ecomonitor.cz
verze pro tisk
26.7.2021 - Pastva – spása pro krkonošské louky
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku podporuje péči o cenné krkonošské louky. Díky několika běžícím projektům na podporu lučních společenstev obhospodařujeme zhruba 120 lučních lokalit. Na většině z nich se pasou různá plemena ovcí.

26.7.2021 - Marian Jurečka: Nesmíme ztrácet čas! Je třeba valorizovat výživné, zreformovat důchody a v neposlední řadě uzákonit větší ochranu půdy
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda dnes dostane k projednání hned několik lidoveckých návrhů. Jeden se týká větší ochrany zemědělského půdního fondu, další zavádí pravidelnou valorizaci výživného v návaznosti na inflaci. Kabinet projedná také návrhy týkající se důchodů. „Chceme zvýšit starobní důchod o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Zapomenout nesmíme ani na vdovy a vdovce, kteří často žijí na velmi nízké životní úrovni,“ uvedl lidovecký předseda Marian Jurečka s tím, že lidovci tyto návrhy předkládají opakovaně, bohužel se je ale zatím nepodařilo projednat.

22.7.2021 - Spolupráce Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti energetiky potvrzena
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Ve středu 21.7.2021 se konala valná hromada Energy Centre České Budějovice, z.s. (ECČB), na které byl odsouhlasen pracovní program pro tento a příští rok a další dokumenty důležité pro realizaci přeshraničních projektů spolupráce a výměny mezi Jihočeským krajem a spolkovou zemí Horní Rakousko. Předsedou spolku je hornorakouský zemský rada pro hospodářství Markus Achleitner, místopředsedou spolku byl zvolen Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Druhým místopředsedou je primátor města České Budějovice, Ing. Jiří Svoboda.

22.7.2021 - Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů. Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva životního prostředí ozdravit českou krajinu a města a obce a lépe je tak adaptovat na probíhající změnu klimatu. A zároveň podpořit celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Na webových stránkách této iniciativywww.sazimebudoucnost.czje i mapa se všemi vysazenými stromy.

22.7.2021 - Česká veřejnost považuje změnu klimatu za závažný problém a chce, aby ho Česká republika řešila. Tápe však, jakým způsobem
BRNO (Masarykova univerzita v Brně) - Historické záplavy v Německu, tornádo na jižní Moravě, další zasedání české uhelné komise, balíček klimatických politik Evropské komise nebo blížící se zveřejnění nové zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN – právě v tomto období přináší výzkumný tým Katedry environmetálních studií Masarykovy univerzity a Green Dock nová data z podrobného reprezentativního výzkumu veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 2 762 dotazovaných.

22.7.2021 - 180 miliard korun z EU na obnovu Česka nepřijde automaticky, vyžadují skutečné změny
(Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Díky schválenému Národnímu plánu obnovy získá Česko v odpovědi na covidovou krizi možnost financovat řadu užitečných projektů, které jsou zároveň příležitostí proměnit naši ekonomiku i krajinu udržitelnějším směrem. Zatímco premiér Andrej Babiš před volbami zdůrazňuje hlavně 180 miliard korun, které má ČR poslat Evropská unie, pro zásadní modernizaci a posun v oblastech, kde dlouhodobě zaostáváme, jako jsou úspory energie nebo zadržování vody v krajině, jsou stejně důležité reformy, kterými Evropská komise využití peněz podmínila. A zdaleka nejde jen o mnohokrát zmiňovaný neřešený střet zájmů.

22.7.2021 - Obnovíme stromy zničené tornádem, slíbili dnes partneři iniciativy Sázíme budoucnost
BRNO (MŽP ČR a Nadace Partnerství) - Obnova zeleně na jižní Moravě a lepší připravenost postiženého regionu na dopady klimatické změny. To jsou témata letošního podzimu, které dnes v Brně debatovalo více jak pět desítek zástupců partnerů iniciativy Sázíme budoucnost. Ocenili také nejúspěšnější sazeče loňského roku. Finance na letošní nové výsadby a ošetření stromů, které míří do nejpostiženějších regionů, mají putovat od státu, firem i soukromých zdrojů. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na obnovu zeleně a malých vodních prvků 100 milionů korun. Veřejné zdroje doplní nová veřejná sbírka na ošetření, výsadby a chytré budovy od Nadace Partnerství. Tu podpoří další miliony korun od soukromých firem. Nové domy tak tento podzim doplní i nové stromy.

22.7.2021 - Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru použitých tonerů na veřejných místech
Praha (Asociace renovátorů tonerů, z.s.) - Asociace renovátorů tonerů, z.s. umístila během druhé poloviny roku 2020 do několika desítek obecných úřadů v České republice sběrné boxy pro sběr použitých inkoustových a tonerových kazet v rámci projektu Šetřipřírodu.cz. Boxy byly umisťovány do malých obcí s několika málo stovkami obyvatel i do větších měst, včetně jednotlivých městských částí Hlavního města Prahy.

22.7.2021 - Ministři životního prostředí EU poprvé diskutovali o novém klimatickém balíčku
BRDO PRI KRANJU (MŽP ČR) - Ve Slovinsku 20. a 21. července diskutovali ministři životního prostředí zemí EU o nově zveřejněném legislativním balíčku „Fit for 55“ k dosažení klimatického cíle EU do roku 2030. Na tzv. neformální Radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo též o přípravě na podzimní klimatickou konferenci OSN v Glasgow (COP 26) a o realizaci Iniciativy EU týkající se opylovačů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

21.7.2021 - Jitka Seitlová: Na dostavbu Dukovat nesmí doplatit spotřebitelé. Výkupní cenu elektřiny je třeba zastropovat
PRAHA (KDU-ČSL) - Senát na své dnešní schůzi schvaluje pravidla týkající se stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany - tzv. Lex Dukovany. Senátorky a senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí chtějí doplnit znění zákona o zastropování cen energie, kterou mají vyrobit nové jaderné reaktory v Dukovanech. Podíleli se také na přípravě pozměňovacích návrhů z hlediska bezpečnosti.

21.7.2021 - Škody po víkendových povodních v Libereckém kraji jsou podle předběžných odhadů zhruba 162 milionů korun
LIBEREC (Liberecký kraj) - Liberecko a Českolipsko zasáhly o uplynulém víkendu bouřky a přívalové deště. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) vyjížděl společně s dobrovolnými hasiči od pátečního odpoledne 16. července do pondělního rána 19. července k více než 200 událostem. Liberecký kraj již nyní zná první odhady škod, které voda způsobila. Dosahují prozatím částky přibližně 162 milionů korun.

21.7.2021 - Zelení navrhují, jak zlepšit uhlíkovou strategii EU: proměnit emisní povolenky v hotovost - každému občanovi 6 000 Kč ročně
PRAHA (Strana zelených) - Na balík klimatických návrhů EU zveřejněný pod názvem Fit for 55, který vzbudil pozornost médií, průmyslu a občanů reagují kriticky čeští Zelení. Podle nich je třeba zkoumat, zda jsou navržená opatření vůbec dostatečná, aby klimatickou krizi vyřešila, a zejména zohlednit dopady na nejchudší obyvatele. Proto Zelení přicházejí s vlastními návrhy na dotažení této evropské klimatické politiky.

21.7.2021 - Konec fosilních paliv se blíží: Fosilní zdroje převyšují cenou stále výrazněji obnovitelné zdroje
Lichtenštejnsko (Sun Contracting) - Podíl obnovitelných zdrojů energie, jejichž náklady jsou nižší než nejlevnější fosilní zdroje energie, se v roce 2020 zdvojnásobil. Přes 60 % veškeré výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je přitom levnější než nejlevnější fosilní varianta. Začátek konce neobnovitelných zdrojů se tedy zdá být jistý.

21.7.2021 - Využijeme potenciál českého dřeva a pomůžeme krachujícím pilám
PRAHA (Piráti a Starostové) - Koalice Piráti a Starostové dnes zahájila sérii tematických snídaní, první diskutovanou oblastí bylo zemědělství a životní prostředí. Řešila se například problematika dřeva, kdy se obrovské objemy dřeva ze státních lesů vyváží za hranice, zatímco českým pilám hrozí krach. Hovořilo se i o nastavení dotačního systému, aby lépe podporoval mladé zemědělce či rodinné farmy, o odpadovém hospodářství, růžových sběrných popelnicích na textil nebo rizicích megalomanského projektu výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe.

20.7.2021 - Češi mohou přispět do sbírky na obnovu zničených domovů po záplavách v Německu
PRAHA (Člověk v tísni) - Německo se vzpamatovává z ničivých povodní, které zasáhly zejména spolkové země Porýní-Falc a Severní Porýní – Vestfálsko. Počet obětí ničivých povodní v Německu se vyšplhal na 158. Více než 1000 osob se momentálně pohřešuje.

20.7.2021 - Senátor Wagenknecht navrhne pojistku proti miliardovému předražení výstavby Dukovan
PRAHA (Česká pirátská strana) - Skupina senátorek a senátorů v čele s Lukášem Wagenknechtem za Piráty zítra předloží pozměňovací návrhy, které zamezí možnosti miliardového předražení projektu výstavby jaderné elektrárny Dukovany II. Zákon v podobě, ve které jej Poslanecká sněmovna poslala Senátu, neobsahuje žádné pojistky pro stropy ceny pro výkup elektrické energie z nové elektrárny v Dukovanech, které žádali od začátku roku poslanci Pirátů i Starostů. Pokud nedojde k zastropování přiměřené výkupní ceny, hrozí, že možné vícenáklady výstavby jaderných bloků budou platit daňoví poplatníci.

20.7.2021 - Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %
PRAHA (MZe ČR) - Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který dnes projednala vláda.

19.7.2021 - Komentář Hnutí DUHA k Národnímu plánu obnovy
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k dnes Evropskou komisí schválenému Národnímu plánu obnovy:

19.7.2021 - Komentář Dany Balcarové: Kvalita vody v České republice se nelepší, místo příčin znečištění se řeší jen důsledky
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nejvyšší kontrolní úřad dnes potvrdil dlouhodobé obavy Pirátů o kvalitu pitné vody. Dle dostupných závěrů úřadu vydal stát v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7 miliardy korun z fondů EU a státního rozpočtu na opatření na monitoring kvality vody a na modernizaci technologií v úpravnách vody. Kvalita povrchových ani podzemních vod se za tuto dobu ale nezlepšila. Protože problematika kvality a dostupnosti vody patří mezi naše priority, navrhujeme ve volebním programu jasná řešení. Hlavním cílem do příštího volebního období bude zamezit znečišťování, zavést ochranná pásma vodních zdrojů do centrální evidence zemědělské půdy a zajistit hydrogeologické průzkumy bez negativního ovlivňování zdrojů vody.

19.7.2021 - Sedem dôvodov prečo práve teraz je čas na slnečné kolektory
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Odpovedá Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.

1.Zarobíte viac než v banke

Pri úrokoch z vkladov okolo nuly a inflácii okolo 4% vaše peniaze v banke strácajú reálnu hodnotu a prerábate ročne sumu približne na úrovni inflácie. Solárna zostava vám naopak zarába peniaze šetrením na ohreve vody.


19.7.2021 - Společnost Air Products podporuje start Vodíkové strategie České republiky
Praha (Air Products) - Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový dodavatel vodíku a vodíkových řešení pro mobilitu, se zúčastnila představení Vodíkové strategie České republiky Ministerstvem průmyslu
a obchodu, které se konalo 16. července v Praze. Společnost uvedla své vodíkové reference a podělila se o své globální zkušenosti a špičkové schopnosti, které pomohou podpořit rozvoj vodíkové energetiky v České republice.


19.7.2021 - Zástupci Pardubického a Královéhradeckého kraje se sešli na jednání na obecním úřadě v Opatovicích nad Labem. Řešila se nelehká dopravní situace, která trápí nejen opatovické občany
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - „S náměstkem pro dopravu z Královéhradeckého kraje jsme se sešli proto, abychom společně s obcí řešili neúnosnou hustotu dopravy v obci. Napojení zrušené silnice z Hradce do Pardubic na velkou křižovatku je problematické z hlediska napojení části Hradce Králové na dálnici D11. Řidiči si cestu zkracují přes benzinovou pumpu právě v Opatovicích. A to rozhodně není dlouhodobě udržitelné,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pardubického kraje.

16.7.2021 - Bleskové povodně v Německu si vyžádaly desítky životů. Pomoci lze prostřednictvím Diakonie
PRAHA (Českobratrská církev evangelická) - Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Úřady hlásí více než sto obětí, téměř tisíc lidí se pohřešuje.

16.7.2021 - Marian Jurečka: Kabinet už nedodržuje ani vlastní programové prohlášení! Obnovitelné zdroje jsou přitom obrovským potenciálem do budoucna
PRAHA (KDU-ČSL) - Vládní programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše říká, že chce vláda podpořit akumulaci a lokální výrobce energie a přesně takové návrhy lidovci předložili. Podpora od poslanců hnutí ANO a ČSSD ale nepřišla.

16.7.2021 - Bilance středeční noční bouřky – 20 000 m3 poničeného dřeva
HARRACHOV (Správa KRNAP) - Po středeční noční bouři je zejména v západních Krkonoších vážně poškozena řada lesních porostů. Množství turistických stezek a cyklotras v této části Krkonošského národního parku je v současnosti neprůchodných. Pracovníci Správy KRNAP aktuálně zjišťují rozsah polomů, které podle prvních odhadů budou dosahovat 20 tisíc metrů kubických. Prosíme proto, abyste návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do zasažených lokalit a při pohybu v lese se vyvarovali pohybu pod nahnutými či zavěšenými stromy.

16.7.2021 - Jsme připraveni Německu a Belgii pomoci! Evropa musí držet spolu
PRAHA (KDU-ČSL) - Chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým všech obětí katastrofalních záplav v Německu a v Belgii. Sami jsme si v posledních týdnech prošli živelnou pohromou, jejíž následky stále ještě likvidujeme, nyní ale musíme myslet i na ty, které postihly tragické záplavy.

16.7.2021 - MŽP do obcí zasažených tornádem posílá půl miliardy, část peněz půjde přímo domácnostem
PRAHA (MŽP ČR) - Likvidace a znovuvyužití stavebního materiálu a odpadů z dočasných skládek, které vznikají úklidem po tornádu, obnova vodohospodářské infrastruktury včetně vyvrtání nových studní, opravy domovních čistíren odpadních vod nebo kompletní výsadba nové zeleně, parků či alejí. To všechno mohou nyní obce, kraje (Jihomoravský a Ústecký) nebo v případě opravy studní a DČOV i domácnosti zasažené přírodními živly z večera 24. června zafinancovat z mimořádně vyčleněných prostředků rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pro ně připravily celkem tři dotační výzvy a dnes otvírají příjem žádostí. Hlavní část peněz půjde na odstranění dočasných skládek vzniklých v důsledku likvidace následků po tornádu. Díky mimořádné pomoci se může co nejrychleji vrátit život v postižených obcích do normálu.

16.7.2021 - Konec nekalým praktikám energošmejdů. Poslanci schválili změny iniciované hnutím STAN
PRAHA (STAN) - Poslanecká sněmovna dnes po dlouhém projednávání schválila novelu energetického zákona, která zahrnuje i regulaci nekalých praktik podomních prodejců energií. Hnutí Starostové a nezávislí představilo úpravu tohoto zákona již v listopadu roku 2019, která počítala s omezením praktik, jenž často překračovaly hranici zákona. Vláda ale později představila vlastní návrh novely zákona, k němuž poslanci hnutí STAN připravili několik pozměňovacích návrhů. Z nich dnes poslanci přijali mimo jiné ten, který bude umožňovat zákaz na území obce právě podomní prodej energií i prostřednictvím zprostředkovatelů nařízením obce.

16.7.2021 - Na finanční podporu ze sbírky Diecézní charity Brno dosahují i lidé s nezkolaudovaným obydlím
BRNO (Charita ČR) - Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým tornádo zničilo domov. „Peníze z této sbírky jsou určeny na obnovu poškozených domů a není pro nás kritérium, zda byla poničená obydlí zkolaudovaná. Soustředíme se na pomoc konkrétním lidem, kteří potřebují znovu začít bydlet. Už řešíme sedm takových případů a s dalšími jednáme. Díky pravidelným šetřením přímo v terénu jsme neustále v kontaktu se zasaženými,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

16.7.2021 - Záchranáři z Rajhradu tentokrát potřebují sami zachránit
(Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad) - Do svízelné situace se dostala záchranná stanice Rajhrad, která za 22 let své činnosti pomohla více než 3500 zvířatům. Pracovníci stanice se totiž stali účastníky dopravní nehody, kterou způsobila nepozorná řidička. Přestože z hrůzně vypadající nehody vyvázli jen s lehkými zraněními, přišli o výjezdové vozidlo, kterým sváží zvířata z většiny Jihomoravského kraje. Obrací se s prosbou o pomoc na veřejnost a žádají o finanční podporu na nákup vozu.

16.7.2021 - SPOLU zlepšíme dopravu v Plzeňském kraji. Chceme prvotřídní silnice i vysokorychlostní trať do Norimberku
PLZEŇ (Koalice SPOLU) - Koalice SPOLU v Plzni představila svůj recept na to, jak pomoci dopravní situaci v Plzeňském kraji. Region je specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Proto budeme požadovat urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je geografická poloha našeho regionu na hranicích s naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem – Německem. Proto budeme iniciovat zahájení jednání o znovuzařazení našeho kraje do systému vysokorychlostních tratí na trase Praha – Plzeň – Norimberk.

15.7.2021 - Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022. Domácnosti s nižšími příjmy dostanou vyšší dotaci
PRAHA (MŽP ČR) - Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní parametry pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle, slibuje ministr Brabec. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

15.7.2021 - Před 10 lety zabránila občanská blokáda vykácení cenných oblastí NP Šumava
VIMPERK (Hnutí DUHA) - Přesně před 10 lety dne 15. července 2011 byla zahájena nenásilná občanská blokáda, při níž po několik následujících týdnů několik stovek dobrovolníků a ochránců přírody z celé republiky úspěšně zabránilo vykácení cenné lokality v okolí Ptačího potoka (někdy také nazývané Na Ztraceném) v oblasti Modravských slatí národního parku Šumava [1]. Dnes je místo blokády součástí jádrových přírodních zón ponechaných samovolnému vývoji. Oblast se stala významným místem, kde mj. žije a hnízdí kriticky ohrožený tetřev hlušec.

15.7.2021 - S obnovou lesů v CHKO Jeseníky pomohou dobrovolníci Hnutí DUHA
JESENÍK (Hnutí DUHA) - Hnutí DUHA, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky letos navážou na úspěšnou spolupráci z předchozích let při ochraně lesních porostů v Přírodní rezervaci Suchý vrch. Zde se od soboty koná třetí z letošních osmi Týdnů pro krajinu, které již 24 let organizuje Hnutí DUHA.

15.7.2021 - Jaká byla návštěvnost prvního prázdninového prodlouženého víkendu na hřebenech Krkonoš?
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Pozornost odborníků na cestovní ruch i laiků se každoročně obrací k návštěvnosti hor během prvního červencového prodlouženého víkendu. I letos Krkonoše s napětím sledovaly začátek vrcholné letní turistické sezony, která se tradičně projevuje skokovým nárůstem počtu návštěvníků. Očekávání nadměrně velké návštěvnosti se naplnila.

15.7.2021 - Vláda připravuje mezinárodní smlouvu, která míří k výstavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Odmítáme vyhazování miliard za megalomanský projekt
PRAHA (Česká pirátská strana) - Mezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Ministerstvo dopravy se nevzdává představ o mezinárodní vodní cestě ani po čtvrt století neúspěšných pokusů, promarněné téměř miliardě korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019) a ani navzdory klimatické změně, která do budoucna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Piráti před megalomanskými stavbami varují a jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Připravovaná dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání penězi daňových poplatníků a nevratnému poškozování české přírody a vnímám ji jako prostředek k nezodpovědnému prosazení megalomanských plavebních stupňů, jejichž stavbu neospravedlňuje žádný hospodářský zájem.

15.7.2021 - Charita začala s rozdělováním finanční pomoci potřebným rodinám v poničeném Stebně
STEBNO (Charita ČR) - V noci z 24. na 25. června se Stebnem v okrese Louny přehnala ničivá bouře, která zanechala vážné škody na domovech zdejších obyvatel. Na místo byl povolán tým Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, který zmapoval situaci a zdejším lidem nabídl využití krizové psychologické podpory a okamžité humanitární pomoci. Diecézní charita Plzeň také vypsala možnost finanční podpory zasaženým obyvatelům prostřednictvím svého transparentního účtu. Na něm se shromáždilo již téměř půl milionu korun. Peníze jsou uvolňovány na základě sociálních šetření Terénní krizové služby v místě pomoci.


14.7.2021 - Evropská komise představila dlouho očekávanou energeticko-klimatickou legislativu, která má snížit emise EU o 55 % do roku 2030
PRAHA/BRUSEL (Klimatická koalice) - Evropská komise právě představila dlouho očekávaný klimaticko-energetický legislativní balík s názvem „Fit for 55“. Název odkazuje na nový klimatický cíl Evropské unie z roku 2020. Tím je snížit do roku 2030 celkové množství emisí skleníkových plynů v EU alespoň o 55 % oproti roku 1990. Došlo tak k navýšení původního cíle 40 % schváleného v roce 2014. Pro zvýšení cíle hlasoval také český premiér Andrej Babiš. Legislativní balík Fit for 55 přináší 13 aktualizovaných nebo úplně nových směrnic a nařízení. Novému emisnímu cíli EU se mají uzpůsobit všechny klíčové sektory. Legislativa přináší např. nové normy pro emise vznikající z automobilů či budov. Zvyšuje také cíle pro energii z obnovitelných zdrojů. Přináší i reformu systému obchodování s emisními povolenkami. A zavádí mechanismus tzv. „uhlíkového cla“.

14.7.2021 - Moderní technologie pronikají i do lesa
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Při pohybu po pěšinách, chodnících a cestách narazí občas návštěvníci Krkonoš na cedule PRÁCE V LESE. To znamená, že na cestě před nimi, pokud není úplně uzavřená, mohou potkat nejrůznější pracovní stroje. K těžbě dříví byly v počátcích systematického využívání lesů v daleké minulosti používány různé sekery, později ruční pily „břichatky“, k dopravě sloužily skluzy. V zimě pak bylo dřevo přepravováno po sněhu na saních, z údolí pak plaveno do kraje po vodě. Později se přidaly koňské povozy, motorové pily, automobily a traktory. V podstatně modernizovanější podobě jsou těžební a transportní prostředky používány dodnes.

14.7.2021 - Ministr životního prostředí Richard Brabec navštívil záchranné centrum Kukang na Sumatře a podpořil ochranu outloňů i luskounů
JAKARTA (MŽP ČR) - Ve dnech 20.-25. června se uskutečnila česká zahraniční mise do Indonéské republiky vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, během níž mezi sebou obě země uzavřely Dohodu o společném zájmu na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji. Ochranářská část české delegace byla na misi reprezentovaná především zástupci našich zoologických zahrad. Právě v Indonésii dlouhodobě probíhá spolupráce mezi českými zoologickými zahradami a místními neziskovými organizacemi na projektech usilujících o ochranu tamních ohrožených druhů zvířat. Na ostrově Sumatra je již sedm let s přispěním několika českých zoologických zahrad realizován záchranný program Kukang, zaměřený na ochranu ohrožených a chráněných outloňů. Právě záchranné a rehabilitační centrum Kukang bylo i jedním z cílů zahraniční mise.

14.7.2021 - Kraj je na kůrovce připraven, na boj proti němu zakládá koordinační skupinu
LIBEREC (Liberecký kraj) - Liberecký kraj je zasažen kůrovcovou kalamitou od roku 2018. V současné době je situace nejvážnější v západní části Lužických hor na Novoborsku. Přestože kraj až na výjimky není vlastníkem ani hospodářem lesů v Lužických horách, snaží se v boji s kůrovcem dělat maximum. Nyní krajští radní schválili založení koordinační skupiny, která se této problematice bude věnovat po odborné stránce a bude prosazovat zájmy dotčených samospráv.

14.7.2021 - Liberecký, Středočeský kraj, Turnov a Mnichovo Hradiště bude spojovat pět společných témat. Územní změna se nechystá
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na podzim minulého roku otevřeli zastupitelé v Mnichově Hradišti otázku možného připojení jejich města k Libereckému kraji. Blízkost ke krajskému městu Liberec, společná historie, provázanost díky Českému ráji a frustrace z minulého vedení Středočeského kraje vedly k prověření možnosti připojení Mnichova Hradiště právě k Libereckému kraji. Územní změna by ovšem nebyla ani jednoduchá, ani rychlá. V současné chvíli by vynaložené úsilí neodpovídalo přínosům pramenícím ze spojení. Prověřovací analýza však jasně ukázala témata, na kterých bude Liberecký kraj s Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Středočeském krajem dále úzce spolupracovat.

14.7.2021 - Krkonoše lákají nejen na zimní sporty, ale i na tradiční horská řemesla
LIBEREC (Liberecký kraj) - Pohoří Krkonoše je nejčastěji spojováno se zimními sporty a především lyžováním. Turistická nabídka je tam ale mnohem pestřejší. Volný čas lze strávit pod střechou v suchu a po většinou i v teple. Stačí se jen vydat poznávat historii do Krkonošského muzea v Jilemnici, za tajemstvím výroby perličkových ozdob v Poniklé anebo do Harrachova na trojboj tradičních řemesel.

13.7.2021 - Konečně. Česko má nový stavební zákon pro 21. století
PRAHA (MMR ČR) - Česká republika se dočkala nového stavebního zákona. Ten přinese zrychlení a zefektivnění povolování výstavby. Každý stavebník tak bude do roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv. Nový zákon rovněž zajistí konkurenceschopnost naší země vůči okolním státům a umožní využít vyjednaný rekordní bilion korun z Evropské unie na projekty, které vyžadují stavební povolení. Po podpisu prezidenta bude účinnost nabývat postupně. Plné nabytí účinnosti nastane 1. července 2023.

13.7.2021 - Komentář k vyšetřování případu pravděpodobného upytlačení rysa ostrovida, o kterém dnes informoval deník Právo
PRAHA (Hnutí DUHA) - Deník Právo dnes přinesl přelomové informace v historii vyšetřování případů pytláctví chráněných šelem v České republice. Celní správa koncem června zabavila při domovní prohlídce na Klatovsku mrtvého rysa. Muž, který chráněnou šelmu uchovával, je v současné době vyšetřován pro podezření z pytláctví této šelmy. Zároveň je však důležité uvědomit si, že i držení a manipulace s tímto chráněným živočichem je bez patřičných výjimek ilegální.

13.7.2021 - Stavební zákon utrpěl v Senátu Waterloo. SPOLU ho nepodpoříme ani v Sněmovně
PRAHA (Koalice SPOLU) - Koalice SPOLU nadále říká jasné NE novému stavebnímu zákonu, který poslancům jednoznačně vrátil Senát. ODS, KDU-ČSL ani TOP 09 nedopustí ani záměr zlikvidovat dětské skupiny. Naopak jasnou podporu si podle středopravicové koalice zaslouží další senátní vratka, novela o pedagogických pracovnících. Ta by měla garantovat učitelům 130 procent průměrné mzdy.

13.7.2021 - Dan Ramzer: V kauze Turów ODS podporuje dohodu mezi Českem a Polskem
PRAHA (ODS) - Dnes probíhá zatím poslední jednání expertních týmů vlád Česka a Polska s ohledem na zákaz těžby uhlí v polském dole Turów, který těsně sousedí s hranicí na území Libereckého kraje. Cílem již několikáté schůzky je vyjednání podmínek, za kterých vláda ČR, krajská a místní samospráva budou polské vládě a státní polské energetické společnosti PGE tolerovat pokračování těžby uhlí v dolu Turów.

13.7.2021 - Ve Škodově paláci se konal 2. magistrátní SWAP
PRAHA (Hl. město Praha) - V rámci projektu „Magistrát bez odpadu“ se uskutečnil již druhý SWAP, tedy výměna oblečení, knih a drobných předmětů z domácnosti. Akce se konala v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici pod záštitou týmu SWAP PRAGUE.

12.7.2021 - Dobrovolníci z Česka a Španělska přijeli pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - České Kopisty (12. 7. 2021): od 11. do 25. července tráví skupina 7 dobrovolníků dva týdny ekologickým zemědělstvím v Českých Kopistech poblíž historického města Terezín v severních Čechách. Workcamp pořádá INEX-sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., který je členem komunitního hnutí Camphill.

12.7.2021 - Holešovice a Karlín propojí nová lávka HolKa, Praha vybrala zhotovitele
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele stavby lávky Holešovice-Karlín (HolKa). Stala se jím společnost Skanska, která ve výběrovém řízení nabídla cenu 298 035 236 Kč bez DPH.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 876 | Další

Online diskuse
26.7.2021 - Pastva – spása pro krkonošské louky
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa Krkonošského národního parku podporuje péči o cenné krkonošské louky. Díky několika běžícím projektům na podporu lučních společenstev obhospodařujeme zhruba 120 lučních lokalit. Na většině z nich se pasou různá plemena ovcí.

26.7.2021 - Marian Jurečka: Nesmíme ztrácet čas! Je třeba valorizovat výživné, zreformovat důchody a v neposlední řadě uzákonit větší ochranu půdy
PRAHA (KDU-ČSL) - Vláda dnes dostane k projednání hned několik lidoveckých návrhů. Jeden se týká větší ochrany zemědělského půdního fondu, další zavádí pravidelnou valorizaci výživného v návaznosti na inflaci. Kabinet projedná také návrhy týkající se důchodů. „Chceme zvýšit starobní důchod o 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Zapomenout nesmíme ani na vdovy a vdovce, kteří často žijí na velmi nízké životní úrovni,“ uvedl lidovecký předseda Marian Jurečka s tím, že lidovci tyto návrhy předkládají opakovaně, bohužel se je ale zatím nepodařilo projednat.

22.7.2021 - Spolupráce Jihočeského kraje a Horního Rakouska v oblasti energetiky potvrzena
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Ve středu 21.7.2021 se konala valná hromada Energy Centre České Budějovice, z.s. (ECČB), na které byl odsouhlasen pracovní program pro tento a příští rok a další dokumenty důležité pro realizaci přeshraničních projektů spolupráce a výměny mezi Jihočeským krajem a spolkovou zemí Horní Rakousko. Předsedou spolku je hornorakouský zemský rada pro hospodářství Markus Achleitner, místopředsedou spolku byl zvolen Mgr. František Talíř, 1. náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Druhým místopředsedou je primátor města České Budějovice, Ing. Jiří Svoboda.

22.7.2021 - Na sázení stromů MŽP přidává dalších 350 milionů korun
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Už od 2. srpna bude pokračovat úspěšný program Ministerstva životního prostředí zaměřený na sázení listnatých stromů po celé republice. Díky němu MŽP opět podpoří individuální výsadby zeleně v obcích i v komunitách jako doposud, nově MŽP podpoří i velké výsadbové projekty realizované neziskovými organizacemi nebo Místními akčními skupinami se zkušeností se sázením stromů. Pokračování dotačních aktivit na sázení stromů je snahou Ministerstva životního prostředí ozdravit českou krajinu a města a obce a lépe je tak adaptovat na probíhající změnu klimatu. A zároveň podpořit celonárodní iniciativu „Sázíme budoucnost“, která si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Na webových stránkách této iniciativywww.sazimebudoucnost.czje i mapa se všemi vysazenými stromy.

22.7.2021 - Česká veřejnost považuje změnu klimatu za závažný problém a chce, aby ho Česká republika řešila. Tápe však, jakým způsobem
BRNO (Masarykova univerzita v Brně) - Historické záplavy v Německu, tornádo na jižní Moravě, další zasedání české uhelné komise, balíček klimatických politik Evropské komise nebo blížící se zveřejnění nové zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN – právě v tomto období přináší výzkumný tým Katedry environmetálních studií Masarykovy univerzity a Green Dock nová data z podrobného reprezentativního výzkumu veřejného mínění, kterého se zúčastnilo 2 762 dotazovaných.

22.7.2021 - 180 miliard korun z EU na obnovu Česka nepřijde automaticky, vyžadují skutečné změny
(Hnutí DUHA a Zelený kruh) - Díky schválenému Národnímu plánu obnovy získá Česko v odpovědi na covidovou krizi možnost financovat řadu užitečných projektů, které jsou zároveň příležitostí proměnit naši ekonomiku i krajinu udržitelnějším směrem. Zatímco premiér Andrej Babiš před volbami zdůrazňuje hlavně 180 miliard korun, které má ČR poslat Evropská unie, pro zásadní modernizaci a posun v oblastech, kde dlouhodobě zaostáváme, jako jsou úspory energie nebo zadržování vody v krajině, jsou stejně důležité reformy, kterými Evropská komise využití peněz podmínila. A zdaleka nejde jen o mnohokrát zmiňovaný neřešený střet zájmů.

22.7.2021 - Obnovíme stromy zničené tornádem, slíbili dnes partneři iniciativy Sázíme budoucnost
BRNO (MŽP ČR a Nadace Partnerství) - Obnova zeleně na jižní Moravě a lepší připravenost postiženého regionu na dopady klimatické změny. To jsou témata letošního podzimu, které dnes v Brně debatovalo více jak pět desítek zástupců partnerů iniciativy Sázíme budoucnost. Ocenili také nejúspěšnější sazeče loňského roku. Finance na letošní nové výsadby a ošetření stromů, které míří do nejpostiženějších regionů, mají putovat od státu, firem i soukromých zdrojů. Ministerstvo životního prostředí uvolnilo na obnovu zeleně a malých vodních prvků 100 milionů korun. Veřejné zdroje doplní nová veřejná sbírka na ošetření, výsadby a chytré budovy od Nadace Partnerství. Tu podpoří další miliony korun od soukromých firem. Nové domy tak tento podzim doplní i nové stromy.

22.7.2021 - Šetřipřírodu.cz: výsledky pilotního programu sběru použitých tonerů na veřejných místech
Praha (Asociace renovátorů tonerů, z.s.) - Asociace renovátorů tonerů, z.s. umístila během druhé poloviny roku 2020 do několika desítek obecných úřadů v České republice sběrné boxy pro sběr použitých inkoustových a tonerových kazet v rámci projektu Šetřipřírodu.cz. Boxy byly umisťovány do malých obcí s několika málo stovkami obyvatel i do větších měst, včetně jednotlivých městských částí Hlavního města Prahy.

22.7.2021 - Ministři životního prostředí EU poprvé diskutovali o novém klimatickém balíčku
BRDO PRI KRANJU (MŽP ČR) - Ve Slovinsku 20. a 21. července diskutovali ministři životního prostředí zemí EU o nově zveřejněném legislativním balíčku „Fit for 55“ k dosažení klimatického cíle EU do roku 2030. Na tzv. neformální Radě, která slouží především k výměně názorů mezi členskými státy, se hovořilo též o přípravě na podzimní klimatickou konferenci OSN v Glasgow (COP 26) a o realizaci Iniciativy EU týkající se opylovačů. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

21.7.2021 - Jitka Seitlová: Na dostavbu Dukovat nesmí doplatit spotřebitelé. Výkupní cenu elektřiny je třeba zastropovat
PRAHA (KDU-ČSL) - Senát na své dnešní schůzi schvaluje pravidla týkající se stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany - tzv. Lex Dukovany. Senátorky a senátoři z klubu KDU-ČSL a nezávislí chtějí doplnit znění zákona o zastropování cen energie, kterou mají vyrobit nové jaderné reaktory v Dukovanech. Podíleli se také na přípravě pozměňovacích návrhů z hlediska bezpečnosti.

21.7.2021 - Škody po víkendových povodních v Libereckém kraji jsou podle předběžných odhadů zhruba 162 milionů korun
LIBEREC (Liberecký kraj) - Liberecko a Českolipsko zasáhly o uplynulém víkendu bouřky a přívalové deště. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (HZS LK) vyjížděl společně s dobrovolnými hasiči od pátečního odpoledne 16. července do pondělního rána 19. července k více než 200 událostem. Liberecký kraj již nyní zná první odhady škod, které voda způsobila. Dosahují prozatím částky přibližně 162 milionů korun.

21.7.2021 - Zelení navrhují, jak zlepšit uhlíkovou strategii EU: proměnit emisní povolenky v hotovost - každému občanovi 6 000 Kč ročně
PRAHA (Strana zelených) - Na balík klimatických návrhů EU zveřejněný pod názvem Fit for 55, který vzbudil pozornost médií, průmyslu a občanů reagují kriticky čeští Zelení. Podle nich je třeba zkoumat, zda jsou navržená opatření vůbec dostatečná, aby klimatickou krizi vyřešila, a zejména zohlednit dopady na nejchudší obyvatele. Proto Zelení přicházejí s vlastními návrhy na dotažení této evropské klimatické politiky.

21.7.2021 - Konec fosilních paliv se blíží: Fosilní zdroje převyšují cenou stále výrazněji obnovitelné zdroje
Lichtenštejnsko (Sun Contracting) - Podíl obnovitelných zdrojů energie, jejichž náklady jsou nižší než nejlevnější fosilní zdroje energie, se v roce 2020 zdvojnásobil. Přes 60 % veškeré výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je přitom levnější než nejlevnější fosilní varianta. Začátek konce neobnovitelných zdrojů se tedy zdá být jistý.

21.7.2021 - Využijeme potenciál českého dřeva a pomůžeme krachujícím pilám
PRAHA (Piráti a Starostové) - Koalice Piráti a Starostové dnes zahájila sérii tematických snídaní, první diskutovanou oblastí bylo zemědělství a životní prostředí. Řešila se například problematika dřeva, kdy se obrovské objemy dřeva ze státních lesů vyváží za hranice, zatímco českým pilám hrozí krach. Hovořilo se i o nastavení dotačního systému, aby lépe podporoval mladé zemědělce či rodinné farmy, o odpadovém hospodářství, růžových sběrných popelnicích na textil nebo rizicích megalomanského projektu výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe.

20.7.2021 - Češi mohou přispět do sbírky na obnovu zničených domovů po záplavách v Německu
PRAHA (Člověk v tísni) - Německo se vzpamatovává z ničivých povodní, které zasáhly zejména spolkové země Porýní-Falc a Severní Porýní – Vestfálsko. Počet obětí ničivých povodní v Německu se vyšplhal na 158. Více než 1000 osob se momentálně pohřešuje.

20.7.2021 - Senátor Wagenknecht navrhne pojistku proti miliardovému předražení výstavby Dukovan
PRAHA (Česká pirátská strana) - Skupina senátorek a senátorů v čele s Lukášem Wagenknechtem za Piráty zítra předloží pozměňovací návrhy, které zamezí možnosti miliardového předražení projektu výstavby jaderné elektrárny Dukovany II. Zákon v podobě, ve které jej Poslanecká sněmovna poslala Senátu, neobsahuje žádné pojistky pro stropy ceny pro výkup elektrické energie z nové elektrárny v Dukovanech, které žádali od začátku roku poslanci Pirátů i Starostů. Pokud nedojde k zastropování přiměřené výkupní ceny, hrozí, že možné vícenáklady výstavby jaderných bloků budou platit daňoví poplatníci.

20.7.2021 - Spotřeba pesticidů v zemědělství loni klesla o 4,3 %
PRAHA (MZe ČR) - Zemědělci spotřebovali loni na polích v České republice o 4,3 % méně přípravků na ochranu rostlin než v předešlém roce. Vyplývá to z materiálu Ministerstva zemědělství „Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR za rok 2020“, který dnes projednala vláda.

19.7.2021 - Komentář Hnutí DUHA k Národnímu plánu obnovy
PRAHA (Hnutí DUHA) - Komentář Anny Kárníkové, ředitelky Hnutí DUHA, k dnes Evropskou komisí schválenému Národnímu plánu obnovy:

19.7.2021 - Komentář Dany Balcarové: Kvalita vody v České republice se nelepší, místo příčin znečištění se řeší jen důsledky
PRAHA (Česká pirátská strana) - Nejvyšší kontrolní úřad dnes potvrdil dlouhodobé obavy Pirátů o kvalitu pitné vody. Dle dostupných závěrů úřadu vydal stát v letech 2013 až 2020 celkem přes 2,7 miliardy korun z fondů EU a státního rozpočtu na opatření na monitoring kvality vody a na modernizaci technologií v úpravnách vody. Kvalita povrchových ani podzemních vod se za tuto dobu ale nezlepšila. Protože problematika kvality a dostupnosti vody patří mezi naše priority, navrhujeme ve volebním programu jasná řešení. Hlavním cílem do příštího volebního období bude zamezit znečišťování, zavést ochranná pásma vodních zdrojů do centrální evidence zemědělské půdy a zajistit hydrogeologické průzkumy bez negativního ovlivňování zdrojů vody.

19.7.2021 - Sedem dôvodov prečo práve teraz je čas na slnečné kolektory
Žiar nad Hronom (Paper Life) - Odpovedá Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o.

1.Zarobíte viac než v banke

Pri úrokoch z vkladov okolo nuly a inflácii okolo 4% vaše peniaze v banke strácajú reálnu hodnotu a prerábate ročne sumu približne na úrovni inflácie. Solárna zostava vám naopak zarába peniaze šetrením na ohreve vody.


19.7.2021 - Společnost Air Products podporuje start Vodíkové strategie České republiky
Praha (Air Products) - Společnost Air Products (NYSE: APD), přední světový dodavatel vodíku a vodíkových řešení pro mobilitu, se zúčastnila představení Vodíkové strategie České republiky Ministerstvem průmyslu
a obchodu, které se konalo 16. července v Praze. Společnost uvedla své vodíkové reference a podělila se o své globální zkušenosti a špičkové schopnosti, které pomohou podpořit rozvoj vodíkové energetiky v České republice.


19.7.2021 - Zástupci Pardubického a Královéhradeckého kraje se sešli na jednání na obecním úřadě v Opatovicích nad Labem. Řešila se nelehká dopravní situace, která trápí nejen opatovické občany
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - „S náměstkem pro dopravu z Královéhradeckého kraje jsme se sešli proto, abychom společně s obcí řešili neúnosnou hustotu dopravy v obci. Napojení zrušené silnice z Hradce do Pardubic na velkou křižovatku je problematické z hlediska napojení části Hradce Králové na dálnici D11. Řidiči si cestu zkracují přes benzinovou pumpu právě v Opatovicích. A to rozhodně není dlouhodobě udržitelné,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pardubického kraje.

16.7.2021 - Bleskové povodně v Německu si vyžádaly desítky životů. Pomoci lze prostřednictvím Diakonie
PRAHA (Českobratrská církev evangelická) - Vlna silných bouřek a přívalových dešťů v polovině července způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku lokální bleskové povodně. Úřady hlásí více než sto obětí, téměř tisíc lidí se pohřešuje.

16.7.2021 - Marian Jurečka: Kabinet už nedodržuje ani vlastní programové prohlášení! Obnovitelné zdroje jsou přitom obrovským potenciálem do budoucna
PRAHA (KDU-ČSL) - Vládní programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše říká, že chce vláda podpořit akumulaci a lokální výrobce energie a přesně takové návrhy lidovci předložili. Podpora od poslanců hnutí ANO a ČSSD ale nepřišla.

16.7.2021 - Bilance středeční noční bouřky – 20 000 m3 poničeného dřeva
HARRACHOV (Správa KRNAP) - Po středeční noční bouři je zejména v západních Krkonoších vážně poškozena řada lesních porostů. Množství turistických stezek a cyklotras v této části Krkonošského národního parku je v současnosti neprůchodných. Pracovníci Správy KRNAP aktuálně zjišťují rozsah polomů, které podle prvních odhadů budou dosahovat 20 tisíc metrů kubických. Prosíme proto, abyste návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti, nevstupovali do zasažených lokalit a při pohybu v lese se vyvarovali pohybu pod nahnutými či zavěšenými stromy.

16.7.2021 - Jsme připraveni Německu a Belgii pomoci! Evropa musí držet spolu
PRAHA (KDU-ČSL) - Chceme vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým všech obětí katastrofalních záplav v Německu a v Belgii. Sami jsme si v posledních týdnech prošli živelnou pohromou, jejíž následky stále ještě likvidujeme, nyní ale musíme myslet i na ty, které postihly tragické záplavy.

16.7.2021 - MŽP do obcí zasažených tornádem posílá půl miliardy, část peněz půjde přímo domácnostem
PRAHA (MŽP ČR) - Likvidace a znovuvyužití stavebního materiálu a odpadů z dočasných skládek, které vznikají úklidem po tornádu, obnova vodohospodářské infrastruktury včetně vyvrtání nových studní, opravy domovních čistíren odpadních vod nebo kompletní výsadba nové zeleně, parků či alejí. To všechno mohou nyní obce, kraje (Jihomoravský a Ústecký) nebo v případě opravy studní a DČOV i domácnosti zasažené přírodními živly z večera 24. června zafinancovat z mimořádně vyčleněných prostředků rezortu Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pro ně připravily celkem tři dotační výzvy a dnes otvírají příjem žádostí. Hlavní část peněz půjde na odstranění dočasných skládek vzniklých v důsledku likvidace následků po tornádu. Díky mimořádné pomoci se může co nejrychleji vrátit život v postižených obcích do normálu.

