ecomonitor.cz
verze pro tisk
15.6.2021 - Česko zaplavily na jaře pytlomaty
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - O posledním březnovém víkendu proběhla hlavní vlna dobrovolnických úklidů akce Ukliďme Česko, uklízelo se však v průběhu celého jara. Fenoménem se v letošním roce staly tzv. pytlomaty, kterých zřídili organizátoři úklidů hned několik stovek. Jarní úklidová kampaň nyní vyvrcholila vyhlášením výsledků fotosoutěže o nejzajímavější pytlomat.

15.6.2021 - Smyčku uzavřela aplikace BASF in your pocket, nyní míří z pražského hackathonu na BASF Innovation Hub
Praha (BASF spol. s r.o.) - Výzva Uzavři smyčku, kterou řešili účastníci pražského inovačního maratonu GreenHack, zná svého vítěze. Je jím tým Best_BASF_app a jeho aplikace BASF in your pocket.

14.6.2021 - Šetření zásahu při havárii na Bečvě žádné zásadní pochybení v postupu ČIŽP neodhalilo
PRAHA (MŽP ČR) - Šetření Odboru interního auditu a finanční kontroly Ministerstva životního prostředí neodhalilo žádné zásadní pochybení České inspekce životního prostředí při zásahu na Bečvě. Na základě závěrů z šetření ale ministr životního prostředí Richard Brabec uložil řediteli ČIŽP, aby dosavadní standardizované postupy inspekce zapracoval do interních předpisů. Současně by měly podniky povodí ve spolupráci s vodoprávními úřady pravidelně aktualizovat seznamy výustí na tocích a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by standardizovala postup úřadů při havárii.

14.6.2021 - Dnes začíná festival Týden pro klima 2021
PRAHA (Klimatická koalice) - Dnes začíná multižánrový festival Týden pro klima 2021. Letošní ročník probíhá ve dnech 14. – 20. června v řadě měst a obcí po celé České republice i online. Cílem festivalu je upozornit veřejnost různými formami na změnu klimatu a její dopady na naši společnost. Festival se koná pod záštitou platforem Klimatická koalice a Zelený kruh. Je určený pro širokou veřejnost. Kdokoli se může k Týdnu pro klima připojit také se svou vlastní akcí.

14.6.2021 - Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa
PRAHA (MŽP ČR) - Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. Aliance Šance pro budovy navrhla řešení a do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tento krok podpořilo. Nově tak bude možné jednoduše povolit využití dešťové nebo šedé vody z umyvadel a sprch pro splachování, praní, závlahu nebo umývání vozidel. Jednotné předpisy mají motivovat stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů. Ušetřit lze až 40 % spotřeby pitné vody. Detailní parametry užitkové vody, na základě kterých bude zajištěna zdravotní nezávadnost, musí ještě připravit Ministerstvo zdravotnictví. Na dnešním online kulatém stole mezi Šancí pro budovy a MŽP se rovněž debatovalo o legislativním zvýhodnění pro zelené střechy nebo pokračování podpůrných programů pro úsporné budovy.

14.6.2021 - M. Toman: MZe pomohlo rybářům k obnově populací ryb v řece Bečvě zasažené ekologickou havárií
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČSSD) - Ministr zemědělství Miroslav Toman se po ekologické havárii způsobené uniklým kyanidem na řece Bečve rozhodl pomoci rybářům, na které dopady havárie dopadly. Dotčeným rybářům je Ministerstvem zemědělství (MZe) připravena k čerpání finanční pomoc ve výši více než 7 milionů korun.

14.6.2021 - Dnes začíná Týden pro klima 2021
Praha (Klimatická koalice) - 14. 6. 2021, Praha – Dnes začíná multižánrový festival Týden pro klima 2021. Letošní ročník probíhá ve dnech 14. – 20. června v řadě měst a obcí po celé České republice i online. Cílem festivalu je upozornit veřejnost různými formami na změnu klimatu a její dopady na naši společnost. Festival se koná pod záštitou platforem Klimatická koalice a Zelený kruh. Je určený pro širokou veřejnost. Kdokoli se může k Týdnu pro klima připojit také se svou vlastní akcí.

14.6.2021 - Mezinárodní den proti transportům zvířat
Praha (Společnost pro zvířata) - Zvířata, oběti zemědělského byznysu a lidské krutosti, jsou jako živé konzervy obchodována ze země do země, z unie na jiné kontinenty, z kontinentu na kontinent.

14.6.2021 - Praha a Středočeský kraj sjednotí vizuální podobu integrované dopravy PID
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy schválila novou vizuální podobu společného systému veřejné dopravy PID. Změní se nejen logo systému, ale i další návazné jednotící grafické prvky včetně nové jednotné podoby vozidel. Schválený návrh vychází ze soutěže realizované v roce 2019, ze které vybrala porota složená z nezávislých odborníků i ze zástupců Prahy a Středočeského kraje vítězný návrh studia superlative.works. Nyní tedy dojde k postupné náhradě původního loga a grafické identity PID za novou podobu. Všechna nově objednávaná vozidla budou nyní poptávána v barevné kombinaci červené a světle šedé s vertikálním členěním barevných pruhů. Rada Středočeského kraje bude tuto změnu schvalovat ve čtvrtek 17. června 2021.

14.6.2021 - Počet zubrů v milovické rezervaci poprvé dosáhl třiceti zvířat, podobných stád je na světě jen několik
Praha (Česká krajina) - Populace zubra evropského v bývalém vojenském prostoru Milovice dosáhla poprvé od založení chovu v roce 2015 počtu třiceti zvířat. Významného milníku dosáhla poté, co se o víkendu v rezervaci narodilo druhé letošní mládě.

14.6.2021 - Z parku do parku. Architektonická soutěž navrhne reprezentativní prostor mezi Stromovkou a Letnou
PRAHA (Hl. město Praha) - Letenský muzejní distrikt, tedy oblast u Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea, nalezne novou podobu v architektonické soutěži. Rada hlavního města Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) přípravou urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na řešení tohoto území. Projekt má za cíl zpříjemnit cestu mezi Letenskými sady a Stromovkou, vytvořit důstojné muzejní náměstí a celkově zatraktivnit dopravně vytíženou část Letné. Soutěž bude vyhlášena do konce tohoto roku.

13.6.2021 - Projížďka rezervací zubrů a divokých koní je součástí pondělní Dobročinné aukce Nadace Via
Praha (Česká krajina) - Ojedinělé „safari“ mezi stády divokých koní, zubrů a praturů může vydražit nejštědřejší dárce na Dobročinné aukci Nadace Via. Ta se koná v pondělí 14. června večer v Praze na Žofíně.

11.6.2021 - Jaromíra Vítková: Podporujeme venkov a místní akční skupiny
BRNO (KDU-ČSL) - Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova předložila na plénu Senátu návrh usnesení k financování místních akčních skupin (tzv. MAS) v novém programovacím období. Podle předsedy komise Jiřího Voseckého, lidovecké senátorky Jaromíry Vítkové a Jaroslava Větrovského znají akční skupiny dobře svůj region a díky tomu dokážou dotace nasměrovat tam, kde jsou nejvíce potřeba.

