ecomonitor.cz
verze pro tisk
5.3.2021 - Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal obrovský zájem o Modernizační fond. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy
PRAHA (MŽP ČR) - Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny a solární panely na střechách, včetně modernizace průmyslu se objevily v podaných 9 tisících záměrech za stovky miliard korun - takový zájem byl u předregistračních výzev v 3 oblastech Modernizačního fondu. Jejich cílem bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připravené. Na předregistrační výzvy na začátku dubna navážou ostré výzvy.

5.3.2021 - Stát prosazuje přehradu na Bečvě i přes nesouhlas odborníků a obcí
SKALIČKA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství se nadále snaží protlačit výstavbu přehrady na řece Bečvě oproti variantě suchého poldru, který by přitom i podle dřívějších studií Povodí Moravy [1, 2] měl stejný protipovodňový efekt jako přehrada, zároveň však značně snižuje negativní následky v krajině. Proti výstavbě přehrady se vyjádřila nejen řada akademiků a odborných organizací, ale také Olomoucký a Zlínský kraj, obce Hranice a Skalička, kterých se dílo přímo dotýká, a také další obce na řece Bečvě.

5.3.2021 - Ministr Brabec: Přidáváme 100 milionů korun na výsadbu stromů ve městech a obcích
PRAHA (MŽP ČR) - Už 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky, firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí aktuálně navyšuje dotační titul o dalších 100 milionů korun. Peníze připraví města a obce na dopady změny klimatu.

4.3.2021 - Andreas Kieling – Malá lesní škola. O životě v přírodě
BRNO (Nakladatelství Kazda) - V knize Malá lesní škola se dozvíte, jak si užít les. Andreas Kieling – známý dobrodruh a fotograf přírody – poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si pobyt v přírodě opravdu užijete. Dozvíte se, jak si poradit při bouřce či při setkání s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste je nevyplašili, a co všechno můžete zažít v lese při procházkách s dětmi. Při čtení Malé lesní školy pochopíte, proč se vyplatí věnovat přírodě více pozornosti a co můžete udělat pro její ochranu. Knihu vydává Nakladatelství KAZDA 22. března 2021.

4.3.2021 - Projekt Jedna příroda má před sebou další perný rok
PRAHA (AOPK ČR) - Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to jsou nemalé cíle projektu Jedna příroda spolufinancovaného z unijního programu LIFE. Prevenci ztrát rozmanitosti naší přírody představuje zavedení efektivního systému péče o vzácné a cenné lokality v České republice, které přináší prospěch lidem i samotné přírodě. A právě na tom společně pracují partneři projektu, Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa.

4.3.2021 - Pesticidy zůstávají ve vodě i potravinách, problémem je nevhodné pěstování řepky nebo kukuřice
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ze Zprávy o životním prostředí České republiky 2019 vyplývá, že užívání pesticidů se poslední roky pomalu snižuje. Přispěl tomu i tlak organizací jako Hnutí DUHA či evropských ekologických organizací. Pesticidy v nadlimitním množství nebo “koktejlech” však lze stále nalézt zejména ve vodě, ale i v jídle. Přispívá tomu také nevhodné pěstování řepky a kukuřice.

3.3.2021 - Ukliďme Česko – ukliďme si za humny!
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám do přírody. Tam však na nás čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku po loňské (a bohužel i letošní) „koronaturistické“ sezóně. Pojďme s tím společně něco udělat a #UkliďmeZaHumny…

3.3.2021 - Na mrtvém dřevě stojí živý les
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Dřevní hmota ponechaná v lesních porostech k rozkladu je jedním ze základních činitelů v koloběhu látek v lesních ekosystémech. Správa Krkonošského národního parku v lesích, které obhospodařuje, nechává více než 60 kubíků na hektar. To je 4× více, než je běžné v ostatních lesích v Česku.

3.3.2021 - Špičkové české nanotechnologie mají široké využití i v zahraniční rozvojové spolupráci
Praha (Česká rozvojová agentura) - V aplikacích nanotechnologií v průmyslu i spotřebním zboží patří Česko už řadu let ke světové špičce. Nanotechnologie ale velmi dobře zapadají také do konceptu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Nejen že mohou řešit specifické environmentální, zdravotní či technické problémy na lokální úrovni, každá z prioritních zemí ZRS navíc potřebuje podpořit adopci nových technologií k posílení místního podnikatelského sektoru.

3.3.2021 - Přípravy stavebního zákona ovládl chaos. Vypracujme jej znovu a lépe, zaznělo na senátním semináři
Praha (Zelený kruh) - Návrh stavebního zákona má projít v rámci projednávání v Parlamentu dalšími překotnými změnami, které mají povolování staveb převést kompletně pod stát. To vše bez podpory napříč politickým spektrem. Naprostou nekoncepčnost a chaos – to nejčastěji vytýkali obsahu návrhu i způsobu projednávání účastníci semináře, který uspořádala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) ve spolupráci s Asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

2.3.2021 - Data ze sčítačů potvrzují výjimečnost turistického roku 2020
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Turistická sezona 2020 byla nejen v Krkonoších zásadně poznamenána především situací vzniklou vlivem nákazy COVID-19 a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Na základě dat ze sčítačů, které máme k dispozici, lze ale konstatovat, že i přes všechna omezení byla celková návštěvnost druhá nejvyšší za posledních devět let. Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, resp. uživatelů koloběžek a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelné je i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin.

1.3.2021 - Použité respirátory a samotestovací sady z firem a domácností patří do směsného komunálního odpadu, ale je třeba dodržet pravidla prevence před nákazou
PRAHA (MŽP ČR) - S novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované testování zaměstnanců firem, a v důsledku toho vzniká a bude vznikat množství kontaminovaného odpadu. Ministerstvo životního prostředí proto vydává pokyny a doporučení, jak s ním nakládat.

1.3.2021 - Žáci a studenti odevzdali vloni k recyklaci 87,3 tuny baterií. Zároveň vymýšleli recyklační zlepšováky
Praha (ECOBAT s.r.o.) - Školáci a studenti z celé republiky odevzdali v minulém roce v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět k recyklaci celkem 87,3 tuny použitých baterií. Zároveň prohlubovali své znalosti v oblasti třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Loni mimo jiné plnili osvětový úkol, při němž vymýšleli recyklační zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu. Ze škol přišlo celkem 240 vypracovaných zadání.

1.3.2021 - Překvapení na Josefovských loukách
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - „Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.

26.2.2021 - Česká republika podala žalobu na Polsko kvůli těžbě na dole Turów
PRAHA (MŽP ČR) - Dnes byla Českou republikou k Soudnímu dvoru EU podána žaloba proti Polské republice. ČR Polsku vytýká, že v souvislosti s rozšířením těžby na dole Turów porušilo unijní právo. Součástí žaloby je také žádost o zastavení aktuální těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne. Česká republika současně požádala soud, aby žalobu projednala přednostně, vzhledem k dopadům těžby na obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje.
Česká republika dnes odeslala žalobu k Soudnímu dvoru EU na Polsko kvůli těžbě na dole Turów. Vláda ČR podání žaloby schválila na svém jednání v pondělí tento týden.


26.2.2021 - Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

26.2.2021 - Protitankové jehlany i betonové panely. V rezervaci divokých koní ochranáři odklízeli zbytky po armádě
(Česká krajina) - Úklidu různých pozůstatků po sovětské armádě se dnes věnovali ochránci přírody v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Z pastvin odklidili a nechali odvézt protitankové jehlany nebo betonové panely. Ty byly původně skryté v husté vegetaci. Velcí kopytníci ji ale po několika letech pastvy potlačili, takže betonové zbytky byly dobře viditelné.

26.2.2021 - Dobytek z EU je vězněn na 2 lodích od poloviny prosince
Praha (Společnost pro zvířata) - Další z případů zvířecích tragédií, která jen potvrzuje, že celý systém je špatně: zvířata jsou živí tvorové, nikoliv živé konzervy na dopravu masa po celém světě.


26.2.2021 - Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci je pratur. Tele zvládlo i kruté mrazy
Praha (Česká krajina) - Prvním přírůstkem v rezervaci velkých kopytníků se letos stalo tele pratura. Na svět sice přišlo již v sobotu 13. února, ale až dnes se ho podařilo vyfotografovat. „Matka totiž mládě v prvních dnech po porodu odkládá na bezpečné místo, například do houští. Tam na ni tele čeká, zatímco matka se pase spolu se stádem. K mláděti se vrací jen několikrát denně, aby ho nakojila,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Podobnou strategii, jak zajistit mláděti bezpečí v prvních dnech života, mají v přírodě i další živočišné druhy, například srnky.

25.2.2021 - MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu - výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů
PRAHA (MŽP ČR) - Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost. Ta chce během pěti let vysázet deset milionů stromů jako jedno z opatření adaptace na změnu klimatu.

25.2.2021 - Vláda bere chudým peníze a dává je do betonu, to je nepřípustné!
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda se chystá přesunout část peněz z EU, které mají pomoci sociálně slabým skupinám a chce je použít na budování infrastruktury. S tím zásadně nesouhlasí předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková, podle níž není možné v dnešní době krátit finance na pomoc potřebným a investovat je na místo toho do betonu nebo projektů typu Dunaj – Odra - Labe.

25.2.2021 - Studie: Babiš měl prospěch ze své vlády, Česko je země agrobaronů
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Premiér Andrej Babiš měl zjevný prospěch z politických rozhodnutí své vlády při získávání zemědělských dotací. Vyplývá to z nové studie o rozdělování evropských peněz ve státech střední a východní Evropy frakce Greens/EFA Evropského parlamentu. Podle ní efektivnímu rozdělování evropské podpory v regionu brání nevyřešené střety zájmů, bující korupce a podvody.

24.2.2021 - Dosavadní bilance zimní sezony – desítky mrtvých zvířat
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonoše zaznamenávají nebývalý nárůst počtu nalezených zdechlin srnčí zvěře, uštvaných nebo přímo stržených volně pobíhajícími psy. Již nyní můžeme hovořit o vyšších desítkách kusů, nejkritičtější období roku z hlediska přežití zvěře je ale teprve před námi.

24.2.2021 - Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. v. v. i.) - Současný stav lesních půd v řadě oblastí nemůže garantovat dlouhodobou udržitelnost lesního hospodaření. V lesích Česka převažují silně a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor) především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm. Proto je nutno počítat ve větší míře, než dosud bylo běžné, s chemickou meliorací (hnojením) a citlivou volbou dřevinné skladby.

23.2.2021 - Město Brumov-Bylnice zavádí moderní ekologické technologie do odpadového hospodářství
Zlín ( meneodpadu.cz) - Město Brumov-Bylnice na Zlínsku proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic. Dalším krokem, který vedení města v Brumově-Bylnici zvažuje, je vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitel odložil do sběrného dvora.

23.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mimo jiné ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

23.2.2021 - Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii
Praha (Česká rozvojová agentura) - V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

22.2.2021 - Jízda po moravských a slezských dopravních stavbách
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o rizicích schválené výstavby oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe a plánu dovážet kontejnery z Asie na Hodonínsko k Holíči a o porušování zákonů při přípravě dálnice D52 u Mikulova a D1 u Přerova, který vyšel ne serveru Sedmagenerace.cz (22.02.2021).

22.2.2021 - Stát podá do konce února žalobu na Polsko kvůli těžbě na dole Turów
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda dnes na svém jednání odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Pokračování těžby na dole Turów může vážně ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje a Polsko při schvalování prodloužení těžby nedodrželo unijní legislativu, což již dříve potvrdila i Evropská komise.

22.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
PRAHA (MZV ČR) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila Vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mj. ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

22.2.2021 - Úspěch petice za klima: Poslanci nařídili ministerstvům přepracovat klimatické plány
PRAHA (Česko za klima) - Zástupci spolku Česko za klima předali v prosinci vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny nyní na základě petice zaúkoloval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přepracovaly české klimatické plány a zahrnuly v nich cíl klimatické neutrality do roku 2050.

22.2.2021 - Labská stezka loni trhala rekordy
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Měření, které na Labské stezce probíhá již od roku 2014, prokázalo, že loňský rok byl z hlediska návštěvnosti rekordní ve všech lokalitách v Královéhradeckém kraji. Oproti dlouhodobému průměru je nárůst mezi 10-30 procenty.

22.2.2021 - Máchův kraj, sídlo ševce Jíry i revizora Anděla
ČESKÁ LÍPA (Liberecký kraj) - Celá řada pohádek, ale i filmů pro dospělé se rodila na Českolipsku – v Máchově kraji. Výprava po stopách filmařů představuje tip na nenáročný rodinný výlet spojený s poznáváním pozoruhodných zákoutí regionu.

22.2.2021 - První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?
PRAHA (AOPK ČR) - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je budou moci využívat a předávat při jednáních s vlastníky či nájemci pozemků pro přiblížení tzv. předmětu ochrany, který se na jejich pozemcích vyskytuje.

19.2.2021 - Ústavní soud potvrdil nezájem většiny o vliv staveb na krajinu
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k nálezu Ústavního soudu o tom, že zákonodárci nemají zájem, aby spolky připomínkovaly stavby se středně velkým vlivem na krajinu, který vyšel na serveru Deníkreferendum.cz (19.02.2021). Děti Země se sice těmito stavbami příliš nezabývají, ale považují to za znak arogance moci.


18.2.2021 - Nové nebezpečné pravomoci pro policii opět ve hře, nevládní Digitální svobody varují poslance
PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, z. s.) - Oživilo se projednávání problematické novely zákona o Policii a hlídači práv občanů oslovují poslance.

18.2.2021 - Knihy se nevyhazují...
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Průměrný Čech má doma 200-300 knih a průběžně mu přibývají další. Mnohé tak končí „ve druhé řadě“ či v banánové krabici, někdy už navždy. Dát jim šanci na druhý život pomáhají KnihoBudky a veřejné knihovničky, které najdete nyní i v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

18.2.2021 - Ekonomickou a bezpečnostní rovinu dostavby Dukovan oddělovat nelze. I proto ze zakázky vylučme Rusko
PRAHA (TOP 09) - TOP 09 podporuje jadernou energii, ale ta nesmí být v rozporu s bezpečnostní politikou státu. „Vláda nesmí být lhostejná k bezpečnostním zájmům České republiky, zejména ve strategické zakázce, jako je dostavba Dukovan. Z toho vyplývá, že by se vláda měla jasně zavázat k tomu, že neosloví rizikové dodavatele, kteří jsou prokazatelně nepřátelští vůči EU a NATO (Rusko a Čína). Musíme postupovat tak, aby naše bezpečnostní zájmy nebyly za žádnou cenu ohroženy,“ říká poslankyně Helena Langšádlová.

18.2.2021 - Dostavby Dukovan se nesmí účastnit Rusko ani Čína, apeluje na tripartitu a Bezpečnostní radu státu koalice SPOLU
PRAHA (TOP 09, ODS a KDU-ČSL) - Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka apelují ve společném dopisu na vládu, aby vynechala z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech dodavatele z bezpečnostně rizikových zemí.

17.2.2021 - Nehumánní handl - vláda plánuje vyměnit evropské peníze určené na sociální služby za kanál Dunaj – Odra – Labe a beton
PRAHA (KDU-ČSL) - Česká republika by měla v letech 2021 - 2027 čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) na různé sociální služby 1,7 mld eur (44 miliardy korun), což je oproti předchozímu sedmiletému období polovina. I tak plánuje česká vláda, přes doporučení Evropské komise a námitky tří desítek neziskových organizací, tuto částku snížit a přesunout ji do fondu pro tvorbu infrastruktury. Jinými slovy, peníze půjdou na stavbu silnic (vybudování asi 35 km dálnice) a pomoc lidem v nouzi přijde zkrátka.

17.2.2021 - Piráti zavázali ministerstva životního prostředí a obchodu k přepracování strategií, aby směřovaly k dosažení klimatické neutrality 2050
PRAHA (Česká pirátská strana) - Petici za klima podepsanou téměř 6 tisíci občany dnes představil na jednání Výboru pro životní prostředí její autor Jakub Zamouřil. Petice požaduje, aby vláda přijala konkrétní kroky k dosažení klimatické neutrality, zabývala se obnovou české krajiny nebo co nejdříve vydala protierozní vyhlášku. Piráti následně prosadili usnesení, ve kterém požadují konkrétní kroky vedoucí ke klimatické neutralitě a zlepšení stavu krajiny.

17.2.2021 - Krajští zastupitelé Pirátů vyzývají vládu k ukončení těžby uhlí v roce 2033
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátští radní za životní prostředí a další zastupitelé vyzývají vládu k ukončení spalování uhlí do roku 2033, tedy o pět let dříve, než zní doporučení Uhelné komise. Deklaraci, požadující ukončení spalování v roce 2033 a adekvátní kompenzace pracovníkům v odvětví těžby, již schválilo hlavní město Praha, ale také Liberecký a Olomoucký kraj. Iniciativu krajů podporuje rovněž předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová.

17.2.2021 - Výbor pro životní prostředí vyzval vládu, aby podala žalobu k soudnímu dvoru EU kvůli nezákonné těžbě v polském dole Turów
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí se dnes vrátil k projednání podnětu Evropské komise ve věci porušení unijního práva při těžbě v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí začala jednat až po dlouhém naléhání Výboru pro životní prostředí a Pirátů, kteří se na kabinet obrátili s tím, aby učinil kroky k podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Piráti také žádají zastavení těžby do rozhodnutí sporu.

17.2.2021 - Aktuálně: návrh poslance Kotta ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů
PRAHA (Hnutí DUHA, ČSOP a Česká společnost ornitologická) - Tiskový komentář Hnutí DUHA, Českého svazu ochránců přírody a České společnosti ornitologické k dnešnímu schválení bezprecedentního ohrožení chráněných živočichů a rostlin v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny při projednávání tzv. invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny:

17.2.2021 - Program Obchod bez kožešin vítá mezinárodně uznávanou sportovní značku adidas
Praha (Svoboda zvířat) - Dobrý den,
značka adidas dnes oznámila, že se připojí k celosvětovému programu Obchod bez kožešin. Stane se tak tisící pětistou značkou, která ve svých obchodech neprodává kožešiny.
Bližší informace najdete v tiskové zprávě níže.


S pozdravem

Mgr. Barbora Bartušková Večlová
Svoboda zvířat


17.2.2021 - Prezident Zeman podepsal novelu horního zákona. Splní nyní vláda slib a zvýší těžební poplatky?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Prezident republiky Miloš Zeman právě oznámil, že podepsal novelu horního zákona [1], která ruší moratorium na zvyšování těžebních poplatků. O zrušení moratoria usilovalo několik let Hnutí DUHA, moratorium totiž chránilo zisky hnědouhelných těžařů a stát přicházel v minulých letech o miliardy kvůli nízkým těžebním poplatkům [2].

17.2.2021 - Bílá kniha k revizi nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy
PRAHA (Společnost pro zvířata) - Eurogroup for Animals představila na konci ledna 2021 svoji Bílou knihu k připravované revizi nařízení o ochraně zvířat během přepravy. Bílá kniha nastiňuje, jak by mělo nové nařízení dodržovat základní zásady snižování, zdokonalování a nahrazování (reducing, refining and replacing) přepravy zvířat, kdykoli je to použitelné.

17.2.2021 - Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich lesů je totiž sužována zhoršováním zdravotního stavu a velkoplošným rozpadem porostů smrku a borovice, který většinou nastává v důsledku působení kalamitních hmyzích škůdců. Vysoké teploty ve vegetačním období, období sucha a změna rozložení srážek v průběhu roku k tomuto stavu významně přispívají. Management hospodářských lesů v podmínkách klimatických změn by měl proto směřovat k tzv. adaptivní strategii, spočívající v dosažení takových změn struktury a druhové skladby lesních porostů, při níž budou lesní ekosystémy schopny lépe odolávat očekávaným budoucím klimatickým extrémům.

16.2.2021 - Pirátský seminář oběhového hospodářství vzbudil velký zájem odborníků i veřejnosti
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nová pravidla pro nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností, nazývaná souhrnně jako “oběhový balíček”, platí již více než měsíc. Jejich fungováním v praxi se zabýval dnešní online seminář Výboru pro životní prostředí konaný pod záštitou pirátského poslance a člena výboru Františka Elfmarka, jehož se zúčastnilo více než 80 účastníků.

16.2.2021 - ČEZ Jizerská 50: Profesionálové pomohli liberecké zoo, hobíci mohou až do konce února podpořit hned tři projekty z Libereckého kraje
LIBEREC (ČEZ) - I když letos paní Zima připravila pro příznivce bílé stopy ideální sněhové podmínky, doba koronavirová ovšem omezila konání 54. ročníku ČEZ Jizerská 50 jen na profesionální závodníky. Na rozdíl od předchozích ročníků nemohli na stadionu v Bedřichově fanoušci, ale i závodníci a jejich doprovod navštívit ČEZ Energy zónu a svým pohybem v ní na trenažérech podpořit dobročinný projekt Nadace ČEZ. Vše proto bylo jen na profesionálních běžkařích, kteří tentokráte během hlavního 50kilometrového závodu pomáhali pohybem Zoologické zahradě v Liberci. Pomocí čipů umístěných na noze se jim ve finále podařilo nastřádat 153 171 korunu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 864 | Další

Online diskuse
5.3.2021 - Česko je na změnu energetiky připravené, ukázal obrovský zájem o Modernizační fond. Začátkem dubna odstartují první ostré výzvy
PRAHA (MŽP ČR) - Zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny a solární panely na střechách, včetně modernizace průmyslu se objevily v podaných 9 tisících záměrech za stovky miliard korun - takový zájem byl u předregistračních výzev v 3 oblastech Modernizačního fondu. Jejich cílem bylo mimo jiné zmapovat, jaké projekty se chystají a nakolik jsou připravené. Na předregistrační výzvy na začátku dubna navážou ostré výzvy.

5.3.2021 - Stát prosazuje přehradu na Bečvě i přes nesouhlas odborníků a obcí
SKALIČKA (Hnutí DUHA) - Ministerstvo zemědělství se nadále snaží protlačit výstavbu přehrady na řece Bečvě oproti variantě suchého poldru, který by přitom i podle dřívějších studií Povodí Moravy [1, 2] měl stejný protipovodňový efekt jako přehrada, zároveň však značně snižuje negativní následky v krajině. Proti výstavbě přehrady se vyjádřila nejen řada akademiků a odborných organizací, ale také Olomoucký a Zlínský kraj, obce Hranice a Skalička, kterých se dílo přímo dotýká, a také další obce na řece Bečvě.

5.3.2021 - Ministr Brabec: Přidáváme 100 milionů korun na výsadbu stromů ve městech a obcích
PRAHA (MŽP ČR) - Už 200 milionů korun vyčerpali obce, spolky, firmy i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí aktuálně navyšuje dotační titul o dalších 100 milionů korun. Peníze připraví města a obce na dopady změny klimatu.

4.3.2021 - Andreas Kieling – Malá lesní škola. O životě v přírodě
BRNO (Nakladatelství Kazda) - V knize Malá lesní škola se dozvíte, jak si užít les. Andreas Kieling – známý dobrodruh a fotograf přírody – poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si pobyt v přírodě opravdu užijete. Dozvíte se, jak si poradit při bouřce či při setkání s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste je nevyplašili, a co všechno můžete zažít v lese při procházkách s dětmi. Při čtení Malé lesní školy pochopíte, proč se vyplatí věnovat přírodě více pozornosti a co můžete udělat pro její ochranu. Knihu vydává Nakladatelství KAZDA 22. března 2021.

4.3.2021 - Projekt Jedna příroda má před sebou další perný rok
PRAHA (AOPK ČR) - Zlepšit podmínky chráněných druhů i přírodních stanovišť v chráněných územích evropské soustavy Natura 2000, zamezit úbytku biologické rozmanitosti a vyhodnotit přínosy přírody pro společnost – to jsou nemalé cíle projektu Jedna příroda spolufinancovaného z unijního programu LIFE. Prevenci ztrát rozmanitosti naší přírody představuje zavedení efektivního systému péče o vzácné a cenné lokality v České republice, které přináší prospěch lidem i samotné přírodě. A právě na tom společně pracují partneři projektu, Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa.

4.3.2021 - Pesticidy zůstávají ve vodě i potravinách, problémem je nevhodné pěstování řepky nebo kukuřice
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ze Zprávy o životním prostředí České republiky 2019 vyplývá, že užívání pesticidů se poslední roky pomalu snižuje. Přispěl tomu i tlak organizací jako Hnutí DUHA či evropských ekologických organizací. Pesticidy v nadlimitním množství nebo “koktejlech” však lze stále nalézt zejména ve vodě, ale i v jídle. Přispívá tomu také nevhodné pěstování řepky a kukuřice.

3.3.2021 - Ukliďme Česko – ukliďme si za humny!
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Slunečné počasí posledních dnů láká k vycházkám do přírody. Tam však na nás čeká nemilé překvapení v podobě nepořádku po loňské (a bohužel i letošní) „koronaturistické“ sezóně. Pojďme s tím společně něco udělat a #UkliďmeZaHumny…

3.3.2021 - Na mrtvém dřevě stojí živý les
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Dřevní hmota ponechaná v lesních porostech k rozkladu je jedním ze základních činitelů v koloběhu látek v lesních ekosystémech. Správa Krkonošského národního parku v lesích, které obhospodařuje, nechává více než 60 kubíků na hektar. To je 4× více, než je běžné v ostatních lesích v Česku.

3.3.2021 - Špičkové české nanotechnologie mají široké využití i v zahraniční rozvojové spolupráci
Praha (Česká rozvojová agentura) - V aplikacích nanotechnologií v průmyslu i spotřebním zboží patří Česko už řadu let ke světové špičce. Nanotechnologie ale velmi dobře zapadají také do konceptu české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Nejen že mohou řešit specifické environmentální, zdravotní či technické problémy na lokální úrovni, každá z prioritních zemí ZRS navíc potřebuje podpořit adopci nových technologií k posílení místního podnikatelského sektoru.

3.3.2021 - Přípravy stavebního zákona ovládl chaos. Vypracujme jej znovu a lépe, zaznělo na senátním semináři
Praha (Zelený kruh) - Návrh stavebního zákona má projít v rámci projednávání v Parlamentu dalšími překotnými změnami, které mají povolování staveb převést kompletně pod stát. To vše bez podpory napříč politickým spektrem. Naprostou nekoncepčnost a chaos – to nejčastěji vytýkali obsahu návrhu i způsobu projednávání účastníci semináře, který uspořádala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) ve spolupráci s Asociací ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

2.3.2021 - Data ze sčítačů potvrzují výjimečnost turistického roku 2020
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Turistická sezona 2020 byla nejen v Krkonoších zásadně poznamenána především situací vzniklou vlivem nákazy COVID-19 a s ní souvisejícími protiepidemickými opatřeními. Na základě dat ze sčítačů, které máme k dispozici, lze ale konstatovat, že i přes všechna omezení byla celková návštěvnost druhá nejvyšší za posledních devět let. Patrný je výrazně rostoucí trend návštěvnosti cyklistů, resp. uživatelů koloběžek a to zejména ve vrcholové části Krkonoš. Zřetelné je i prodlužování denní aktivity návštěvníků vrcholových partií Krkonoš a to jak během dne, tak zvláště během nočních hodin.

1.3.2021 - Použité respirátory a samotestovací sady z firem a domácností patří do směsného komunálního odpadu, ale je třeba dodržet pravidla prevence před nákazou
PRAHA (MŽP ČR) - S novými opatřeními proti epidemii koronaviru bude končit v odpadu více respirátorů, zdravotnických masek a samotestovacích sad. Podle aktuálně platných vládních opatření se od 1. března zvyšuje povinnost nošení ochranných prostředků, spouští se také dotované testování zaměstnanců firem, a v důsledku toho vzniká a bude vznikat množství kontaminovaného odpadu. Ministerstvo životního prostředí proto vydává pokyny a doporučení, jak s ním nakládat.

1.3.2021 - Žáci a studenti odevzdali vloni k recyklaci 87,3 tuny baterií. Zároveň vymýšleli recyklační zlepšováky
Praha (ECOBAT s.r.o.) - Školáci a studenti z celé republiky odevzdali v minulém roce v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět k recyklaci celkem 87,3 tuny použitých baterií. Zároveň prohlubovali své znalosti v oblasti třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Loni mimo jiné plnili osvětový úkol, při němž vymýšleli recyklační zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu. Ze škol přišlo celkem 240 vypracovaných zadání.

1.3.2021 - Překvapení na Josefovských loukách
JAROMĚŘ (Česká společnost ornitologická) - „Ranní telefonát od strážce parku Oty (dříve známého jako Ranger Ota) nevěštil nic dobrého. Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada? Nic takového. Ota se svěřuje, že si nejdříve myslel, že je u praturů srnka, ale vyklubalo se z ní pratuřátko!“, dělí se o pozdvižení z víkendu správce parku Břeněk Michálek.

26.2.2021 - Česká republika podala žalobu na Polsko kvůli těžbě na dole Turów
PRAHA (MŽP ČR) - Dnes byla Českou republikou k Soudnímu dvoru EU podána žaloba proti Polské republice. ČR Polsku vytýká, že v souvislosti s rozšířením těžby na dole Turów porušilo unijní právo. Součástí žaloby je také žádost o zastavení aktuální těžby uhlí v dole do doby, než Soudní dvůr EU rozhodne. Česká republika současně požádala soud, aby žalobu projednala přednostně, vzhledem k dopadům těžby na obyvatele příhraničních oblastí Libereckého kraje.
Česká republika dnes odeslala žalobu k Soudnímu dvoru EU na Polsko kvůli těžbě na dole Turów. Vláda ČR podání žaloby schválila na svém jednání v pondělí tento týden.


26.2.2021 - Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

26.2.2021 - Protitankové jehlany i betonové panely. V rezervaci divokých koní ochranáři odklízeli zbytky po armádě
(Česká krajina) - Úklidu různých pozůstatků po sovětské armádě se dnes věnovali ochránci přírody v rezervaci divokých koní a dalších velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Z pastvin odklidili a nechali odvézt protitankové jehlany nebo betonové panely. Ty byly původně skryté v husté vegetaci. Velcí kopytníci ji ale po několika letech pastvy potlačili, takže betonové zbytky byly dobře viditelné.

26.2.2021 - Dobytek z EU je vězněn na 2 lodích od poloviny prosince
Praha (Společnost pro zvířata) - Další z případů zvířecích tragédií, která jen potvrzuje, že celý systém je špatně: zvířata jsou živí tvorové, nikoliv živé konzervy na dopravu masa po celém světě.


26.2.2021 - Prvním mládětem letošního roku v milovické rezervaci je pratur. Tele zvládlo i kruté mrazy
Praha (Česká krajina) - Prvním přírůstkem v rezervaci velkých kopytníků se letos stalo tele pratura. Na svět sice přišlo již v sobotu 13. února, ale až dnes se ho podařilo vyfotografovat. „Matka totiž mládě v prvních dnech po porodu odkládá na bezpečné místo, například do houští. Tam na ni tele čeká, zatímco matka se pase spolu se stádem. K mláděti se vrací jen několikrát denně, aby ho nakojila,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina. Podobnou strategii, jak zajistit mláděti bezpečí v prvních dnech života, mají v přírodě i další živočišné druhy, například srnky.

25.2.2021 - MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu - výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů
PRAHA (MŽP ČR) - Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost. Ta chce během pěti let vysázet deset milionů stromů jako jedno z opatření adaptace na změnu klimatu.

25.2.2021 - Vláda bere chudým peníze a dává je do betonu, to je nepřípustné!
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda se chystá přesunout část peněz z EU, které mají pomoci sociálně slabým skupinám a chce je použít na budování infrastruktury. S tím zásadně nesouhlasí předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí a první místopředsedkyně strany Šárka Jelínková, podle níž není možné v dnešní době krátit finance na pomoc potřebným a investovat je na místo toho do betonu nebo projektů typu Dunaj – Odra - Labe.

25.2.2021 - Studie: Babiš měl prospěch ze své vlády, Česko je země agrobaronů
BRUSEL (Česká pirátská strana) - Premiér Andrej Babiš měl zjevný prospěch z politických rozhodnutí své vlády při získávání zemědělských dotací. Vyplývá to z nové studie o rozdělování evropských peněz ve státech střední a východní Evropy frakce Greens/EFA Evropského parlamentu. Podle ní efektivnímu rozdělování evropské podpory v regionu brání nevyřešené střety zájmů, bující korupce a podvody.

24.2.2021 - Dosavadní bilance zimní sezony – desítky mrtvých zvířat
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Krkonoše zaznamenávají nebývalý nárůst počtu nalezených zdechlin srnčí zvěře, uštvaných nebo přímo stržených volně pobíhajícími psy. Již nyní můžeme hovořit o vyšších desítkách kusů, nejkritičtější období roku z hlediska přežití zvěře je ale teprve před námi.

24.2.2021 - Jak pomoci lesním sazeničkám na chudých a degradovaných půdách? Hnojením
Strnady (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti. v. v. i.) - Současný stav lesních půd v řadě oblastí nemůže garantovat dlouhodobou udržitelnost lesního hospodaření. V lesích Česka převažují silně a středně kyselé půdy, ve kterých jsou nízké až velmi nízké koncentrace hlavních živin (vápník, hořčík, draslík, fosfor) především ve svrchní minerální půdě, a to až do hloubky 40 cm. Proto je nutno počítat ve větší míře, než dosud bylo běžné, s chemickou meliorací (hnojením) a citlivou volbou dřevinné skladby.

23.2.2021 - Město Brumov-Bylnice zavádí moderní ekologické technologie do odpadového hospodářství
Zlín ( meneodpadu.cz) - Město Brumov-Bylnice na Zlínsku proměňuje odpadové hospodářství. Zavádí do něj takzvaný chytrý systém evidence odpadů. Ten bude umět sledovat naplněnost popelnic. Dalším krokem, který vedení města v Brumově-Bylnici zvažuje, je vznik takzvaného re-use centra. Jeho cílem je využít předměty, které majitel odložil do sběrného dvora.

23.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí (MZV) a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mimo jiné ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

23.2.2021 - Česká firma pomáhá s podporou ČRA s obnovou vodohospodářství v Sýrii
Praha (Česká rozvojová agentura) - V důsledku války byla v Sýrii vážně poškozena průmyslová i veřejná infrastruktura. To mělo za následek devastaci nejen zdrojů pitné vody, ale také kompletního systému čistění a vypouštění odpadních vod. Ze strany místní samosprávy v Hazzah byl proto projeven enormní zájem o případnou pomoc při řešení situace s odpadními vodami. Česká rozvojová agentura vypsala loni mimořádnou výzvu svého Programu B2B, v rámci níž mimo jiné podpořila zpracování studie proveditelnosti čistírny odpadních vod pro místní část Hazzah ve východní Ghútě, které se ujala česká společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol s r.o.

22.2.2021 - Jízda po moravských a slezských dopravních stavbách
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika o rizicích schválené výstavby oderské větve kanálu Dunaj-Odra-Labe a plánu dovážet kontejnery z Asie na Hodonínsko k Holíči a o porušování zákonů při přípravě dálnice D52 u Mikulova a D1 u Přerova, který vyšel ne serveru Sedmagenerace.cz (22.02.2021).

