitelé.

„Smyslem této podpory je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, který chceme přenášet v konkrétních projektech do obcí, měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji. Program je také zaměřen na podporu zapojování veřejnosti do plánování rozvoje regionu,“ popsal Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Původně bylo v programu k dispozici 600.000 korun, díky tomu že se po vyúčtování předchozího období podařilo ušetřit, navýšil se celkový objem na 602.338 korun. Přesto ale není vzhledem k celkové výši požadované dotace možné podpořit všechny projekty.

Na základě výsledků hodnocení doporučil Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje podpořit 9 projektů v celkové výši 534.700 korun. Rovněž doporučil částečně podpořit 1 projekt ve výši 67.638 korun místo původní požadované částky 68.500 korun. Patnáct projektů kvůli nedostatku peněz v daném programu a nízkému bodovému hodnocení podpořit nelze.

Finance využijí například v Rokytnici nad Jizerou či Turnově pro činnost v rámci Sítě Zdravých měst. V základní škole v Osečné budou dotovat činnost školního parlamentu a v Hejnicích hodlají díky dotaci posílit komunikaci s obyvateli města.

Místní Agenda 21 představuje program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních specifik. Představuje proces, v němž je potřeba spolupráce veřejné správy s různými složkami místní společnosti – neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, zdravotnickými institucemi a řadou dalších subjektů, včetně lidí samotných.

Udržitelný rozvoj se definuje jako způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Za jeho koncepční základ lze považovat právě program Agenda 21, který přijala Organizace spojených národů v roce 1992 v Rio de Janeiru.
Další tiskové zprávy:
26. září 2023 10:43
26. září 2023 10:25
26. září 2023 00:58
26. září 2023
25. září 2023 20:20

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama