ecomonitor.cz
verze pro tisk
7.5.2021 - Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

6.5.2021 - SPOLU v Pardubickém kraji: Silní kandidáti, kteří dají Česko dohromady
PARDUBICE (Koalice SPOLU) - Pozice na kandidátní listině kolice SPOLU v Pardubickém kraji přijali osobnosti se zkušenostmi z politiky, z byznysu, školství, kultury a celé řady dalších oblastí. Programově vsází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání, plnění závazků NATO, nebo ochranu životního prostředí.

6.5.2021 - Nekonečný souboj silnice 43 pokračuje
SVITÁVKA (KDU-ČSL) - Ohledně přípravy silnice 43 komunikuji pravidelně s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Aktualizace TES I/43 Svitávka–Staré Město byla předložena 30. 3. 2021 na Ministerstvu dopravy a byla následně projednána v Centrální komisi.

6.5.2021 - Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu
PRAHA (MŽP ČR) - Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život (https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-5-verejne-souteze/). Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

6.5.2021 - Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má stavební povolení. Budovat se začne na konci léta
PRAHA (Hl. město Praha) - Stavební povolení lávky HolKa pro chodce a cyklisty spojující městské části Praha 7 a Praha 8 dnes nabylo právní moci. V půlce dubna vypsalo hlavní město veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a předpoklad zahájení stavby je konec léta 2021. Pražané by se po nové lávce mohli projít nebo projet už na konci roku 2022. Bude dlouhá 285 metrů a šířka mezi zábradlími bude čtyři metry. Předpokládá hodnota zakázky je 197 milionů korun.

6.5.2021 - Pomáháte nebo chcete pomáhat jako dobrovolník? Máme pro vás nový web dobrovolnictvi.net
PRAHA (MV ČR) - Pro koho? Pro každého! Ministerstvo vnitra spustilo web dobrovolnictvi.net pro všechny dobrovolníky, nové zájemce o dobrovolnictví, dobrovolnické organizace i pro ty, kteří se chtějí jen podívat, kdo, kde a jak pomáhá těm, kteří naši pomoc potřebují.

6.5.2021 - V pražských re-use centrech se za půl roku pilotního provozu podařilo zachránit více jak 14 tun věcí. Zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů
PRAHA (Hl. město Praha) - V říjnu loňského roku odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech Pod Šancemi v Praze 9 a Zakrytá v Praze 4. O měsíc později se k nim přidal třetí ve sběrném dvoře v Horních Počernicích v Praze 20. Za přibližně půl roku centra dokázala zachránit 14 372 kg věcí, které by se obvykle vyhodily, a zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů. Největší zájem byl o vybavení do domácností – nádobí, lůžkoviny či drobný nábytek.

6.5.2021 - Peníze ze zemědělských fondů nesmí končit v kapsách oligarchů!
PRAHA (Strana zelených) - Společná zemědělská politika EU (SZP) představuje více než třetinu celého evropského rozpočtu. Jako největší rozpočtová položka Unie mají přímé platby pro zemědělce vyplácené v rámci SZP obrovský vliv na strukturu zemědělské produkce a postupů v celé Evropě.

6.5.2021 - Pohodlnější cestování vlakem a více práv při zpoždění. Europarlamentem prošla nová pravidla
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Za zpoždění delší než hodinu peníze zpátky, nebo garanci náhradního spoje. I to zaručí nová pravidla, která minulý týden schválil Evropský parlament. Nový předpis dále rozšiřuje seznam případů, za které budou mít lidé nárok na občerstvení či proplacení nákladů za ubytování. Pravidla začnou platit do dvou let od vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5.2021 - Novela stavebního zákona může zničit naši nejvzácnější přírodu
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k návrhu novely stavebního zákona:

5.5.2021 - Práce na krkonošských loukách opět začínají
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Vedle arkto-alpínské tundry a krkonošských lesů, jsou právě zdejší louky fenoménem, pro jehož cennost byl vyhlášen Krkonošský národní park a mnohem později Evropsky významná lokalita Krkonoše. Správa KRNAP již více jak dvacet let podporuje návrat pravidelného hospodaření na loukách. Prostředky na péči získává kombinováním tří hlavních finančních zdrojů – dvou programů Ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Jen v loňském roce činily prostředky v souhrnu 11 mil. Kč a podpořily péči na více jak 700 ha krkonošských luk. Péče o louky a travní porosty je dále podporována i z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, přičemž Správa KRNAP je zde zodpovědná za dohodu s hospodáři o nastavení pro Krkonoše nejvhodnějších typů zemědělských prací, sečí, pastev apod.

5.5.2021 - Poslanci mají na vybranou: chránit přírodu, nebo otevřít národní parky developerům
PRAHA (AOPK ČR, Správa KRNAP, Správa NP České Švýcarsko, Správa NP Podyjí a Správa NP Šumava) - Poslanecká sněmovna v tomto týdnu rozhodne o tom, jak budou vypadat naše národní parky a chráněné krajinné oblasti. Ve třetím čtení nového stavebního zákona budou totiž poslanci hlasovat i o některých pozměňovacích návrzích, které ochranu jedinečné přírody oslabují. O stavebních záměrech v nejpřísněji chráněných územích podle těchto návrhů již nebudou rozhodovat jejich správy. Přes některé výhrady je proto z pohledu ochrany naší nejcennější přírody přijatelný vládní návrh. Správci chráněných území si tedy dovolují formulovat toto společné vyjádření:

5.5.2021 - Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy
(Děti Země) - Jde o snahu obejít legislativu pro další betonování řeky

5.5.2021 - Javor klen je perspektivní dřevinou pro obnovu rozsáhlých holin
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - V současné době vědci i lesníci intenzivně hledají a testují možnosti, jak co nejefektivněji opět zalesnit rozsáhlé holiny, a to nejen po kůrovcové kalamitě. Kromě širšího využívání přírodních procesů, pionýrských druhů dřevin při obnově lesa po kalamitách, se výzkumně zkoušejí i méně obvyklé způsoby umělé obnovy, mezi něž patří také skupinová obnova.
Na možnosti využití skupinové obnovy se ve svém výzkumu zaměřili vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Své výsledky publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2021, v článku „První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů“. V něm shrnuli zkušenosti ze dvou pokusů založených na školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny.


5.5.2021 - Pražané stále více používají nádoby na bioodpad. V loňském roce je využívalo téměř 14 000 vlastníků nemovitostí
PRAHA (Hl. město Praha) - Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že množství bioodpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných občanům v průběhu let stále roste. V loňském roce „hnědé“ nádoby využívalo už téměř 14 000 vlastníků nemovitostí a zástupci konsorcia „Pražské odpady 2016 – 2025“ v rámci této služby svezly v roce 2020 celkem 4 994 tun biodpadu rostlinného původu.

5.5.2021 - Vlci jsou zpět! Dokument „Vlci na hranicích“ sbírá ocenění a chystá se do českých kin
Česká republika (Frame Films) - Do české přírody se po dlouhé době začali vracet vlci, místo oslav s sebou ale přinesli emoce a hádky o svůj další osud. Film Vlci na hranicích režiséra Martina Páva sleduje konflikt o jejich nelehkém přijetí a vypráví tak příběh o rozdělené společnosti. Dokážeme vlky přijmout zpět?