16.7.2021 - Konec nekalým praktikám energošmejdů. Poslanci schválili změny iniciované hnutím STAN
PRAHA (STAN) - Poslanecká sněmovna dnes po dlouhém projednávání schválila novelu energetického zákona, která zahrnuje i regulaci nekalých praktik podomních prodejců energií. Hnutí Starostové a nezávislí představilo úpravu tohoto zákona již v listopadu roku 2019, která počítala s omezením praktik, jenž často překračovaly hranici zákona. Vláda ale později představila vlastní návrh novely zákona, k němuž poslanci hnutí STAN připravili několik pozměňovacích návrhů. Z nich dnes poslanci přijali mimo jiné ten, který bude umožňovat zákaz na území obce právě podomní prodej energií i prostřednictvím zprostředkovatelů nařízením obce.

16.7.2021 - Na finanční podporu ze sbírky Diecézní charity Brno dosahují i lidé s nezkolaudovaným obydlím
BRNO (Charita ČR) - Diecézní charita Brno vyhlásila sbírku na pomoc lidem, kterým tornádo zničilo domov. „Peníze z této sbírky jsou určeny na obnovu poškozených domů a není pro nás kritérium, zda byla poničená obydlí zkolaudovaná. Soustředíme se na pomoc konkrétním lidem, kteří potřebují znovu začít bydlet. Už řešíme sedm takových případů a s dalšími jednáme. Díky pravidelným šetřením přímo v terénu jsme neustále v kontaktu se zasaženými,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

16.7.2021 - Záchranáři z Rajhradu tentokrát potřebují sami zachránit
(Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad) - Do svízelné situace se dostala záchranná stanice Rajhrad, která za 22 let své činnosti pomohla více než 3500 zvířatům. Pracovníci stanice se totiž stali účastníky dopravní nehody, kterou způsobila nepozorná řidička. Přestože z hrůzně vypadající nehody vyvázli jen s lehkými zraněními, přišli o výjezdové vozidlo, kterým sváží zvířata z většiny Jihomoravského kraje. Obrací se s prosbou o pomoc na veřejnost a žádají o finanční podporu na nákup vozu.

16.7.2021 - SPOLU zlepšíme dopravu v Plzeňském kraji. Chceme prvotřídní silnice i vysokorychlostní trať do Norimberku
PLZEŇ (Koalice SPOLU) - Koalice SPOLU v Plzni představila svůj recept na to, jak pomoci dopravní situaci v Plzeňském kraji. Region je specifický tím, že je tvořený jedním velkoměstem a velkým počtem malých obcí, což klade velké nároky na dopravní infrastrukturu. Proto budeme požadovat urychlení dostavby obchvatů měst a obcí na silnicích první a druhé třídy, které jsou zatížené velkým množstvím tranzitní dopravy. Dalším specifikem je geografická poloha našeho regionu na hranicích s naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem – Německem. Proto budeme iniciovat zahájení jednání o znovuzařazení našeho kraje do systému vysokorychlostních tratí na trase Praha – Plzeň – Norimberk.

15.7.2021 - Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022. Domácnosti s nižšími příjmy dostanou vyšší dotaci
PRAHA (MŽP ČR) - Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na výměnu až 50 %. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní parametry pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto již v roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle, slibuje ministr Brabec. Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022 platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez finančního postihu.

15.7.2021 - Před 10 lety zabránila občanská blokáda vykácení cenných oblastí NP Šumava
VIMPERK (Hnutí DUHA) - Přesně před 10 lety dne 15. července 2011 byla zahájena nenásilná občanská blokáda, při níž po několik následujících týdnů několik stovek dobrovolníků a ochránců přírody z celé republiky úspěšně zabránilo vykácení cenné lokality v okolí Ptačího potoka (někdy také nazývané Na Ztraceném) v oblasti Modravských slatí národního parku Šumava [1]. Dnes je místo blokády součástí jádrových přírodních zón ponechaných samovolnému vývoji. Oblast se stala významným místem, kde mj. žije a hnízdí kriticky ohrožený tetřev hlušec.

15.7.2021 - S obnovou lesů v CHKO Jeseníky pomohou dobrovolníci Hnutí DUHA
JESENÍK (Hnutí DUHA) - Hnutí DUHA, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky letos navážou na úspěšnou spolupráci z předchozích let při ochraně lesních porostů v Přírodní rezervaci Suchý vrch. Zde se od soboty koná třetí z letošních osmi Týdnů pro krajinu, které již 24 let organizuje Hnutí DUHA.

15.7.2021 - Jaká byla návštěvnost prvního prázdninového prodlouženého víkendu na hřebenech Krkonoš?
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Pozornost odborníků na cestovní ruch i laiků se každoročně obrací k návštěvnosti hor během prvního červencového prodlouženého víkendu. I letos Krkonoše s napětím sledovaly začátek vrcholné letní turistické sezony, která se tradičně projevuje skokovým nárůstem počtu návštěvníků. Očekávání nadměrně velké návštěvnosti se naplnila.

15.7.2021 - Vláda připravuje mezinárodní smlouvu, která míří k výstavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Odmítáme vyhazování miliard za megalomanský projekt
PRAHA (Česká pirátská strana) - Mezi českou a německou vládou se schyluje k podpisu smlouvy o zlepšování splavnosti Labe pro nákladní lodní dopravu, která s největší pravděpodobností opět zvýší tlak na prosazení stavby vodních děl u Děčína a Přelouče. Ministerstvo dopravy se nevzdává představ o mezinárodní vodní cestě ani po čtvrt století neúspěšných pokusů, promarněné téměř miliardě korun (jak konstatuje NKÚ ve zprávě z roku 2019) a ani navzdory klimatické změně, která do budoucna podmínky pro plavbu na Labi ještě více omezí. Piráti před megalomanskými stavbami varují a jsou dlouhodobě proti pokračování přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe. Připravovaná dohoda naopak otevírá dveře dalšímu mrhání penězi daňových poplatníků a nevratnému poškozování české přírody a vnímám ji jako prostředek k nezodpovědnému prosazení megalomanských plavebních stupňů, jejichž stavbu neospravedlňuje žádný hospodářský zájem.

15.7.2021 - Charita začala s rozdělováním finanční pomoci potřebným rodinám v poničeném Stebně
STEBNO (Charita ČR) - V noci z 24. na 25. června se Stebnem v okrese Louny přehnala ničivá bouře, která zanechala vážné škody na domovech zdejších obyvatel. Na místo byl povolán tým Terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň, který zmapoval situaci a zdejším lidem nabídl využití krizové psychologické podpory a okamžité humanitární pomoci. Diecézní charita Plzeň také vypsala možnost finanční podpory zasaženým obyvatelům prostřednictvím svého transparentního účtu. Na něm se shromáždilo již téměř půl milionu korun. Peníze jsou uvolňovány na základě sociálních šetření Terénní krizové služby v místě pomoci.


14.7.2021 - Evropská komise představila dlouho očekávanou energeticko-klimatickou legislativu, která má snížit emise EU o 55 % do roku 2030
PRAHA/BRUSEL (Klimatická koalice) - Evropská komise právě představila dlouho očekávaný klimaticko-energetický legislativní balík s názvem „Fit for 55“. Název odkazuje na nový klimatický cíl Evropské unie z roku 2020. Tím je snížit do roku 2030 celkové množství emisí skleníkových plynů v EU alespoň o 55 % oproti roku 1990. Došlo tak k navýšení původního cíle 40 % schváleného v roce 2014. Pro zvýšení cíle hlasoval také český premiér Andrej Babiš. Legislativní balík Fit for 55 přináší 13 aktualizovaných nebo úplně nových směrnic a nařízení. Novému emisnímu cíli EU se mají uzpůsobit všechny klíčové sektory. Legislativa přináší např. nové normy pro emise vznikající z automobilů či budov. Zvyšuje také cíle pro energii z obnovitelných zdrojů. Přináší i reformu systému obchodování s emisními povolenkami. A zavádí mechanismus tzv. „uhlíkového cla“.

14.7.2021 - Moderní technologie pronikají i do lesa
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Při pohybu po pěšinách, chodnících a cestách narazí občas návštěvníci Krkonoš na cedule PRÁCE V LESE. To znamená, že na cestě před nimi, pokud není úplně uzavřená, mohou potkat nejrůznější pracovní stroje. K těžbě dříví byly v počátcích systematického využívání lesů v daleké minulosti používány různé sekery, později ruční pily „břichatky“, k dopravě sloužily skluzy. V zimě pak bylo dřevo přepravováno po sněhu na saních, z údolí pak plaveno do kraje po vodě. Později se přidaly koňské povozy, motorové pily, automobily a traktory. V podstatně modernizovanější podobě jsou těžební a transportní prostředky používány dodnes.

14.7.2021 - Ministr životního prostředí Richard Brabec navštívil záchranné centrum Kukang na Sumatře a podpořil ochranu outloňů i luskounů
JAKARTA (MŽP ČR) - Ve dnech 20.-25. června se uskutečnila česká zahraniční mise do Indonéské republiky vedená ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, během níž mezi sebou obě země uzavřely Dohodu o společném zájmu na ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji. Ochranářská část české delegace byla na misi reprezentovaná především zástupci našich zoologických zahrad. Právě v Indonésii dlouhodobě probíhá spolupráce mezi českými zoologickými zahradami a místními neziskovými organizacemi na projektech usilujících o ochranu tamních ohrožených druhů zvířat. Na ostrově Sumatra je již sedm let s přispěním několika českých zoologických zahrad realizován záchranný program Kukang, zaměřený na ochranu ohrožených a chráněných outloňů. Právě záchranné a rehabilitační centrum Kukang bylo i jedním z cílů zahraniční mise.

14.7.2021 - Kraj je na kůrovce připraven, na boj proti němu zakládá koordinační skupinu
LIBEREC (Liberecký kraj) - Liberecký kraj je zasažen kůrovcovou kalamitou od roku 2018. V současné době je situace nejvážnější v západní části Lužických hor na Novoborsku. Přestože kraj až na výjimky není vlastníkem ani hospodářem lesů v Lužických horách, snaží se v boji s kůrovcem dělat maximum. Nyní krajští radní schválili založení koordinační skupiny, která se této problematice bude věnovat po odborné stránce a bude prosazovat zájmy dotčených samospráv.

14.7.2021 - Liberecký, Středočeský kraj, Turnov a Mnichovo Hradiště bude spojovat pět společných témat. Územní změna se nechystá
LIBEREC (Liberecký kraj) - Na podzim minulého roku otevřeli zastupitelé v Mnichově Hradišti otázku možného připojení jejich města k Libereckému kraji. Blízkost ke krajskému městu Liberec, společná historie, provázanost díky Českému ráji a frustrace z minulého vedení Středočeského kraje vedly k prověření možnosti připojení Mnichova Hradiště právě k Libereckému kraji. Územní změna by ovšem nebyla ani jednoduchá, ani rychlá. V současné chvíli by vynaložené úsilí neodpovídalo přínosům pramenícím ze spojení. Prověřovací analýza však jasně ukázala témata, na kterých bude Liberecký kraj s Mnichovým Hradištěm, Turnovem a Středočeském krajem dále úzce spolupracovat.

14.7.2021 - Krkonoše lákají nejen na zimní sporty, ale i na tradiční horská řemesla
LIBEREC (Liberecký kraj) - Pohoří Krkonoše je nejčastěji spojováno se zimními sporty a především lyžováním. Turistická nabídka je tam ale mnohem pestřejší. Volný čas lze strávit pod střechou v suchu a po většinou i v teple. Stačí se jen vydat poznávat historii do Krkonošského muzea v Jilemnici, za tajemstvím výroby perličkových ozdob v Poniklé anebo do Harrachova na trojboj tradičních řemesel.

13.7.2021 - Konečně. Česko má nový stavební zákon pro 21. století
PRAHA (MMR ČR) - Česká republika se dočkala nového stavebního zákona. Ten přinese zrychlení a zefektivnění povolování výstavby. Každý stavebník tak bude do roka vědět, jestli může stavět, či nikoliv. Nový zákon rovněž zajistí konkurenceschopnost naší země vůči okolním státům a umožní využít vyjednaný rekordní bilion korun z Evropské unie na projekty, které vyžadují stavební povolení. Po podpisu prezidenta bude účinnost nabývat postupně. Plné nabytí účinnosti nastane 1. července 2023.

13.7.2021 - Komentář k vyšetřování případu pravděpodobného upytlačení rysa ostrovida, o kterém dnes informoval deník Právo
PRAHA (Hnutí DUHA) - Deník Právo dnes přinesl přelomové informace v historii vyšetřování případů pytláctví chráněných šelem v České republice. Celní správa koncem června zabavila při domovní prohlídce na Klatovsku mrtvého rysa. Muž, který chráněnou šelmu uchovával, je v současné době vyšetřován pro podezření z pytláctví této šelmy. Zároveň je však důležité uvědomit si, že i držení a manipulace s tímto chráněným živočichem je bez patřičných výjimek ilegální.

13.7.2021 - Stavební zákon utrpěl v Senátu Waterloo. SPOLU ho nepodpoříme ani v Sněmovně
PRAHA (Koalice SPOLU) - Koalice SPOLU nadále říká jasné NE novému stavebnímu zákonu, který poslancům jednoznačně vrátil Senát. ODS, KDU-ČSL ani TOP 09 nedopustí ani záměr zlikvidovat dětské skupiny. Naopak jasnou podporu si podle středopravicové koalice zaslouží další senátní vratka, novela o pedagogických pracovnících. Ta by měla garantovat učitelům 130 procent průměrné mzdy.

13.7.2021 - Dan Ramzer: V kauze Turów ODS podporuje dohodu mezi Českem a Polskem
PRAHA (ODS) - Dnes probíhá zatím poslední jednání expertních týmů vlád Česka a Polska s ohledem na zákaz těžby uhlí v polském dole Turów, který těsně sousedí s hranicí na území Libereckého kraje. Cílem již několikáté schůzky je vyjednání podmínek, za kterých vláda ČR, krajská a místní samospráva budou polské vládě a státní polské energetické společnosti PGE tolerovat pokračování těžby uhlí v dolu Turów.

13.7.2021 - Ve Škodově paláci se konal 2. magistrátní SWAP
PRAHA (Hl. město Praha) - V rámci projektu „Magistrát bez odpadu“ se uskutečnil již druhý SWAP, tedy výměna oblečení, knih a drobných předmětů z domácnosti. Akce se konala v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici pod záštitou týmu SWAP PRAGUE.

12.7.2021 - Dobrovolníci z Česka a Španělska přijeli pomáhat na ekologický statek v Českých Kopistech
Praha 2 (INEX - Sdružení dobrovolných aktivit) - České Kopisty (12. 7. 2021): od 11. do 25. července tráví skupina 7 dobrovolníků dva týdny ekologickým zemědělstvím v Českých Kopistech poblíž historického města Terezín v severních Čechách. Workcamp pořádá INEX-sdružení dobrovolných aktivit a Svobodný statek na soutoku o. p. s., který je členem komunitního hnutí Camphill.

12.7.2021 - Holešovice a Karlín propojí nová lávka HolKa, Praha vybrala zhotovitele
PRAHA (Hl. město Praha) - Rada hlavního města Prahy dnes rozhodla o výběru dodavatele stavby lávky Holešovice-Karlín (HolKa). Stala se jím společnost Skanska, která ve výběrovém řízení nabídla cenu 298 035 236 Kč bez DPH.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 876 | Další