ecomonitor.cz
verze pro tisk
5.12.2022 - Přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko oslavila 20 let od svého založení
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Zvyšování cen energie, stabilita dodávek a energetické úspory, to jsou témata, která v současné době zaujímají první místa ve sledovanosti a čtenosti v médiích. Zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko se 30. listopadu sešli v Trhových Svinech, aby si vyměnili informace a své zkušenosti s tím, jak jednotlivé země řeší současnou energetickou situaci, jaká opatření se zavádějí a s jakým účinkem a jaké jsou možnosti a cesty k efektivnějšímu využívání energie a zvýšenému využívání domácích obnovitelných zdrojů.

5.12.2022 - Deset let na záchranu druhů a genetického bohatství planety. Začíná konference OSN o biodiverzitě COP15
MONTREAL (MŽP ČR) - Přes 16 000 zástupců vlád, vědců nebo neziskových organizací se schází na mezinárodní konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v Montrealu. Jejím cílem je dohodnout celosvětové cíle pro dalších deset let, díky kterým se podaří zabránit dalšímu mizení živočichů a rostlin z volné přírody, nastavit spravedlivější pravidla pro využívání genetického bohatství planety nebo omezit šíření invazních druhů. Konference OSN o biodiverzitě probíhá v době českého předsednictví, které vede jednání jménem celé Evropské unie.

5.12.2022 - Spolek OIŽP informuje občany o rizicích jaderné energie
Čeké Budějovice (OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí) - Ekologický spolek, věnující se ochraně životního prostředí, pravidelně informuje občany jihočeských měst o rizicích a nevýhodách využívání jaderné energie a poukazuje na jiné, čistší a méně rizikové možnosti výroby elektřiny v ČR.

Tentokrát se v maskách Mikuláše a čerta zaměřil spolek OIŽP v rámci své informační akce na občany Českých Budějovic.


5.12.2022 - Alstom a Air Products podepisují memorandum o spolupráci s cílem zavést v České republice vodíkové vlaky
Praha (Air Products, Alstom) - Společnosti Alstom, globální lídr v oblasti inteligentní a udržitelné mobility, a Air Products, největší světový výrobce a dodavatel vodíku, podepsaly memorandum o spolupráci při zavádění vodíkových řešení v železniční dopravě, včetně nezbytné infrastruktury v České republice. Dohoda podporuje plnění cílů stanovených Zelenou dohodou pro Evropu, zejména balíčku "Fit for 55".

2.12.2022 - Rekordní počet dobrovolníků se letos zapojil do úklidu Česka
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - V letošním roce se do úklidů zapojilo téměř 200 000 dobrovolníků, kteří během 4 687 akcí uklidili 2 730 tun odpadů, uvedli u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků organizátoři akce Ukliďme Česko.

2.12.2022 - V Klášterci nad Ohří startuje projekt třídění kuchyňského odpadu
Ústí nad Labem (meneodpadu.cz ) - Město v okrese Chomutov rozjíždí v tuzemsku ojedinělý pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu. Cílem akce je, aby kuchyňský odpad z domácností nekončil na skládce, ale aby z něj město mělo užitek. Díky projektu totiž dojde k výraznému snížení objemu směsného komunálního odpadu.


2.12.2022 - Les udržuje vlhkost a přes koruny stromů komunikuje s atmosférou
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - V září letošního roku uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti odbornou konferenci pod názvem „Lesnická hydrologie – věda a praxe 2022“ zaměřenou na přenos poznatků vědy a výzkumu do lesnické praxe. V centru zájmu přítomných odborníků stálo zejména téma velkoplošných holin po kůrovcové kalamitě a jejich vliv na vodní režim, ale také význam lesů v oběhu vody a tvorbě klimatu v regionálním i nadregionálním měřítku a vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých informací, které na konferenci zazněly.

1.12.2022 - Ministr Jurečka (KDU-ČSL) chce zpřísnit evidenci kyanidů v provozech
PRAHA (MŽP ČR) - Ochrana vody a její kvality je nejen kvůli klimatické změně neoddiskutovatelnou prioritou. Kromě novely vodního zákona a návrhu ústavní ochrany vody a půdy, které během letošního roku MŽP připravilo a jsou již v procesu schvalování, chce nyní MŽP zpřísnit ohlašovací práh pro kyanidy. Přísnější legislativa by podle ministra Jurečky měla zlepšit povědomí o výskytu kyanidů ve výrobních procesech daných provozů a ve svém důsledku kvalitu vody v českých řekách.

30.11.2022 - Odešel Radim Šrám, odborník na vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví
PRAHA (Akademie věd ČR) - Ve věku 83 let zemřel molekulární epidemiolog a genetik Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, dlouholetý předseda Komise pro životní prostředí AV ČR. Zabýval se vlivem znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Za svou činnost získal v roce 2019 medaili De scientia et humanitate optime meritis, udělovanou Akademií věd ČR.

30.11.2022 - Stromům ve vrchlabském zámeckém parku se dostává odborné péče
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Již od poloviny 16. století je neodmyslitelnou součástí areálu zámku ve Vrchlabí i přilehlý zámecký park. Přírodně krajinářskou podobu, kterou známe ze současnosti, si zachovává více než 150 let. V dnešní době však musí parková zeleň odolávat extrémním klimatickým výkyvům, tlaku hmyzích škůdců, houbových chorob, psí moči či vandalismu návštěvníků. Správa Krkonošského národního parku coby správce vrchlabského zámeckého parku tak po dvaceti letech od poslední velké rekonstrukce zeleně dokázala získat potřebné finanční prostředky na zajištění odpovídající odborné péče o stromy. 

30.11.2022 - Data ze sčítačů hovoří jasně: Nezvykle teplý konec podzimu přilákal na hřebeny Krkonoš rekordní počet návštěvníků
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Vrchol, respektive závěr letošního podzimu doprovázelo v horských oblastech velmi slunečné počasí a pro toto období nezvykle vysoké teploty. Sčítače proto zaregistrovaly v tomto ročním období rekordní počty návštěvníků. 

