ecomonitor.cz
verze pro tisk
20.5.2022 - Při rekonstrukci domu hraje prim zateplení
Libeerc (Stav Agency s.r.o.) - Skokový nárůst cen za energie zvyšuje potřebu rekonstrukcí starších domů. Nejlepším způsobem, jak snížit náklady za množství energie potřebné k vytápění domu, je zateplit dům kvalitní izolací.

20.5.2022 - ODS sestavila programové týmy
PRAHA (ODS) - Občanští demokraté zahájili činnost programových týmů, které do své činnosti zapojí členy vlády, parlamentu, europarlamentu, krajských a místních samospráv, experty a členy ODS. Činnost skupin garantují místopředsedové ODS Martin Kupka a Zdeněk Zajíček, během pracovního setkání k zástupcům programových skupin promluvil i premiér Petr Fiala. Cílem nové platformy je vytvářet expertní zázemí uvnitř ODS a komunikovat důležitou agendu nejen uvnitř strany, ale i s veřejností.

20.5.2022 - Bývalá mluvčí Charty 77 Anna Šabatová kandiduje na primátorku za koalici Solidarita
PRAHA (ČSSD) - Bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová bude nezávislou lídryní koaliční kandidátky Solidarita. Koalice spojuje Zelené, ČSSD a nezávislé osobnosti pro podzimní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

19.5.2022 - Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy
PRAHA (MZe ČR) - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022 spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022.

19.5.2022 - Jak správě topit. Smokeman zasahoval na náměstí v Mimoni
MIMOŇ (Liberecký kraj) - Celodenní program na téma Jak správně topit uchystal na květen odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje spolu s městy Jilemnice, Mimoň a Česká Lípa v rámci naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05.

19.5.2022 - Výzva ministrovi zemědělství: odolejte tlakům agrární lobby a urychlete tvorbu udržitelných potravinových systémů
Praha (Compassion in World Farming Česko) -

18.5.2022 - Komentář Mariana Jurečky: Evropa míří k nezávislosti na ruském plynu. Pro Česko je to šance na dostupné ceny energie
PRAHA (KDU-ČSL) - Evropská komise dnes představila návrhy na posílení energetické nezávislosti Evropy pomocí rozvoje obnovitelných zdrojů a renovace budov. Marian Jurečka (KDU-ČSL), místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí upozorňuje, že naplnění strategie bude mít pozitivní dopady na Česko v podobě dostupných cen energie a příležitosti pro nová pracovní místa.

18.5.2022 - Evropský plán RePowerEU míří správným směrem, stabilní klima ani energetickou bezpečnost ale negarantuje
PRAHA (Klimatická koalice) - Evropská komise dnes představila strategii RePowerEU, plán odchodu EU od ruských fosilních paliv do roku 2027. Klimatická koalice vítá navýšení ambicí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a úspor. Ani RePowerEU ale nezajistí nezávislost Evropy na autoritářských režimech či fosilních palivech, ani energetickou politiku v souladu s cílem 1,5°C z Pařížské dohody.[1] V zájmu evropské bezpečnosti a řešení klimatické krize je nutné cíle dále zvyšovat.

18.5.2022 - Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže
Brno (Ukliďme Česko z.s.) -

18.5.2022 - Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Názory a rozhodování o větším zastoupení douglasky v našich lesích jako náhrady chřadnoucího smrku by měly být podloženy informacemi a znalostmi o jejím růstu a nárocích, případně o rizicích spojených s jejím pěstováním. Jednou z charakteristik, která nabývá na mimořádném významu, je vodní režim douglasky a porostních směsí s douglaskou, zejména vzhledem ke klimatickým výkyvům s hrozícími povodněmi a suchem. Obvykle brutální růst douglasky není dán jen jejím intenzivním využíváním vody, ale i dusíku.
Jednou z vlastností douglasky je zvýšené využívání podzemní vody v létě, kdy jsou srážky nízké. Douglaska je schopná odebírat vodu z hlubších vrstev půdy podstatně efektivněji než smrk. To jí umožňuje transpirovat mnohem více vody, zvláště během suchých období, a také růst rychleji než smrk. Tyto charakteristiky by lesníci měli brát v potaz při úvahách o dřevinné skladbě budoucích lesů, neboť mohou mít značný dopad jak lesnický, tak hydrologický. Intenzivní využívání vody v půdě douglaskou by totiž mohlo zhoršovat vodní poměry v povodích s napnutou vodní bilancí, kdy spotřeba vody se rovná přibližně atmosférickým srážkám.


18.5.2022 - Více než 108 milionů korun na nové kotle a čerpadla začne kraj rozdávat v červenci
LIBEREC (Liberecký kraj) - Ve středu 1. června 2022 bude vyhlášen již čtvrtý program kotlíkových dotací, tentokrát určený pro nízkopříjmové domácnosti. Na zájemce o nové ekologické zdroje tepla čeká více než 108 milionů korun. Stejně jako v předchozích výzvách budou občané žádosti podávat elektronicky. Přijímat se začnou v pátek 1. července.

18.5.2022 - Konec škodám po povodních na Smědé. Kraj, obce a organizace chystají memorandum
FRÝDLANT V ČECHÁCH (Liberecký kraj) - Velká voda dlouhodobě ohrožuje obyvatele obcí a měst v okolí řeky Smědé ve Frýdlantském výběžku. Krajští radní proto schválili návrh memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na tomto vodním toku. Rozhodnout o něm musí ještě zastupitelstvo.

