titulní strana > tisková zpráva
CENIA pořádá konferenci Životní prostředí - prostředí pro život
10. června 2021
Praha (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

První den konference poskytne prostor pro prezentaci záměrů a výstupů projektů podpořených z programu Ministerstva životního prostředí na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. Zaměření konference tak bude dáno hlavními prioritami programu, kterými jsou:

klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,
ochrana ovzduší,
odpadové a oběhové hospodářství,
ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,
biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,
environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Druhý den konference bude věnován problematice udržitelného rozvoje a její odborný obsah bude zaštítěn strategickým dokumentem Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal), jenž představuje soubor opatření, který by měl evropským občanům a podnikům umožnit plně využívat výhod, které s sebou přináší přechod na udržitelnější, ekologičtější hospodářství. Hlavní témata druhého dne konference budou zaměřena na 5 základních okruhů:

Opatření Zelené dohody pro udržitelný rozvoj
Data, informace a znalosti pro udržitelný rozvoj
Společenská odpovědnost firem a udržitelná výroba a spotřeba
Zdravá planeta pro příští generace
Veřejnost versus ochrana klimatu a udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj lidských sídel
Pokud již nyní víte, že máte zájem na konferenci vystoupit s příspěvkem, kontaktujte nás na konference@cenia.cz.

Na konci prvního přednáškového dne proběhne neformální setkání účastníků v prostorách Národní technické knihovny.

Program a další organizační podrobnosti akce budeme dále upřesňovat na webových stránkách a na našem facebookovém profilu.
Další tiskové zprávy:
15. června 2021 13:21
15. června 2021
14. června 2021 20:35
14. června 2021 18:31
14. června 2021 11:50

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama