ecomonitor.cz
verze pro tisk
29.1.2020 - Podle Polska nemá rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów vliv na české území. Liberecký kraj se proti tomu odvolá
LIBEREC (Liberecký kraj) - Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi vydalo 21. ledna 2020 souhlasné rozhodnutí v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA) k prodloužení těžby v dole Turów na dalších 24 let, tedy do roku 2044. Rozhodnutí je kladné i přes oficiálně vyjádřený nesouhlas České republiky, která dlouhodobě kritizuje závažné projevy dopadů těžby na české území a tamní obyvatele. Liberecký kraj, jenž se záměrem ve svých připomínkách také ostře nesouhlasil, požaduje záruky a kompenzace za případné škody, které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování pohybu podloží, požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.

29.1.2020 - Pavera: Česká republika nesmí být centrem nelegálního byznysu se zvířaty
PRAHA (TOP 09) - Senátoři se budou zabývat novelou trestního zákoníku, kterou předložila TOP 09 a podepsalo ji 77 poslanců napříč politickými stranami. Cílem návrhu je zpřísnit tresty pro nejotřesnější formy týrání zvířat a zavedení možnosti postihovat provozovatele takzvaných množíren.

28.1.2020 - STAN navrhne možnost recyklovat vodu a podpoří zrušení povinné maturity z matematiky
PRAHA (STAN) - Poslanci za Starosty a nezávislé navrhnou změny ve vodním zákoně - především možnost recyklovat vodu. Podpoří rovněž zrušení povinné maturity z matematiky, ale jen pod podmínkou, že ministr školství urychleně svolá kulatý stůl parlamentních stran a zahájí seriozní debatu o podobě maturit jako takových. Do tzv. opozičního okénka bude STAN prosazovat projednávání zákona o hmotné odpovědnosti úředníků.

28.1.2020 - Peníze z těžby hnědého uhlí mají sloužit k rozvoji uhelných regionů
PRAHA (TOP 09) - Minulý týden prošel ve Sněmovně prvním čtením horní zákon. Ochrana životního prostředí a rozvoj regionů jsou pro TOP 09 priority. K projednávané novele horního zákona proto Dominik Feri předloží pozměňovací návrhy, které zajistí, že více peněz z těžby hnědého uhlí zůstane v regionech, kde těžba probíhá.

28.1.2020 - Pro čisté ovzduší: kotlíkové půjčky pro dalších 122 obcí a auta na ekologický pohon pro 51 úřadů
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil finanční podporu ve výši 436 milionů korun více než dvěma stům projektů, které pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a řešit následky klimatické změny. Největší část peněz pokryje žádosti o bezúročné půjčky na výměnu starých neekologických kotlů, které pro velký zájem ze strany obcí i občanů čekaly v zásobníku projektů. Miliony korun pošle rezort životního prostředí městům a obcím také na nákup ekologických vozidel, zajištění zdrojů pitné vody či na výzkum adaptačních technologií mírnících dopad klimatické změny.

28.1.2020 - Platnost karet Lítačka bude automaticky prodloužena o tři roky
PRAHA (Hl. město Praha) - V letošním roce bude končit platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat v roce 2016. Provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního města Prahy se rozhodly automaticky planost karet Lítačka prodloužit o tři roky. Cestující, kterým by karta v letošním roce propadla, tak budou moci s Lítačkou cestovat po Praze a Středočeském kraji až do roku 2023.

28.1.2020 - Vlaky zrychlí nejen při průjezdu výhybnou Dluhonice
PŘEROV (SŽDC) - Správa železnic pokračuje v přestavbě uzlu Přerov. Po celkové rekonstrukci samotné železniční stanice přišla na řadu nedaleká výhybna Dluhonice a přilehlé mezistaniční úseky. Dokončení stavebních prací v závěru příštího roku umožní zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Zruší se také všechny železniční přejezdy, které nahradí silniční nadjezd a lávky pro pěší. Celkové investiční náklady dosahují téměř 3,8 miliardy Kč.

28.1.2020 - Poslanci pomohou vládě zrychlit stavební řízení
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Pokud jde o délku stavebního řízení, klesá Česká republika na úroveň rozvojových zemí. Stavební řízení se musí výrazně zrychlit. Tomu ale chystaný zákon v předložené podobě nepomůže. Premiéru Babišovi to na společné schůzce řekli předseda ODS Petr Fiala a místopředseda Martin Kupka.

27.1.2020 - Kraje, ministerstva a odborné organizace kritizují navrženou novelu zákona o myslivosti
PRAHA (Hnutí DUHA) - V meziresortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona o myslivosti [1] se sešlo více než 300 pozměňovacích návrhů. Ministerstvo zemědělství čelí kritice zejména kvůli návrhu zrušit systém mysliveckého plánování lovu zvěře, který má zabránit nadměrnému poškození lesů přemnoženou spárkatou zvěří a vytvořit prostor pro obnovu pestrých lesů. Jeho aktuální podobu přitom schválil Parlament teprve na podzim loňského roku.

27.1.2020 - Odborníci z „MENDELU“ pokračují v úspěšném projektu ČRA podporujícím drobné zemědělce v Etiopii
Praha (Česká rozvojová agentura) - V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází v Etiopii k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně se proto snaží v povodí řek Baso a Kurpayo ve woredě Arba Minch o zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců. Cílem projektu České rozvojové agentury je vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního systému a využívání přírodních zdrojů v duchu holistického přístupu.

27.1.2020 - Zoo Praha dá víc peněz na záchranu ohrožených druhů
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy dnes schválila zvýšení příspěvku, který pražská zoologická zahrada odvádí ze vstupného na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (in-situ projektů). Dosud šly na tento účel z každého vstupu tři koruny, nyní to bude pět korun.

27.1.2020 - Tramvajová trať z Modřan do Libuše se prodlouží až do Nových Dvorů
PRAHA (Hl. město Praha) - Připravovaná tramvajová trať z Modřan do Libuše se prodlouží o 1,8 km až do Nových Dvorů a s ní vzniknou dvě nové tramvajové zastávky Přírodní a Nové Dvory. Na základě dnešního rozhodnutí městské rady začne Dopravní podnik hl. m. Prahy připravovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

26.1.2020 - Nové předsednictvo Zelených kritizuje nedostatečnou činnost vlády v tématu klimatické krize
ÚSTÍ NAD LABEM (Strana zelených) - Zelení si na sjezdu v Ústí nad Labem zvolili nové předsednictvo. V sobotu byla zvolena spolupředsedkyně Magdalena Davis a spolupředseda Michal Berg. V neděli byly zvoleny místopředsedkyně Anna Gümplová a Zdeňka Perglová. Řadovými členy předsednictva jsou Petr Globočník, Petr Kučera a Jiří Kulich.

26.1.2020 - Sbírka Zoo Praha ve spolupráci s hlavním městem pro Austrálii se blíží hranici milionu australských dolarů
PRAHA (Hl. město Praha) - Prostřednictvím veřejné sbírky, kterou Zoo Praha společně s hlavním městem vyhlásila v pondělí 6. ledna večer, se do tohoto pátku vybralo již neuvěřitelných 13 460 524 korun. Aby se z úspěchu mohli radovat i návštěvníci zoo, byl u Rezervace Bororo instalován speciální panel, kde se dá částka podle potřeby aktualizovat. Sbírka totiž pokračuje i nadále. Slavnostního odhalení dosud vybrané sumy se zúčastnila i honorární konzulka Austrálie Jana Kvasnicová, která ocenila velkorysé zapojení Čechů.

25.1.2020 - Podle nové spolupředsednické dvojice Zelených musí být volby v roce 2021 o tématu klimatické krize
ÚSTÍ NAD LABEM (Strana zelených) - Zelené nově povede spolupředsednická dvojice Magdalena Davis a Michal Berg. Byli zvoleni dnes na sjezdu v Ústí nad Labem.

24.1.2020 - Královéhradecký kraj potvrdil, že dobře hospodaří s energiemi
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - V roce 2018 získal Královéhradecký kraj certifikát ISO 50001 systém energetického managementu, který je platný na tři roky, ale každý rok jej musí potvrdit dozorový audit. Auditoři na konci roku 2019 znovu ohodnotili 25 krajských zařízení, včetně samotného krajského úřadu. Výsledky byly velmi pozitivní a kraj certifikát podle normy ISO 50001 obhájil.

24.1.2020 - Krutáková: Kalamitní stav hrabošů je nebezpečný, nelze ale ohrožovat jiné druhy
PRAHA (STAN) - "Populační exploze hraboše polního je nebezpečná minimálně ze dvou důvodů: zaprvé kvůli přemnožení dochází k obrovským škodám na polnostech, zadruhé se extrémně zvyšuje riziko nákazy významných onemocnění přenosných na člověka - např. tularémie, leptospiróza, klíšťová encefalitida, borelióza a další. Stylem plošného hubení, který využívá MZe je však ohrožena lesní zvěř," říká Jana Krutáková.

24.1.2020 - Kam s bioodpadem? Do Rapotína. Promění jej tam v čistou energii
Rapotín (EFC Rapotín) - Energii až pro 80 tisíc domácností je možné vyrobit ze zhruba 1,8 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu, které se každoročně v České republice vyvezou na skládky. Jako jedni z mála u nás to umí v Energetickém recyklačním centru (ECR) v Rapotíně, kde se zbytky ze supermarketů, od potravinářských společností a z dalších zdrojů mění na mimořádně kvalitní bioplyn. Na produkci čisté energie nezatěžující životní prostředí navíc budou navazovat další unikátní ekologické projekty.

23.1.2020 - Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení vysokého tempa rekonstrukcí tratí, nádražních budov a přípravy VRT
PRAHA (SŽDC) - Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech.

23.1.2020 - Po posouzení inspektory bude možné na nejvíce postižených pozemcích mimořádně nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů
PRAHA (MZe ČR) - Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti, budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. S ohledem na mírnou zimu, narůstající stavy populace hraboše a případná zdravotní rizika pro obyvatele jde o nezbytné opatření. Podrobnosti povolení a postupu pro zemědělce budou zveřejněny do konce února. Postup byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) i s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

23.1.2020 - Nechceme zastavení výstavby v ČR. Vyzýváme premiéra k jednání
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Občanští demokraté vyzývají premiéra k úpravě stavebního zákona, aby nedošlo k zastavení výstavby v České republice. Za nesmyslné považují zřízení Centrálního stavebního úřadu a navrhují celkové zrychlení a zjednodušení stavebního řízení.

23.1.2020 - Ministerstvo zemědělství umožní aplikaci jedu proti hrabošům na povrch půdy
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Špatná zpráva pro poštolky, sýčky, kalouse. Ministerstvo zemědělství znovu umožní aplikaci jedu proti hrabošům na povrch půdy. Ornitologové upozorňují, že prudký jed na životě ohrozí dravce a další ptáky a živočichy, kteří se hraboši živí. Na otravu fosfidem zinku, který je účinnou látkou jedu Stutox, loni zahynuli například dva čápi bílí i další živočichové.

23.1.2020 - ODS žádá odvolání ředitele Dopravního podniku Praha, kvůli schválené podezřelé zakázce za 22 miliard
PRAHA (ODS Praha) - Ředitel Dopravního podniku Praha Witowski, dosazený bez výběrového řízení hnutím Praha Sobě, podepsal bez schválení dozorčí radou kontrakt na dlouholetý servis vozů metra na linkách metra A a B do roku 2035. Na základě výběrového řízení, které proběhlo bez uveřejnění, získá opět Škoda Transportation, vlastněná skupinou PPF, kontrakt za 22 miliard korun. ODS Praha považuje zjištěné skutečnosti za závažné. Na dnešním jednání zastupitelstva proto budeme požadovat odvolání ředitele DPP.

22.1.2020 - Povodí Moravy připravuje zvýšení hladiny Nových Mlýnů
BRNO (Děti Země) - Podle zjištění Dětí Země pokračuje Povodí Moravy, s. p., na plánu zvýšit hladinu vody ve střední a dolní nádrži Nových Mlýnů o 35 cm, ačkoliv jde o rizikový zásah do ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Na jeho přípravu se pro tři firmy vyčlenily již téměř tři milióny korun.

22.1.2020 - Piráti nastartovali revoluci v parkování, změna zákona městům umožní pružně nastavit pravidla
PRAHA (Česká pirátská strana) - Co s parkováním v centru města, to je otázka, která pálí každou radnici. Sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh pirátského poslance Ondřeje Polanského a poslankyně Zuzany Ožanové za hnutí ANO, který samosprávám umožní pružně nastavovat pravidla v parkovacích zónách. To dosud zákon neumožňoval a de facto tak bránil zavádění chytrých řešení v oblasti parkovacích zón.

22.1.2020 - I díky TOP 09 zmizí autovraky z ulic
PRAHA (TOP 09) - Poslanecká sněmovna dnes v třetím čtení schválila návrh zákona, který umožní obcím a městům jednoduše odstraňovat autovraky ze svých ulic. Přiblížila tak obce a města k jednoduššímu odstraňování nepojízdného autovraku, stojícího na jednom místě měsíce či dokonce roky.

22.1.2020 - Pokračuje příprava nového železničního spojení Drážďany – Praha
DRÁŽĎANY (SŽDC) - Zástupci Správy železnic se včera v Drážďanech zúčastnili jednání pracovní skupiny ministerstev dopravy České republiky a Spolkové republiky Německo. Skupina pokročila v přípravě mezinárodní smlouvy, která zajistí výstavbu a provoz tohoto významného evropského projektu. Úsek VRT Praha-Vysočany – Lovosice/Litoměřice je součástí hlavní transevropské dopravní sítě, která má být dokončena do roku 2030.

21.1.2020 - Na programových dotacích rozdělil Královéhradecký kraj 180 milionů korun
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Celkem 180 milionů korun obdrželi žadatelé prostřednictvím programových dotací Královéhradeckého kraje. Nejvíce prostředků, téměř 100 milionů, šlo na regionální rozvoj. Na ochranu životního prostředí poskytl kraj 40 milionů. Více než 24 miliony podpořil sport, vzdělání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Oblast kultury a památkové péče získala 17 milionů.

21.1.2020 - Kraj pomůže k čistotě vody v nádrži Rozkoš
ČESKÁ SKALICE (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje schválili pomoc projektu na odkanalizování obcí na levém břehu vodního díla Rozkoš. Naplňuje tak cíl, který přijali krajští zastupitelé již v roce 2016. Omezí se tak vnos fosforu do vodní nádrže, která je vyhledávaným cílem vodní i jiné turistiky.

20.1.2020 - Vláda dnes rozšířila chráněná území kolem Labe. Zamezí tak ničení vzácné přírody
PRAHA (Arnika) - Kabinet Andreje Babiše rozšířil lokality soustavy Natura 2000, která chrání nejcennější evropskou přírodu. Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica jsou významné výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Ode dneška budou lépe chráněny před výstavbou zbytečných dopravních staveb, jejichž přínosy mnohokrát zpochybnili odborníci.

20.1.2020 - Vláda schválila nástin hospodářské strategie do roku 2030, Česko také bude mít nové evropsky významné lokality
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Symbolickou minutou ticha uctila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 20. ledna 2020 památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Ministři pak schválili mimo jiné základní teze hospodářské strategie České republiky do roku 2030, strategii sociálního začleňování i nové evropsky významné lokality.

20.1.2020 - Preventivní kontroly odběrných míst vody pro zasněžování odhalily nedostatky
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP provedla ve spolupráci s příslušnými vodoprávními úřady (MěÚ Trutnov, MěÚ Vrchlabí, MěÚ Jilemnice) a Českou inspekcí životního prostředí a za účasti provozovatelů krkonošských skiareálů preventivní kontroly odběrných míst pro zasněžování. Kontroly proběhly koncem loňského roku v Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Horní Malé Úpě, Dolním Dvoře, Strážném, Špindlerově Mlýně a Rokytnici nad Jizerou. Dvacet kontrol zjistilo deset drobných nedostatků a jeden nedostatek závažný.

20.1.2020 - Kremlík: Respektuji rozhodnutí premiéra, oponoval jsem mu v otázce ukvapeného zrušení zakázky
PRAHA (MD ČR) - Respektuji rozhodnutí premiéra. Mojí prioritou bylo spuštění systému elektronických dálničních známek tak, aby nedošlo k žádnému zdržení a lidé jej od příštího roku mohli používat. Věřil jsem SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou a SFDI mě o tom opakovaně ujistil. Proto jsem také premiérovi oponoval v otázce ukvapeného zrušení celé zakázky.

20.1.2020 - Mamacoffee chystá s podporou ČRA výstavbu zpracovny výběrové kávy v Ugandě
Praha (Česká rozvojová agentura) - Uganda patří mezi nejchudší africké země s vysokou dětskou úmrtností, průměrný věk je zde nejnižší na světě, pouhých 16 let. Zároveň je Uganda 8. největší producent kávy na světě. Zemědělské komunity místních farmářů jsou však bohužel často z hlediska pěstování, sběru a následného zpracování bez potřebných znalostí a technického vybavení. Společnost mamacoffee se proto s podporou Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla vypracovat podnikatelský plán, jehož cílem je zmapovat možnosti vybudování zpracovny výběrové kávy v podhůří pohoří Rwenzori v západní Ugandě a podpořit tak místní farmáře.

20.1.2020 - Odvolání ministra Kremlíka byla jediná správná možnost
PRAHA (ODS) - Rozhodnutí ministerstva dopravy zaplatit za internetový obchod a aplikaci na zakoupení a ověření elektronické dálniční známky více než 400 milionů korun kritizovala ODS naprosto zásadním způsobem od prvního okamžiku jeho zveřejnění. Proto občanští demokraté odvolání ministra Kremlíka vítají.

20.1.2020 - Správa železnic vloni úspěšně pokračovala v modernizaci celé železniční sítě a budov
PRAHA (SŽDC) - Téměř 92 km zmodernizovaných tratí uvedených do provozu, zahájení a pokračování modernizací a rekonstrukcí, další kroky v přípravě výstavby pilotních úseků VRT nebo rekordní částky vynaložené na rekonstrukce a opravy nádražních budov s důrazem na bezbariérovost. To je jen krátký výčet počinů Správy železnic v uplynulém roce. Během něj organizace proinvestovala o 600 milionů Kč více než v předchozím roce. Jen do modernizace železniční infrastruktury vložila téměř 20 miliard Kč.

20.1.2020 - Parkovací dům P+R Černý Most má zhotovitele, celkem 880 stání vznikne do konce roku 2021
PRAHA (Hl. město Praha) - Pražští radní vybrali zhotovitele stavby parkovacího domu P+R Černý Most. Magistrát ve lhůtě pro podání nabídek získal od potenciálních dodavatelů dvě nabídky, komise na základě multikriteriálního hodnocení rozhodla o výběru společnosti P+R Černý Most III – BAK – Metrostav s nabídkovou cenou 603 569 098,79 Kč. Stavba bude částkou 291 000 000 Kč spolufinancována z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

20.1.2020 - Ministr zemědělství: Zrychlujeme přípravu vodních nádrží na Rakovnicku,které je jednou z nejsušších oblastí v České republice
RAKOVNÍK (MZe ČR) - Ústecký a Středočeský kraj zaktualizují své zásady územního rozvoje a vymezí plochy pro vodní díla Kryry, Senomaty a Šanov a přivaděče vody z Kryr do Kolešovického a Rakovnického potoka. Svým usnesením to dnes schválila vláda. Ministerstvo zemědělství (MZe) také do konce března předloží návrh zásad pro majetkoprávní vypořádání u těchto staveb.

19.1.2020 - O novém programu ČSSD diskutovalo více než 300 lidí
HRADEC KRÁLOVÉ (ČSSD) - Nad tři stovky sociálních demokratů a demokratek v sobotu 18. 1. 2020 v Hradci Králové debatovaly na celodenním programovém kempu o programu ČSSD v následujících letech. Startovací byty, progresivní zdanění nebo ochrana proti kyberkriminalitě jsou některá z témat, jež by měl obsahovat. Prioritou jsou podle ČSSD také spravedlivé důchody po celoživotní práci.

18.1.2020 - Arriva splnila termín nápravných opatření v Libereckém kraji
LIBEREC (Arriva) - Společnost Arriva k dnešku vyřešila problémy spojené se zahájením železničního provozu v polovině prosince na vybraných tratích Libereckého kraje. Zaveden byl nový odbavovací systém a všechny vlaky jsou počeštěné.

18.1.2020 - V Lubawce se jednalo o budoucnosti D11 a polské S3
LUBAWKA (Královéhradecký kraj) - V polské Lubawce se uskutečnila informační schůzka, na které zástupci českých i polských silničářů informovali zástupce veřejné správy i novináře o stavu budování dálnice D11 na české straně a rychlostní silnice S3 v Polsku. Obě komunikace se mají potkat právě poblíž Lubawky a výrazně odlehčit silnicím v regionu přetíženým tranzitní dopravou.

17.1.2020 - Vývrat v Tisé odhalil fosílie, lidé si je prohlédnou v ústeckém muzeu
TISÁ (Správa NP České Švýcarsko) - Vývrat břízy v Tiských stěnách odkryl ke konci loňského roku pískovcovou vrstvu s fosíliemi z druhohor, z geologického období křídy (stáří cca 90 mil. let). Nález zkamenělin ohlásil Správě Národního parku České Švýcarsko německý turista. Její pracovníci ve spolupráci s geoložkou Muzea města Ústí nad Labem nález zdokumentovali, část fosílií byla vyjmuta z pískovcového masívu a byla přemístěna do muzejního depozitáře.

17.1.2020 - Správa železnic a DB Netz AG uzavřely smlouvu o společné přípravě nové trati Drážďany – Praha
PRAHA (SŽDC) - Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH uzavřely na konci loňského roku smlouvu o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Spolupráce bude soustředěna na přeshraniční úsek Drážďany – Ústí nad Labem, jehož klíčovou částí je úpatní Krušnohorský tunel.

17.1.2020 - Upřednostní vláda ochranu vzácné přírody kolem Labe nebo její nesmyslné zabetonování? Ministři rozhodnou v pondělí
PRAHA (Arnika) - Vláda má na stole návrh na doplnění seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 o Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica. Obě lokality jsou dlouhodobě ohroženy plány na výstavbu dopravních vodních staveb, jejichž přínos byl mnohokrát zpochybněn odborníky, a jeví se jako zbytečné prodělečné projekty. O ochraně obou přírodních stanovišť rozhodne vláda v pondělí 20. ledna.

16.1.2020 - Premiér Andrej Babiš jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Sebastianem Kurzem především o rozvoji dopravní infrastruktury
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Na pozvání předsedy vlády České republiky Andreje Babiše navštívil ve čtvrtek 16. ledna 2020 Českou republiku rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz. Návštěva v České republice je první zahraniční návštěvou spolkového kancléře od jmenování do funkce. Oba politici v Kramářově vile hovořili především o dopravní infrastruktuře, energetice a unijní agendě a ocenili velmi dobré vztahy obou zemí.

16.1.2020 - V Praze se sešli představitelé zemí V4 s rakouským kancléřem Kurzem, shodli se na nepřijatelnosti migračních kvót
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - V prostorách Národního muzea se ve čtvrtek 16. ledna 2020 uskutečnil summit předsedů vlád zemí Visegrádské čtyřky s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Mezi hlavními tématy jednání byly migrace, fungování EU, víceletý finanční rámec, klimatická, energetická a obchodní politika EU, další rozšiřování a budoucnost Evropské unie.

16.1.2020 - Ministr Brabec: Spolu s našimi partnery - samosprávou a průmyslem - chceme dostat novou odpadovou legislativu do života co nejdřív
PRAHA (MŽP ČR) - Na půdu Poslanecké sněmovny se dostává balíček nové odpadové legislativy (nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon), která má za úkol nastartovat transformaci českého odpadového hospodářství v cirkulární ekonomiku. Dnes jí svou podporu vyjádřili zástupci průmyslu i samosprávy - místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

16.1.2020 - Trojici zubrů z vojenského prostoru v Milovicích odvezli dnes ochranáři do rezervace u Rokycan
Praha (Česká krajina) - Tři samice ohroženého zubra evropského převezli dnes odpoledne odborníci z bývalého vojenského prostoru Milovice ve Středočeském kraji do nově vzniklé rezervace u Rokycan v západních Čechách. Odchyt a transport vzácných zvířat prováděli experti ze Zoo Dvůr Králové nad Labem. Právě východočeské safari má totiž v tuzemsku s přepravou velkých kopytníků největší zkušenosti.

16.1.2020 - MPO vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Hlásit se lze do poloviny dubna
PRAHA (MPO ČR) - Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest vyhlásilo již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Ocení projekty a nápady, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Cílem soutěže je nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe českých firem, které v oběhovém hospodářství našly podnikatelskou příležitost.

15.1.2020 - Ragnarok
BRNO (Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o novém stavebním zákonu a o ochraně klimatu (a o písni RAGNAROK), který vyšel v časopise A2 (15.01.2020).

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 832 | Další

Online diskuse
29.1.2020 - Podle Polska nemá rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów vliv na české území. Liberecký kraj se proti tomu odvolá
LIBEREC (Liberecký kraj) - Regionální ředitelství ochrany životního prostředí ve Wroclawi vydalo 21. ledna 2020 souhlasné rozhodnutí v procesu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (tzv. proces EIA) k prodloužení těžby v dole Turów na dalších 24 let, tedy do roku 2044. Rozhodnutí je kladné i přes oficiálně vyjádřený nesouhlas České republiky, která dlouhodobě kritizuje závažné projevy dopadů těžby na české území a tamní obyvatele. Liberecký kraj, jenž se záměrem ve svých připomínkách také ostře nesouhlasil, požaduje záruky a kompenzace za případné škody, které rozšíření těžby v dole způsobí na Frýdlantsku a Hrádecku. Vedle požadavků na dodržování limitů hlučnosti a prašnosti či sledování pohybu podloží, požaduje kraj zejména náhrady v případě ztráty vodních zdrojů na vlastním území.

29.1.2020 - Pavera: Česká republika nesmí být centrem nelegálního byznysu se zvířaty
PRAHA (TOP 09) - Senátoři se budou zabývat novelou trestního zákoníku, kterou předložila TOP 09 a podepsalo ji 77 poslanců napříč politickými stranami. Cílem návrhu je zpřísnit tresty pro nejotřesnější formy týrání zvířat a zavedení možnosti postihovat provozovatele takzvaných množíren.

28.1.2020 - STAN navrhne možnost recyklovat vodu a podpoří zrušení povinné maturity z matematiky
PRAHA (STAN) - Poslanci za Starosty a nezávislé navrhnou změny ve vodním zákoně - především možnost recyklovat vodu. Podpoří rovněž zrušení povinné maturity z matematiky, ale jen pod podmínkou, že ministr školství urychleně svolá kulatý stůl parlamentních stran a zahájí seriozní debatu o podobě maturit jako takových. Do tzv. opozičního okénka bude STAN prosazovat projednávání zákona o hmotné odpovědnosti úředníků.

28.1.2020 - Peníze z těžby hnědého uhlí mají sloužit k rozvoji uhelných regionů
PRAHA (TOP 09) - Minulý týden prošel ve Sněmovně prvním čtením horní zákon. Ochrana životního prostředí a rozvoj regionů jsou pro TOP 09 priority. K projednávané novele horního zákona proto Dominik Feri předloží pozměňovací návrhy, které zajistí, že více peněz z těžby hnědého uhlí zůstane v regionech, kde těžba probíhá.

28.1.2020 - Pro čisté ovzduší: kotlíkové půjčky pro dalších 122 obcí a auta na ekologický pohon pro 51 úřadů
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil finanční podporu ve výši 436 milionů korun více než dvěma stům projektů, které pomohou zlepšit kvalitu ovzduší a řešit následky klimatické změny. Největší část peněz pokryje žádosti o bezúročné půjčky na výměnu starých neekologických kotlů, které pro velký zájem ze strany obcí i občanů čekaly v zásobníku projektů. Miliony korun pošle rezort životního prostředí městům a obcím také na nákup ekologických vozidel, zajištění zdrojů pitné vody či na výzkum adaptačních technologií mírnících dopad klimatické změny.

28.1.2020 - Platnost karet Lítačka bude automaticky prodloužena o tři roky
PRAHA (Hl. město Praha) - V letošním roce bude končit platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat v roce 2016. Provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního města Prahy se rozhodly automaticky planost karet Lítačka prodloužit o tři roky. Cestující, kterým by karta v letošním roce propadla, tak budou moci s Lítačkou cestovat po Praze a Středočeském kraji až do roku 2023.

28.1.2020 - Vlaky zrychlí nejen při průjezdu výhybnou Dluhonice
PŘEROV (SŽDC) - Správa železnic pokračuje v přestavbě uzlu Přerov. Po celkové rekonstrukci samotné železniční stanice přišla na řadu nedaleká výhybna Dluhonice a přilehlé mezistaniční úseky. Dokončení stavebních prací v závěru příštího roku umožní zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na druhém koridoru spojujícím jižní a severní Moravu. Zruší se také všechny železniční přejezdy, které nahradí silniční nadjezd a lávky pro pěší. Celkové investiční náklady dosahují téměř 3,8 miliardy Kč.

28.1.2020 - Poslanci pomohou vládě zrychlit stavební řízení
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Pokud jde o délku stavebního řízení, klesá Česká republika na úroveň rozvojových zemí. Stavební řízení se musí výrazně zrychlit. Tomu ale chystaný zákon v předložené podobě nepomůže. Premiéru Babišovi to na společné schůzce řekli předseda ODS Petr Fiala a místopředseda Martin Kupka.

27.1.2020 - Kraje, ministerstva a odborné organizace kritizují navrženou novelu zákona o myslivosti
PRAHA (Hnutí DUHA) - V meziresortním připomínkovém řízení k návrhu novely zákona o myslivosti [1] se sešlo více než 300 pozměňovacích návrhů. Ministerstvo zemědělství čelí kritice zejména kvůli návrhu zrušit systém mysliveckého plánování lovu zvěře, který má zabránit nadměrnému poškození lesů přemnoženou spárkatou zvěří a vytvořit prostor pro obnovu pestrých lesů. Jeho aktuální podobu přitom schválil Parlament teprve na podzim loňského roku.

27.1.2020 - Odborníci z „MENDELU“ pokračují v úspěšném projektu ČRA podporujícím drobné zemědělce v Etiopii
Praha (Česká rozvojová agentura) - V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou a následnou erozí, dochází v Etiopii k celkovému poškozování životního prostředí a degradaci krajiny. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně se proto snaží v povodí řek Baso a Kurpayo ve woredě Arba Minch o zlepšení životního prostředí i ekonomických podmínek drobných zemědělců. Cílem projektu České rozvojové agentury je vytvoření udržitelného zemědělského a pastevního systému a využívání přírodních zdrojů v duchu holistického přístupu.

27.1.2020 - Zoo Praha dá víc peněz na záchranu ohrožených druhů
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy dnes schválila zvýšení příspěvku, který pražská zoologická zahrada odvádí ze vstupného na podporu projektů na záchranu ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě (in-situ projektů). Dosud šly na tento účel z každého vstupu tři koruny, nyní to bude pět korun.

27.1.2020 - Tramvajová trať z Modřan do Libuše se prodlouží až do Nových Dvorů
PRAHA (Hl. město Praha) - Připravovaná tramvajová trať z Modřan do Libuše se prodlouží o 1,8 km až do Nových Dvorů a s ní vzniknou dvě nové tramvajové zastávky Přírodní a Nové Dvory. Na základě dnešního rozhodnutí městské rady začne Dopravní podnik hl. m. Prahy připravovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

26.1.2020 - Nové předsednictvo Zelených kritizuje nedostatečnou činnost vlády v tématu klimatické krize
ÚSTÍ NAD LABEM (Strana zelených) - Zelení si na sjezdu v Ústí nad Labem zvolili nové předsednictvo. V sobotu byla zvolena spolupředsedkyně Magdalena Davis a spolupředseda Michal Berg. V neděli byly zvoleny místopředsedkyně Anna Gümplová a Zdeňka Perglová. Řadovými členy předsednictva jsou Petr Globočník, Petr Kučera a Jiří Kulich.