4.5.2021 - Národní plán obnovy nabírá zpoždění, protože neobsahuje 37 % investic na ochranu klimatu
PRAHA (Hnutí DUHA, Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a Asociace pro mezinárodní otázky) - V pátek 30. dubna měly členské státy do Bruselu oficiálně odeslat Národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a institucí. Jeho aktuální verze má ale vážné nedostatky - především v současné podobě nenaplňuje základní požadavek, aby 37 % z jeho objemu šlo na klimatická opatření. V plánu lze tak na poslední chvíli očekávat významné změny, přesun se týká minimálně 7 miliard korun.

4.5.2021 - Investiční akcelerátor Soulmates Ventures klíčovým partnerem Udržitelného byznysu roku ´21
Praha (Soulmates Ventures) - Partner a CEO investičního akcelerátoru Soulmates Ventures Václav Gregor byl jedním z porotců speciálu Udržitelný byznys roku 2021. Nová iniciativa CzechCrunch dává příležitost vyniknout společnostem, které mají udržitelnost propsanou do své DNA a současně jde o škálovatelný byznys. Přesně takové projekty společnost Soulmates Ventures vyhledává, do tří takových již investovala a s dalšími několika startupy v současnosti o investicích jedná.

3.5.2021 - Národní plán obnovy má zpoždění kvůli neschopnosti Ministerstva zemědělství
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ani za devět měsíců práce a konzultací nezvládla česká ministerstva připravit Národní plán obnovy v takové podobě, aby odpovídal základním požadavkům a mohl být oficiálně odeslán do Bruselu. V den lhůty pro jeho odeslání do Bruselu v pátek 30. 4. totiž plán nesplňoval základní kritérium: že 37 % z investic musí jít na klimatická opatření. Podle našich odhadů je nyní na zhruba 33 %. Pokud by ČR plán v této podobě do Bruselu odeslala, Evropská komise by ho musela oficiálně zamítnout. Hlavní problém představuje komponenta Ministerstva zemědělství ve výši 15 mld. (2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu), která v rozporu s metodikou EU vykazovala 100 % příspěvek ke klimatickým opatřením, Evropská komise však uznává zhruba jen polovinu (8 mld.).

3.5.2021 - Klimatologický monitoring v novém kabátě
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Hřebenové partie Krkonoš jsou v kontextu Česka i širšího území střední Evropy klimaticky mimořádně extrémní. Zaznamenávat vývoj počasí pomáhají i dvě nové automatické meteorologické stanice instalované na Studniční hoře a u bývalých Jestřábích bud na podzim loňského roku. Další dvě budou nainstalovány letos na jaře u Rýchorské boudy a nad bývalou Klínovou boudou. Modernizace sítě meteorologických stanic umožní pokračování dlouhodobého sledování klimatu, jehož aktuální změny působí i na přírodu vzácné krkonošské tundry. Obnova těchto technologií je součástí projetu Vegetace krkonošské tundry – minulost, současnost a budoucnost podpořeného z Operačního programu Životní prostředí.

3.5.2021 - Benefiční online koncert „Hrajeme pro 20 ZOO“
LIBEREC (Zoo Liberec) - V neděli 9. 5. 2021 od 17:00 se uskuteční online benefiční koncert pod názvem “Hrajeme pro 20 ZOO” na podporu 20 zoologických zahrad sdružených v UCSZOO (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), které se z důvodu několikaměsíční povinné uzávěry ocitly v kritické ekonomické situaci. Online vysílání proběhne na portálu Ticketstream.cz, kde byl již od 30. 4. zahájen i předprodej vstupenek. Cílem této dobročinné akce je vybrat finanční prostředky a pomoci zoologickým zahradám minimalizovat dopad vládních opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19.

3.5.2021 - Dohoda mezi ČR a Německem otevře dveře megalomanským stavbám na Labi
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda má dnes projednat návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Podle Němců se na volně tekoucí řece není možné zavázat např. k pevným parametrům plavební hloubky, protože ty závisí na budoucím vývoji srážek a odtoku a na změnách koryta. Česká strana přitom tvrdošíjně trvá na parametrech vodních stupňů. Z takového postoje je zřejmé, že jediné, k čemu má dohoda sloužit, je protlačení nesmyslných staveb, které navíc poškodí přírodu labského kaňonu. Pokud zajištění splavnosti Labe zůstane jediným cílem dohody, bude silně ohroženo životní prostředí po celé délce Labe. Piráti jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe a tato dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání financí a nevratnému poškozování přírody.

3.5.2021 - Piráti a Starostové chtějí zabránit vytunelování ostravské ocelárny, podají podnět na EGAP kvůli zmizelým dvěma miliardám
OSTRAVA (Česká pirátská strana a STAN) - Ostravská huť Liberty Steel je v ohrožení, Piráti a Starostové varují před vytunelováním podniku, hrozící ztrátou zaměstnání pro tisíce lidí a vyzývají vládu k razantním krokům. „Majitelé společnosti v čele s indickým byznysmenem Sandžívem Guptou si z premiéra udělali dobrý den. V pátek totiž porušili jen několik dní starý slib, že nevyvedou emisní povolenky mimo Českou republiku. Obešli dozorčí radu a vyměnili také část představenstva. To jsou jasné varovné signály. Budeme apelovat na vládu, aby zamezila opakování scénáře s vytunelováním OKD,“ uvedl Ivan Bartoš k prodeji emisních povolenek, které hutní společnost Liberty Ostrava prodala sesterské rumunské společnosti Liberty Galati v noci z 29. na 30. dubna.

3.5.2021 - Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě
PRAHA (MD ČR) - Cílem dohody je zajistit a udržovat splavnost Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Umožní více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu, skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachování cenného přírodního prostoru.

3.5.2021 - Síť veřejných dobíjecích stanic na elektromobily se rozrůstá, v Nymburce dnes další spustil vicepremiér a ministr Karel Havlíček
NYMBURK (MPO ČR) - Na výstavbu dobíjecí a plnící infrastruktury včetně nákupu vozidel na alternativní pohon veřejnými dopravci, kraji, městy a obcemi by v letech 2021 až 2027 mělo jít nejméně 16,45 mld. Kč. A to z evropských fondů i z národních zdrojů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva životního prostředí. Podpora se týká samozřejmě i elektromobility - stanic i vozů. Finance se v této souvislosti mají vyčlenit také z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy.

3.5.2021 - Značky vlasové kosmetiky nově k dostání v kovových lahvích
- Značky péče o vlasy Procter & Gamble představují nový doplňovací systém, který se skládá z hliníkové lahve a doplňovacího sáčku, díky němuž si spotřebitelé již nemusí vybírat mezi krásnými vlasy, zdravou pokožkou hlavy a přírodním bohatstvím planety. V České republice zavádějí nové obaly značky Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie, které tak spotřebitelům umožní snížit spotřebu plastů o 60 % ve srovnání s běžnou lahví.

30.4.2021 - Krkonošská muzea se v úterý 4. května otevírají návštěvníkům
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonošská muzea se od úterý 4. května opět těší na své návštěvníky. Koronavirová omezení se zmírnila tak, že vás můžeme opět pozvat na výstavy, které dlouhé měsíce nikdo nemohl navštívit. Své brány tak otevírají Krkonošské muzeum v Jilemnici, Historické domky na Náměstí Míru ve Vrchlabí, Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou i Lesnicko-myslivecká expozice Šindelka v Harrachově.

30.4.2021 - Představujeme program „SPOLU dáme Česko dohromady“ a kandidátky do sněmovních voleb
PRAHA (Koalice SPOLU) - „Spolu dáme Česko dohromady,“ takový název nese volební program koalice SPOLU. 300 odborníků v 10 programových týmech na něm pracovalo přibližně 1800 hodin. Koalice vsází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání, plnění závazků NATO, nebo ochranu životního prostředí. V následujících týdnech budou expertní týmy detailně představovat jednotlivé programové oblasti. Středopravá koalice představila také jednotlivé krajské kandidátky.

30.4.2021 - Na kole po stopách jizerskohorských sklářů
LIBEREC (Liberecký kraj) - Po časem zavátých stopách dávných jizerskohorských sklářů vede trasa 27 kilometrů dlouhého cyklovýletu po asfaltových a zpevněných cestách Jizerskými horami. Začíná na parkovišti pod Bukovcem, pokračuje přes Jizerku na Smědavu a po Hřebenovce na rozcestí na Knajpě. Poté zamíří k Protržené přehradě a zpět na Jizerku.

30.4.2021 - Dort k „oslavě“ výročí jednoho roku od zahájení nelegální těžby v dole Turów. Evropská komise to zpackala, říká Peksa
BRUSEL (Česká pirátská strana) - V sobotu 1. května to bude jeden rok od chvíle, kdy polská společnost PGE začala nelegálně provozovat hnědouhelný důl Turów – a to navzdory potvrzení Evropské komise o tom, že licence dolu porušuje nejméně dva zákony EU. Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa spolu se zástupci několika neziskových organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí, dnes před budovu Evropské komise připomněl toto výročí dortem ve tvaru dolu.

30.4.2021 - Prohlášení Lubomíra Zaorálka k situaci v huti společnosti Liberty Ostrava
OSTRAVA (ČSSD) - Dnes jsem se dozvěděl, že společnost Liberty Ostrava porušila svůj slib a v noci z 29. na 30. dubna prodala emisní povolenky v hodnotě více než 1 mld. korun do Rumunska. Zároveň jsem zjistil, že v průběhu týdne došlo ke změně části představenstva této společnosti. Transakce majitelů této společnosti jsou přitom vyšetřovány v několika zemích.

29.4.2021 - Andrea Schütze: Kamarádi z Medového lesa 4 – Ty to zvládneš, Lukáši!
BRNO (Nakladatelství Kazda) - V Medovém lese bydlí čtyři zvířecí kamarádi s laskavým srdcem a hebkou srstí. Když mají děti z lesní školky potíže, přispěchají jim na pomoc. Tentokrát pomohou klučinovi, který má problém s mluvením. Když Medovému lesu později hrozí nebezpečí, právě on je nadějí na záchranu. Knížka vychází 14. května 2021 v Nakladatelství KAZDA a je čtvrtým příběhem ze série Kamarádi z Medového lesa, ve které již vyšly tři díly: Jak zahnat stesk, Králíčci v ohrožení a Všichni za jednoho. Všechny čtyři bohatě ilustrované knihy nabízejí dětem od 4 let napínavá dobrodružství zvířátek, která dětem z lesní školky radí v nesnázích a pomáhají jim pochopit, jak to v lese chodí a co je v přírodě správné, a co ne.

29.4.2021 - Dnes byl v Česku historicky poprvé odsouzen travič dravců
STRAKONICE (Česká společnost ornitologická) - Přelomový rozsudek dnes padl u okresního soudu ve Strakonicích. Historicky poprvé byl v Česku někdo odsouzen za trávení divoce žijících ptáků. Soudce uznal muže vinným ve všech třech bodech obžaloby. Nepravomocný rozsudek je 2,5 roku odnětí svobody s odkladem na 3,5 roku. U soudu svědčila psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká, která v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech a podklady předává policii.

29.4.2021 - Německo musí zpřísnit své cíle ve snižování emisí, rozhodl tamní ústavní soud
PRAHA/BERLÍN (Strana zelených) - Německo bude muset zlepšit své emisní cíle pro období po roce 2030 na základě žaloby koalice klimatických aktivistů. Podle rozhodnutí soudu současné německé zákony nevratně odsouvají vysokou zátěž spojenou se snižováním emisí na období po roce 2030, což se dotkne zejména současné mladé generace. „Ústavní soud označil nedostatečný přístup německé vlády k ochraně klimatu jako věc, která ohrožuje ústavou zajištěnou svobodu mladých lidí,“ komentoval rozhodnutí spolupředseda Zelených Michal Berg. „Právo na včasnou ochranu klimatu se tak de facto zařadilo mezi základní práva,“ dodal.

28.4.2021 - Reakce ministra Brabce na dnešní Hospodářský výbor PSP ke stavebnímu zákonu
PRAHA (MŽP ČR) - Hospodářský výbor na dnešním jednání, jehož hlavním bodem byl návrh nového stavebního zákona, doporučil přijetí pozměňovacího návrhu poslance Jana Bauera (ODS), který od okamžiku účinnosti zákona přesouvá kompetence orgánu ochrany přírody na nové stavební úřady, a to v zastavěných územích a zastavitelných plochách všech zvláště chráněných území. Tedy mj. všech národních parků i chráněných krajinných oblastí.

28.4.2021 - Senátor Josef Bazala (KDU-ČSL) byl dnes zvolen místopředsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
PRAHA (KDU-ČSL) - Lidovecký senátor Josef Bazala byl zvolen hned v prvním kole. „Důvěra mě moc těší. Doufám, že budu schopen přenášet požadavky Senátu do dozorčí rady SZIF, a věřím, že tam budu horní komoru dobře zastupovat,“ sdělil Bazala.

28.4.2021 - Dnešní úspěchy v Senátu
PRAHA (Petr Orel, senátor za SZ) - Dnes mi na plénu Senátu prošly velkou většinou hlasů dva evropské tisky, tím prvním byla Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která novelizuje původní strategii po více jak dvaceti letech. V předmětné strategii je kladen velký důraz na bezpečnost chemického průmyslu a chemických látek. Předběžná opatrnost je bezesporu na místě, biologické studie zabývající se pozorováním člověka v EU poukazují na nárůst nebezpečných látek v lidské krvi a tělesné tkáni, což má nebo může mít vážné zdravotní následky.

28.4.2021 - Invazní novelu se vládní poslanci s podporou komunistů snažili doplnit nekoncepční mysliveckou novelou, výbor tomu zabránil
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí dnes projednal invazní novelu, která řeší způsoby regulace invazních druhů, které buď decimují nebo představují rizika pro naši přírodu. Projednával také novelu zákona o myslivosti, během něhož výbor přijal návrhy pirátské poslankyně a předsedkyně výboru Dany Balcarové, které zlepší podmínky pro lesní zvěř. Tři pozměňovací návrhy, které cílí proti nepůvodním druhům, ale také na ochranu dřevin, v invazní novele výbor nepřijal. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM se navíc rozhodli k novele přilepit také vládní návrh rok a půl připravované novely mysliveckého zákona. Výbor tak dnes dvakrát projednával myslivecké novely. Piráti před těmito snahami, které mohou narušit jednání o nesouvisející legislativě a odporují nepsaným dohodám, varují a členové výboru je v tomto podpořili odmítnutím přilepení novely zákona o myslivosti k invazní novele.