11.6.2021 - Rozumná podpora solární energetiky z dílny KDU-ČSL získala zelenou na Hospodářském výboru PSP
PRAHA (KDU-ČSL) - Poslanci a poslankyně Hospodářského výboru hlasovali 10. 6. 2021 o navržených změnách ve vládních novelách zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Pozměňovací návrh připravený Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) rozšiřuje aukční podporu také o fotovoltaické elektrárny. Cílem opatření je zajistit spotřebitelům možnost využívat ten nejlevnější a nejdostupnější obnovitelný zdroj energie. Nyní čeká obě novely finální hlasování ve Sněmovně, které by mohlo proběhnout ještě během června.

11.6.2021 - #ObjavUdržateľnéSlovensko – podpora šetrného cestovního ruchu na Slovensku
online (Ekotema Group s.r.o.) - Společnost Ekotema Group s.r.o. a Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) navazují spolupráci za účelem podpory udržitelného rozvoje, šetrného cestovního ruchu a ekologické osvěty ve slovenských regionech a turistických centrech.

11.6.2021 - Poplatek za komunální odpad nově na Portálu Pražana vyřeší nejen sami Pražané, ale i SVJ s datovou schránkou
PRAHA (Hl. město Praha) - Termín splatnosti poplatku za komunální odpad se kvapem blíží. K obvyklým možnostem způsobu úhrady letos přibude novinka, díky které lze poplatek vyřešit z pohodlí domova prostřednictvím Portálu Pražana. Právě v těchto dnech byla totiž spuštěna nová, ještě přehlednější část Portálu Pražana zaměřená právě na poplatky za komunální odpad. Nabízí nejen možnost vyřešit platbu přes online generovaný QR kód, ale i celkový přehled týkající se poplatkových informací včetně možnosti vrácení přeplatku nebo nastavení rozesílání přehledů poplatků e-mailem.

10.6.2021 - Henriette Wichová, Tessa Rathová: Vítejte u nás v lese - týden plný příběhů
BRNO (Nakladatelství Kazda) - Život uprostřed přírody je plný dobrodružství. Vítejte u nás v lese – to je sedm napínavých příběhů na sedm dní v týdnu o tom, co všechno můžete zažít, když jste děti a bydlíte v hájovně. Rodiče v bohatě ilustrované knížce najdou příběhy k večernímu předčítání pro děti od čtyř let, a také hru, se kterou si děti procvičí, jak za sebou následují dny v týdnu. Knížka vychází 30. června 2021 v Nakladatelství KAZDA.

10.6.2021 - Rezervace divokých koní je součástí turistického průvodce 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka
Praha (Česká krajina) - Mezi 101 atraktivních návštěvnických cílů v České republice se zařadila rezervace divokých koní ve středočeských Milovicích. Stala součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka.

10.6.2021 - CENIA pořádá konferenci Životní prostředí - prostředí pro život
Praha (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

10.6.2021 - Europoslanci odhlasovali konec doby klecové. Podpořili tak iniciativu více než 1,6 milionů lidí
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Europoslanci dnes schválili rezoluci, která volá po zákazu klecových chovů do roku 2027. Komise by podle nich měla předložit změnu stávající legislativy a efektivně podpořit farmáře na cestě k transformaci. Rezoluce se zabývá také problematikou importu - Evropská unie by tak v budoucnu mohla stejné podmínky požadovat i pro zboží, které se do Unie dováží. Právní úpravu by takovým pravidlům mohla dát například Všeobecná dohoda o clech a obchodu, která v minulosti pomohla v mezinárodním právu ukotvit také zákaz dovozu výrobků z tuleňů.

10.6.2021 - Rezervace divokých koní je součástí turistického průvodce 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka
Praha (Česká krajina) - Mezi 101 atraktivních návštěvnických cílů v České republice se zařadila rezervace divokých koní ve středočeských Milovicích. Stala součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka.

9.6.2021 - Výstavba rychle a zběsile
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k obsahu schváleného nového stavebního zákona sněmovnou, který vyšel v časopise A2 (09.06.2021).

9.6.2021 - Petr Šilar: Naše lesy potřebují okamžitou pomoc
PRAHA (KDU-ČSL) - Senátor Petr Šilar (KDU-ČSL a nezávislí) varuje před přehlížením škod v lesním hospodářství způsobených kůrovcovou kalamitou. Vláda podle jeho slov tento problém nebere vážně a systematicky zapomíná na ztráty lesáků už několik let.

9.6.2021 - Výstava Udržitelná Praha ukazuje, jak zelená architektura může snížit emise v metropoli
PRAHA (Hl. město Praha) - V pražském Mánesu se od čtvrtka 10. června otevírá výstava Udržitelná Praha 2021, která si klade za cíl ukázat problematiku i prostředky, kterými lze dosáhnout trvale udržitelného rozvoje hlavního města Prahy. Architektura podle náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlubučka v tomto ohledu sehrává a bude sehrávat klíčovou roli dotýkající se každého aspektu života ve městě. Výstava představuje desítky konkrétních projektů, které městské části a hl. m. Praha připravují v oblasti zelené architektury a které mají pomoci naplnit Klimatický závazek hl. m. Prahy, tedy snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 % a do roku 2050 učinit Prahu bezemisní metropolí. Výstava v pražském Mánesu potrvá do 30. června tohoto roku.

9.6.2021 - V neděli 13. 6. se změní jízdní řády autobusů
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Stávající systém cyklobusů rozšíří v letní sezoně možnost přepravy jízdních kol na vybraných spojích v Orlických horách, Krkonoších a na Broumovsku.

9.6.2021 - Právní analýza – transporty se zvířaty, tragédie na mořích
Praha (Společnost pro zvířata) - Nová zpráva zkoumá role a odpovědnosti, španělské orgány jsou příčinou krize na moři a ohromného utrpení zvířat.


9.6.2021 - Senátorský klub ODS a TOP 09: Máme výhrady k povinnému rozestupu 1,5 metru od cyklistů. Je třeba najít vhodný kompromis
PRAHA (ODS a TOP09) - Na dnešní schůzi Senátu vystoupí Svjatlana Cichanouská, která přijela do České republiky na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Zástupci senátorského klubu ODS a TOP 09 z mnoha projednávaných bodů považují za problematickou novelu o cyklistech a exekuční řád. Mají výhrady k povinnému odstupu 1,5 metru, který výrazně znevýhodňuje řidiče motorových vozidel a je velmi těžce realizovatelný. Znění exekučního řádu je dle senátorů v praxi neaplikovatelné, proto bude Senát překládat několik změn.