26.1.2020 - Sbírka Zoo Praha ve spolupráci s hlavním městem pro Austrálii se blíží hranici milionu australských dolarů
PRAHA (Hl. město Praha) - Prostřednictvím veřejné sbírky, kterou Zoo Praha společně s hlavním městem vyhlásila v pondělí 6. ledna večer, se do tohoto pátku vybralo již neuvěřitelných 13 460 524 korun. Aby se z úspěchu mohli radovat i návštěvníci zoo, byl u Rezervace Bororo instalován speciální panel, kde se dá částka podle potřeby aktualizovat. Sbírka totiž pokračuje i nadále. Slavnostního odhalení dosud vybrané sumy se zúčastnila i honorární konzulka Austrálie Jana Kvasnicová, která ocenila velkorysé zapojení Čechů.

25.1.2020 - Podle nové spolupředsednické dvojice Zelených musí být volby v roce 2021 o tématu klimatické krize
ÚSTÍ NAD LABEM (Strana zelených) - Zelené nově povede spolupředsednická dvojice Magdalena Davis a Michal Berg. Byli zvoleni dnes na sjezdu v Ústí nad Labem.

24.1.2020 - Královéhradecký kraj potvrdil, že dobře hospodaří s energiemi
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - V roce 2018 získal Královéhradecký kraj certifikát ISO 50001 systém energetického managementu, který je platný na tři roky, ale každý rok jej musí potvrdit dozorový audit. Auditoři na konci roku 2019 znovu ohodnotili 25 krajských zařízení, včetně samotného krajského úřadu. Výsledky byly velmi pozitivní a kraj certifikát podle normy ISO 50001 obhájil.

24.1.2020 - Krutáková: Kalamitní stav hrabošů je nebezpečný, nelze ale ohrožovat jiné druhy
PRAHA (STAN) - "Populační exploze hraboše polního je nebezpečná minimálně ze dvou důvodů: zaprvé kvůli přemnožení dochází k obrovským škodám na polnostech, zadruhé se extrémně zvyšuje riziko nákazy významných onemocnění přenosných na člověka - např. tularémie, leptospiróza, klíšťová encefalitida, borelióza a další. Stylem plošného hubení, který využívá MZe je však ohrožena lesní zvěř," říká Jana Krutáková.

24.1.2020 - Kam s bioodpadem? Do Rapotína. Promění jej tam v čistou energii
Rapotín (EFC Rapotín) - Energii až pro 80 tisíc domácností je možné vyrobit ze zhruba 1,8 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu, které se každoročně v České republice vyvezou na skládky. Jako jedni z mála u nás to umí v Energetickém recyklačním centru (ECR) v Rapotíně, kde se zbytky ze supermarketů, od potravinářských společností a z dalších zdrojů mění na mimořádně kvalitní bioplyn. Na produkci čisté energie nezatěžující životní prostředí navíc budou navazovat další unikátní ekologické projekty.

23.1.2020 - Rok 2020 bude pro Správu železnic ve znamení vysokého tempa rekonstrukcí tratí, nádražních budov a přípravy VRT
PRAHA (SŽDC) - Správa železnic akceleruje v letošním roce přípravu desítek investičních akcí. Další desítky projektů postoupí do realizační fáze. Intenzivně pokračuje i projekt přípravy pilotních úseků vysokorychlostních tratí (VRT) a rekonstrukce nádražních budov. Dokončí se podrobnější diagnostika a statické posouzení železničních mostů. K prioritám se nadále řadí bezpečnost na železničních přejezdech.

23.1.2020 - Po posouzení inspektory bude možné na nejvíce postižených pozemcích mimořádně nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů
PRAHA (MZe ČR) - Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu škodlivosti, budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. S ohledem na mírnou zimu, narůstající stavy populace hraboše a případná zdravotní rizika pro obyvatele jde o nezbytné opatření. Podrobnosti povolení a postupu pro zemědělce budou zveřejněny do konce února. Postup byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) i s Ministerstvem životního prostředí (MŽP).

23.1.2020 - Nechceme zastavení výstavby v ČR. Vyzýváme premiéra k jednání
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Občanští demokraté vyzývají premiéra k úpravě stavebního zákona, aby nedošlo k zastavení výstavby v České republice. Za nesmyslné považují zřízení Centrálního stavebního úřadu a navrhují celkové zrychlení a zjednodušení stavebního řízení.

23.1.2020 - Ministerstvo zemědělství umožní aplikaci jedu proti hrabošům na povrch půdy
PRAHA (Česká společnost ornitologická) - Špatná zpráva pro poštolky, sýčky, kalouse. Ministerstvo zemědělství znovu umožní aplikaci jedu proti hrabošům na povrch půdy. Ornitologové upozorňují, že prudký jed na životě ohrozí dravce a další ptáky a živočichy, kteří se hraboši živí. Na otravu fosfidem zinku, který je účinnou látkou jedu Stutox, loni zahynuli například dva čápi bílí i další živočichové.

23.1.2020 - ODS žádá odvolání ředitele Dopravního podniku Praha, kvůli schválené podezřelé zakázce za 22 miliard
PRAHA (ODS Praha) - Ředitel Dopravního podniku Praha Witowski, dosazený bez výběrového řízení hnutím Praha Sobě, podepsal bez schválení dozorčí radou kontrakt na dlouholetý servis vozů metra na linkách metra A a B do roku 2035. Na základě výběrového řízení, které proběhlo bez uveřejnění, získá opět Škoda Transportation, vlastněná skupinou PPF, kontrakt za 22 miliard korun. ODS Praha považuje zjištěné skutečnosti za závažné. Na dnešním jednání zastupitelstva proto budeme požadovat odvolání ředitele DPP.

22.1.2020 - Povodí Moravy připravuje zvýšení hladiny Nových Mlýnů
BRNO (Děti Země) - Podle zjištění Dětí Země pokračuje Povodí Moravy, s. p., na plánu zvýšit hladinu vody ve střední a dolní nádrži Nových Mlýnů o 35 cm, ačkoliv jde o rizikový zásah do ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. Na jeho přípravu se pro tři firmy vyčlenily již téměř tři milióny korun.

22.1.2020 - Piráti nastartovali revoluci v parkování, změna zákona městům umožní pružně nastavit pravidla
PRAHA (Česká pirátská strana) - Co s parkováním v centru města, to je otázka, která pálí každou radnici. Sněmovna dnes schválila pozměňovací návrh pirátského poslance Ondřeje Polanského a poslankyně Zuzany Ožanové za hnutí ANO, který samosprávám umožní pružně nastavovat pravidla v parkovacích zónách. To dosud zákon neumožňoval a de facto tak bránil zavádění chytrých řešení v oblasti parkovacích zón.