28.4.2021 - Ovlivňuje skladba dřevin odtok vody z lesa?
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Koloběh vody v přírodě, vodní režim v krajině, zadržování vody, zpomalení odtoku vody – to vše jsou pojmy, jimž se věnuje v současnosti mimořádná pozornost. Problémem je nedostatek srážek, jejich nevyrovnaná distribuce v průběhu roku či naopak bleskové přívalové povodně. Na pomyslném začátku cesty vody českou krajinou stojí lesy – zejména horské lesy v povodích zde pramenících potoků a řek. Často se diskutuje o vztahu mezi dřevinnou skladbou lesů a odtokem vody z nich. Jaké lesy zadržují nejvíce vody?
Odpověď na tuto otázku dlouhodobě hledají odborníci z VÚLHM, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno. Výsledky rozsáhlých analýz zveřejnili v publikaci „Vliv současné a modelové druhové skladby na odtok z lesa v dílčích povodích horního toku Moravy“, ve které jsou hlavní výsledky představeny formou map.


27.4.2021 - Zoo Liberec nechala uspat slonici Rání, druhého nejstaršího slona v Čechách
LIBEREC (Zoo Liberec) - Liberecká zoo se v pondělí 26. dubna 2021 rozloučila se samicí slona indického Rání. Z důvodu vážných zdravotních problémů spojených s nadprůměrně vysokým věkem se zoologové a veterináři rozhodli přistoupit k jejímu utracení. Rání bylo 58 let a v liberecké zoo žila od roku 1963. Byla tak jejím nejstarším obyvatelem a zároveň druhým nejstarším slonem v Čechách.

27.4.2021 - Na protipovodňová opatření šlo v letech 2018 až 2020 téměř 8,5 miliardy korun
PRAHA (MZe ČR) - Na prevenci před povodněmi v období 2018 až 2020 vynaložily resorty zemědělství a životního prostředí celkem 8,48 miliardy korun ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. Uvádí to Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31. prosinci 2020, kterou vládě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr životního prostředí Richard Brabec. Vláda v pořadí již sedmou hodnotící zprávu od roku 2003 vzala na vědomí.

27.4.2021 - Občanské měření částic, NO2 a hluku
Praha (Senzorvzduchu, z.s.) - Představení spolku Senzorvzduchu, z.s., který má za cíl rozšiřovat povědomí o možnostech občanského měření kvality vzduchu v České republice.

27.4.2021 - Žáci a studenti odevzdali vloni k recyklaci 122,4 tun elektra, přispěli tím ke snížení produkce skleníkových plynů a těžby nerostných surovin
Praha (Recyklohraní) - Celkem 122 366 kg vysloužilého elektra odevzdali v loňském roce k recyklaci školáci a studenti z celé České republiky v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Za aktivní účast ve sběrových kampaních obdržely mateřské, základní a střední školy od kolektivního systému Elektrowin, který je na školách partnerem pro osvětu v oblasti třídění a recyklace elektrozařízení, Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

26.4.2021 - Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství z něj i díky MŽP a MPO půjde 6,4 miliardy
PRAHA (MŽP ČR, MPO ČR a SFŽP ČR) - Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti.

26.4.2021 - Národní plán obnovy českou krajinu kvůli Ministerstvu zemědělství neobnoví, ale ohrozí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Národní plán obnovy, jemuž v pátek skončilo meziresortní připomínkové řízení, obsahuje programy ve výši 15 miliard, které by měly chránit pestrost přírody a klima, ve skutečnosti je ale ohrožují. Ministerstvo zemědělství nezohlednilo konkrétní výhrady Evropské komise, vědců, ekologických organizací ani návrhy Ministerstva životního prostředí.

26.4.2021 - Stát šikanózně a účelově tají informace o dálnici D1 u Přerova
(Děti Země) - Investor odmítá informace a Ministerstvo dopravy účast spolků

24.4.2021 - COPA již nehájí zájmy většiny českých zemědělců
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Ačkoliv by se od evropské zemědělské organizace COPA dalo očekávat, že bude na unijní úrovni ve svých klíčových postojích k novému návrhu Společné zemědělské politiky EU jednat směrem k větší podpoře rodinných farem, jež jsou zárukou udržení životaschopnosti a rozvoje venkova, jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) musíme bohužel prohlásit, že tomu tak není. Byl to ale zejména přezíravý přístup a nechuť ke společné diskuzi v COPA k projednání rizikových trendů (nejen) českého zemědělství a venkova, který po šestnácti letech způsobil, že ASZ ČR vystoupila z této evropské platformy nevládních zemědělských organizací.

23.4.2021 - Zasklené lodžie zvyšují komfort bydlení
Liberec (Stav Agency) - Možnost využívat balkony a lodžie i za nepříznivých povětrnostních podmínek umožnuje jejich zasklení. Zasklením balkonu zvýšíte komfort svého bydlení.

23.4.2021 - Stromy vrchlabského zámeckého parku se představují
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Zámecký park ve Vrchlabí je více než jedno a půl století zdrojem krásy, radosti a klidu. Navíc také poznání a ponaučení. Kromě odborné péče se Správa KRNAP, která park spravuje, snaží dlouhodobě popularizovat historii parku i jednotlivé dřeviny. Dnes na některých významných stromech přibyly informační cedulky.

23.4.2021 - Joe Biden oznámil záměr snížit emise skleníkových plynů USA do roku 2030 o 50 až 52 % oproti roku 2005. Podle ekologů jde o pozitivní obrat oproti administrativě Donalda Trumpa, k zabránění oteplení o více než 1,5 °C to však nestačí
PRAHA (Klimatická koalice) - Americký prezident Joe Biden na klimatickém summitu konaném 22.-23. dubna oznámil dlouho očekávané zvýšení klimatického cíle USA. Nově chce zrychlit redukci emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 50-52 % oproti roku 2005. Oproti dosavadnímu americkému cíli 26-28 % je to významné zvýšení, ale stále je to málo na to, aby USA adekvátně přispěly k zastavení oteplování planety na relativně bezpečné úrovni.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 868 | Další

Online diskuse
7.5.2021 - Na polích Prahy se bude hospodařit šetrným způsobem a ornitologové sledují, zda to pomůže ptákům
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s odborníky z Akademie věd ČR a České zemědělské univerzity zkoumá, zda změna hospodaření na zemědělské půdě v majetku hlavního města Prahy přinese kýžené zlepšení stavu ptactva. Od roku 2020 ornitologové mapují ptactvo na polích, na nichž se má nově hospodařit způsobem šetrným k přírodě. Ptáky sledují také na kontrolních plochách, kde se způsob hospodaření nemění. Robustní uspořádání výzkumu umožní zhodnotit, nakolik změna hospodaření ptákům pomohla. V loňském roce odborníci na polích a v jejich nejbližším okolí v Praze zjistili 55 ptačích druhů a bude zajímavé sledovat, zda a jak se druhové složení a počty ptáků změní v tomto roce.