9.6.2021 - Česko se připojí k oslavám sta let prince Philipa a odstartuje globální výzvu
LIBEREC (DofE) - Jeho královská Výsost princ Philip by 10. června oslavil 100 let. Princ Philip v roce 1956 založil program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který se brzy po svém vzniku rozšířil do 130 zemí světa. Nyní je DofE celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Ročně ho plní 1.3 milionu mladých lidí z celého světa, v Česku funguje již 26 let a plní ho více než 5 000 mladých lidí ročně.

9.6.2021 - Praha pořádá diskuzi o Novém evropském Bauhausu
PRAHA (Hl. město Praha) - Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádá dnes, ve středu 9. června, v Centru městského plánování a architektury (CAMP) od 19.00 diskuzi o vlajkovém projektu Evropské komise nazvaném Nový evropský Bauhaus. Jeho cílem je vytvořit prostor pro setkávání, v němž budou navrženy nové způsoby bydlení ctící závazky European Green Deal (Zelené dohody pro Evropu), tedy uhlíkové neutrality do roku 2050.

8.6.2021 - V Kongu bude s podporou ČRA vybudována ekofarma zaměřená na chov pštrosů
Praha (Česká rozvojová agentura) - Republika Kongo, navzdory svému příznivému klimatu, úrodnosti půd i relativní politické stabilitě v posledních letech, není z hlediska produkce zemědělských výrobků a zejména živočišných bílkovin soběstačná. S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zde proto pod vedením známého aktivisty za záchranu slonů Arthura Sniegona probíhá přípravná fáze projektu ekologicky udržitelného a zdravého zdroje živočišných bílkovin pro místní trh v podobě pštrosí ekofarmy. V zemi, kde je vzrůstající poptávka po mase často nahrazována ilegálním pytláctvím divokých zvířat, jde o projekt více než potřebný.

8.6.2021 - Rozhledna Štěpánka – královna Jizerských hor
PŘÍCHOVICE (Liberecký kraj) - Nekorunovanou královnou Jizerských hor je rozhledna Štěpánka. Tato impozantní novogotická stavba patří mezi nejstarší kamenné rozhledny a leží na hranicích Jizerských hor a Krkonoš. Její jméno připomíná arcivévodu Štěpána, který v těchto místech pobýval při dohledu na stavbu Krkonošské silnice.

8.6.2021 - Primátor Hřib utajuje studii s ceníkem mýtného a snaží se od zavedení mýta odvést pozornost
PRAHA (ODS Praha) - Pražský primátor Hřib účelově manipuluje s fakty a prostřednictvím médií a sociálních sítí mystifikuje veřejnost ve snaze odvrátit pozornost od chystaného zpoplatnění vjezdu do Prahy. Je o tom přesvědčena opoziční pražská ODS, podle které mýtný systém v hlavní městě vzniká netransparentně a za zády Pražanů.

8.6.2021 - Výbor pro životní prostředí projednal vývoj kauzy Turów, úlohu Uhelné komise i závěrečný účet ministerstva
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí projednal diskutovaný termín ukončení těžby uhlí a další postup ČR v kauze rozšiřování hnědouhelného dolu Turów, který poškozuje životní prostředí, ničí zdroje vody, majetek občanů ČR a nepříznivě působí na jejich zdraví. Na tato rizika Piráti upozorňují více než rok. Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová opětovně na jednání zařadila téma Uhelné komise s cílem získání více podrobných informací o rozpracování vyhodnocení podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí, které v květnu komisi uložila vláda. Podobná situace nastala ve vývoji kauzy Turów, kterou vláda projednala včera. Výbor se zabýval také hospodařením Ministerstva životního prostředí. Pirát František Elfmark upozornil, že MŽP je příjemcem méně než 10 procent výnosů z emisních povolenek, přestože by mělo být primárním příjemcem.

8.6.2021 - Pouze realistická strategie biodiverzity napomůže zlepšit stav naší přírody
PRAHA/BRUSEL (ODS) - Evropský parlament na svém plenárním zasedání schvaluje Strategii biodiverzity pro rok 2030. Evropská komise v ní přichází s celou řadou konkrétních požadavků, jejichž cílem je mj. zastavit úbytek druhů, zvýšit pestrost krajiny, obnovit přírodní lesy i vodní toky. Podle poslanců ODS však může fungovat pouze tehdy, pokud tyto cíle budou nastaveny realisticky na úrovni, které lze dosáhnout.

8.6.2021 - Praha přivítá největší „zelenou“ inovační akci v Evropě
PRAHA (Hl. město Praha) - Ve dnech 11. a 12. června se v Praze uskuteční GreenHack, evropský inovační maraton, jehož cílem je posílit udržitelnost chování spotřebitelů stejně jako aktivit globálních firem. Dvě stovky hackerů z Česka a dalších evropských zemí se během 36 hodin pokusí vyřešit velké celosvětové problémy spojené se změnou klimatu, nadměrnou spotřebou, nezodpovědnou výrobou a neefektivním řízením zdrojů. Akce se uskuteční on-line a završí se prezenčním slavnostním vyhlášením. Vítězné týmy si rozdělí 5 000 eur a řadu partnerských cen. Detaily jsou k dispozici na www.GreenHack.eu.

8.6.2021 - Rada hl. m. Prahy souhlasila s výstavbou metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. na pondělním jednání projednala další důležitý milník v projektu metra D, a to výstavbu úseku Pankrác – Nové Dvory. Současně pověřila Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) realizací stavby. Na stejný úsek, tj. Pankrác – Nové Dvory, DPP loni v lednu podal žádost o stavební povolení. Materiál k metru D, který radní odsouhlasili, poslouží jako důležitý předpoklad pro získání financování z evropských fondů popřípadě i pro získání úvěru z Evropské investiční banky. O materiálu bude ještě rozhodovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

7.6.2021 - Vláda dnes odsouhlasila mandát k zahájení jednání s Polskem o Turówu
PRAHA (MŽP ČR) - Spor o těžbu na dole Turów směřuje k jednacímu stolu. Poté, co před několika týdny Soudní dvůr EU nařídil svým předběžným opatřením bezodkladně pozastavit těžbu na dole Turów, začalo Polsko s Českou republikou jednat o podmínkách možného stažení žaloby. Žalobu k Soudnímu dvoru EU podala ČR proti Polské republice v únoru letošního roku. Česko Polsku vytýká nedodržení unijní legislativy při povolování rozšíření dolu, vyloučení veřejnosti z povolovacích procesů a odmítání poskytnout informace o vlivech dolu. Součástí žaloby byla také žádost o pozastavení těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne.

7.6.2021 - Chtěli jsme Sněžku bez sítí, ale lidé řekli ne!
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Jen pár prvních pěkných dní stačilo k tomu, aby návštěvníci Sněžky ukázali, že své chování od loňska vůbec nezměnili. Správa Krkonošského národního parku tedy nemá jinou možnost, jak ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky, než opět přistoupit k instalaci ochranných sítí jako v loňském roce. Ty rozšíří nynější řetězové zábrany již tento pátek.