30.11.2022 - Lesní odpočívadla, studánky, kaple, rozhledny i stezky každoročně obnovují Lesy ČR za desítky milionů korun
PILNÍKOV (Lesy ČR) - Cílem příjemného výletu se může stát lesní kaple se sochou sv. Jana Křtitele v Pilníkově v Královéhradeckém kraji. Lesy České republiky právě dokončily jejich kompletní obnovu za 375 tisíc korun. Letos podnik do oprav obdobných lesních objektů navštěvovaných a využívaných veřejností investoval 28 milionů korun.

29.11.2022 - Každé desáté dítě a téměř třetina osaměle žijících seniorek v České republice žije v energetické chudobě. Nová studie nabízí řešení
PRAHA (Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a Za bydlení) - Studie Energetická chudoba a její řešení [1], kterou dnes společně zveřejňují Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

29.11.2022 - S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod
Praha (Česká rozvojová agentura) -

29.11.2022 - Komentář ke jmenování nového ředitele Lesů ČR
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář lesnického odborníka Jaromíra Bláhy k informaci Hospodářských novin, podle které se novým ředitelem státního podniku Lesy ČR stane Dalibor Šafařík: https://archiv.hn.cz/c1-67143280-ministr-predstavi-nejvyssiho-statniho-lesnika-hn-prinaseji-jmeno-i-reakce-expertu

29.11.2022 - Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík, zkušený lesnický manažer s akademickou praxí
HRADEC KRÁLOVÉ (MZe ČR) - Přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa. Úkol, který stojí před novým generální ředitelem státního podniku Lesy ČR, jímž se stane Dalibor Šafařík. Je vítězem výběrového řízení, v němž se o pozici generálního ředitele ucházelo celkem 21 kandidátů.

28.11.2022 - Na COP19 v Panamě svět zvýšil ochranu více než 500 skomírajících druhů, žraloci a tropické dřeviny budou lépe chráněni
CIUDAD DE PANAMÁ (MŽP ČR) - V pátek v noci skončila v Panamě 19. konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). I díky českému předsednictví se podařilo zabránit znovunastartování obchodu se slonovinou nebo rohy nosorožců. K tomu se podařilo zvýšit ochranu u řady druhů a prosadit všechny priority, na kterých se před tím dohodly státy evropské sedmadvacítky.

28.11.2022 - Česká úprava směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je ve finále, pirátské návrhy změn jí prospěly
Praha 7 (Iuridicum Remedium, z. s.) - Spory o novou podobu autorského práva se táhnou řadu let od procesu přijímání autorskoprávní směrnice, přes českou transpoziční úpravu připravenou ministerstvem kultury v minulém volebním období, která nijak nepřispívala k vyjasnění řady vágních bodů, až po úpravu schválenou v poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy z dílny Pirátů, které přispěly k jasnosti právní úpravy pro autory, poskytovatele služeb i uživatele, jakož i k vyvážené ochraně jejich práv. Nyní novela míří do Senátu a bude důležité, aby pozitivní změny prošly i na jeho půdě.


27.11.2022 - Ministerstvo životního prostředí nejde dělat "na vedlejšák". Nabízíme vhodnou kandidátku - Magdalenu Davis
PRAHA (Strana zelených) - Premiér Fiala dnes oznámil, že post ministra životního prostředí zůstane neobsazen minimálně do konce roku. Do té doby je bude řídit vedle resortu práce a sociálních věci Marian Jurečka. „Považujeme to v dnešní době za neakceptovatelné, tohle ministerstvo potřebuje plnohodnotné vedení co nejdřív, stejně jako potřebuje resort sociálních věcí plnou pozornost,“ komentuje situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

25.11.2022 - Nedostatek živin v lesních půdách ohrožuje zdravý růst budoucích lesů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Půda má zásadní význam pro výživu a stabilitu lesních porostů. Její vznik je velmi pomalý, jeden centimetr půdy se tvoří až sto let. V posledních přibližně 150–200 letech dochází působením průmyslových imisí k významnému narušování a poškozování lesního prostředí včetně půdy.
V lesích Česka převažují silně kyselé a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor), především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm.


25.11.2022 - Začala modernizace posledního traťového úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem
PRAHA (MD ČR) - Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci železnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Jedná se o poslední dosud neopravený úsek velmi vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. Za 2,172 miliardy korun bez DPH stavbu zrealizuje sdružení firem EUROVIA CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Přípravné práce už začaly, naplno se rozběhnou po novém roce a potrvají do listopadu 2025.

24.11.2022 - Experti v Praze: Ovzduší nezná hranic, státy musí spolupracovat a zpřísnit normy
TEMELÍN (okres České Budějovice) (MŽP ČR) - V Praze dnes proběhla důležitá konference českého předsednictví o ochraně ovzduší a jeho budoucích výzvách. Odborníci z celé Evropy diskutovali o tom, jak efektivně zlepšit kvalitu ovzduší a snížit dopady znečištění pro zdraví člověka.

24.11.2022 - Výstavba skladů a výrobních hal není vždy veřejným zájmem
(Děti Země) - Spolky s námitkami uspěly třikrát na Ústecku a jednou na Liberecku

24.11.2022 - Potomci lučního hajného na Josefovských loukách významně podpořili ptačí park. Rozroste se o 6 hektarů
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - Josefovské louky u Jaroměře, ptačí park České společnosti ornitologické (ČSO), získaly zásadní podporu východočeské firmy BEAS AGRO s.r.o. Rasošky. Majiteli jsou potomci legendárního lučního hajného Bedřicha Syrovátky, milovníka přírody a dlouholetého hospodáře místního rybářského spolku, který zasvětil život zavlažovaným loukám u Josefova dávno před tím, než tu vznikl ptačí park. BEAS AGRO s.r.o. Rasošky, společnost podnikající v zemědělství, prodala ornitologům za příznivou cenu všechny své pozemky na území ptačího parku a navíc je podpořila částkou 300 tisíc korun. Území v údolí Metuje pod pevností Josefov o velikosti 85 ha, které ČSO vykupuje z darů, slouží jako rezervace pro ptáky i malebné místo pro milovníky přírody.

23.11.2022 - V Teplicích začala výstava 33 let cesty za svobodou a čistým ovzduším
TEPLICE (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí společně se statutárním městem Teplice připravilo exteriérovou výstavu s názvem „33 let cesty za svobodou a čistým ovzduším“. Výstava byla zahájena ve středu 23. listopadu v 19 hodin na kolonádě před Domem kultury v Teplicích a potrvá do 21. prosince. Prostřednictvím fotografií se návštěvníci seznámí s historickými událostmi kolem ekologických protestů a následným vývojem zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí v severních Čechách.

23.11.2022 - Ministr životního prostředí Marian Jurečka jmenoval nového ředitele Národního parku České Švýcarsko Petra Kříže
PRAHA (MŽP ČR) - Národní park České Švýcarsko povede Petr Kříž. Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jej dnes jmenoval novým ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko s účinností od 1. prosince 2022. Na společné tiskové konferenci poté představili vizi Ministerstva životního prostředí i priority nového ředitele.

23.11.2022 - Animáč o robotech, lidstvu a záplavě odpadků zapůsobil na děti i učitele
VRCHLABÍ (Vrchlabí bez odpadu) - V prvních dvou listopadových týdnech se na sedadlech vrchlabského kina Kartonka 1904 vystřídaly postupně děti z prvostupňových ročníků všech vrchlabských základních škol, z některých dorazily i děti z nižších ročníků druhého stupně. Přišly se podívat se svými učitelkami a učiteli na animovanou sci-fi VALL-I.

23.11.2022 - Zjednodušení fotovoltaiky na bytové domy se zase odkládá
PRAHA (Strana zelených) - Ministr Síkela přiznal, že novela zákona která značně zjednoduší instalaci fotovoltaiky na bytové domy, se do konce roku zřejmě nestihne. „Ministr se vymlouvá na opozici, ale je to jeho úřad, kterýs potřebná změny zákona nepředložil včas. Stovky projektů jednotlivých SVJ nebo družstev tak stále čekají s finálním schválením, protože lidé v domech nejsou ochotni uzavřít smlouvu na něco, co je stále v nejistotě,“ komentoval situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

23.11.2022 - Air Products a Mabanaft vybudují v Hamburku rozsáhlý terminál pro dovoz zelené energie
Praha (Air Products) -

22.11.2022 - Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší
Praha (ČZU v Praze) - Kvalita ovzduší je téma, které ve společnosti rezonuje již velmi dlouhou dobu. Cílem projektu Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů je zvýšit povědomí obyvatel o této problematice.

22.11.2022 - Ochránci chystají další úklid rezervace divokých koní. O pomoc s financováním požádali veřejnost
Praha (Česká krajina) -

21.11.2022 - Vodárna Trkač je opravena
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Technická památka vodárna v Obřím dole nedaleko Rudného potoka, známá jako Trkač, prošla letos na podzim opravou.

21.11.2022 - „Cestování a udržitelnost mohou fungovat v symbióze a navzájem prospívat.“
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) -

21.11.2022 - Z lanovky na Sněžku evakuují turisty. Začalo pravidelné cvičení záchranářů
PEC POD SNĚŽKOU (Horská služba ČR) - Na lanovce na Sněžku začalo cvičení všech záchranných složek IZS.

21.11.2022 - Horská služba založila nadační fond RESCUE
ŠPINDLERŮV MLÝN (Horská služba ČR) - Horská služba založila nadační fond RESCUE. Fond bude podporovat členy Horské služby a jejich rodiny, kteří se dostali v souvislosti s výkonem záchranářské činnosti do obtížné finanční situace. „Horští záchranáři denně nasazují své zdraví a životy. V důsledku úrazu nebo smrti se záchranáři nebo jejich rodiny mohou dostat do situace, kdy potřebují pomoc. Nadační fond nám umožní být na tyto situace připraveni,“ říká člen správní rady fondu a náčelník Horské služby René Mašín.

21.11.2022 - Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud
(Děti Země) - Obrana Dětí Země proti aroganci státní moci probíhá již devět a půl roku

21.11.2022 - Zelení píši ministrovi zemědělství: dezinformační kampaně masné lobby nežereme
PRAHA (Strana zelených) - Zelení se otevřeným dopisem ministru zemědělství Nekulovi ohradili proti zavádějící kampani www.zeru-maso.cz na podporu produkce masa, kterou ministerstvo financuje. “Kampaň je lobbistickým nástrojem masné lobby za veřejné peníze. Její obsah je přitom zavádějící jak v oblasti zdraví, tak dopadu na životní prostředí – zejména tím, o čem kampaň mlčí,” uvedl Michal Berg, spolupředseda Zelených. Zelení vyzvali ministra Nekulu, aby jeho úřad podobné dezinformační kampaně v budoucnu nefinancoval.

21.11.2022 - Pomáháme minimalizovat dopady ničivého požáru Českého Švýcarska na cestovní ruch
PRAHA (MMR ČR) - Národní park České Švýcarsko se postupně vzpamatovává z ničivého lesního požáru, který propukl v sobotu 23. července nedaleko Hřenska. Zdevastoval přes tisíc hektarů lesních ploch a několik domů. Obyvatelé se museli evakuovat. Při hašení, které trvalo téměř tři týdny, se vystřídalo zhruba 6 000 hasičů a 400 kusů techniky.

20.11.2022 - COP 27: EU uhájila své ambice, do řešení klimatických škod v rozvojových zemích se zapojí více států
ŠARM AŠ-ŠAJCH (MŽP ČR) - V egyptském Šarm aš Šajchu skončila v neděli ráno po vleklých vyjednáváních 27. konference OSN o změně klimatu (COP27). Celkem 198 států světa se dohodlo na dalších opatřeních proti globálnímu oteplování. ČR zde vyjednávala za celou EU a po složitých jednáních se podařilo zachovat závazky z Glasgow.