6.5.2021 - SPOLU v Pardubickém kraji: Silní kandidáti, kteří dají Česko dohromady
PARDUBICE (Koalice SPOLU) - Pozice na kandidátní listině kolice SPOLU v Pardubickém kraji přijali osobnosti se zkušenostmi z politiky, z byznysu, školství, kultury a celé řady dalších oblastí. Programově vsází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání, plnění závazků NATO, nebo ochranu životního prostředí.

6.5.2021 - Nekonečný souboj silnice 43 pokračuje
SVITÁVKA (KDU-ČSL) - Ohledně přípravy silnice 43 komunikuji pravidelně s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem. Aktualizace TES I/43 Svitávka–Staré Město byla předložena 30. 3. 2021 na Ministerstvu dopravy a byla následně projednána v Centrální komisi.

6.5.2021 - Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu
PRAHA (MŽP ČR) - Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život (https://www.tacr.cz/program-prostredi-pro-zivot-vyhlaseni-5-verejne-souteze/). Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

6.5.2021 - Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má stavební povolení. Budovat se začne na konci léta
PRAHA (Hl. město Praha) - Stavební povolení lávky HolKa pro chodce a cyklisty spojující městské části Praha 7 a Praha 8 dnes nabylo právní moci. V půlce dubna vypsalo hlavní město veřejnou zakázku na zhotovitele stavby a předpoklad zahájení stavby je konec léta 2021. Pražané by se po nové lávce mohli projít nebo projet už na konci roku 2022. Bude dlouhá 285 metrů a šířka mezi zábradlími bude čtyři metry. Předpokládá hodnota zakázky je 197 milionů korun.

6.5.2021 - Pomáháte nebo chcete pomáhat jako dobrovolník? Máme pro vás nový web dobrovolnictvi.net
PRAHA (MV ČR) - Pro koho? Pro každého! Ministerstvo vnitra spustilo web dobrovolnictvi.net pro všechny dobrovolníky, nové zájemce o dobrovolnictví, dobrovolnické organizace i pro ty, kteří se chtějí jen podívat, kdo, kde a jak pomáhá těm, kteří naši pomoc potřebují.

6.5.2021 - V pražských re-use centrech se za půl roku pilotního provozu podařilo zachránit více jak 14 tun věcí. Zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů
PRAHA (Hl. město Praha) - V říjnu loňského roku odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech Pod Šancemi v Praze 9 a Zakrytá v Praze 4. O měsíc později se k nim přidal třetí ve sběrném dvoře v Horních Počernicích v Praze 20. Za přibližně půl roku centra dokázala zachránit 14 372 kg věcí, které by se obvykle vyhodily, a zpět k lidem se dostalo 1820 předmětů. Největší zájem byl o vybavení do domácností – nádobí, lůžkoviny či drobný nábytek.

6.5.2021 - Peníze ze zemědělských fondů nesmí končit v kapsách oligarchů!
PRAHA (Strana zelených) - Společná zemědělská politika EU (SZP) představuje více než třetinu celého evropského rozpočtu. Jako největší rozpočtová položka Unie mají přímé platby pro zemědělce vyplácené v rámci SZP obrovský vliv na strukturu zemědělské produkce a postupů v celé Evropě.

6.5.2021 - Pohodlnější cestování vlakem a více práv při zpoždění. Europarlamentem prošla nová pravidla
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Za zpoždění delší než hodinu peníze zpátky, nebo garanci náhradního spoje. I to zaručí nová pravidla, která minulý týden schválil Evropský parlament. Nový předpis dále rozšiřuje seznam případů, za které budou mít lidé nárok na občerstvení či proplacení nákladů za ubytování. Pravidla začnou platit do dvou let od vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.5.2021 - Novela stavebního zákona může zničit naši nejvzácnější přírodu
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k návrhu novely stavebního zákona:

5.5.2021 - Práce na krkonošských loukách opět začínají
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Vedle arkto-alpínské tundry a krkonošských lesů, jsou právě zdejší louky fenoménem, pro jehož cennost byl vyhlášen Krkonošský národní park a mnohem později Evropsky významná lokalita Krkonoše. Správa KRNAP již více jak dvacet let podporuje návrat pravidelného hospodaření na loukách. Prostředky na péči získává kombinováním tří hlavních finančních zdrojů – dvou programů Ministerstva životního prostředí a Operačního programu Životní prostředí. Jen v loňském roce činily prostředky v souhrnu 11 mil. Kč a podpořily péči na více jak 700 ha krkonošských luk. Péče o louky a travní porosty je dále podporována i z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství, přičemž Správa KRNAP je zde zodpovědná za dohodu s hospodáři o nastavení pro Krkonoše nejvhodnějších typů zemědělských prací, sečí, pastev apod.

5.5.2021 - Poslanci mají na vybranou: chránit přírodu, nebo otevřít národní parky developerům
PRAHA (AOPK ČR, Správa KRNAP, Správa NP České Švýcarsko, Správa NP Podyjí a Správa NP Šumava) - Poslanecká sněmovna v tomto týdnu rozhodne o tom, jak budou vypadat naše národní parky a chráněné krajinné oblasti. Ve třetím čtení nového stavebního zákona budou totiž poslanci hlasovat i o některých pozměňovacích návrzích, které ochranu jedinečné přírody oslabují. O stavebních záměrech v nejpřísněji chráněných územích podle těchto návrhů již nebudou rozhodovat jejich správy. Přes některé výhrady je proto z pohledu ochrany naší nejcennější přírody přijatelný vládní návrh. Správci chráněných území si tedy dovolují formulovat toto společné vyjádření:

5.5.2021 - Dohoda o parametrech Labe je pokus o švindl rezortu dopravy
(Děti Země) - Jde o snahu obejít legislativu pro další betonování řeky

5.5.2021 - Javor klen je perspektivní dřevinou pro obnovu rozsáhlých holin
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - V současné době vědci i lesníci intenzivně hledají a testují možnosti, jak co nejefektivněji opět zalesnit rozsáhlé holiny, a to nejen po kůrovcové kalamitě. Kromě širšího využívání přírodních procesů, pionýrských druhů dřevin při obnově lesa po kalamitách, se výzkumně zkoušejí i méně obvyklé způsoby umělé obnovy, mezi něž patří také skupinová obnova.
Na možnosti využití skupinové obnovy se ve svém výzkumu zaměřili vědci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Své výsledky publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2021, v článku „První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů“. V něm shrnuli zkušenosti ze dvou pokusů založených na školním lesním podniku „Masarykův les“ Křtiny.


5.5.2021 - Pražané stále více používají nádoby na bioodpad. V loňském roce je využívalo téměř 14 000 vlastníků nemovitostí
PRAHA (Hl. město Praha) - Bioodpad tvoří významnou složku směsného komunálního odpadu v Praze. Ze statistických dat vyplývá, že množství bioodpadu sebraného v rámci služeb poskytovaných občanům v průběhu let stále roste. V loňském roce „hnědé“ nádoby využívalo už téměř 14 000 vlastníků nemovitostí a zástupci konsorcia „Pražské odpady 2016 – 2025“ v rámci této služby svezly v roce 2020 celkem 4 994 tun biodpadu rostlinného původu.

5.5.2021 - Vlci jsou zpět! Dokument „Vlci na hranicích“ sbírá ocenění a chystá se do českých kin
Česká republika (Frame Films) - Do české přírody se po dlouhé době začali vracet vlci, místo oslav s sebou ale přinesli emoce a hádky o svůj další osud. Film Vlci na hranicích režiséra Martina Páva sleduje konflikt o jejich nelehkém přijetí a vypráví tak příběh o rozdělené společnosti. Dokážeme vlky přijmout zpět?