22.1.2020 - I díky TOP 09 zmizí autovraky z ulic
PRAHA (TOP 09) - Poslanecká sněmovna dnes v třetím čtení schválila návrh zákona, který umožní obcím a městům jednoduše odstraňovat autovraky ze svých ulic. Přiblížila tak obce a města k jednoduššímu odstraňování nepojízdného autovraku, stojícího na jednom místě měsíce či dokonce roky.

22.1.2020 - Pokračuje příprava nového železničního spojení Drážďany – Praha
DRÁŽĎANY (SŽDC) - Zástupci Správy železnic se včera v Drážďanech zúčastnili jednání pracovní skupiny ministerstev dopravy České republiky a Spolkové republiky Německo. Skupina pokročila v přípravě mezinárodní smlouvy, která zajistí výstavbu a provoz tohoto významného evropského projektu. Úsek VRT Praha-Vysočany – Lovosice/Litoměřice je součástí hlavní transevropské dopravní sítě, která má být dokončena do roku 2030.

21.1.2020 - Na programových dotacích rozdělil Královéhradecký kraj 180 milionů korun
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Celkem 180 milionů korun obdrželi žadatelé prostřednictvím programových dotací Královéhradeckého kraje. Nejvíce prostředků, téměř 100 milionů, šlo na regionální rozvoj. Na ochranu životního prostředí poskytl kraj 40 milionů. Více než 24 miliony podpořil sport, vzdělání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Oblast kultury a památkové péče získala 17 milionů.

21.1.2020 - Kraj pomůže k čistotě vody v nádrži Rozkoš
ČESKÁ SKALICE (Královéhradecký kraj) - Radní Královéhradeckého kraje schválili pomoc projektu na odkanalizování obcí na levém břehu vodního díla Rozkoš. Naplňuje tak cíl, který přijali krajští zastupitelé již v roce 2016. Omezí se tak vnos fosforu do vodní nádrže, která je vyhledávaným cílem vodní i jiné turistiky.

20.1.2020 - Vláda dnes rozšířila chráněná území kolem Labe. Zamezí tak ničení vzácné přírody
PRAHA (Arnika) - Kabinet Andreje Babiše rozšířil lokality soustavy Natura 2000, která chrání nejcennější evropskou přírodu. Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica jsou významné výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Ode dneška budou lépe chráněny před výstavbou zbytečných dopravních staveb, jejichž přínosy mnohokrát zpochybnili odborníci.

20.1.2020 - Vláda schválila nástin hospodářské strategie do roku 2030, Česko také bude mít nové evropsky významné lokality
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Symbolickou minutou ticha uctila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 20. ledna 2020 památku zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Ministři pak schválili mimo jiné základní teze hospodářské strategie České republiky do roku 2030, strategii sociálního začleňování i nové evropsky významné lokality.

20.1.2020 - Preventivní kontroly odběrných míst vody pro zasněžování odhalily nedostatky
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP provedla ve spolupráci s příslušnými vodoprávními úřady (MěÚ Trutnov, MěÚ Vrchlabí, MěÚ Jilemnice) a Českou inspekcí životního prostředí a za účasti provozovatelů krkonošských skiareálů preventivní kontroly odběrných míst pro zasněžování. Kontroly proběhly koncem loňského roku v Peci pod Sněžkou, Janských Lázních, Horní Malé Úpě, Dolním Dvoře, Strážném, Špindlerově Mlýně a Rokytnici nad Jizerou. Dvacet kontrol zjistilo deset drobných nedostatků a jeden nedostatek závažný.

20.1.2020 - Kremlík: Respektuji rozhodnutí premiéra, oponoval jsem mu v otázce ukvapeného zrušení zakázky
PRAHA (MD ČR) - Respektuji rozhodnutí premiéra. Mojí prioritou bylo spuštění systému elektronických dálničních známek tak, aby nedošlo k žádnému zdržení a lidé jej od příštího roku mohli používat. Věřil jsem SFDI, že má takovou zakázku absolutně pod kontrolou a SFDI mě o tom opakovaně ujistil. Proto jsem také premiérovi oponoval v otázce ukvapeného zrušení celé zakázky.

20.1.2020 - Mamacoffee chystá s podporou ČRA výstavbu zpracovny výběrové kávy v Ugandě
Praha (Česká rozvojová agentura) - Uganda patří mezi nejchudší africké země s vysokou dětskou úmrtností, průměrný věk je zde nejnižší na světě, pouhých 16 let. Zároveň je Uganda 8. největší producent kávy na světě. Zemědělské komunity místních farmářů jsou však bohužel často z hlediska pěstování, sběru a následného zpracování bez potřebných znalostí a technického vybavení. Společnost mamacoffee se proto s podporou Programu B2B České rozvojové agentury rozhodla vypracovat podnikatelský plán, jehož cílem je zmapovat možnosti vybudování zpracovny výběrové kávy v podhůří pohoří Rwenzori v západní Ugandě a podpořit tak místní farmáře.

20.1.2020 - Odvolání ministra Kremlíka byla jediná správná možnost
PRAHA (ODS) - Rozhodnutí ministerstva dopravy zaplatit za internetový obchod a aplikaci na zakoupení a ověření elektronické dálniční známky více než 400 milionů korun kritizovala ODS naprosto zásadním způsobem od prvního okamžiku jeho zveřejnění. Proto občanští demokraté odvolání ministra Kremlíka vítají.

20.1.2020 - Správa železnic vloni úspěšně pokračovala v modernizaci celé železniční sítě a budov
PRAHA (SŽDC) - Téměř 92 km zmodernizovaných tratí uvedených do provozu, zahájení a pokračování modernizací a rekonstrukcí, další kroky v přípravě výstavby pilotních úseků VRT nebo rekordní částky vynaložené na rekonstrukce a opravy nádražních budov s důrazem na bezbariérovost. To je jen krátký výčet počinů Správy železnic v uplynulém roce. Během něj organizace proinvestovala o 600 milionů Kč více než v předchozím roce. Jen do modernizace železniční infrastruktury vložila téměř 20 miliard Kč.

20.1.2020 - Parkovací dům P+R Černý Most má zhotovitele, celkem 880 stání vznikne do konce roku 2021
PRAHA (Hl. město Praha) - Pražští radní vybrali zhotovitele stavby parkovacího domu P+R Černý Most. Magistrát ve lhůtě pro podání nabídek získal od potenciálních dodavatelů dvě nabídky, komise na základě multikriteriálního hodnocení rozhodla o výběru společnosti P+R Černý Most III – BAK – Metrostav s nabídkovou cenou 603 569 098,79 Kč. Stavba bude částkou 291 000 000 Kč spolufinancována z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

20.1.2020 - Ministr zemědělství: Zrychlujeme přípravu vodních nádrží na Rakovnicku,které je jednou z nejsušších oblastí v České republice
RAKOVNÍK (MZe ČR) - Ústecký a Středočeský kraj zaktualizují své zásady územního rozvoje a vymezí plochy pro vodní díla Kryry, Senomaty a Šanov a přivaděče vody z Kryr do Kolešovického a Rakovnického potoka. Svým usnesením to dnes schválila vláda. Ministerstvo zemědělství (MZe) také do konce března předloží návrh zásad pro majetkoprávní vypořádání u těchto staveb.