7.6.2021 - Středočeská ODS odmítá zavedení mýtných poplatků za vjezd do Prahy za situace, kdy schází nezbytná dopravní infrastruktura
PRAHA (ODS Středočeský region) - Středočeskou ODS znepokojuje záměr současného vedení hlavního města Prahy, aby lidé mířící ze Středočeského kraje do zaměstnání nebo škol v hlavním městě platili nový mýtný poplatek za vjezd do širšího centra metropole. Ten by navíc pro mimopražské řidiče měl být v dvojnásobné výši, než by byl poplatek pro rezidenty.

7.6.2021 - V boji proti kůrovci pomůže výměna pozemků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR
PRAHA (MZe ČR) - Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě dnešního souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů. Cílem je zefektivnit hospodaření v lesích a vytvořit lepší podmínky pro zvládnutí kůrovcové kalamity.

4.6.2021 - Kaván míří do světa
JILEMNICE/LIBEREC (Správa KRNAP) - Oslavit 155 výročí narození a připomenout 80 výročí úmrtí Františka Kavána, vynikajícího krajináře a básníka, se rozhodla Oblastní galerie v Liberci. Výstava František Kaván – Podmrak, jejímž autorem je emeritní ředitel Krkonošské muzea Správy KRNAP v Jilemnici Jan Luštinec, bude přístupná od 25. června do 3. října 2021. Při této příležitosti se do Liberce z Krkonošského muzea Správy KRNAP dočasně přestěhuje 13 mistrovských obrazů včetně jeho velkoformátového díla Kotel v Krkonoších, které bylo před dvěma lety zrestaurováno.

4.6.2021 - Společné prohlášení členů demokratické opozice ve Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů
PRAHA (TOP 09) - Jako členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů za ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN požadujeme vrátit vládní návrh zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice do druhého čtení, tak abychom mohli načíst pozměňovací návrh vyjadřující námi dlouhodobě deklarovanou podmínku i budoucí neúčasti Ruska a Číny v dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany, tak jak to deklarovali i předsedové našich stran.

4.6.2021 - Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky, potvrdil ornitologický výzkum
Praha (Česká krajina) - Bývalý vojenský prostor Milovice, na jehož rozsáhlé části se rozkládá rezervace velkých kopytníků, je mimořádně bohatý na vzácné druhy ptáků. Potvrzují to nová pozorování ornitologů, kteří na jaře letošního roku lokalitu opakovaně monitorovali v rámci projektu mapujícího vývoj biologické rozmanitosti v bývalých vojenských újezdech.

4.6.2021 - Hlavní město letos podpoří výstavbu nových cyklostojanů na místech, které navrhnou přímo Pražané
PRAHA (Hl. město Praha) - Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správnou komunikací (TSK) pokračuje v intenzivní výstavbě nových cyklostojanů. Záleží na tom, aby byly postaveny na místech, kde jsou opravdu potřeba, proto budou moci lokality navrhovat sami Pražané s využitím bikesharingových a navigačních aplikací.

3.6.2021 - 5+1 EKOtipů ke Světovému dni životního prostředí
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - 5. června se slaví Světový den životního prostředí pod patronací Valného shromáždění OSN již od roku 1972 a z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upozornit na zásadní ekologické výzvy současnosti, kterých bohužel spíše přibývá... Nicméně každý z nás může řešení ekologických problémů napomoci, proto přinášíme několik tipů jak na to...

3.6.2021 - Správa KRNAP ukončila spolupráci s hospodářem z Klínových Bud
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Neustále gradující sousedské spory na enklávě Klínových Bud, napadání, výhružky fyzickým napadením a psychickým nátlakem, vedou Správu KRNAP k rozhodnutí ukončit spolupráci s hospodářem z Klínových Bud. Zároveň jsme na jednatele společnosti Horský ranč Klínové Boudy, s. r. o., byli nuceni podat trestní oznámení pro vyhrožování zaměstnancům Správy KRNAP při výkonu jejich pracovních povinností a snahu působit na jejich činnost.

3.6.2021 - Hledají se kandidáti na Ropáka 2020 a Zelenou perlu 2020
(Děti Země) - Ekologové přijímají nominace na Ropáka už po devětadvacáté

2.6.2021 - Poslanci dnes zrušili šanci na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě
PRAHA (Hnutí DUHA, Asociace soukromého zemědělství ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, ČSO, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy a Spolek pro obnovu venkova ČR) - Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD dnes při hlasování o tzv. invazní novele odhlasovali přílepek, který ruší bez náhrady novelu mysliveckého zákona schválenou předloni na podzim Parlamentem ČR. Novela tehdy zavedla plánování lovu spárkaté zvěře podle míry škod tak, aby lesy dostaly šanci na obnovu v pestré druhové skladbě.

2.6.2021 - Gradace kůrovce v Krkonoších? Ta současná se nejspíš blíží ke konci
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Lýkožrout smrkový a další kůrovci trápili lesníky v Česku několik let. Kůrovcová gradace se nevyhnula ani Krkonoším, respektive Krkonošskému národnímu parku. I když se hospodaření v lesích národního parku a také pohled na lýkožrouta dílem liší od toho mimo chráněné území, i v KRNAP existují místa, kde lesní zákon ukládá proti tomuto podkornímu hmyzu zasahovat. Jde především o zónu soustředěné péče o přírodu, ve které lze ještě najít celou řadu v historii nevhodně založených smrkových porostů.

2.6.2021 - Komentář ministra Brabce ke schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. antiinvazní novely
PRAHA (MŽP ČR) - "Rád bych poděkoval všem poslaneckým kolegyním a kolegům, kteří odmítli některé doslova toxické pozměňovací návrhy, které by zásadním způsobem ohrozily přírodu v národních parcích, ale i mimo ně. Je již takovým folklórem, že každé otevření zákona o ochraně přírody a krajiny dává některým skupinám prostor pro velkou kreativitu, hlavně co se týká oslabení ochrany přírody v národních parcích. Nejproblematičtější návrhy dnes naštěstí neprošly, především se jednalo o návrh zrušit předkupní právo státu na pozemky v národních parcích a rezervacích nebo také o problematický návrh umožňující plošné kácení dřevin v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací ve městech bez povolení a bez náhradní výsadby.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 872 | Další

Online diskuse
15.6.2021 - Česko zaplavily na jaře pytlomaty
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - O posledním březnovém víkendu proběhla hlavní vlna dobrovolnických úklidů akce Ukliďme Česko, uklízelo se však v průběhu celého jara. Fenoménem se v letošním roce staly tzv. pytlomaty, kterých zřídili organizátoři úklidů hned několik stovek. Jarní úklidová kampaň nyní vyvrcholila vyhlášením výsledků fotosoutěže o nejzajímavější pytlomat.