4.5.2021 - Národní plán obnovy nabírá zpoždění, protože neobsahuje 37 % investic na ochranu klimatu
PRAHA (Hnutí DUHA, Zelený kruh, Centrum pro dopravu a energetiku a Asociace pro mezinárodní otázky) - V pátek 30. dubna měly členské státy do Bruselu oficiálně odeslat Národní plány obnovy. Plán by Česku umožnil čerpat do roku 2026 až 192 mld. korun. K dokumentu ještě dobíhá připomínkové řízení, do kterého se zapojily desítky organizací a institucí. Jeho aktuální verze má ale vážné nedostatky - především v současné podobě nenaplňuje základní požadavek, aby 37 % z jeho objemu šlo na klimatická opatření. V plánu lze tak na poslední chvíli očekávat významné změny, přesun se týká minimálně 7 miliard korun.

4.5.2021 - Investiční akcelerátor Soulmates Ventures klíčovým partnerem Udržitelného byznysu roku ´21
Praha (Soulmates Ventures) - Partner a CEO investičního akcelerátoru Soulmates Ventures Václav Gregor byl jedním z porotců speciálu Udržitelný byznys roku 2021. Nová iniciativa CzechCrunch dává příležitost vyniknout společnostem, které mají udržitelnost propsanou do své DNA a současně jde o škálovatelný byznys. Přesně takové projekty společnost Soulmates Ventures vyhledává, do tří takových již investovala a s dalšími několika startupy v současnosti o investicích jedná.

3.5.2021 - Národní plán obnovy má zpoždění kvůli neschopnosti Ministerstva zemědělství
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ani za devět měsíců práce a konzultací nezvládla česká ministerstva připravit Národní plán obnovy v takové podobě, aby odpovídal základním požadavkům a mohl být oficiálně odeslán do Bruselu. V den lhůty pro jeho odeslání do Bruselu v pátek 30. 4. totiž plán nesplňoval základní kritérium: že 37 % z investic musí jít na klimatická opatření. Podle našich odhadů je nyní na zhruba 33 %. Pokud by ČR plán v této podobě do Bruselu odeslala, Evropská komise by ho musela oficiálně zamítnout. Hlavní problém představuje komponenta Ministerstva zemědělství ve výši 15 mld. (2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu), která v rozporu s metodikou EU vykazovala 100 % příspěvek ke klimatickým opatřením, Evropská komise však uznává zhruba jen polovinu (8 mld.).

3.5.2021 - Klimatologický monitoring v novém kabátě
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Hřebenové partie Krkonoš jsou v kontextu Česka i širšího území střední Evropy klimaticky mimořádně extrémní. Zaznamenávat vývoj počasí pomáhají i dvě nové automatické meteorologické stanice instalované na Studniční hoře a u bývalých Jestřábích bud na podzim loňského roku. Další dvě budou nainstalovány letos na jaře u Rýchorské boudy a nad bývalou Klínovou boudou. Modernizace sítě meteorologických stanic umožní pokračování dlouhodobého sledování klimatu, jehož aktuální změny působí i na přírodu vzácné krkonošské tundry. Obnova těchto technologií je součástí projetu Vegetace krkonošské tundry – minulost, současnost a budoucnost podpořeného z Operačního programu Životní prostředí.

3.5.2021 - Benefiční online koncert „Hrajeme pro 20 ZOO“
LIBEREC (Zoo Liberec) - V neděli 9. 5. 2021 od 17:00 se uskuteční online benefiční koncert pod názvem “Hrajeme pro 20 ZOO” na podporu 20 zoologických zahrad sdružených v UCSZOO (Unie českých a slovenských zoologických zahrad), které se z důvodu několikaměsíční povinné uzávěry ocitly v kritické ekonomické situaci. Online vysílání proběhne na portálu Ticketstream.cz, kde byl již od 30. 4. zahájen i předprodej vstupenek. Cílem této dobročinné akce je vybrat finanční prostředky a pomoci zoologickým zahradám minimalizovat dopad vládních opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19.

3.5.2021 - Dohoda mezi ČR a Německem otevře dveře megalomanským stavbám na Labi
PRAHA (Česká pirátská strana) - Vláda má dnes projednat návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty. Podle Němců se na volně tekoucí řece není možné zavázat např. k pevným parametrům plavební hloubky, protože ty závisí na budoucím vývoji srážek a odtoku a na změnách koryta. Česká strana přitom tvrdošíjně trvá na parametrech vodních stupňů. Z takového postoje je zřejmé, že jediné, k čemu má dohoda sloužit, je protlačení nesmyslných staveb, které navíc poškodí přírodu labského kaňonu. Pokud zajištění splavnosti Labe zůstane jediným cílem dohody, bude silně ohroženo životní prostředí po celé délce Labe. Piráti jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe a tato dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání financí a nevratnému poškozování přírody.

3.5.2021 - Piráti a Starostové chtějí zabránit vytunelování ostravské ocelárny, podají podnět na EGAP kvůli zmizelým dvěma miliardám
OSTRAVA (Česká pirátská strana a STAN) - Ostravská huť Liberty Steel je v ohrožení, Piráti a Starostové varují před vytunelováním podniku, hrozící ztrátou zaměstnání pro tisíce lidí a vyzývají vládu k razantním krokům. „Majitelé společnosti v čele s indickým byznysmenem Sandžívem Guptou si z premiéra udělali dobrý den. V pátek totiž porušili jen několik dní starý slib, že nevyvedou emisní povolenky mimo Českou republiku. Obešli dozorčí radu a vyměnili také část představenstva. To jsou jasné varovné signály. Budeme apelovat na vládu, aby zamezila opakování scénáře s vytunelováním OKD,“ uvedl Ivan Bartoš k prodeji emisních povolenek, které hutní společnost Liberty Ostrava prodala sesterské rumunské společnosti Liberty Galati v noci z 29. na 30. dubna.

3.5.2021 - Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě
PRAHA (MD ČR) - Cílem dohody je zajistit a udržovat splavnost Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Umožní více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu, skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachování cenného přírodního prostoru.

3.5.2021 - Síť veřejných dobíjecích stanic na elektromobily se rozrůstá, v Nymburce dnes další spustil vicepremiér a ministr Karel Havlíček
NYMBURK (MPO ČR) - Na výstavbu dobíjecí a plnící infrastruktury včetně nákupu vozidel na alternativní pohon veřejnými dopravci, kraji, městy a obcemi by v letech 2021 až 2027 mělo jít nejméně 16,45 mld. Kč. A to z evropských fondů i z národních zdrojů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva životního prostředí. Podpora se týká samozřejmě i elektromobility - stanic i vozů. Finance se v této souvislosti mají vyčlenit také z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy.

3.5.2021 - Značky vlasové kosmetiky nově k dostání v kovových lahvích
- Značky péče o vlasy Procter & Gamble představují nový doplňovací systém, který se skládá z hliníkové lahve a doplňovacího sáčku, díky němuž si spotřebitelé již nemusí vybírat mezi krásnými vlasy, zdravou pokožkou hlavy a přírodním bohatstvím planety. V České republice zavádějí nové obaly značky Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie, které tak spotřebitelům umožní snížit spotřebu plastů o 60 % ve srovnání s běžnou lahví.