20.11.2022 - COP 27: historický moment pro klimatickou spravedlnost, v otázce fosilních paliv ale fiasko
ŠARM AŠ-ŠAJCH (Klimatická koalice) - V Egyptě právě skončila letošní klimatická konference OSN a přinesla historický průlom v otázce klimatické spravedlnosti. Svět se po mnoha letech dohodl na zřízení fondu pro financování klimatických škod. Vyspělé země s vysokými emisemi budou prostřednictvím fondu přispívat na úhradu škod způsobených dopady klimatické krize v nejzranitelnějších částech světa. Prostředky z fondu budou určeny zemím, které pociťují dopady změny klimatu nejpalčivěji, přestože se dosud na kumulaci skleníkových plynů v atmosféře podílely nejméně. Zřízení fondu je tak krokem k narovnání dlouhodobě nespravedlivé situace a významným posunem směrem k principu “znečišťovatel platí”. 

19.11.2022 - Komentář náměstka Jana Dusíka k postoji EU na klimatické konferenci COP 27 v Egyptě
ŠARM AŠ-ŠAJCH (MŽP ČR) - Dnes dopoledne učinil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans společně s evropskými ministry prohlášení o postoji EU pro vyjednávání na klimatické konferenci OSN COP 27 v Egyptě. Níže naleznete komentář Jana Dusíka, vládního zmocněnce pro mezinárodní jednání o klimatu a náměstka pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí, který vede delegaci českého předsednictví EU na COP 27.

18.11.2022 - Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

18.11.2022 - Slavné celebrity, akademici a podnikatelé vyzývají světové lídry na konferenci COP27, aby ukončili průmyslové velkochovy
(Compassion in World Farming Česko) -

16.11.2022 - Zachraňme slony a dalších na 600 ohrožených druhů. Začala mezinárodní konference o CITES
PANAMA (MŽP ČR) - V Panamě začalo 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Na konferenci se zastoupením 160 států světa se bude rozhodovat o zavedení či změně regulace obchodu týkajícího se až 600 druhů zvířat a rostlin. České předsednictví EU má šanci prosadit zásadní návrhy ochrany fauny a flory na naší planetě.

16.11.2022 - Zpráva o životním prostředí ukazuje, že se ČR nedaří řešit klimatickou krizi. Emise neklesají, krajina chřadne
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2021, kterou dnes projednává vláda ČR [1], ukazuje, že emise skleníkových plynů posledních pár let neklesají, byť v průmyslu se je daří snižovat. Při kácení odumírajících lesů se totiž ve velkém uvolňuje uhlík. Loni se také nepohnul podíl obnovitelných zdrojů energie, tento rok však růst můžeme očekávat díky enormnímu nárůstu zájmu o tyto levné zdroje energie. Nelepší se stav půdy ani biodiverzity v zemědělské krajině, stavy polního ptactva či ohrožení půdy větrnou erozí se naopak zhoršují. Roste množství komunálních odpadů, byť se daří snižovat množství jeho směsné části díky třídění.

16.11.2022 - Mlýnský a Černý rybník převedou po rekonstrukci i stoletou vodu
TÁBOR (Lesy ČR) - Mlýnský a Černý rybník u Oblajovic na Táborsku v Jihočeském kraji kompletně zrekonstruovaly za 25,7 milionů korun Lesy České republiky. Zadrží vodu v krajině a převedou i stoletou povodeň. Nová tůň a mělkovodní pásmo prospějí vodomilným živočichům i rostlinám. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu lesu.

16.11.2022 - Díky novým výzvám IROP se zlepší bezpečnost v dopravě
PRAHA (MMR ČR) - Více než 633 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno ve dvou právě vyhlášených výzvách Telematika pro veřejnou dopravu v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027 (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Finance půjdou na modernizaci dopravních systémů pro veřejnou dopravu a dalších aplikací, které pomůžou snazšímu, a především rychlejšímu odbavování cestujících.

16.11.2022 - České dráhy představily novinky, týkají se online odbavení i vozidel
PRAHA (MD ČR) - České dráhy přicházejí s několika novinkami, které zjednoduší a zlepší služby v oblasti online odbavení. Usnadňuje se například nákup jízdenek v e-shopu nebo automatizuje systém refundací za případné zpoždění. Zákazníci také nově budou mít možnost ohodnotit svou cestu. Novinky se chystají i v jízdním řádu, který začne platit v polovině prosince. Zkrátí se spojení na jih Čech, nový noční vlak propojí Prahu s Drážďany, Lipskem, Frankfurtem nebo Basilejí. Cestující v řadě regionů se mohou těšit na nové, moderní soupravy s vysokým standardem služeb.

15.11.2022 - COP 27: EU ohlásila zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, k udržení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 °C to stačit nebude
ŠARM AŠ-ŠAJCH (Klimatická koalice) - Evropa dnes na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %) ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se v těchto dnech vyjednává mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech.

15.11.2022 - Tornádo dětem zničilo klubovnu. Brontosauři a skauti ji znovu otevřeli ekologicky vylepšenou
Brno (Hnutí Brontosaurus) -

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 909 | Další

Online diskuse
5.12.2022 - Přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko oslavila 20 let od svého založení
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Zvyšování cen energie, stabilita dodávek a energetické úspory, to jsou témata, která v současné době zaujímají první místa ve sledovanosti a čtenosti v médiích. Zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Horní Rakousko se 30. listopadu sešli v Trhových Svinech, aby si vyměnili informace a své zkušenosti s tím, jak jednotlivé země řeší současnou energetickou situaci, jaká opatření se zavádějí a s jakým účinkem a jaké jsou možnosti a cesty k efektivnějšímu využívání energie a zvýšenému využívání domácích obnovitelných zdrojů.