15.6.2021 - Smyčku uzavřela aplikace BASF in your pocket, nyní míří z pražského hackathonu na BASF Innovation Hub
Praha (BASF spol. s r.o.) - Výzva Uzavři smyčku, kterou řešili účastníci pražského inovačního maratonu GreenHack, zná svého vítěze. Je jím tým Best_BASF_app a jeho aplikace BASF in your pocket.

14.6.2021 - Šetření zásahu při havárii na Bečvě žádné zásadní pochybení v postupu ČIŽP neodhalilo
PRAHA (MŽP ČR) - Šetření Odboru interního auditu a finanční kontroly Ministerstva životního prostředí neodhalilo žádné zásadní pochybení České inspekce životního prostředí při zásahu na Bečvě. Na základě závěrů z šetření ale ministr životního prostředí Richard Brabec uložil řediteli ČIŽP, aby dosavadní standardizované postupy inspekce zapracoval do interních předpisů. Současně by měly podniky povodí ve spolupráci s vodoprávními úřady pravidelně aktualizovat seznamy výustí na tocích a měla by vzniknout i metodika pro vodoprávní úřady, která by standardizovala postup úřadů při havárii.

14.6.2021 - Dnes začíná festival Týden pro klima 2021
PRAHA (Klimatická koalice) - Dnes začíná multižánrový festival Týden pro klima 2021. Letošní ročník probíhá ve dnech 14. – 20. června v řadě měst a obcí po celé České republice i online. Cílem festivalu je upozornit veřejnost různými formami na změnu klimatu a její dopady na naši společnost. Festival se koná pod záštitou platforem Klimatická koalice a Zelený kruh. Je určený pro širokou veřejnost. Kdokoli se může k Týdnu pro klima připojit také se svou vlastní akcí.

14.6.2021 - Splachovat nebo zalévat zahrádky užitkovou vodou? Její využití má stavebníkům usnadnit nová legislativa
PRAHA (MŽP ČR) - Při každém spláchnutí mizí kanalizací litry pitné vody, které je v Česku zejména v letních měsících nedostatek. Aliance Šance pro budovy navrhla řešení a do zákona o ochraně veřejného zdraví prosadila definici užitkové vody. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tento krok podpořilo. Nově tak bude možné jednoduše povolit využití dešťové nebo šedé vody z umyvadel a sprch pro splachování, praní, závlahu nebo umývání vozidel. Jednotné předpisy mají motivovat stavebníky k zavádění technologických řešení na úsporu vody do nových i stávajících projektů. Ušetřit lze až 40 % spotřeby pitné vody. Detailní parametry užitkové vody, na základě kterých bude zajištěna zdravotní nezávadnost, musí ještě připravit Ministerstvo zdravotnictví. Na dnešním online kulatém stole mezi Šancí pro budovy a MŽP se rovněž debatovalo o legislativním zvýhodnění pro zelené střechy nebo pokračování podpůrných programů pro úsporné budovy.

14.6.2021 - M. Toman: MZe pomohlo rybářům k obnově populací ryb v řece Bečvě zasažené ekologickou havárií
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (ČSSD) - Ministr zemědělství Miroslav Toman se po ekologické havárii způsobené uniklým kyanidem na řece Bečve rozhodl pomoci rybářům, na které dopady havárie dopadly. Dotčeným rybářům je Ministerstvem zemědělství (MZe) připravena k čerpání finanční pomoc ve výši více než 7 milionů korun.

14.6.2021 - Dnes začíná Týden pro klima 2021
Praha (Klimatická koalice) - 14. 6. 2021, Praha – Dnes začíná multižánrový festival Týden pro klima 2021. Letošní ročník probíhá ve dnech 14. – 20. června v řadě měst a obcí po celé České republice i online. Cílem festivalu je upozornit veřejnost různými formami na změnu klimatu a její dopady na naši společnost. Festival se koná pod záštitou platforem Klimatická koalice a Zelený kruh. Je určený pro širokou veřejnost. Kdokoli se může k Týdnu pro klima připojit také se svou vlastní akcí.

14.6.2021 - Mezinárodní den proti transportům zvířat
Praha (Společnost pro zvířata) - Zvířata, oběti zemědělského byznysu a lidské krutosti, jsou jako živé konzervy obchodována ze země do země, z unie na jiné kontinenty, z kontinentu na kontinent.

14.6.2021 - Praha a Středočeský kraj sjednotí vizuální podobu integrované dopravy PID
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. Prahy schválila novou vizuální podobu společného systému veřejné dopravy PID. Změní se nejen logo systému, ale i další návazné jednotící grafické prvky včetně nové jednotné podoby vozidel. Schválený návrh vychází ze soutěže realizované v roce 2019, ze které vybrala porota složená z nezávislých odborníků i ze zástupců Prahy a Středočeského kraje vítězný návrh studia superlative.works. Nyní tedy dojde k postupné náhradě původního loga a grafické identity PID za novou podobu. Všechna nově objednávaná vozidla budou nyní poptávána v barevné kombinaci červené a světle šedé s vertikálním členěním barevných pruhů. Rada Středočeského kraje bude tuto změnu schvalovat ve čtvrtek 17. června 2021.

14.6.2021 - Počet zubrů v milovické rezervaci poprvé dosáhl třiceti zvířat, podobných stád je na světě jen několik
Praha (Česká krajina) - Populace zubra evropského v bývalém vojenském prostoru Milovice dosáhla poprvé od založení chovu v roce 2015 počtu třiceti zvířat. Významného milníku dosáhla poté, co se o víkendu v rezervaci narodilo druhé letošní mládě.

14.6.2021 - Z parku do parku. Architektonická soutěž navrhne reprezentativní prostor mezi Stromovkou a Letnou
PRAHA (Hl. město Praha) - Letenský muzejní distrikt, tedy oblast u Národního technického muzea a Národního zemědělského muzea, nalezne novou podobu v architektonické soutěži. Rada hlavního města Prahy pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) přípravou urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na řešení tohoto území. Projekt má za cíl zpříjemnit cestu mezi Letenskými sady a Stromovkou, vytvořit důstojné muzejní náměstí a celkově zatraktivnit dopravně vytíženou část Letné. Soutěž bude vyhlášena do konce tohoto roku.

13.6.2021 - Projížďka rezervací zubrů a divokých koní je součástí pondělní Dobročinné aukce Nadace Via
Praha (Česká krajina) - Ojedinělé „safari“ mezi stády divokých koní, zubrů a praturů může vydražit nejštědřejší dárce na Dobročinné aukci Nadace Via. Ta se koná v pondělí 14. června večer v Praze na Žofíně.

11.6.2021 - Jaromíra Vítková: Podporujeme venkov a místní akční skupiny
BRNO (KDU-ČSL) - Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova předložila na plénu Senátu návrh usnesení k financování místních akčních skupin (tzv. MAS) v novém programovacím období. Podle předsedy komise Jiřího Voseckého, lidovecké senátorky Jaromíry Vítkové a Jaroslava Větrovského znají akční skupiny dobře svůj region a díky tomu dokážou dotace nasměrovat tam, kde jsou nejvíce potřeba.