22.2.2021 - Stát podá do konce února žalobu na Polsko kvůli těžbě na dole Turów
PRAHA (MŽP ČR) - Vláda dnes na svém jednání odsouhlasila podání žaloby na Polsko kvůli rozšíření těžby na dole Turów. Ve společném materiálu to vládě doporučilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Pokračování těžby na dole Turów může vážně ohrozit zdroje pitné vody až pro 30 tisíc obyvatel Libereckého kraje a Polsko při schvalování prodloužení těžby nedodrželo unijní legislativu, což již dříve potvrdila i Evropská komise.

22.2.2021 - Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Bude chtít i zastavení těžby
PRAHA (MZV ČR) - Na návrh Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí Česko podá žalobu na Polsko v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědouhelného dolu Turów. Na svém jednání to 22. února 2021 schválila Vláda ČR. Důvodem je hlavně negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům mj. ubývá spodní voda. Žalobu MZV podá na přelomu února a března.

22.2.2021 - Úspěch petice za klima: Poslanci nařídili ministerstvům přepracovat klimatické plány
PRAHA (Česko za klima) - Zástupci spolku Česko za klima předali v prosinci vládě a poslancům podpisové archy petice požadující, aby vrchní státní představitelé začali aktivně jednat v ochraně klimatu. Výbor pro životní prostředí poslanecké sněmovny nyní na základě petice zaúkoloval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby přepracovaly české klimatické plány a zahrnuly v nich cíl klimatické neutrality do roku 2050.

22.2.2021 - Labská stezka loni trhala rekordy
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Měření, které na Labské stezce probíhá již od roku 2014, prokázalo, že loňský rok byl z hlediska návštěvnosti rekordní ve všech lokalitách v Královéhradeckém kraji. Oproti dlouhodobému průměru je nárůst mezi 10-30 procenty.

22.2.2021 - Máchův kraj, sídlo ševce Jíry i revizora Anděla
ČESKÁ LÍPA (Liberecký kraj) - Celá řada pohádek, ale i filmů pro dospělé se rodila na Českolipsku – v Máchově kraji. Výprava po stopách filmařů představuje tip na nenáročný rodinný výlet spojený s poznáváním pozoruhodných zákoutí regionu.

22.2.2021 - První infolist o chráněném druhu je hotov. Jaké budou následovat?
PRAHA (AOPK ČR) - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) připravuje infolisty o evropsky významných druzích a stanovištích soustavy Natura 2000. Jsou určeny pracovníkům ochrany přírody, kteří je budou moci využívat a předávat při jednáních s vlastníky či nájemci pozemků pro přiblížení tzv. předmětu ochrany, který se na jejich pozemcích vyskytuje.

19.2.2021 - Ústavní soud potvrdil nezájem většiny o vliv staveb na krajinu
(Děti Země) - Článek předsedy Dětí Země Miroslava Patrika k nálezu Ústavního soudu o tom, že zákonodárci nemají zájem, aby spolky připomínkovaly stavby se středně velkým vlivem na krajinu, který vyšel na serveru Deníkreferendum.cz (19.02.2021). Děti Země se sice těmito stavbami příliš nezabývají, ale považují to za znak arogance moci.


18.2.2021 - Nové nebezpečné pravomoci pro policii opět ve hře, nevládní Digitální svobody varují poslance
PRAHA (Econnect/Iuridicum Remedium, z. s.) - Oživilo se projednávání problematické novely zákona o Policii a hlídači práv občanů oslovují poslance.

18.2.2021 - Knihy se nevyhazují...
Brno (Ukliďme Česko z.s.) - Průměrný Čech má doma 200-300 knih a průběžně mu přibývají další. Mnohé tak končí „ve druhé řadě“ či v banánové krabici, někdy už navždy. Dát jim šanci na druhý život pomáhají KnihoBudky a veřejné knihovničky, které najdete nyní i v mapě projektu www.KAMsNIM.cz.

18.2.2021 - Ekonomickou a bezpečnostní rovinu dostavby Dukovan oddělovat nelze. I proto ze zakázky vylučme Rusko
PRAHA (TOP 09) - TOP 09 podporuje jadernou energii, ale ta nesmí být v rozporu s bezpečnostní politikou státu. „Vláda nesmí být lhostejná k bezpečnostním zájmům České republiky, zejména ve strategické zakázce, jako je dostavba Dukovan. Z toho vyplývá, že by se vláda měla jasně zavázat k tomu, že neosloví rizikové dodavatele, kteří jsou prokazatelně nepřátelští vůči EU a NATO (Rusko a Čína). Musíme postupovat tak, aby naše bezpečnostní zájmy nebyly za žádnou cenu ohroženy,“ říká poslankyně Helena Langšádlová.

18.2.2021 - Dostavby Dukovan se nesmí účastnit Rusko ani Čína, apeluje na tripartitu a Bezpečnostní radu státu koalice SPOLU
PRAHA (TOP 09, ODS a KDU-ČSL) - Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka apelují ve společném dopisu na vládu, aby vynechala z tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech dodavatele z bezpečnostně rizikových zemí.

17.2.2021 - Nehumánní handl - vláda plánuje vyměnit evropské peníze určené na sociální služby za kanál Dunaj – Odra – Labe a beton
PRAHA (KDU-ČSL) - Česká republika by měla v letech 2021 - 2027 čerpat z Evropského sociálního fondu (ESF) na různé sociální služby 1,7 mld eur (44 miliardy korun), což je oproti předchozímu sedmiletému období polovina. I tak plánuje česká vláda, přes doporučení Evropské komise a námitky tří desítek neziskových organizací, tuto částku snížit a přesunout ji do fondu pro tvorbu infrastruktury. Jinými slovy, peníze půjdou na stavbu silnic (vybudování asi 35 km dálnice) a pomoc lidem v nouzi přijde zkrátka.