18.5.2022 - Aktualizovaná Regionální surovinová politika Libereckého kraje neuvažuje s potenciální těžbou nerostných surovin na Rádle
JABLONEC NAD NISOU (Liberecký kraj) - Na přelomu loňského a letošního roku odborníci provedli geologický průzkum v lokalitě Hradešín, v katastrálním zemí obec Rádlo. Na to, včetně možných důsledků těžby, byl Liberecký kraj upozorněn dopisem Statutárního města Jablonec nad Nisou podepsaným rovněž starosty obcí Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou.

17.5.2022 - V malebné gruzínské oblasti Aragvi podporuje ČRA projekt na zlepšení socio-ekonomické situace místních obyvatel i formou rozvoje turismu
Praha (Česká rozvojová agentura) -

17.5.2022 - Chceme podpořit agrovoltaiku jako cestu pro energetickou soběstačnost zemědělců. Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely
PRAHA (MŽP ČR a MZe ČR) - Na dnešní v pořadí druhé společné pracovní poradě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vedené ministry Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) a Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) pokračovaly rezorty v debatě o společných ekologických tématech zejména v legislativě.

17.5.2022 - Krkonošskému národnímu parku je 59 let
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Právě dnes slaví Krkonošský národní park 59 let od svého vyhlášení. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tento krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor, které nastalo o čtyři roky dříve (1959). Celé pohoří – bez ohledu na státní hranici – tak získalo statut národního parku a s tím související ochranu na ploše přibližně 600 km2.

17.5.2022 - V Krkonoších v Poniklé se narodil nový perličkový rys, který pomáhá
PONIKLÁ (České parky) - V rodinné firmě Rautis v Poniklé v Krkonoších se z šikovných rukou místních sklářů narodil nový rys, který nese krásné poselství. Prvně je důkazem, že poctivé sklářské řemeslo ještě nezaniklo, podruhé láká veřejnost k zapojení do ochrany přírody v Krkonošském národním parku a konečně za třetí, že spolupráce může vzkvétat i mezi regionálními výrobci a ochránci přírody.

17.5.2022 - Alexandr Vondra: Opřeme se o platnou legislativu a tlak na dramatický růst cen povolenek omezíme
BRUSEL (ODS) - Andrej Babiš ve svém pořadu „Čau lidi“ opět kritizuje premiéra Petra Fialu a ministry současné vlády ČR. V posledním díle se ve velké míře věnuje především emisním povolenkám. Podle něho byl premiér Petr Fiala proti snížení ceny emisních povolenek. Občanští demokraté v reakci žádají Andreje Babiše k doložení jeho výroků, jež se nezakládají na pravdě. Podle Alexandra Vondry je trh s povolenkami v současné době primárně vystaven manipulacím Evropské komise.

16.5.2022 - Federace EUROPARC ocenila naše národní parky
PAMHAGEN (Správa KRNAP, Správa NP České Švýcarsko, Správa NP Podyjí a Správa NP Šumava) - Na mezinárodní konferenci panevropské Federace chráněných území Evropy EUROPARC v rakouském Pamhagenu u Neziderského jezera se dostalo začátkem května významného ocenění správám našich národních parků a jejich přeshraničním protějškům. Partnerské národní parky Podyjí a Thayatal (Rakousko), Šumava a Bavorský les (Německo), a Krkonoše a Karkonoski park narodowy (Polsko), byly oceněny certifikáty potvrzujícími vysokou kvalitu přeshraniční spolupráce.

16.5.2022 - Moderní a energeticky úspornou vzduchotechniku dostane i stanice metra Malostranská
PRAHA (Hl. město Praha) - Pražští radní na svém pravidelném zasedání schválili podporu pro další modernizaci pražského metra. Stanice metra Malostranská dostane nový a energetický efektivní systém větrání s rekuperací odpadního tepla. Většinu potřebných prostředků poskytne pražský operační program.

16.5.2022 - Prezentace vodíkového vlaku v Hradci Králové
HRADEC KRÁLOVÉ (Veřejná doprava Královéhradeckého kraje) - V úterý 24. května 2022 bude v Hradci Králové představen první a jediný vlak na vodíkový pohon uvedený do běženého provozu. Přijďte se seznámit s vlakem budoucnosti, s nulovými emisemi a nízkou hlučností.

16.5.2022 - EUPD Research počítá s nadále rostoucí výstavbou malých fotovoltaických systémů
Lichtenštejnsko (Sun Contracting) -

13.5.2022 - Češi na špičce pomoci Ukrajině
Praha (Svoboda zvířat) -

13.5.2022 - Havlíčkovu Brodu se daří proměňovat odpadové hospodářství
Havlíčkův Brod (meneodpadu.cz ) -

13.5.2022 - Vojtěch Munzar: Neschopnost vlád Andreje Babiše zajistit energetickou bezpečnost ČR je šokující. Následkům nyní čelíme všichni
PRAHA (ODS) - V posledních dnech se v médiích objevily informace o manažerských selháních Andreje Babiše, který v dobách, kdy byl ministrem financí a později premiérem, nebyl schopen zajistit snížení závislosti na ruské ropě, výstavbu plynovodu či dostavbu jaderných elektráren. Tato selhání při preventivním zajištění dalších alternativ jsou nyní výraznou komplikací a rizikem.

13.5.2022 - Společnost Air Products dodá vodík a mobilní vodíkovou čerpací stanici pro prezentaci prvního vodíkového vlaku v České republice
Praha (Air Products) -

13.5.2022 - Podařilo se nám schválit odklad účinnosti stavebního zákona
PRAHA (STAN) - Věra Kovářová: „Jasně jsme před volbami avizovali, že nesouhlasíme se stavebním zákonem, jak ho navrhla minulá vláda. Byli jsme proti tomu, aby se rušil velký počet stavebních úřadů a centralizovalo se stavební řízení.
Podařilo se nám schválit odklad účinnosti stavebního zákona


13.5.2022 - Odložili jsme účinnost stavebního zákona
PRAHA (TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Piráti a STAN) - Poslanci na svém jednaní v pátek 13. května přijali usnesení k odkladu účinnosti nového stavebního zákona. Touto připravovanou novelou dojde k zamezení zdlouhavého jednání mezi institucemi a pro občany se tak stavební úřady stanou dostupnější.

13.5.2022 - Bartoš: Odklad části nového stavebního zákona dostal zelenou. Zabráníme chaosu a zachráníme 371 stavebních úřadů v obcích
PRAHA (MMR ČR) - Roční odklad části nového stavebního zákona prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR třetím čtením, nyní míří do Senátu. Tento týden bylo také ukončeno meziresortní připomínkové řízení novely stavebního zákona, která zanechává princip „Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení“. Novela ušetří miliardy korun už jen proto, že nevznikne původní záměr nové soustavy stavebních úřadů. Definitivní verze by měla být schválena už během tohoto roku. 

12.5.2022 - Zoo Praha otevře v září nový Pavilon goril, připravuje i expozici Arktida. Hlavní město v posledních letech investovalo do projektů zahrady půl miliardy korun
PRAHA (Hl. město Praha) - Zoologická zahrada hl. m. Prahy ve spolupráci s hlavním městem Prahou v posledních letech úspěšně realizuje řadu významných investičních projektů v trojské zoo. Mezi ně se řadí zejména Rákosův pavilon zprovozněný v roce 2019, Darwinův kráter, který se otevřel veřejnosti o rok později a nyní byl dokončen i nový Pavilon goril. Do něj se návštěvníci poprvé podívají letos 28. září. V pokročilé fázi administrativních příprav je potom i vůbec největší projekt, kterým je expozice Arktida, kde najdou svůj nový domov především lední medvědi.

12.5.2022 - SUEZ a PRODEVAL vytvářejí společný podnik na podporu výroby biometanu
Praha (PRODEVAL) -

12.5.2022 - Hromady panelů po sovětské armádě odklidili dnes ochránci přírody z rezervace velkých kopytníků
Praha (Česká krajina) -

12.5.2022 - Velká města v Česku se nebudou moci rozvíjet. Mají zásadní připomínky ke stavebnímu zákonu
PRAHA (Hl. město Praha) - Přepracování územního plánu Plzně, Brna i Prahy, zablokování rozvoje celého Česka. To by způsobilo nové nařízení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má za cíl sjednotit standardizaci územního plánování a v městy požadovaných úpravách zákona je nečinné. Pražští radní v pondělí vyjádřili svůj postoj schválením zásadních připomínek ke stavebnímu zákonu, proti němuž se zásadně vymezuje také iniciativa CityDeal, jež spojuje největší česká města. Česká města přicházejí s návrhem nového řešení.

11.5.2022 - Královéhradecký kraj se společně s městy v regionu ohradí vůči návrhu novely stavebního zákona
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Hejtman Martin Červíček jednal se starosty Jičínska o připravované úpravě stavebního zákona, která plánuje zrušit téměř polovinu malých stavebních úřadů v Královéhradeckém kraji. Kraj obdržel v rámci připomínkového řízení od ministerstva pro místní rozvoj návrh, na který teď hodlá reagovat.

11.5.2022 - Ruskou ropu by neměl odebírat žádný evropský stát, říká europoslankyně Gregorová
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Evropská unie musí postupovat jednotně v sankcích proti Rusku. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová to řekla během debaty s panelisty, po promítání reportáže novináře Vojtěcha Boháče z Voxpotu. Ta pojednávala o začátcích ruské agrese a reportér v ní zpovídal přímé účastníky války. Promítání a následnou diskuzi organizovala na půdě Evropského parlamentu Markéta Gregorová společně s Českým centrem v Bruselu.

11.5.2022 - Tradičný výrobca slnečných kolektorov prekvapil novým stánkom
Žiar nad Hronom (Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom) -

10.5.2022 - Společná tisková konference Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a Muzea v přírodě Vysočina
Chrudim (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) -

10.5.2022 - V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady
Praha (Česká rozvojová agentura) -

10.5.2022 - Gazdík: Obnovme komisi k vyšetřování havárie na Bečvě
PRAHA (STAN) - Poslanec a ministr školství Petr Gazdík (STAN) navrhuje obnovit komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření otravy řeky Bečvy kyanidem v roce 2020. Ani po roce a půl není havárie došetřena - tento týden okresní soud ve Vsetíně vrátil státnímu zástupci k došetření kvůli nedostatkům, které se mohly projevit při dokazování.

10.5.2022 - Bartoš: Začínáme transparentně vyhodnocovat došlé připomínky k novele stavebního zákona
PRAHA (MMR ČR) - Včerejší půlnocí skončilo meziresortní připomínkové řízení k věcné novele stavebního zákona, resp. lhůta pro zasílání připomínek. Po dohodě dorazí některé připomínky ještě dnes a zítra. Připomínek je zatím několik stovek. Některá připomínková místa, včetně rezortů, uplatnila jen jednotky připomínek, zatímco například jeden zájmový subjekt více než 100. Velké instituce nemají zásadní výhrady. Aktuálně probíhá technické zpracování připomínek a následně jejich vypořádání.”

10.5.2022 - V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady
Praha (Česká rozvojová agentura) -

9.5.2022 - Ekologické organizace se shodují s Evropskou komisí: Bez změny zemědělských dotací se česká krajina neuzdraví
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, SPP Čmelák a WWF Central and Eastern Europe) - Nevládní ekologické organizace v otevřeném dopisu vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby významně posílili ekologické ambice zemědělských dotací ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. [1] K tomu samému českou vládu vyzvala Evropská komise. [2] Dotace je potřeba lépe využít k ochraně vody, půdy a biodiverzity. Dosavadní změny provedené ministrem Nekulou v lednu nebyly dle organizací i Evropské komise dostatečné.

9.5.2022 - MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy
PRAHA (MPO ČR) - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.

6.5.2022 - Studenti v Praze opět stávkovali za klima. „Chceme OZE ranec“ zaznělo i před Úřadem vlády
PRAHA (Fridays for Future ČR) - Stovky studentů a studentek dnes nešlo do školy, po třinácté hodině se sešli na Malostranském náměstí na stávce za klima. Vyzývají vládu k rychlejšímu odklonu od ruského plynu a dalších fosilních paliv.

6.5.2022 - Lanžhot více než sedm měsíců odpíral informace o Soutoku
(Děti Země) - Řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy probíhá již více než dva roky

6.5.2022 - Startuje nová éra cestovního ruchu - #ObjavUdržateľnéSlovensko
(#ObjavUdržateľnéSlovensko) - #ObjavUdržeteľnéSlovensko po roce zkušebního fungování přichází na trh v novém kabátě a rozšiřuje nabídku služeb. Nahlédněte do unikátní platformy, která mapuje, podporuje, rozvíjí udržitelný cestovní ruch napříč slovenskými regiony.

6.5.2022 - Země OECD naplňují pouze čtvrtinu globálních cílů udržitelného rozvoje do roku 2030
PRAHA (MŽP ČR) - Podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) postupují členské státy poměrně pomalu v plnění sedmnácti tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Aktuálně tak nejvyspělejší státy světa prozatím splnily nebo se blíží splnění pouze u čtvrtiny z nich. Česká republika podle této studie dosáhla 17 ze 128 hodnocených podcílů, v dalších 9 je na dobré cestě, aby je splnila do roku 2030. 

5.5.2022 - Novela stavebního zákona zjednoduší stavební řízení a zabrání kolapsu
PRAHA (MMR ČR) - Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek. Novela stavebního zákona také zachraňuje 371 stavebních úřadů na obcích, které by s účinností původního nového zákona zcela zanikly. Definitivní verze novely by měla být schválena už během tohoto roku. 

5.5.2022 - Premiér Fiala jednal v Berlíně se spolkovým kancléřem Scholzem o energetické bezpečnosti a situaci na Ukrajině
BERLÍN (Úřad Vlády ČR) - Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve čtvrtek 5. května 2022 setkal v Berlíně se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem a spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Hlavními tématy jednání byla energetická bezpečnost s ohledem na invazi Ruské federace na Ukrajinu a dopady války v globálním měřítku. Lídři jednali také o společné podpoře Ukrajiny, prioritách blížícího se českého předsednictví v Radě EU a česko-německé bilaterální spolupráci.

5.5.2022 - Město Skuteč zásadně sníží produkci odpadů
Pardubice (meneodpadu.cz ) - Výrazné snížení objemu odpadů, který končí na skládkách. To bude výsledkem proměny odpadového hospodářství, kterou spustilo město Skuteč na Chrudimsku. Nyní se ve městě daří vytřídit přibližně čtvrtinu všech odpadů. To se po zavedení novinek v odpadovém hospodářství podstatně změní.


1 | 2 | 3 | 4 | .. | 896 | Další

Online diskuse
20.5.2022 - Při rekonstrukci domu hraje prim zateplení
Libeerc (Stav Agency s.r.o.) - Skokový nárůst cen za energie zvyšuje potřebu rekonstrukcí starších domů. Nejlepším způsobem, jak snížit náklady za množství energie potřebné k vytápění domu, je zateplit dům kvalitní izolací.

20.5.2022 - ODS sestavila programové týmy
PRAHA (ODS) - Občanští demokraté zahájili činnost programových týmů, které do své činnosti zapojí členy vlády, parlamentu, europarlamentu, krajských a místních samospráv, experty a členy ODS. Činnost skupin garantují místopředsedové ODS Martin Kupka a Zdeněk Zajíček, během pracovního setkání k zástupcům programových skupin promluvil i premiér Petr Fiala. Cílem nové platformy je vytvářet expertní zázemí uvnitř ODS a komunikovat důležitou agendu nejen uvnitř strany, ale i s veřejností.

20.5.2022 - Bývalá mluvčí Charty 77 Anna Šabatová kandiduje na primátorku za koalici Solidarita
PRAHA (ČSSD) - Bývalá ombudsmanka a mluvčí Charty 77 Anna Šabatová bude nezávislou lídryní koaliční kandidátky Solidarita. Koalice spojuje Zelené, ČSSD a nezávislé osobnosti pro podzimní volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

19.5.2022 - Společnost PGRLF, a.s. otevírá nový program Podpora nákupu půdy
PRAHA (MZe ČR) - Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. ve středu 1. června 2022 spustí příjem žádostí do programu Podpora nákupu půdy. Kolo programu bude ukončeno nejpozději na konci tohoto roku, tj. 31. prosince 2022.

19.5.2022 - Jak správě topit. Smokeman zasahoval na náměstí v Mimoni
MIMOŇ (Liberecký kraj) - Celodenní program na téma Jak správně topit uchystal na květen odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje spolu s městy Jilemnice, Mimoň a Česká Lípa v rámci naplňování Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05.

19.5.2022 - Výzva ministrovi zemědělství: odolejte tlakům agrární lobby a urychlete tvorbu udržitelných potravinových systémů
Praha (Compassion in World Farming Česko) -

18.5.2022 - Komentář Mariana Jurečky: Evropa míří k nezávislosti na ruském plynu. Pro Česko je to šance na dostupné ceny energie
PRAHA (KDU-ČSL) - Evropská komise dnes představila návrhy na posílení energetické nezávislosti Evropy pomocí rozvoje obnovitelných zdrojů a renovace budov. Marian Jurečka (KDU-ČSL), místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí upozorňuje, že naplnění strategie bude mít pozitivní dopady na Česko v podobě dostupných cen energie a příležitosti pro nová pracovní místa.

18.5.2022 - Evropský plán RePowerEU míří správným směrem, stabilní klima ani energetickou bezpečnost ale negarantuje
PRAHA (Klimatická koalice) - Evropská komise dnes představila strategii RePowerEU, plán odchodu EU od ruských fosilních paliv do roku 2027. Klimatická koalice vítá navýšení ambicí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a úspor. Ani RePowerEU ale nezajistí nezávislost Evropy na autoritářských režimech či fosilních palivech, ani energetickou politiku v souladu s cílem 1,5°C z Pařížské dohody.[1] V zájmu evropské bezpečnosti a řešení klimatické krize je nutné cíle dále zvyšovat.

18.5.2022 - Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže
Brno (Ukliďme Česko z.s.) -

18.5.2022 - Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) - Názory a rozhodování o větším zastoupení douglasky v našich lesích jako náhrady chřadnoucího smrku by měly být podloženy informacemi a znalostmi o jejím růstu a nárocích, případně o rizicích spojených s jejím pěstováním. Jednou z charakteristik, která nabývá na mimořádném významu, je vodní režim douglasky a porostních směsí s douglaskou, zejména vzhledem ke klimatickým výkyvům s hrozícími povodněmi a suchem. Obvykle brutální růst douglasky není dán jen jejím intenzivním využíváním vody, ale i dusíku.
Jednou z vlastností douglasky je zvýšené využívání podzemní vody v létě, kdy jsou srážky nízké. Douglaska je schopná odebírat vodu z hlubších vrstev půdy podstatně efektivněji než smrk. To jí umožňuje transpirovat mnohem více vody, zvláště během suchých období, a také růst rychleji než smrk. Tyto charakteristiky by lesníci měli brát v potaz při úvahách o dřevinné skladbě budoucích lesů, neboť mohou mít značný dopad jak lesnický, tak hydrologický. Intenzivní využívání vody v půdě douglaskou by totiž mohlo zhoršovat vodní poměry v povodích s napnutou vodní bilancí, kdy spotřeba vody se rovná přibližně atmosférickým srážkám.


18.5.2022 - Více než 108 milionů korun na nové kotle a čerpadla začne kraj rozdávat v červenci
LIBEREC (Liberecký kraj) - Ve středu 1. června 2022 bude vyhlášen již čtvrtý program kotlíkových dotací, tentokrát určený pro nízkopříjmové domácnosti. Na zájemce o nové ekologické zdroje tepla čeká více než 108 milionů korun. Stejně jako v předchozích výzvách budou občané žádosti podávat elektronicky. Přijímat se začnou v pátek 1. července.

18.5.2022 - Konec škodám po povodních na Smědé. Kraj, obce a organizace chystají memorandum
FRÝDLANT V ČECHÁCH (Liberecký kraj) - Velká voda dlouhodobě ohrožuje obyvatele obcí a měst v okolí řeky Smědé ve Frýdlantském výběžku. Krajští radní proto schválili návrh memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě protipovodňových opatření na tomto vodním toku. Rozhodnout o něm musí ještě zastupitelstvo.

18.5.2022 - Aktualizovaná Regionální surovinová politika Libereckého kraje neuvažuje s potenciální těžbou nerostných surovin na Rádle
JABLONEC NAD NISOU (Liberecký kraj) - Na přelomu loňského a letošního roku odborníci provedli geologický průzkum v lokalitě Hradešín, v katastrálním zemí obec Rádlo. Na to, včetně možných důsledků těžby, byl Liberecký kraj upozorněn dopisem Statutárního města Jablonec nad Nisou podepsaným rovněž starosty obcí Rádlo a Rychnov u Jablonce nad Nisou.

17.5.2022 - V malebné gruzínské oblasti Aragvi podporuje ČRA projekt na zlepšení socio-ekonomické situace místních obyvatel i formou rozvoje turismu
Praha (Česká rozvojová agentura) -

17.5.2022 - Chceme podpořit agrovoltaiku jako cestu pro energetickou soběstačnost zemědělců. Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely
PRAHA (MŽP ČR a MZe ČR) - Na dnešní v pořadí druhé společné pracovní poradě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vedené ministry Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) a Annou Hubáčkovou (za KDU-ČSL) pokračovaly rezorty v debatě o společných ekologických tématech zejména v legislativě.

17.5.2022 - Krkonošskému národnímu parku je 59 let
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Právě dnes slaví Krkonošský národní park 59 let od svého vyhlášení. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem. Tento krok logicky navazoval na vyhlášení Karkonoského Parku Narodowého na polské straně hor, které nastalo o čtyři roky dříve (1959). Celé pohoří – bez ohledu na státní hranici – tak získalo statut národního parku a s tím související ochranu na ploše přibližně 600 km2.

17.5.2022 - V Krkonoších v Poniklé se narodil nový perličkový rys, který pomáhá
PONIKLÁ (České parky) - V rodinné firmě Rautis v Poniklé v Krkonoších se z šikovných rukou místních sklářů narodil nový rys, který nese krásné poselství. Prvně je důkazem, že poctivé sklářské řemeslo ještě nezaniklo, podruhé láká veřejnost k zapojení do ochrany přírody v Krkonošském národním parku a konečně za třetí, že spolupráce může vzkvétat i mezi regionálními výrobci a ochránci přírody.

17.5.2022 - Alexandr Vondra: Opřeme se o platnou legislativu a tlak na dramatický růst cen povolenek omezíme
BRUSEL (ODS) - Andrej Babiš ve svém pořadu „Čau lidi“ opět kritizuje premiéra Petra Fialu a ministry současné vlády ČR. V posledním díle se ve velké míře věnuje především emisním povolenkám. Podle něho byl premiér Petr Fiala proti snížení ceny emisních povolenek. Občanští demokraté v reakci žádají Andreje Babiše k doložení jeho výroků, jež se nezakládají na pravdě. Podle Alexandra Vondry je trh s povolenkami v současné době primárně vystaven manipulacím Evropské komise.

16.5.2022 - Federace EUROPARC ocenila naše národní parky
PAMHAGEN (Správa KRNAP, Správa NP České Švýcarsko, Správa NP Podyjí a Správa NP Šumava) - Na mezinárodní konferenci panevropské Federace chráněných území Evropy EUROPARC v rakouském Pamhagenu u Neziderského jezera se dostalo začátkem května významného ocenění správám našich národních parků a jejich přeshraničním protějškům. Partnerské národní parky Podyjí a Thayatal (Rakousko), Šumava a Bavorský les (Německo), a Krkonoše a Karkonoski park narodowy (Polsko), byly oceněny certifikáty potvrzujícími vysokou kvalitu přeshraniční spolupráce.

16.5.2022 - Moderní a energeticky úspornou vzduchotechniku dostane i stanice metra Malostranská
PRAHA (Hl. město Praha) - Pražští radní na svém pravidelném zasedání schválili podporu pro další modernizaci pražského metra. Stanice metra Malostranská dostane nový a energetický efektivní systém větrání s rekuperací odpadního tepla. Většinu potřebných prostředků poskytne pražský operační program.

16.5.2022 - Prezentace vodíkového vlaku v Hradci Králové
HRADEC KRÁLOVÉ (Veřejná doprava Královéhradeckého kraje) - V úterý 24. května 2022 bude v Hradci Králové představen první a jediný vlak na vodíkový pohon uvedený do běženého provozu. Přijďte se seznámit s vlakem budoucnosti, s nulovými emisemi a nízkou hlučností.

16.5.2022 - EUPD Research počítá s nadále rostoucí výstavbou malých fotovoltaických systémů
Lichtenštejnsko (Sun Contracting) -

13.5.2022 - Češi na špičce pomoci Ukrajině
Praha (Svoboda zvířat) -

13.5.2022 - Havlíčkovu Brodu se daří proměňovat odpadové hospodářství
Havlíčkův Brod (meneodpadu.cz ) -

13.5.2022 - Vojtěch Munzar: Neschopnost vlád Andreje Babiše zajistit energetickou bezpečnost ČR je šokující. Následkům nyní čelíme všichni
PRAHA (ODS) - V posledních dnech se v médiích objevily informace o manažerských selháních Andreje Babiše, který v dobách, kdy byl ministrem financí a později premiérem, nebyl schopen zajistit snížení závislosti na ruské ropě, výstavbu plynovodu či dostavbu jaderných elektráren. Tato selhání při preventivním zajištění dalších alternativ jsou nyní výraznou komplikací a rizikem.

13.5.2022 - Společnost Air Products dodá vodík a mobilní vodíkovou čerpací stanici pro prezentaci prvního vodíkového vlaku v České republice
Praha (Air Products) -

13.5.2022 - Podařilo se nám schválit odklad účinnosti stavebního zákona
PRAHA (STAN) - Věra Kovářová: „Jasně jsme před volbami avizovali, že nesouhlasíme se stavebním zákonem, jak ho navrhla minulá vláda. Byli jsme proti tomu, aby se rušil velký počet stavebních úřadů a centralizovalo se stavební řízení.
Podařilo se nám schválit odklad účinnosti stavebního zákona


13.5.2022 - Odložili jsme účinnost stavebního zákona
PRAHA (TOP 09, ODS, KDU-ČSL, Piráti a STAN) - Poslanci na svém jednaní v pátek 13. května přijali usnesení k odkladu účinnosti nového stavebního zákona. Touto připravovanou novelou dojde k zamezení zdlouhavého jednání mezi institucemi a pro občany se tak stavební úřady stanou dostupnější.

13.5.2022 - Bartoš: Odklad části nového stavebního zákona dostal zelenou. Zabráníme chaosu a zachráníme 371 stavebních úřadů v obcích
PRAHA (MMR ČR) - Roční odklad části nového stavebního zákona prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR třetím čtením, nyní míří do Senátu. Tento týden bylo také ukončeno meziresortní připomínkové řízení novely stavebního zákona, která zanechává princip „Jeden úřad, jedno razítko, jedno řízení“. Novela ušetří miliardy korun už jen proto, že nevznikne původní záměr nové soustavy stavebních úřadů. Definitivní verze by měla být schválena už během tohoto roku. 

12.5.2022 - Zoo Praha otevře v září nový Pavilon goril, připravuje i expozici Arktida. Hlavní město v posledních letech investovalo do projektů zahrady půl miliardy korun
PRAHA (Hl. město Praha) - Zoologická zahrada hl. m. Prahy ve spolupráci s hlavním městem Prahou v posledních letech úspěšně realizuje řadu významných investičních projektů v trojské zoo. Mezi ně se řadí zejména Rákosův pavilon zprovozněný v roce 2019, Darwinův kráter, který se otevřel veřejnosti o rok později a nyní byl dokončen i nový Pavilon goril. Do něj se návštěvníci poprvé podívají letos 28. září. V pokročilé fázi administrativních příprav je potom i vůbec největší projekt, kterým je expozice Arktida, kde najdou svůj nový domov především lední medvědi.

12.5.2022 - SUEZ a PRODEVAL vytvářejí společný podnik na podporu výroby biometanu
Praha (PRODEVAL) -

12.5.2022 - Hromady panelů po sovětské armádě odklidili dnes ochránci přírody z rezervace velkých kopytníků
Praha (Česká krajina) -

12.5.2022 - Velká města v Česku se nebudou moci rozvíjet. Mají zásadní připomínky ke stavebnímu zákonu
PRAHA (Hl. město Praha) - Přepracování územního plánu Plzně, Brna i Prahy, zablokování rozvoje celého Česka. To by způsobilo nové nařízení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které má za cíl sjednotit standardizaci územního plánování a v městy požadovaných úpravách zákona je nečinné. Pražští radní v pondělí vyjádřili svůj postoj schválením zásadních připomínek ke stavebnímu zákonu, proti němuž se zásadně vymezuje také iniciativa CityDeal, jež spojuje největší česká města. Česká města přicházejí s návrhem nového řešení.

11.5.2022 - Královéhradecký kraj se společně s městy v regionu ohradí vůči návrhu novely stavebního zákona
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Hejtman Martin Červíček jednal se starosty Jičínska o připravované úpravě stavebního zákona, která plánuje zrušit téměř polovinu malých stavebních úřadů v Královéhradeckém kraji. Kraj obdržel v rámci připomínkového řízení od ministerstva pro místní rozvoj návrh, na který teď hodlá reagovat.

11.5.2022 - Ruskou ropu by neměl odebírat žádný evropský stát, říká europoslankyně Gregorová
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Evropská unie musí postupovat jednotně v sankcích proti Rusku. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová to řekla během debaty s panelisty, po promítání reportáže novináře Vojtěcha Boháče z Voxpotu. Ta pojednávala o začátcích ruské agrese a reportér v ní zpovídal přímé účastníky války. Promítání a následnou diskuzi organizovala na půdě Evropského parlamentu Markéta Gregorová společně s Českým centrem v Bruselu.

11.5.2022 - Tradičný výrobca slnečných kolektorov prekvapil novým stánkom
Žiar nad Hronom (Thermosolar, s.r.o., Žiar nad Hronom) -

10.5.2022 - Společná tisková konference Muzea loutkářských kultur v Chrudimi a Muzea v přírodě Vysočina
Chrudim (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) -

10.5.2022 - V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady
Praha (Česká rozvojová agentura) -

10.5.2022 - Gazdík: Obnovme komisi k vyšetřování havárie na Bečvě
PRAHA (STAN) - Poslanec a ministr školství Petr Gazdík (STAN) navrhuje obnovit komisi Poslanecké sněmovny pro vyšetření otravy řeky Bečvy kyanidem v roce 2020. Ani po roce a půl není havárie došetřena - tento týden okresní soud ve Vsetíně vrátil státnímu zástupci k došetření kvůli nedostatkům, které se mohly projevit při dokazování.