30.4.2021 - Krkonošská muzea se v úterý 4. května otevírají návštěvníkům
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonošská muzea se od úterý 4. května opět těší na své návštěvníky. Koronavirová omezení se zmírnila tak, že vás můžeme opět pozvat na výstavy, které dlouhé měsíce nikdo nemohl navštívit. Své brány tak otevírají Krkonošské muzeum v Jilemnici, Historické domky na Náměstí Míru ve Vrchlabí, Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou i Lesnicko-myslivecká expozice Šindelka v Harrachově.

30.4.2021 - Představujeme program „SPOLU dáme Česko dohromady“ a kandidátky do sněmovních voleb
PRAHA (Koalice SPOLU) - „Spolu dáme Česko dohromady,“ takový název nese volební program koalice SPOLU. 300 odborníků v 10 programových týmech na něm pracovalo přibližně 1800 hodin. Koalice vsází na zdravé veřejné finance, nízké daně, moderní vzdělávání, plnění závazků NATO, nebo ochranu životního prostředí. V následujících týdnech budou expertní týmy detailně představovat jednotlivé programové oblasti. Středopravá koalice představila také jednotlivé krajské kandidátky.

30.4.2021 - Na kole po stopách jizerskohorských sklářů
LIBEREC (Liberecký kraj) - Po časem zavátých stopách dávných jizerskohorských sklářů vede trasa 27 kilometrů dlouhého cyklovýletu po asfaltových a zpevněných cestách Jizerskými horami. Začíná na parkovišti pod Bukovcem, pokračuje přes Jizerku na Smědavu a po Hřebenovce na rozcestí na Knajpě. Poté zamíří k Protržené přehradě a zpět na Jizerku.

30.4.2021 - Dort k „oslavě“ výročí jednoho roku od zahájení nelegální těžby v dole Turów. Evropská komise to zpackala, říká Peksa
BRUSEL (Česká pirátská strana) - V sobotu 1. května to bude jeden rok od chvíle, kdy polská společnost PGE začala nelegálně provozovat hnědouhelný důl Turów – a to navzdory potvrzení Evropské komise o tom, že licence dolu porušuje nejméně dva zákony EU. Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa spolu se zástupci několika neziskových organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí, dnes před budovu Evropské komise připomněl toto výročí dortem ve tvaru dolu.

30.4.2021 - Prohlášení Lubomíra Zaorálka k situaci v huti společnosti Liberty Ostrava
OSTRAVA (ČSSD) - Dnes jsem se dozvěděl, že společnost Liberty Ostrava porušila svůj slib a v noci z 29. na 30. dubna prodala emisní povolenky v hodnotě více než 1 mld. korun do Rumunska. Zároveň jsem zjistil, že v průběhu týdne došlo ke změně části představenstva této společnosti. Transakce majitelů této společnosti jsou přitom vyšetřovány v několika zemích.

29.4.2021 - Andrea Schütze: Kamarádi z Medového lesa 4 – Ty to zvládneš, Lukáši!
BRNO (Nakladatelství Kazda) - V Medovém lese bydlí čtyři zvířecí kamarádi s laskavým srdcem a hebkou srstí. Když mají děti z lesní školky potíže, přispěchají jim na pomoc. Tentokrát pomohou klučinovi, který má problém s mluvením. Když Medovému lesu později hrozí nebezpečí, právě on je nadějí na záchranu. Knížka vychází 14. května 2021 v Nakladatelství KAZDA a je čtvrtým příběhem ze série Kamarádi z Medového lesa, ve které již vyšly tři díly: Jak zahnat stesk, Králíčci v ohrožení a Všichni za jednoho. Všechny čtyři bohatě ilustrované knihy nabízejí dětem od 4 let napínavá dobrodružství zvířátek, která dětem z lesní školky radí v nesnázích a pomáhají jim pochopit, jak to v lese chodí a co je v přírodě správné, a co ne.

29.4.2021 - Dnes byl v Česku historicky poprvé odsouzen travič dravců
STRAKONICE (Česká společnost ornitologická) - Přelomový rozsudek dnes padl u okresního soudu ve Strakonicích. Historicky poprvé byl v Česku někdo odsouzen za trávení divoce žijících ptáků. Soudce uznal muže vinným ve všech třech bodech obžaloby. Nepravomocný rozsudek je 2,5 roku odnětí svobody s odkladem na 3,5 roku. U soudu svědčila psovodka České společnosti ornitologické Klára Hlubocká, která v terénu pátrá po otrávených návnadách a jejich obětech a podklady předává policii.

29.4.2021 - Německo musí zpřísnit své cíle ve snižování emisí, rozhodl tamní ústavní soud
PRAHA/BERLÍN (Strana zelených) - Německo bude muset zlepšit své emisní cíle pro období po roce 2030 na základě žaloby koalice klimatických aktivistů. Podle rozhodnutí soudu současné německé zákony nevratně odsouvají vysokou zátěž spojenou se snižováním emisí na období po roce 2030, což se dotkne zejména současné mladé generace. „Ústavní soud označil nedostatečný přístup německé vlády k ochraně klimatu jako věc, která ohrožuje ústavou zajištěnou svobodu mladých lidí,“ komentoval rozhodnutí spolupředseda Zelených Michal Berg. „Právo na včasnou ochranu klimatu se tak de facto zařadilo mezi základní práva,“ dodal.

28.4.2021 - Reakce ministra Brabce na dnešní Hospodářský výbor PSP ke stavebnímu zákonu
PRAHA (MŽP ČR) - Hospodářský výbor na dnešním jednání, jehož hlavním bodem byl návrh nového stavebního zákona, doporučil přijetí pozměňovacího návrhu poslance Jana Bauera (ODS), který od okamžiku účinnosti zákona přesouvá kompetence orgánu ochrany přírody na nové stavební úřady, a to v zastavěných územích a zastavitelných plochách všech zvláště chráněných území. Tedy mj. všech národních parků i chráněných krajinných oblastí.

28.4.2021 - Senátor Josef Bazala (KDU-ČSL) byl dnes zvolen místopředsedou dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
PRAHA (KDU-ČSL) - Lidovecký senátor Josef Bazala byl zvolen hned v prvním kole. „Důvěra mě moc těší. Doufám, že budu schopen přenášet požadavky Senátu do dozorčí rady SZIF, a věřím, že tam budu horní komoru dobře zastupovat,“ sdělil Bazala.

28.4.2021 - Dnešní úspěchy v Senátu
PRAHA (Petr Orel, senátor za SZ) - Dnes mi na plénu Senátu prošly velkou většinou hlasů dva evropské tisky, tím prvním byla Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek, která novelizuje původní strategii po více jak dvaceti letech. V předmětné strategii je kladen velký důraz na bezpečnost chemického průmyslu a chemických látek. Předběžná opatrnost je bezesporu na místě, biologické studie zabývající se pozorováním člověka v EU poukazují na nárůst nebezpečných látek v lidské krvi a tělesné tkáni, což má nebo může mít vážné zdravotní následky.