17.2.2021 - Piráti zavázali ministerstva životního prostředí a obchodu k přepracování strategií, aby směřovaly k dosažení klimatické neutrality 2050
PRAHA (Česká pirátská strana) - Petici za klima podepsanou téměř 6 tisíci občany dnes představil na jednání Výboru pro životní prostředí její autor Jakub Zamouřil. Petice požaduje, aby vláda přijala konkrétní kroky k dosažení klimatické neutrality, zabývala se obnovou české krajiny nebo co nejdříve vydala protierozní vyhlášku. Piráti následně prosadili usnesení, ve kterém požadují konkrétní kroky vedoucí ke klimatické neutralitě a zlepšení stavu krajiny.

17.2.2021 - Krajští zastupitelé Pirátů vyzývají vládu k ukončení těžby uhlí v roce 2033
PRAHA (Česká pirátská strana) - Pirátští radní za životní prostředí a další zastupitelé vyzývají vládu k ukončení spalování uhlí do roku 2033, tedy o pět let dříve, než zní doporučení Uhelné komise. Deklaraci, požadující ukončení spalování v roce 2033 a adekvátní kompenzace pracovníkům v odvětví těžby, již schválilo hlavní město Praha, ale také Liberecký a Olomoucký kraj. Iniciativu krajů podporuje rovněž předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Pirátka Dana Balcarová.

17.2.2021 - Výbor pro životní prostředí vyzval vládu, aby podala žalobu k soudnímu dvoru EU kvůli nezákonné těžbě v polském dole Turów
PRAHA (Česká pirátská strana) - Výbor pro životní prostředí se dnes vrátil k projednání podnětu Evropské komise ve věci porušení unijního práva při těžbě v polském hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Vláda prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva životního prostředí začala jednat až po dlouhém naléhání Výboru pro životní prostředí a Pirátů, kteří se na kabinet obrátili s tím, aby učinil kroky k podání žaloby k Soudnímu dvoru EU. Piráti také žádají zastavení těžby do rozhodnutí sporu.

17.2.2021 - Aktuálně: návrh poslance Kotta ohrožuje chráněné druhy rostlin a živočichů
PRAHA (Hnutí DUHA, ČSOP a Česká společnost ornitologická) - Tiskový komentář Hnutí DUHA, Českého svazu ochránců přírody a České společnosti ornitologické k dnešnímu schválení bezprecedentního ohrožení chráněných živočichů a rostlin v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny při projednávání tzv. invazní novely zákona o ochraně přírody a krajiny:

17.2.2021 - Program Obchod bez kožešin vítá mezinárodně uznávanou sportovní značku adidas
Praha (Svoboda zvířat) - Dobrý den,
značka adidas dnes oznámila, že se připojí k celosvětovému programu Obchod bez kožešin. Stane se tak tisící pětistou značkou, která ve svých obchodech neprodává kožešiny.
Bližší informace najdete v tiskové zprávě níže.


S pozdravem

Mgr. Barbora Bartušková Večlová
Svoboda zvířat


17.2.2021 - Prezident Zeman podepsal novelu horního zákona. Splní nyní vláda slib a zvýší těžební poplatky?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Prezident republiky Miloš Zeman právě oznámil, že podepsal novelu horního zákona [1], která ruší moratorium na zvyšování těžebních poplatků. O zrušení moratoria usilovalo několik let Hnutí DUHA, moratorium totiž chránilo zisky hnědouhelných těžařů a stát přicházel v minulých letech o miliardy kvůli nízkým těžebním poplatkům [2].

17.2.2021 - Bílá kniha k revizi nařízení Rady o ochraně zvířat během přepravy
PRAHA (Společnost pro zvířata) - Eurogroup for Animals představila na konci ledna 2021 svoji Bílou knihu k připravované revizi nařízení o ochraně zvířat během přepravy. Bílá kniha nastiňuje, jak by mělo nové nařízení dodržovat základní zásady snižování, zdokonalování a nahrazování (reducing, refining and replacing) přepravy zvířat, kdykoli je to použitelné.

17.2.2021 - Bříza není vhodnou přípravnou dřevinou pro smrk, lepší je osika
STRNADY (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti) - Lesníci v mnoha oblastech řeší problém jak a jaké lesy pěstovat v lokalitách ohrožených suchem a s převahou nepůvodních smrkových porostů. Stále větší část našich lesů je totiž sužována zhoršováním zdravotního stavu a velkoplošným rozpadem porostů smrku a borovice, který většinou nastává v důsledku působení kalamitních hmyzích škůdců. Vysoké teploty ve vegetačním období, období sucha a změna rozložení srážek v průběhu roku k tomuto stavu významně přispívají. Management hospodářských lesů v podmínkách klimatických změn by měl proto směřovat k tzv. adaptivní strategii, spočívající v dosažení takových změn struktury a druhové skladby lesních porostů, při níž budou lesní ekosystémy schopny lépe odolávat očekávaným budoucím klimatickým extrémům.

16.2.2021 - Pirátský seminář oběhového hospodářství vzbudil velký zájem odborníků i veřejnosti
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nová pravidla pro nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností, nazývaná souhrnně jako “oběhový balíček”, platí již více než měsíc. Jejich fungováním v praxi se zabýval dnešní online seminář Výboru pro životní prostředí konaný pod záštitou pirátského poslance a člena výboru Františka Elfmarka, jehož se zúčastnilo více než 80 účastníků.

16.2.2021 - ČEZ Jizerská 50: Profesionálové pomohli liberecké zoo, hobíci mohou až do konce února podpořit hned tři projekty z Libereckého kraje
LIBEREC (ČEZ) - I když letos paní Zima připravila pro příznivce bílé stopy ideální sněhové podmínky, doba koronavirová ovšem omezila konání 54. ročníku ČEZ Jizerská 50 jen na profesionální závodníky. Na rozdíl od předchozích ročníků nemohli na stadionu v Bedřichově fanoušci, ale i závodníci a jejich doprovod navštívit ČEZ Energy zónu a svým pohybem v ní na trenažérech podpořit dobročinný projekt Nadace ČEZ. Vše proto bylo jen na profesionálních běžkařích, kteří tentokráte během hlavního 50kilometrového závodu pomáhali pohybem Zoologické zahradě v Liberci. Pomocí čipů umístěných na noze se jim ve finále podařilo nastřádat 153 171 korunu.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 864 | Další