10.5.2022 - Bartoš: Začínáme transparentně vyhodnocovat došlé připomínky k novele stavebního zákona
PRAHA (MMR ČR) - Včerejší půlnocí skončilo meziresortní připomínkové řízení k věcné novele stavebního zákona, resp. lhůta pro zasílání připomínek. Po dohodě dorazí některé připomínky ještě dnes a zítra. Připomínek je zatím několik stovek. Některá připomínková místa, včetně rezortů, uplatnila jen jednotky připomínek, zatímco například jeden zájmový subjekt více než 100. Velké instituce nemají zásadní výhrady. Aktuálně probíhá technické zpracování připomínek a následně jejich vypořádání.”

10.5.2022 - V kantonu Sarajevo pomáhá projekt podpořený ČRA zefektivnit systém nakládání s odpady
Praha (Česká rozvojová agentura) -

9.5.2022 - Ekologické organizace se shodují s Evropskou komisí: Bez změny zemědělských dotací se česká krajina neuzdraví
PRAHA (Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, SPP Čmelák a WWF Central and Eastern Europe) - Nevládní ekologické organizace v otevřeném dopisu vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou, aby významně posílili ekologické ambice zemědělských dotací ve Strategickém plánu Společné zemědělské politiky. [1] K tomu samému českou vládu vyzvala Evropská komise. [2] Dotace je potřeba lépe využít k ochraně vody, půdy a biodiverzity. Dosavadní změny provedené ministrem Nekulou v lednu nebyly dle organizací i Evropské komise dostatečné.

9.5.2022 - MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy
PRAHA (MPO ČR) - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.

6.5.2022 - Studenti v Praze opět stávkovali za klima. „Chceme OZE ranec“ zaznělo i před Úřadem vlády
PRAHA (Fridays for Future ČR) - Stovky studentů a studentek dnes nešlo do školy, po třinácté hodině se sešli na Malostranském náměstí na stávce za klima. Vyzývají vládu k rychlejšímu odklonu od ruského plynu a dalších fosilních paliv.

6.5.2022 - Lanžhot více než sedm měsíců odpíral informace o Soutoku
(Děti Země) - Řízení o vyhlášení NPR Lanžhotské pralesy probíhá již více než dva roky

6.5.2022 - Startuje nová éra cestovního ruchu - #ObjavUdržateľnéSlovensko
(#ObjavUdržateľnéSlovensko) - #ObjavUdržeteľnéSlovensko po roce zkušebního fungování přichází na trh v novém kabátě a rozšiřuje nabídku služeb. Nahlédněte do unikátní platformy, která mapuje, podporuje, rozvíjí udržitelný cestovní ruch napříč slovenskými regiony.

6.5.2022 - Země OECD naplňují pouze čtvrtinu globálních cílů udržitelného rozvoje do roku 2030
PRAHA (MŽP ČR) - Podle poslední zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) postupují členské státy poměrně pomalu v plnění sedmnácti tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN. Aktuálně tak nejvyspělejší státy světa prozatím splnily nebo se blíží splnění pouze u čtvrtiny z nich. Česká republika podle této studie dosáhla 17 ze 128 hodnocených podcílů, v dalších 9 je na dobré cestě, aby je splnila do roku 2030. 

5.5.2022 - Novela stavebního zákona zjednoduší stavební řízení a zabrání kolapsu
PRAHA (MMR ČR) - Novela zanechává princip „Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“, stejně jako dostupnost stavebních úřadů v regionech, ovšem adekvátně zohledňuje například ochranu životního prostředí a památek. Novela stavebního zákona také zachraňuje 371 stavebních úřadů na obcích, které by s účinností původního nového zákona zcela zanikly. Definitivní verze novely by měla být schválena už během tohoto roku. 

5.5.2022 - Premiér Fiala jednal v Berlíně se spolkovým kancléřem Scholzem o energetické bezpečnosti a situaci na Ukrajině
BERLÍN (Úřad Vlády ČR) - Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve čtvrtek 5. května 2022 setkal v Berlíně se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem a spolkovým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Hlavními tématy jednání byla energetická bezpečnost s ohledem na invazi Ruské federace na Ukrajinu a dopady války v globálním měřítku. Lídři jednali také o společné podpoře Ukrajiny, prioritách blížícího se českého předsednictví v Radě EU a česko-německé bilaterální spolupráci.

5.5.2022 - Město Skuteč zásadně sníží produkci odpadů
Pardubice (meneodpadu.cz ) - Výrazné snížení objemu odpadů, který končí na skládkách. To bude výsledkem proměny odpadového hospodářství, kterou spustilo město Skuteč na Chrudimsku. Nyní se ve městě daří vytřídit přibližně čtvrtinu všech odpadů. To se po zavedení novinek v odpadovém hospodářství podstatně změní.


1 | 2 | 3 | 4 | .. | 896 | Další