19.1.2020 - O novém programu ČSSD diskutovalo více než 300 lidí
HRADEC KRÁLOVÉ (ČSSD) - Nad tři stovky sociálních demokratů a demokratek v sobotu 18. 1. 2020 v Hradci Králové debatovaly na celodenním programovém kempu o programu ČSSD v následujících letech. Startovací byty, progresivní zdanění nebo ochrana proti kyberkriminalitě jsou některá z témat, jež by měl obsahovat. Prioritou jsou podle ČSSD také spravedlivé důchody po celoživotní práci.

18.1.2020 - Arriva splnila termín nápravných opatření v Libereckém kraji
LIBEREC (Arriva) - Společnost Arriva k dnešku vyřešila problémy spojené se zahájením železničního provozu v polovině prosince na vybraných tratích Libereckého kraje. Zaveden byl nový odbavovací systém a všechny vlaky jsou počeštěné.

18.1.2020 - V Lubawce se jednalo o budoucnosti D11 a polské S3
LUBAWKA (Královéhradecký kraj) - V polské Lubawce se uskutečnila informační schůzka, na které zástupci českých i polských silničářů informovali zástupce veřejné správy i novináře o stavu budování dálnice D11 na české straně a rychlostní silnice S3 v Polsku. Obě komunikace se mají potkat právě poblíž Lubawky a výrazně odlehčit silnicím v regionu přetíženým tranzitní dopravou.

17.1.2020 - Vývrat v Tisé odhalil fosílie, lidé si je prohlédnou v ústeckém muzeu
TISÁ (Správa NP České Švýcarsko) - Vývrat břízy v Tiských stěnách odkryl ke konci loňského roku pískovcovou vrstvu s fosíliemi z druhohor, z geologického období křídy (stáří cca 90 mil. let). Nález zkamenělin ohlásil Správě Národního parku České Švýcarsko německý turista. Její pracovníci ve spolupráci s geoložkou Muzea města Ústí nad Labem nález zdokumentovali, část fosílií byla vyjmuta z pískovcového masívu a byla přemístěna do muzejního depozitáře.

17.1.2020 - Správa železnic a DB Netz AG uzavřely smlouvu o společné přípravě nové trati Drážďany – Praha
PRAHA (SŽDC) - Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH uzavřely na konci loňského roku smlouvu o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nového železničního spojení Drážďany – Praha. Spolupráce bude soustředěna na přeshraniční úsek Drážďany – Ústí nad Labem, jehož klíčovou částí je úpatní Krušnohorský tunel.

17.1.2020 - Upřednostní vláda ochranu vzácné přírody kolem Labe nebo její nesmyslné zabetonování? Ministři rozhodnou v pondělí
PRAHA (Arnika) - Vláda má na stole návrh na doplnění seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 o Louky u Přelouče a štěrkopískové náplavy Labe v chráněném území Porta Bohemica. Obě lokality jsou dlouhodobě ohroženy plány na výstavbu dopravních vodních staveb, jejichž přínos byl mnohokrát zpochybněn odborníky, a jeví se jako zbytečné prodělečné projekty. O ochraně obou přírodních stanovišť rozhodne vláda v pondělí 20. ledna.

16.1.2020 - Premiér Andrej Babiš jednal se spolkovým kancléřem Rakouska Sebastianem Kurzem především o rozvoji dopravní infrastruktury
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - Na pozvání předsedy vlády České republiky Andreje Babiše navštívil ve čtvrtek 16. ledna 2020 Českou republiku rakouský spolkový kancléř Sebastian Kurz. Návštěva v České republice je první zahraniční návštěvou spolkového kancléře od jmenování do funkce. Oba politici v Kramářově vile hovořili především o dopravní infrastruktuře, energetice a unijní agendě a ocenili velmi dobré vztahy obou zemí.

16.1.2020 - V Praze se sešli představitelé zemí V4 s rakouským kancléřem Kurzem, shodli se na nepřijatelnosti migračních kvót
PRAHA (Úřad Vlády ČR) - V prostorách Národního muzea se ve čtvrtek 16. ledna 2020 uskutečnil summit předsedů vlád zemí Visegrádské čtyřky s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Mezi hlavními tématy jednání byly migrace, fungování EU, víceletý finanční rámec, klimatická, energetická a obchodní politika EU, další rozšiřování a budoucnost Evropské unie.

16.1.2020 - Ministr Brabec: Spolu s našimi partnery - samosprávou a průmyslem - chceme dostat novou odpadovou legislativu do života co nejdřív
PRAHA (MŽP ČR) - Na půdu Poslanecké sněmovny se dostává balíček nové odpadové legislativy (nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a tzv. změnový zákon), která má za úkol nastartovat transformaci českého odpadového hospodářství v cirkulární ekonomiku. Dnes jí svou podporu vyjádřili zástupci průmyslu i samosprávy - místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a místopředseda Svazu měst a obcí ČR Pavel Drahovzal.

16.1.2020 - Trojici zubrů z vojenského prostoru v Milovicích odvezli dnes ochranáři do rezervace u Rokycan
Praha (Česká krajina) - Tři samice ohroženého zubra evropského převezli dnes odpoledne odborníci z bývalého vojenského prostoru Milovice ve Středočeském kraji do nově vzniklé rezervace u Rokycan v západních Čechách. Odchyt a transport vzácných zvířat prováděli experti ze Zoo Dvůr Králové nad Labem. Právě východočeské safari má totiž v tuzemsku s přepravou velkých kopytníků největší zkušenosti.

16.1.2020 - MPO vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Hlásit se lze do poloviny dubna
PRAHA (MPO ČR) - Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechInvest vyhlásilo již čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje. Ocení projekty a nápady, které zodpovědně a udržitelně využívají zdroje. Cílem soutěže je nejen osvěta, ale i prezentace dobré praxe českých firem, které v oběhovém hospodářství našly podnikatelskou příležitost.

15.1.2020 - Ragnarok
BRNO (Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o novém stavebním zákonu a o ochraně klimatu (a o písni RAGNAROK), který vyšel v časopise A2 (15.01.2020).

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 832 | Další