5.12.2022 - Deset let na záchranu druhů a genetického bohatství planety. Začíná konference OSN o biodiverzitě COP15
MONTREAL (MŽP ČR) - Přes 16 000 zástupců vlád, vědců nebo neziskových organizací se schází na mezinárodní konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v Montrealu. Jejím cílem je dohodnout celosvětové cíle pro dalších deset let, díky kterým se podaří zabránit dalšímu mizení živočichů a rostlin z volné přírody, nastavit spravedlivější pravidla pro využívání genetického bohatství planety nebo omezit šíření invazních druhů. Konference OSN o biodiverzitě probíhá v době českého předsednictví, které vede jednání jménem celé Evropské unie.

5.12.2022 - Spolek OIŽP informuje občany o rizicích jaderné energie
Čeké Budějovice (OIŽP - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí) - Ekologický spolek, věnující se ochraně životního prostředí, pravidelně informuje občany jihočeských měst o rizicích a nevýhodách využívání jaderné energie a poukazuje na jiné, čistší a méně rizikové možnosti výroby elektřiny v ČR.

Tentokrát se v maskách Mikuláše a čerta zaměřil spolek OIŽP v rámci své informační akce na občany Českých Budějovic.


5.12.2022 - Alstom a Air Products podepisují memorandum o spolupráci s cílem zavést v České republice vodíkové vlaky
Praha (Air Products, Alstom) - Společnosti Alstom, globální lídr v oblasti inteligentní a udržitelné mobility, a Air Products, největší světový výrobce a dodavatel vodíku, podepsaly memorandum o spolupráci při zavádění vodíkových řešení v železniční dopravě, včetně nezbytné infrastruktury v České republice. Dohoda podporuje plnění cílů stanovených Zelenou dohodou pro Evropu, zejména balíčku "Fit for 55".

2.12.2022 - Rekordní počet dobrovolníků se letos zapojil do úklidu Česka
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - V letošním roce se do úklidů zapojilo téměř 200 000 dobrovolníků, kteří během 4 687 akcí uklidili 2 730 tun odpadů, uvedli u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků organizátoři akce Ukliďme Česko.

2.12.2022 - V Klášterci nad Ohří startuje projekt třídění kuchyňského odpadu
Ústí nad Labem (meneodpadu.cz ) - Město v okrese Chomutov rozjíždí v tuzemsku ojedinělý pilotní projekt sběru kuchyňského odpadu. Cílem akce je, aby kuchyňský odpad z domácností nekončil na skládce, ale aby z něj město mělo užitek. Díky projektu totiž dojde k výraznému snížení objemu směsného komunálního odpadu.


2.12.2022 - Les udržuje vlhkost a přes koruny stromů komunikuje s atmosférou
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - V září letošního roku uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti odbornou konferenci pod názvem „Lesnická hydrologie – věda a praxe 2022“ zaměřenou na přenos poznatků vědy a výzkumu do lesnické praxe. V centru zájmu přítomných odborníků stálo zejména téma velkoplošných holin po kůrovcové kalamitě a jejich vliv na vodní režim, ale také význam lesů v oběhu vody a tvorbě klimatu v regionálním i nadregionálním měřítku a vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých informací, které na konferenci zazněly.

1.12.2022 - Ministr Jurečka (KDU-ČSL) chce zpřísnit evidenci kyanidů v provozech
PRAHA (MŽP ČR) - Ochrana vody a její kvality je nejen kvůli klimatické změně neoddiskutovatelnou prioritou. Kromě novely vodního zákona a návrhu ústavní ochrany vody a půdy, které během letošního roku MŽP připravilo a jsou již v procesu schvalování, chce nyní MŽP zpřísnit ohlašovací práh pro kyanidy. Přísnější legislativa by podle ministra Jurečky měla zlepšit povědomí o výskytu kyanidů ve výrobních procesech daných provozů a ve svém důsledku kvalitu vody v českých řekách.

30.11.2022 - Odešel Radim Šrám, odborník na vliv znečištěného ovzduší na lidské zdraví
PRAHA (Akademie věd ČR) - Ve věku 83 let zemřel molekulární epidemiolog a genetik Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, dlouholetý předseda Komise pro životní prostředí AV ČR. Zabýval se vlivem znečištěného životního prostředí na lidské zdraví. Za svou činnost získal v roce 2019 medaili De scientia et humanitate optime meritis, udělovanou Akademií věd ČR.

30.11.2022 - Stromům ve vrchlabském zámeckém parku se dostává odborné péče
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Již od poloviny 16. století je neodmyslitelnou součástí areálu zámku ve Vrchlabí i přilehlý zámecký park. Přírodně krajinářskou podobu, kterou známe ze současnosti, si zachovává více než 150 let. V dnešní době však musí parková zeleň odolávat extrémním klimatickým výkyvům, tlaku hmyzích škůdců, houbových chorob, psí moči či vandalismu návštěvníků. Správa Krkonošského národního parku coby správce vrchlabského zámeckého parku tak po dvaceti letech od poslední velké rekonstrukce zeleně dokázala získat potřebné finanční prostředky na zajištění odpovídající odborné péče o stromy. 

30.11.2022 - Data ze sčítačů hovoří jasně: Nezvykle teplý konec podzimu přilákal na hřebeny Krkonoš rekordní počet návštěvníků
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Vrchol, respektive závěr letošního podzimu doprovázelo v horských oblastech velmi slunečné počasí a pro toto období nezvykle vysoké teploty. Sčítače proto zaregistrovaly v tomto ročním období rekordní počty návštěvníků. 

30.11.2022 - Lesní odpočívadla, studánky, kaple, rozhledny i stezky každoročně obnovují Lesy ČR za desítky milionů korun
PILNÍKOV (Lesy ČR) - Cílem příjemného výletu se může stát lesní kaple se sochou sv. Jana Křtitele v Pilníkově v Královéhradeckém kraji. Lesy České republiky právě dokončily jejich kompletní obnovu za 375 tisíc korun. Letos podnik do oprav obdobných lesních objektů navštěvovaných a využívaných veřejností investoval 28 milionů korun.