11.6.2021 - Rozumná podpora solární energetiky z dílny KDU-ČSL získala zelenou na Hospodářském výboru PSP
PRAHA (KDU-ČSL) - Poslanci a poslankyně Hospodářského výboru hlasovali 10. 6. 2021 o navržených změnách ve vládních novelách zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. Pozměňovací návrh připravený Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) rozšiřuje aukční podporu také o fotovoltaické elektrárny. Cílem opatření je zajistit spotřebitelům možnost využívat ten nejlevnější a nejdostupnější obnovitelný zdroj energie. Nyní čeká obě novely finální hlasování ve Sněmovně, které by mohlo proběhnout ještě během června.

11.6.2021 - #ObjavUdržateľnéSlovensko – podpora šetrného cestovního ruchu na Slovensku
online (Ekotema Group s.r.o.) - Společnost Ekotema Group s.r.o. a Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) navazují spolupráci za účelem podpory udržitelného rozvoje, šetrného cestovního ruchu a ekologické osvěty ve slovenských regionech a turistických centrech.

11.6.2021 - Poplatek za komunální odpad nově na Portálu Pražana vyřeší nejen sami Pražané, ale i SVJ s datovou schránkou
PRAHA (Hl. město Praha) - Termín splatnosti poplatku za komunální odpad se kvapem blíží. K obvyklým možnostem způsobu úhrady letos přibude novinka, díky které lze poplatek vyřešit z pohodlí domova prostřednictvím Portálu Pražana. Právě v těchto dnech byla totiž spuštěna nová, ještě přehlednější část Portálu Pražana zaměřená právě na poplatky za komunální odpad. Nabízí nejen možnost vyřešit platbu přes online generovaný QR kód, ale i celkový přehled týkající se poplatkových informací včetně možnosti vrácení přeplatku nebo nastavení rozesílání přehledů poplatků e-mailem.

10.6.2021 - Henriette Wichová, Tessa Rathová: Vítejte u nás v lese - týden plný příběhů
BRNO (Nakladatelství Kazda) - Život uprostřed přírody je plný dobrodružství. Vítejte u nás v lese – to je sedm napínavých příběhů na sedm dní v týdnu o tom, co všechno můžete zažít, když jste děti a bydlíte v hájovně. Rodiče v bohatě ilustrované knížce najdou příběhy k večernímu předčítání pro děti od čtyř let, a také hru, se kterou si děti procvičí, jak za sebou následují dny v týdnu. Knížka vychází 30. června 2021 v Nakladatelství KAZDA.

10.6.2021 - Rezervace divokých koní je součástí turistického průvodce 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka
Praha (Česká krajina) - Mezi 101 atraktivních návštěvnických cílů v České republice se zařadila rezervace divokých koní ve středočeských Milovicích. Stala součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka.

10.6.2021 - CENIA pořádá konferenci Životní prostředí - prostředí pro život
Praha (CENIA, česká informační agentura životního prostředí) - CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí – prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.

10.6.2021 - Europoslanci odhlasovali konec doby klecové. Podpořili tak iniciativu více než 1,6 milionů lidí
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Europoslanci dnes schválili rezoluci, která volá po zákazu klecových chovů do roku 2027. Komise by podle nich měla předložit změnu stávající legislativy a efektivně podpořit farmáře na cestě k transformaci. Rezoluce se zabývá také problematikou importu - Evropská unie by tak v budoucnu mohla stejné podmínky požadovat i pro zboží, které se do Unie dováží. Právní úpravu by takovým pravidlům mohla dát například Všeobecná dohoda o clech a obchodu, která v minulosti pomohla v mezinárodním právu ukotvit také zákaz dovozu výrobků z tuleňů.

10.6.2021 - Rezervace divokých koní je součástí turistického průvodce 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka
Praha (Česká krajina) - Mezi 101 atraktivních návštěvnických cílů v České republice se zařadila rezervace divokých koní ve středočeských Milovicích. Stala součástí knihy 555 výlety s gastromapou Lukáše Hejlíka.

9.6.2021 - Výstavba rychle a zběsile
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k obsahu schváleného nového stavebního zákona sněmovnou, který vyšel v časopise A2 (09.06.2021).

9.6.2021 - Petr Šilar: Naše lesy potřebují okamžitou pomoc
PRAHA (KDU-ČSL) - Senátor Petr Šilar (KDU-ČSL a nezávislí) varuje před přehlížením škod v lesním hospodářství způsobených kůrovcovou kalamitou. Vláda podle jeho slov tento problém nebere vážně a systematicky zapomíná na ztráty lesáků už několik let.

9.6.2021 - Výstava Udržitelná Praha ukazuje, jak zelená architektura může snížit emise v metropoli
PRAHA (Hl. město Praha) - V pražském Mánesu se od čtvrtka 10. června otevírá výstava Udržitelná Praha 2021, která si klade za cíl ukázat problematiku i prostředky, kterými lze dosáhnout trvale udržitelného rozvoje hlavního města Prahy. Architektura podle náměstka primátora hl. m. Prahy Petra Hlubučka v tomto ohledu sehrává a bude sehrávat klíčovou roli dotýkající se každého aspektu života ve městě. Výstava představuje desítky konkrétních projektů, které městské části a hl. m. Praha připravují v oblasti zelené architektury a které mají pomoci naplnit Klimatický závazek hl. m. Prahy, tedy snížit emise CO2 do roku 2030 o 45 % a do roku 2050 učinit Prahu bezemisní metropolí. Výstava v pražském Mánesu potrvá do 30. června tohoto roku.

9.6.2021 - V neděli 13. 6. se změní jízdní řády autobusů
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Stávající systém cyklobusů rozšíří v letní sezoně možnost přepravy jízdních kol na vybraných spojích v Orlických horách, Krkonoších a na Broumovsku.

9.6.2021 - Právní analýza – transporty se zvířaty, tragédie na mořích
Praha (Společnost pro zvířata) - Nová zpráva zkoumá role a odpovědnosti, španělské orgány jsou příčinou krize na moři a ohromného utrpení zvířat.


9.6.2021 - Senátorský klub ODS a TOP 09: Máme výhrady k povinnému rozestupu 1,5 metru od cyklistů. Je třeba najít vhodný kompromis
PRAHA (ODS a TOP09) - Na dnešní schůzi Senátu vystoupí Svjatlana Cichanouská, která přijela do České republiky na pozvání předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Zástupci senátorského klubu ODS a TOP 09 z mnoha projednávaných bodů považují za problematickou novelu o cyklistech a exekuční řád. Mají výhrady k povinnému odstupu 1,5 metru, který výrazně znevýhodňuje řidiče motorových vozidel a je velmi těžce realizovatelný. Znění exekučního řádu je dle senátorů v praxi neaplikovatelné, proto bude Senát překládat několik změn.

