titulní strana > zpráva ecomonitoru
Reuters: G8 chce zastavit změny klimatu, neklade si ale konkrétní cíle
8. července 2005 11:29
PRAHA/GLENEAGLES (EcoMonitor) - Země na zasedání G8 ve Skotsku se včera shodly na potřebě okamžité akce proti klimatickým změnám, nicméně nezazněly zde žádné konkrétní postupy ani cíle. Podle agentury Reuters to potvrdil člen německé delegace.

Návrh dokumentu se čtvrtečním datem obsahuje formulaci, že lidská aktivita je důležitým příspěvkem ke globálnímu oteplování a že je potřeba snižovat emise skleníkových plynů, které jsou motorem klimatických změn. Koncept dohody se však jen velmi letmo dotýká Kjótského protokolu, který by měl pomoci snížit emise skleníkových plynů. Sedm zemí z G8 přitom Kjótskou dohodu podepsalo a díky ruskému podpisu se z ní na začátku roku stala mezinárodně platná smlouva. Ve skotském Gleneagles ji velice podporovala například Francie, prezident USA George Bush ji však označil za ekonomickou sebevraždu. "I když jsme se nedostali tak daleko, jak bych si sám představoval, jeden velký úspěch tu podle mne je. A to, že se povedlo obnovit diskuzi u jednoho stolu mezi kjótskou sedmičkou a Spojenými státy na společném zájmu, který má vysokou důležitost," prohlásil francouzský prezident Jacques Chirac.

Včerejší bombový útok v Londýně sice znemožnil formálně dokončit přijetí dohody mezi zeměmi G8, ale podle německého vyjednavače Bernda Pfaffenbacha bude text přijat v tomto znění a nedojde k žádné pozdějí změně. Text, který měla včera k dispozici agentura Reuters, byl zcela bez závorek, které by ukazovaly na problematické pasáže, o nich bude nutné jetě jednat. To naznačuje, že šlo o stejnou kopii, o jaké mluvil Pfaffenbach a která by měla být konečná. Jediné co nemá, je název.

Během jednání se země podporující Kjótské dohody, zejména Francie, také snažily prosadit další důležité informace o klimatických změnách. G8 se chtěla přihlásit k vědeckým informacím, podle kterých je lidská činnost podstatným příspěvkem ke změnám klimatu, co před nedávnem zpochybňovala americká strana. Dalším tématem bylo přijetí konkrétních kroků proti postupu globálního oteplování. Podle dokumentu sice jetě přetrvávají pochybnosti o správnosti vědeckého pochopení příčin klimatických změn, nicméně je potřeba nejprve zpomalit, a pak zcela zastavit přibývání skleníkových plynů v atmosféře Země.

Všech osm zemí souhlasí s rozhodnutím a nutností okamžité akce proti dalšímu prohlubování změn klimatu, včetně snižování objemu skleníkových plynů. Jenže dokument neobsahuje žádná data ani měřitelné závazky. Koncept dohody také říká, že Spojené státy povedou fórum, jeho cílem bude vyjednat budoucí režim boje proti klimatickým změnám, který se bude týkat celé řady dalších zemí.

Ekologičtí aktivisté odmítli návrh dokumentu kvůli tomu, že neobsahuje žádné konkrétní závazky ani jasné cíle sniování produkce skleníkových plynů. "Prezident Bush je izolován od ostatních dvanácti zemí, které chápou potřebu stanovit cíle pro redukci emisí CO2," prohlásil ředitel organizace Greenpeace Stephen Tindale. Měl na mysli budoucí spoluúčast Jižní Afriky, Mexika, Indie, Číny a Brazílie na zasedání zemí G8.

Podle konceptu je potřeba dohodnout se s nově vznikajícími ekonomickými velmocemi v zájmu všech zúčastněných. Dá se očekávat, že výroba v Číně a Indii přinese dalí obrovskou produkci skleníkových plynů. Podle G8 je v budoucnu nutné zprostředkovat moderní čisté technologie rozvojovým zemím, ve velkém měřítku je začít vyuívat na celém světě a zaměřit se na dialog mezi klimatickými změnami, čistou energií a trvale udritelným rozvojem.

Podle článku Gernota Hellera Reuters 08. 07. 2005.

Hugo Charvát

Další zprávy ecomonitoru:
8.8.2016 01:10
15.4.2016 15:55
9.3.2016 01:27
4.3.2016 12:14
1.3.2016 01:37

Online diskuse
Přehled dosavadních příspěvků
 DatumAutorNázev

< zpět na titulní stranu

Reklama