29.11.2022 - Každé desáté dítě a téměř třetina osaměle žijících seniorek v České republice žije v energetické chudobě. Nová studie nabízí řešení
PRAHA (Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a Za bydlení) - Studie Energetická chudoba a její řešení [1], kterou dnes společně zveřejňují Hnutí DUHA, Platforma pro sociální bydlení a iniciativa Za bydlení mapuje rozsah energetické chudoby, identifikuje její systémové příčiny, specificky ohrožené skupiny obyvatel a možná řešení. 

29.11.2022 - S podporou ČRA připravuje česká firma Vodní zdroje Ekomonitor v Egyptě mobilní technologie úpraven vod
Praha (Česká rozvojová agentura) -

29.11.2022 - Komentář ke jmenování nového ředitele Lesů ČR
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář lesnického odborníka Jaromíra Bláhy k informaci Hospodářských novin, podle které se novým ředitelem státního podniku Lesy ČR stane Dalibor Šafařík: https://archiv.hn.cz/c1-67143280-ministr-predstavi-nejvyssiho-statniho-lesnika-hn-prinaseji-jmeno-i-reakce-expertu

29.11.2022 - Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Dalibor Šafařík, zkušený lesnický manažer s akademickou praxí
HRADEC KRÁLOVÉ (MZe ČR) - Přizpůsobení lesů změně klimatu tak, aby byly v budoucnu stabilní a odolné proti kalamitám škůdců při zachování environmentální, ekonomické i sociální funkce lesa. Úkol, který stojí před novým generální ředitelem státního podniku Lesy ČR, jímž se stane Dalibor Šafařík. Je vítězem výběrového řízení, v němž se o pozici generálního ředitele ucházelo celkem 21 kandidátů.

28.11.2022 - Na COP19 v Panamě svět zvýšil ochranu více než 500 skomírajících druhů, žraloci a tropické dřeviny budou lépe chráněni
CIUDAD DE PANAMÁ (MŽP ČR) - V pátek v noci skončila v Panamě 19. konference stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). I díky českému předsednictví se podařilo zabránit znovunastartování obchodu se slonovinou nebo rohy nosorožců. K tomu se podařilo zvýšit ochranu u řady druhů a prosadit všechny priority, na kterých se před tím dohodly státy evropské sedmadvacítky.

28.11.2022 - Česká úprava směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je ve finále, pirátské návrhy změn jí prospěly
Praha 7 (Iuridicum Remedium, z. s.) - Spory o novou podobu autorského práva se táhnou řadu let od procesu přijímání autorskoprávní směrnice, přes českou transpoziční úpravu připravenou ministerstvem kultury v minulém volebním období, která nijak nepřispívala k vyjasnění řady vágních bodů, až po úpravu schválenou v poslanecké sněmovně s několika pozměňovacími návrhy z dílny Pirátů, které přispěly k jasnosti právní úpravy pro autory, poskytovatele služeb i uživatele, jakož i k vyvážené ochraně jejich práv. Nyní novela míří do Senátu a bude důležité, aby pozitivní změny prošly i na jeho půdě.


27.11.2022 - Ministerstvo životního prostředí nejde dělat "na vedlejšák". Nabízíme vhodnou kandidátku - Magdalenu Davis
PRAHA (Strana zelených) - Premiér Fiala dnes oznámil, že post ministra životního prostředí zůstane neobsazen minimálně do konce roku. Do té doby je bude řídit vedle resortu práce a sociálních věci Marian Jurečka. „Považujeme to v dnešní době za neakceptovatelné, tohle ministerstvo potřebuje plnohodnotné vedení co nejdřív, stejně jako potřebuje resort sociálních věcí plnou pozornost,“ komentuje situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

25.11.2022 - Nedostatek živin v lesních půdách ohrožuje zdravý růst budoucích lesů
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Půda má zásadní význam pro výživu a stabilitu lesních porostů. Její vznik je velmi pomalý, jeden centimetr půdy se tvoří až sto let. V posledních přibližně 150–200 letech dochází působením průmyslových imisí k významnému narušování a poškozování lesního prostředí včetně půdy.
V lesích Česka převažují silně kyselé a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor), především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm.


25.11.2022 - Začala modernizace posledního traťového úseku mezi Prahou a Lysou nad Labem
PRAHA (MD ČR) - Správa železnic slavnostně zahájila modernizaci železnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi. Jedná se o poslední dosud neopravený úsek velmi vytížené příměstské trati z Prahy do Lysé nad Labem. Za 2,172 miliardy korun bez DPH stavbu zrealizuje sdružení firem EUROVIA CS, Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Praha. Přípravné práce už začaly, naplno se rozběhnou po novém roce a potrvají do listopadu 2025.

24.11.2022 - Experti v Praze: Ovzduší nezná hranic, státy musí spolupracovat a zpřísnit normy
TEMELÍN (okres České Budějovice) (MŽP ČR) - V Praze dnes proběhla důležitá konference českého předsednictví o ochraně ovzduší a jeho budoucích výzvách. Odborníci z celé Evropy diskutovali o tom, jak efektivně zlepšit kvalitu ovzduší a snížit dopady znečištění pro zdraví člověka.

24.11.2022 - Výstavba skladů a výrobních hal není vždy veřejným zájmem
(Děti Země) - Spolky s námitkami uspěly třikrát na Ústecku a jednou na Liberecku

24.11.2022 - Potomci lučního hajného na Josefovských loukách významně podpořili ptačí park. Rozroste se o 6 hektarů
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - Josefovské louky u Jaroměře, ptačí park České společnosti ornitologické (ČSO), získaly zásadní podporu východočeské firmy BEAS AGRO s.r.o. Rasošky. Majiteli jsou potomci legendárního lučního hajného Bedřicha Syrovátky, milovníka přírody a dlouholetého hospodáře místního rybářského spolku, který zasvětil život zavlažovaným loukám u Josefova dávno před tím, než tu vznikl ptačí park. BEAS AGRO s.r.o. Rasošky, společnost podnikající v zemědělství, prodala ornitologům za příznivou cenu všechny své pozemky na území ptačího parku a navíc je podpořila částkou 300 tisíc korun. Území v údolí Metuje pod pevností Josefov o velikosti 85 ha, které ČSO vykupuje z darů, slouží jako rezervace pro ptáky i malebné místo pro milovníky přírody.