9.6.2021 - Česko se připojí k oslavám sta let prince Philipa a odstartuje globální výzvu
LIBEREC (DofE) - Jeho královská Výsost princ Philip by 10. června oslavil 100 let. Princ Philip v roce 1956 založil program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE), který se brzy po svém vzniku rozšířil do 130 zemí světa. Nyní je DofE celosvětově nejvýznamnějším programem neformálního vzdělávání. Ročně ho plní 1.3 milionu mladých lidí z celého světa, v Česku funguje již 26 let a plní ho více než 5 000 mladých lidí ročně.

9.6.2021 - Praha pořádá diskuzi o Novém evropském Bauhausu
PRAHA (Hl. město Praha) - Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádá dnes, ve středu 9. června, v Centru městského plánování a architektury (CAMP) od 19.00 diskuzi o vlajkovém projektu Evropské komise nazvaném Nový evropský Bauhaus. Jeho cílem je vytvořit prostor pro setkávání, v němž budou navrženy nové způsoby bydlení ctící závazky European Green Deal (Zelené dohody pro Evropu), tedy uhlíkové neutrality do roku 2050.

8.6.2021 - V Kongu bude s podporou ČRA vybudována ekofarma zaměřená na chov pštrosů
Praha (Česká rozvojová agentura) - Republika Kongo, navzdory svému příznivému klimatu, úrodnosti půd i relativní politické stabilitě v posledních letech, není z hlediska produkce zemědělských výrobků a zejména živočišných bílkovin soběstačná. S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zde proto pod vedením známého aktivisty za záchranu slonů Arthura Sniegona probíhá přípravná fáze projektu ekologicky udržitelného a zdravého zdroje živočišných bílkovin pro místní trh v podobě pštrosí ekofarmy. V zemi, kde je vzrůstající poptávka po mase často nahrazována ilegálním pytláctvím divokých zvířat, jde o projekt více než potřebný.

8.6.2021 - Rozhledna Štěpánka – královna Jizerských hor
PŘÍCHOVICE (Liberecký kraj) - Nekorunovanou královnou Jizerských hor je rozhledna Štěpánka. Tato impozantní novogotická stavba patří mezi nejstarší kamenné rozhledny a leží na hranicích Jizerských hor a Krkonoš. Její jméno připomíná arcivévodu Štěpána, který v těchto místech pobýval při dohledu na stavbu Krkonošské silnice.

8.6.2021 - Primátor Hřib utajuje studii s ceníkem mýtného a snaží se od zavedení mýta odvést pozornost
PRAHA (ODS Praha) - Pražský primátor Hřib účelově manipuluje s fakty a prostřednictvím médií a sociálních sítí mystifikuje veřejnost ve snaze odvrátit pozornost od chystaného zpoplatnění vjezdu do Prahy. Je o tom přesvědčena opoziční pražská ODS, podle které mýtný systém v hlavní městě vzniká netransparentně a za zády Pražanů.

8.6.2021 - Výbor pro životní prostředí projednal vývoj kauzy Turów, úlohu Uhelné komise i závěrečný účet ministerstva
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí projednal diskutovaný termín ukončení těžby uhlí a další postup ČR v kauze rozšiřování hnědouhelného dolu Turów, který poškozuje životní prostředí, ničí zdroje vody, majetek občanů ČR a nepříznivě působí na jejich zdraví. Na tato rizika Piráti upozorňují více než rok. Předsedkyně Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová opětovně na jednání zařadila téma Uhelné komise s cílem získání více podrobných informací o rozpracování vyhodnocení podmínek, nástrojů a dopadů dřívějšího ukončení využití uhlí, které v květnu komisi uložila vláda. Podobná situace nastala ve vývoji kauzy Turów, kterou vláda projednala včera. Výbor se zabýval také hospodařením Ministerstva životního prostředí. Pirát František Elfmark upozornil, že MŽP je příjemcem méně než 10 procent výnosů z emisních povolenek, přestože by mělo být primárním příjemcem.

8.6.2021 - Pouze realistická strategie biodiverzity napomůže zlepšit stav naší přírody
PRAHA/BRUSEL (ODS) - Evropský parlament na svém plenárním zasedání schvaluje Strategii biodiverzity pro rok 2030. Evropská komise v ní přichází s celou řadou konkrétních požadavků, jejichž cílem je mj. zastavit úbytek druhů, zvýšit pestrost krajiny, obnovit přírodní lesy i vodní toky. Podle poslanců ODS však může fungovat pouze tehdy, pokud tyto cíle budou nastaveny realisticky na úrovni, které lze dosáhnout.

8.6.2021 - Praha přivítá největší „zelenou“ inovační akci v Evropě
PRAHA (Hl. město Praha) - Ve dnech 11. a 12. června se v Praze uskuteční GreenHack, evropský inovační maraton, jehož cílem je posílit udržitelnost chování spotřebitelů stejně jako aktivit globálních firem. Dvě stovky hackerů z Česka a dalších evropských zemí se během 36 hodin pokusí vyřešit velké celosvětové problémy spojené se změnou klimatu, nadměrnou spotřebou, nezodpovědnou výrobou a neefektivním řízením zdrojů. Akce se uskuteční on-line a završí se prezenčním slavnostním vyhlášením. Vítězné týmy si rozdělí 5 000 eur a řadu partnerských cen. Detaily jsou k dispozici na www.GreenHack.eu.

8.6.2021 - Rada hl. m. Prahy souhlasila s výstavbou metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hl. m. na pondělním jednání projednala další důležitý milník v projektu metra D, a to výstavbu úseku Pankrác – Nové Dvory. Současně pověřila Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) realizací stavby. Na stejný úsek, tj. Pankrác – Nové Dvory, DPP loni v lednu podal žádost o stavební povolení. Materiál k metru D, který radní odsouhlasili, poslouží jako důležitý předpoklad pro získání financování z evropských fondů popřípadě i pro získání úvěru z Evropské investiční banky. O materiálu bude ještě rozhodovat Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

7.6.2021 - Vláda dnes odsouhlasila mandát k zahájení jednání s Polskem o Turówu
PRAHA (MŽP ČR) - Spor o těžbu na dole Turów směřuje k jednacímu stolu. Poté, co před několika týdny Soudní dvůr EU nařídil svým předběžným opatřením bezodkladně pozastavit těžbu na dole Turów, začalo Polsko s Českou republikou jednat o podmínkách možného stažení žaloby. Žalobu k Soudnímu dvoru EU podala ČR proti Polské republice v únoru letošního roku. Česko Polsku vytýká nedodržení unijní legislativy při povolování rozšíření dolu, vyloučení veřejnosti z povolovacích procesů a odmítání poskytnout informace o vlivech dolu. Součástí žaloby byla také žádost o pozastavení těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne.