28.4.2021 - Invazní novelu se vládní poslanci s podporou komunistů snažili doplnit nekoncepční mysliveckou novelou, výbor tomu zabránil
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí dnes projednal invazní novelu, která řeší způsoby regulace invazních druhů, které buď decimují nebo představují rizika pro naši přírodu. Projednával také novelu zákona o myslivosti, během něhož výbor přijal návrhy pirátské poslankyně a předsedkyně výboru Dany Balcarové, které zlepší podmínky pro lesní zvěř. Tři pozměňovací návrhy, které cílí proti nepůvodním druhům, ale také na ochranu dřevin, v invazní novele výbor nepřijal. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM se navíc rozhodli k novele přilepit také vládní návrh rok a půl připravované novely mysliveckého zákona. Výbor tak dnes dvakrát projednával myslivecké novely. Piráti před těmito snahami, které mohou narušit jednání o nesouvisející legislativě a odporují nepsaným dohodám, varují a členové výboru je v tomto podpořili odmítnutím přilepení novely zákona o myslivosti k invazní novele.

28.4.2021 - Ovlivňuje skladba dřevin odtok vody z lesa?
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Koloběh vody v přírodě, vodní režim v krajině, zadržování vody, zpomalení odtoku vody – to vše jsou pojmy, jimž se věnuje v současnosti mimořádná pozornost. Problémem je nedostatek srážek, jejich nevyrovnaná distribuce v průběhu roku či naopak bleskové přívalové povodně. Na pomyslném začátku cesty vody českou krajinou stojí lesy – zejména horské lesy v povodích zde pramenících potoků a řek. Často se diskutuje o vztahu mezi dřevinnou skladbou lesů a odtokem vody z nich. Jaké lesy zadržují nejvíce vody?
Odpověď na tuto otázku dlouhodobě hledají odborníci z VÚLHM, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno. Výsledky rozsáhlých analýz zveřejnili v publikaci „Vliv současné a modelové druhové skladby na odtok z lesa v dílčích povodích horního toku Moravy“, ve které jsou hlavní výsledky představeny formou map.


27.4.2021 - Zoo Liberec nechala uspat slonici Rání, druhého nejstaršího slona v Čechách
LIBEREC (Zoo Liberec) - Liberecká zoo se v pondělí 26. dubna 2021 rozloučila se samicí slona indického Rání. Z důvodu vážných zdravotních problémů spojených s nadprůměrně vysokým věkem se zoologové a veterináři rozhodli přistoupit k jejímu utracení. Rání bylo 58 let a v liberecké zoo žila od roku 1963. Byla tak jejím nejstarším obyvatelem a zároveň druhým nejstarším slonem v Čechách.

27.4.2021 - Na protipovodňová opatření šlo v letech 2018 až 2020 téměř 8,5 miliardy korun
PRAHA (MZe ČR) - Na prevenci před povodněmi v období 2018 až 2020 vynaložily resorty zemědělství a životního prostředí celkem 8,48 miliardy korun ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. Uvádí to Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31. prosinci 2020, kterou vládě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman a ministr životního prostředí Richard Brabec. Vláda v pořadí již sedmou hodnotící zprávu od roku 2003 vzala na vědomí.

27.4.2021 - Občanské měření částic, NO2 a hluku
Praha (Senzorvzduchu, z.s.) - Představení spolku Senzorvzduchu, z.s., který má za cíl rozšiřovat povědomí o možnostech občanského měření kvality vzduchu v České republice.

27.4.2021 - Žáci a studenti odevzdali vloni k recyklaci 122,4 tun elektra, přispěli tím ke snížení produkce skleníkových plynů a těžby nerostných surovin
Praha (Recyklohraní) - Celkem 122 366 kg vysloužilého elektra odevzdali v loňském roce k recyklaci školáci a studenti z celé České republiky v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Za aktivní účast ve sběrových kampaních obdržely mateřské, základní a střední školy od kolektivního systému Elektrowin, který je na školách partnerem pro osvětu v oblasti třídění a recyklace elektrozařízení, Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí.

26.4.2021 - Modernizační fond se rozjíždí naplno, na transformaci teplárenství z něj i díky MŽP a MPO půjde 6,4 miliardy
PRAHA (MŽP ČR, MPO ČR a SFŽP ČR) - Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlavním cílem pilotních dotačních výzev z programu HEAT čerpající peníze z Modernizačního fondu. Tato zásadní transformace Česku přinese čistší vzduch a lidem zajistí i nadále cenově dostupné teplo. Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti.

26.4.2021 - Národní plán obnovy českou krajinu kvůli Ministerstvu zemědělství neobnoví, ale ohrozí
PRAHA (Hnutí DUHA) - Národní plán obnovy, jemuž v pátek skončilo meziresortní připomínkové řízení, obsahuje programy ve výši 15 miliard, které by měly chránit pestrost přírody a klima, ve skutečnosti je ale ohrožují. Ministerstvo zemědělství nezohlednilo konkrétní výhrady Evropské komise, vědců, ekologických organizací ani návrhy Ministerstva životního prostředí.

26.4.2021 - Stát šikanózně a účelově tají informace o dálnici D1 u Přerova
(Děti Země) - Investor odmítá informace a Ministerstvo dopravy účast spolků

24.4.2021 - COPA již nehájí zájmy většiny českých zemědělců
PRAHA (Asociace soukromého zemědělství ČR) - Ačkoliv by se od evropské zemědělské organizace COPA dalo očekávat, že bude na unijní úrovni ve svých klíčových postojích k novému návrhu Společné zemědělské politiky EU jednat směrem k větší podpoře rodinných farem, jež jsou zárukou udržení životaschopnosti a rozvoje venkova, jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) musíme bohužel prohlásit, že tomu tak není. Byl to ale zejména přezíravý přístup a nechuť ke společné diskuzi v COPA k projednání rizikových trendů (nejen) českého zemědělství a venkova, který po šestnácti letech způsobil, že ASZ ČR vystoupila z této evropské platformy nevládních zemědělských organizací.

23.4.2021 - Zasklené lodžie zvyšují komfort bydlení
Liberec (Stav Agency) - Možnost využívat balkony a lodžie i za nepříznivých povětrnostních podmínek umožnuje jejich zasklení. Zasklením balkonu zvýšíte komfort svého bydlení.

23.4.2021 - Stromy vrchlabského zámeckého parku se představují
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Zámecký park ve Vrchlabí je více než jedno a půl století zdrojem krásy, radosti a klidu. Navíc také poznání a ponaučení. Kromě odborné péče se Správa KRNAP, která park spravuje, snaží dlouhodobě popularizovat historii parku i jednotlivé dřeviny. Dnes na některých významných stromech přibyly informační cedulky.

23.4.2021 - Joe Biden oznámil záměr snížit emise skleníkových plynů USA do roku 2030 o 50 až 52 % oproti roku 2005. Podle ekologů jde o pozitivní obrat oproti administrativě Donalda Trumpa, k zabránění oteplení o více než 1,5 °C to však nestačí
PRAHA (Klimatická koalice) - Americký prezident Joe Biden na klimatickém summitu konaném 22.-23. dubna oznámil dlouho očekávané zvýšení klimatického cíle USA. Nově chce zrychlit redukci emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 50-52 % oproti roku 2005. Oproti dosavadnímu americkému cíli 26-28 % je to významné zvýšení, ale stále je to málo na to, aby USA adekvátně přispěly k zastavení oteplování planety na relativně bezpečné úrovni.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 868 | Další