23.11.2022 - V Teplicích začala výstava 33 let cesty za svobodou a čistým ovzduším
TEPLICE (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí společně se statutárním městem Teplice připravilo exteriérovou výstavu s názvem „33 let cesty za svobodou a čistým ovzduším“. Výstava byla zahájena ve středu 23. listopadu v 19 hodin na kolonádě před Domem kultury v Teplicích a potrvá do 21. prosince. Prostřednictvím fotografií se návštěvníci seznámí s historickými událostmi kolem ekologických protestů a následným vývojem zlepšování kvality ovzduší a životního prostředí v severních Čechách.

23.11.2022 - Ministr životního prostředí Marian Jurečka jmenoval nového ředitele Národního parku České Švýcarsko Petra Kříže
PRAHA (MŽP ČR) - Národní park České Švýcarsko povede Petr Kříž. Ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) jej dnes jmenoval novým ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko s účinností od 1. prosince 2022. Na společné tiskové konferenci poté představili vizi Ministerstva životního prostředí i priority nového ředitele.

23.11.2022 - Animáč o robotech, lidstvu a záplavě odpadků zapůsobil na děti i učitele
VRCHLABÍ (Vrchlabí bez odpadu) - V prvních dvou listopadových týdnech se na sedadlech vrchlabského kina Kartonka 1904 vystřídaly postupně děti z prvostupňových ročníků všech vrchlabských základních škol, z některých dorazily i děti z nižších ročníků druhého stupně. Přišly se podívat se svými učitelkami a učiteli na animovanou sci-fi VALL-I.

23.11.2022 - Zjednodušení fotovoltaiky na bytové domy se zase odkládá
PRAHA (Strana zelených) - Ministr Síkela přiznal, že novela zákona která značně zjednoduší instalaci fotovoltaiky na bytové domy, se do konce roku zřejmě nestihne. „Ministr se vymlouvá na opozici, ale je to jeho úřad, kterýs potřebná změny zákona nepředložil včas. Stovky projektů jednotlivých SVJ nebo družstev tak stále čekají s finálním schválením, protože lidé v domech nejsou ochotni uzavřít smlouvu na něco, co je stále v nejistotě,“ komentoval situaci spolupředseda Zelených Michal Berg.

23.11.2022 - Air Products a Mabanaft vybudují v Hamburku rozsáhlý terminál pro dovoz zelené energie
Praha (Air Products) -

22.11.2022 - Na ČZU proběhnou workshopy, které se zaměří na Lokální kvalitu ovzduší
Praha (ČZU v Praze) - Kvalita ovzduší je téma, které ve společnosti rezonuje již velmi dlouhou dobu. Cílem projektu Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů je zvýšit povědomí obyvatel o této problematice.

22.11.2022 - Ochránci chystají další úklid rezervace divokých koní. O pomoc s financováním požádali veřejnost
Praha (Česká krajina) -

21.11.2022 - Vodárna Trkač je opravena
PEC POD SNĚŽKOU (Správa KRNAP) - Technická památka vodárna v Obřím dole nedaleko Rudného potoka, známá jako Trkač, prošla letos na podzim opravou.

21.11.2022 - „Cestování a udržitelnost mohou fungovat v symbióze a navzájem prospívat.“
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) -

21.11.2022 - Z lanovky na Sněžku evakuují turisty. Začalo pravidelné cvičení záchranářů
PEC POD SNĚŽKOU (Horská služba ČR) - Na lanovce na Sněžku začalo cvičení všech záchranných složek IZS.

21.11.2022 - Horská služba založila nadační fond RESCUE
ŠPINDLERŮV MLÝN (Horská služba ČR) - Horská služba založila nadační fond RESCUE. Fond bude podporovat členy Horské služby a jejich rodiny, kteří se dostali v souvislosti s výkonem záchranářské činnosti do obtížné finanční situace. „Horští záchranáři denně nasazují své zdraví a životy. V důsledku úrazu nebo smrti se záchranáři nebo jejich rodiny mohou dostat do situace, kdy potřebují pomoc. Nadační fond nám umožní být na tyto situace připraveni,“ říká člen správní rady fondu a náčelník Horské služby René Mašín.

21.11.2022 - Neobnovení stavebního řízení pro část D8 podruhé řeší soud
(Děti Země) - Obrana Dětí Země proti aroganci státní moci probíhá již devět a půl roku

21.11.2022 - Zelení píši ministrovi zemědělství: dezinformační kampaně masné lobby nežereme
PRAHA (Strana zelených) - Zelení se otevřeným dopisem ministru zemědělství Nekulovi ohradili proti zavádějící kampani www.zeru-maso.cz na podporu produkce masa, kterou ministerstvo financuje. “Kampaň je lobbistickým nástrojem masné lobby za veřejné peníze. Její obsah je přitom zavádějící jak v oblasti zdraví, tak dopadu na životní prostředí – zejména tím, o čem kampaň mlčí,” uvedl Michal Berg, spolupředseda Zelených. Zelení vyzvali ministra Nekulu, aby jeho úřad podobné dezinformační kampaně v budoucnu nefinancoval.

21.11.2022 - Pomáháme minimalizovat dopady ničivého požáru Českého Švýcarska na cestovní ruch
PRAHA (MMR ČR) - Národní park České Švýcarsko se postupně vzpamatovává z ničivého lesního požáru, který propukl v sobotu 23. července nedaleko Hřenska. Zdevastoval přes tisíc hektarů lesních ploch a několik domů. Obyvatelé se museli evakuovat. Při hašení, které trvalo téměř tři týdny, se vystřídalo zhruba 6 000 hasičů a 400 kusů techniky.