7.6.2021 - Chtěli jsme Sněžku bez sítí, ale lidé řekli ne!
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Jen pár prvních pěkných dní stačilo k tomu, aby návštěvníci Sněžky ukázali, že své chování od loňska vůbec nezměnili. Správa Krkonošského národního parku tedy nemá jinou možnost, jak ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky, než opět přistoupit k instalaci ochranných sítí jako v loňském roce. Ty rozšíří nynější řetězové zábrany již tento pátek.

7.6.2021 - Středočeská ODS odmítá zavedení mýtných poplatků za vjezd do Prahy za situace, kdy schází nezbytná dopravní infrastruktura
PRAHA (ODS Středočeský region) - Středočeskou ODS znepokojuje záměr současného vedení hlavního města Prahy, aby lidé mířící ze Středočeského kraje do zaměstnání nebo škol v hlavním městě platili nový mýtný poplatek za vjezd do širšího centra metropole. Ten by navíc pro mimopražské řidiče měl být v dvojnásobné výši, než by byl poplatek pro rezidenty.

7.6.2021 - V boji proti kůrovci pomůže výměna pozemků Lesů ČR a Vojenských lesů a statků ČR
PRAHA (MZe ČR) - Státní podniky Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR na základě dnešního souhlasu vlády ČR provedou vzájemnou úpravu majetkoprávních vztahů. Cílem je zefektivnit hospodaření v lesích a vytvořit lepší podmínky pro zvládnutí kůrovcové kalamity.

4.6.2021 - Kaván míří do světa
JILEMNICE/LIBEREC (Správa KRNAP) - Oslavit 155 výročí narození a připomenout 80 výročí úmrtí Františka Kavána, vynikajícího krajináře a básníka, se rozhodla Oblastní galerie v Liberci. Výstava František Kaván – Podmrak, jejímž autorem je emeritní ředitel Krkonošské muzea Správy KRNAP v Jilemnici Jan Luštinec, bude přístupná od 25. června do 3. října 2021. Při této příležitosti se do Liberce z Krkonošského muzea Správy KRNAP dočasně přestěhuje 13 mistrovských obrazů včetně jeho velkoformátového díla Kotel v Krkonoších, které bylo před dvěma lety zrestaurováno.

4.6.2021 - Společné prohlášení členů demokratické opozice ve Stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů
PRAHA (TOP 09) - Jako členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů za ODS, Piráty, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN požadujeme vrátit vládní návrh zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice do druhého čtení, tak abychom mohli načíst pozměňovací návrh vyjadřující námi dlouhodobě deklarovanou podmínku i budoucí neúčasti Ruska a Číny v dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany, tak jak to deklarovali i předsedové našich stran.

4.6.2021 - Vlha, dudek, moták… Rezervace velkých kopytníků je mimořádně bohatá na vzácné ptáky, potvrdil ornitologický výzkum
Praha (Česká krajina) - Bývalý vojenský prostor Milovice, na jehož rozsáhlé části se rozkládá rezervace velkých kopytníků, je mimořádně bohatý na vzácné druhy ptáků. Potvrzují to nová pozorování ornitologů, kteří na jaře letošního roku lokalitu opakovaně monitorovali v rámci projektu mapujícího vývoj biologické rozmanitosti v bývalých vojenských újezdech.

4.6.2021 - Hlavní město letos podpoří výstavbu nových cyklostojanů na místech, které navrhnou přímo Pražané
PRAHA (Hl. město Praha) - Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Technickou správnou komunikací (TSK) pokračuje v intenzivní výstavbě nových cyklostojanů. Záleží na tom, aby byly postaveny na místech, kde jsou opravdu potřeba, proto budou moci lokality navrhovat sami Pražané s využitím bikesharingových a navigačních aplikací.

3.6.2021 - 5+1 EKOtipů ke Světovému dni životního prostředí
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - 5. června se slaví Světový den životního prostředí pod patronací Valného shromáždění OSN již od roku 1972 a z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je tento svátek považován za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upozornit na zásadní ekologické výzvy současnosti, kterých bohužel spíše přibývá... Nicméně každý z nás může řešení ekologických problémů napomoci, proto přinášíme několik tipů jak na to...

3.6.2021 - Správa KRNAP ukončila spolupráci s hospodářem z Klínových Bud
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Neustále gradující sousedské spory na enklávě Klínových Bud, napadání, výhružky fyzickým napadením a psychickým nátlakem, vedou Správu KRNAP k rozhodnutí ukončit spolupráci s hospodářem z Klínových Bud. Zároveň jsme na jednatele společnosti Horský ranč Klínové Boudy, s. r. o., byli nuceni podat trestní oznámení pro vyhrožování zaměstnancům Správy KRNAP při výkonu jejich pracovních povinností a snahu působit na jejich činnost.

3.6.2021 - Hledají se kandidáti na Ropáka 2020 a Zelenou perlu 2020
(Děti Země) - Ekologové přijímají nominace na Ropáka už po devětadvacáté

2.6.2021 - Poslanci dnes zrušili šanci na obnovu českých lesů po kůrovcové kalamitě
PRAHA (Hnutí DUHA, Asociace soukromého zemědělství ČR, ČSOP, Pro Silva Bohemica, ČSO, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy a Spolek pro obnovu venkova ČR) - Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD dnes při hlasování o tzv. invazní novele odhlasovali přílepek, který ruší bez náhrady novelu mysliveckého zákona schválenou předloni na podzim Parlamentem ČR. Novela tehdy zavedla plánování lovu spárkaté zvěře podle míry škod tak, aby lesy dostaly šanci na obnovu v pestré druhové skladbě.

2.6.2021 - Gradace kůrovce v Krkonoších? Ta současná se nejspíš blíží ke konci
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Lýkožrout smrkový a další kůrovci trápili lesníky v Česku několik let. Kůrovcová gradace se nevyhnula ani Krkonoším, respektive Krkonošskému národnímu parku. I když se hospodaření v lesích národního parku a také pohled na lýkožrouta dílem liší od toho mimo chráněné území, i v KRNAP existují místa, kde lesní zákon ukládá proti tomuto podkornímu hmyzu zasahovat. Jde především o zónu soustředěné péče o přírodu, ve které lze ještě najít celou řadu v historii nevhodně založených smrkových porostů.

2.6.2021 - Komentář ministra Brabce ke schválení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. antiinvazní novely
PRAHA (MŽP ČR) - "Rád bych poděkoval všem poslaneckým kolegyním a kolegům, kteří odmítli některé doslova toxické pozměňovací návrhy, které by zásadním způsobem ohrozily přírodu v národních parcích, ale i mimo ně. Je již takovým folklórem, že každé otevření zákona o ochraně přírody a krajiny dává některým skupinám prostor pro velkou kreativitu, hlavně co se týká oslabení ochrany přírody v národních parcích. Nejproblematičtější návrhy dnes naštěstí neprošly, především se jednalo o návrh zrušit předkupní právo státu na pozemky v národních parcích a rezervacích nebo také o problematický návrh umožňující plošné kácení dřevin v ochranných pásmech vodovodů a kanalizací ve městech bez povolení a bez náhradní výsadby.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 872 | Další