20.11.2022 - COP 27: EU uhájila své ambice, do řešení klimatických škod v rozvojových zemích se zapojí více států
ŠARM AŠ-ŠAJCH (MŽP ČR) - V egyptském Šarm aš Šajchu skončila v neděli ráno po vleklých vyjednáváních 27. konference OSN o změně klimatu (COP27). Celkem 198 států světa se dohodlo na dalších opatřeních proti globálnímu oteplování. ČR zde vyjednávala za celou EU a po složitých jednáních se podařilo zachovat závazky z Glasgow.

20.11.2022 - COP 27: historický moment pro klimatickou spravedlnost, v otázce fosilních paliv ale fiasko
ŠARM AŠ-ŠAJCH (Klimatická koalice) - V Egyptě právě skončila letošní klimatická konference OSN a přinesla historický průlom v otázce klimatické spravedlnosti. Svět se po mnoha letech dohodl na zřízení fondu pro financování klimatických škod. Vyspělé země s vysokými emisemi budou prostřednictvím fondu přispívat na úhradu škod způsobených dopady klimatické krize v nejzranitelnějších částech světa. Prostředky z fondu budou určeny zemím, které pociťují dopady změny klimatu nejpalčivěji, přestože se dosud na kumulaci skleníkových plynů v atmosféře podílely nejméně. Zřízení fondu je tak krokem k narovnání dlouhodobě nespravedlivé situace a významným posunem směrem k principu “znečišťovatel platí”. 

19.11.2022 - Komentář náměstka Jana Dusíka k postoji EU na klimatické konferenci COP 27 v Egyptě
ŠARM AŠ-ŠAJCH (MŽP ČR) - Dnes dopoledne učinil první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans společně s evropskými ministry prohlášení o postoji EU pro vyjednávání na klimatické konferenci OSN COP 27 v Egyptě. Níže naleznete komentář Jana Dusíka, vládního zmocněnce pro mezinárodní jednání o klimatu a náměstka pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí, který vede delegaci českého předsednictví EU na COP 27.

18.11.2022 - Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

18.11.2022 - Slavné celebrity, akademici a podnikatelé vyzývají světové lídry na konferenci COP27, aby ukončili průmyslové velkochovy
(Compassion in World Farming Česko) -

16.11.2022 - Zachraňme slony a dalších na 600 ohrožených druhů. Začala mezinárodní konference o CITES
PANAMA (MŽP ČR) - V Panamě začalo 19. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Na konferenci se zastoupením 160 států světa se bude rozhodovat o zavedení či změně regulace obchodu týkajícího se až 600 druhů zvířat a rostlin. České předsednictví EU má šanci prosadit zásadní návrhy ochrany fauny a flory na naší planetě.

16.11.2022 - Zpráva o životním prostředí ukazuje, že se ČR nedaří řešit klimatickou krizi. Emise neklesají, krajina chřadne
PRAHA (Hnutí DUHA) - Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2021, kterou dnes projednává vláda ČR [1], ukazuje, že emise skleníkových plynů posledních pár let neklesají, byť v průmyslu se je daří snižovat. Při kácení odumírajících lesů se totiž ve velkém uvolňuje uhlík. Loni se také nepohnul podíl obnovitelných zdrojů energie, tento rok však růst můžeme očekávat díky enormnímu nárůstu zájmu o tyto levné zdroje energie. Nelepší se stav půdy ani biodiverzity v zemědělské krajině, stavy polního ptactva či ohrožení půdy větrnou erozí se naopak zhoršují. Roste množství komunálních odpadů, byť se daří snižovat množství jeho směsné části díky třídění.

16.11.2022 - Mlýnský a Černý rybník převedou po rekonstrukci i stoletou vodu
TÁBOR (Lesy ČR) - Mlýnský a Černý rybník u Oblajovic na Táborsku v Jihočeském kraji kompletně zrekonstruovaly za 25,7 milionů korun Lesy České republiky. Zadrží vodu v krajině a převedou i stoletou povodeň. Nová tůň a mělkovodní pásmo prospějí vodomilným živočichům i rostlinám. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu lesu.

16.11.2022 - Díky novým výzvám IROP se zlepší bezpečnost v dopravě
PRAHA (MMR ČR) - Více než 633 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno ve dvou právě vyhlášených výzvách Telematika pro veřejnou dopravu v Integrovaném regionálním operačním programu 2021-2027 (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Finance půjdou na modernizaci dopravních systémů pro veřejnou dopravu a dalších aplikací, které pomůžou snazšímu, a především rychlejšímu odbavování cestujících.

16.11.2022 - České dráhy představily novinky, týkají se online odbavení i vozidel
PRAHA (MD ČR) - České dráhy přicházejí s několika novinkami, které zjednoduší a zlepší služby v oblasti online odbavení. Usnadňuje se například nákup jízdenek v e-shopu nebo automatizuje systém refundací za případné zpoždění. Zákazníci také nově budou mít možnost ohodnotit svou cestu. Novinky se chystají i v jízdním řádu, který začne platit v polovině prosince. Zkrátí se spojení na jih Čech, nový noční vlak propojí Prahu s Drážďany, Lipskem, Frankfurtem nebo Basilejí. Cestující v řadě regionů se mohou těšit na nové, moderní soupravy s vysokým standardem služeb.

15.11.2022 - COP 27: EU ohlásila zvýšení klimatického cíle pro rok 2030, k udržení nárůstu globální teploty na hranici 1,5 °C to stačit nebude
ŠARM AŠ-ŠAJCH (Klimatická koalice) - Evropa dnes na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %) ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se v těchto dnech vyjednává mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech.

15.11.2022 - Tornádo dětem zničilo klubovnu. Brontosauři a skauti ji znovu otevřeli ekologicky vylepšenou
Brno (Hnutí Brontosaurus) -

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 909 | Další