ecomonitor.cz
verze pro tisk
20.2.2019 - Nedaleko České Kamenice srazilo auto vlčici
ČESKÁ KAMENICE (AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko a projekt OWAD) - Mrtvá vlčice byla nalezena včera ráno nedaleko České Kamenice na Děčínsku. Protože se objevilo podezření na prašivinu, byla převezeno na Státní veterinární ústav v Praze, kde ve spolupráci s vědci z České zemědělské univerzity proběhne pitva. Budou provedeny i genetické analýzy a prověří se, zda zvíře skutečně trpělo prašivinou, testy též prověří možnost nákazy vzteklinou.

20.2.2019 - Projednávání návrhu nové zonace se těší zájmu veřejnosti
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP v těchto týdnech intenzivně jedná s představiteli místních samospráv a dalšími členy Rady KRNAP o návrhu nové zonace Krkonošského národního parku. Návrhy představujeme také veřejnosti na třech seminářích. První - ve vrchlabském Krtku - proběhl včera. Další se uskuteční ve čtvrtek 21. února v hornomaršovské škole a v úterý 26. února v kině v Jablonci nad Jizerou. Semináře začínají vždy v 17 hodin.

20.2.2019 - Loni opět vzrostl vývoz elektřiny. Vyvážíme své zdraví. Je potřeba zavírat uhelné elektrárny
PRAHA (Hnutí DUHA) - O necelou terawatthodinu (z 13 na 13,9 TWh, tedy o 7 %) vzrostl čistý export elektřiny z ČR (tedy přebytek vývozu nad dovozem elektřiny). Ukazuje to čerstvá zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR, kterou vydává Energetický regulační úřad [1]. Přitom domácí spotřeba o 0,33 TWh vzrostla. Za přebytkem stojí hlavně vyšší výroba v jaderných elektrárnách.

20.2.2019 - Think tank hnutí Starostové a nezávislí je na světě
PRAHA (STAN) - Think-tank s názvem „Institut moderní politiky - iSTAR“ chce jasně pojmenovat a propagovat centristickou politiku a hlavně propojovat politiky, odborníky a širokou veřejnost.

20.2.2019 - V Etiopii se místní obyvatelé učí lépe starat o svou krajinu
PRAHA (Česká rozvojová agentura) - V mnoha oblastech Etiopie se místní obyvatelé potýkají s výrazným nedostatkem povrchových zdrojů vody a erozí, jež mají za následek nízkou úrodnost půd, omezenou potravinovou bezpečnost a následně i vysoký výskyt podvýživy. ČRA proto ve 14 kebelích okresů Alaba a Senkura v etiopském regionu Jižních národů, národností a lidu podporuje projekt, jehož cílem je posílit systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji, což povede ke zvýšení ekologické stability a rozvoji udržitelné obživy. To vše s důrazem na aktivní zapojení místní lidí.

19.2.2019 - Poslanci dnes diskutují o českých lesích: rajonizaci zásahů a penězích pro vlastníky
PRAHA (Hnutí DUHA) - Podvýbor pro lesní hospodaření Poslanecké sněmovny dnes jedná o novele lesního zákona předložené do zrychleného legislativního procesu. Měla by usnadnit přesuny lidí a techniky při zvládání kalamity, takzvanou rajonizaci lesů podle míry jejich napadení kůrovcem [1]. Hnutí DUHA navrhlo takový postup již v červnu minulého roku v balíčku řešení pro zdravé lesy [2]. Přestože se jedná o správný krok, dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity nemusí zabránit.

19.2.2019 - Elektrárny, politici a nevládní organizace dnes jednají o výjimkách z limitů pro znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Dnes odpoledne se uskuteční 2. jednání pracovní skupiny, kterou zřídilo Ministerstvo životního prostředí na přání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a která jedná o možnosti plošně omezit výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší uhelných elektráren a tepláren.

19.2.2019 - Odborníci: Udržitelnost může spojovat lidi
PRAHA (STAN) - Problematika strategického plánování a udržitelného rozvoje není v České republice brána dostatečně vážně. Shodli se na tom odborníci, kteří se zúčastnili semináře Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj.

18.2.2019 - Rozhodli jsme se hledat to, co nás spojuje!
PRAHA (Strana zelených) - Je snadné hledat rozdíly, my se rozhodli hledat to, co nás spojuje!

18.2.2019 - 22 uhelných miliard zmizelo v daňovém ráji. Stát nedostal od Pavla Tykače za své uhlí ani miliardu. Umožní dnes vláda zvýšení těžebních poplatků?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Dnes před jednáním vlády popíjel koktejl před její budovou uhlobaron, uvelebený na lehátku ve stínu palmy, spolu s uhlím. To sice patří státu, ale užitek přináší hlavně jemu. Recesistický výjev doplňovala hesla jako: "Tykač = 22 miliard, stát = 0,8 miliardy. To chceme?" nebo "Vládní křižovatka: uhlí - 19. století. Obnovitelné zdroje - 21. století." Vláda má totiž dnes na programu jednání novelu horního zákona.

18.2.2019 - Analýza: Obce mohou vytřídit až 80% odpadu, který produkují!
Brno (Institut cirkulární ekonomiky) - Čtyři pětiny odpadů vyprodukovaných v obcích lze vytřídit. Vyplývá to z analýz, které provedli zástupci Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a společnosti JRK ČR. Analýzy proběhly v obcích zařazených do projektu Obce bez odpadu.

18.2.2019 - Unikátní výzkum doložil, co se děje s rybami při zásazích do vodních toků
Praha (AOPK ČR) - Více než šest stovek ryb zkoumal unikátní výzkumný projekt na horských potocích v Beskydech. Odborníci zjišťovali, co se děje s vrankami pruhoploutvými a pstruhy obecnými, když do koryta potoka vejde těžká technika, jako jsou bagry a nákladní auta. Zkoumali také, jak se změní dno potoka, a vliv na bezobratlé živočichy.

15.2.2019 - Stát už přišel o patnáct miliard kvůli nízkým těžebním poplatkům. Ukončí vláda další ztráty? Nová analýza dokládá, že zvýšení těžaře nepoloží
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - V pondělí vláda projedná návrh novely horního zákona. Umožní zrušit moratorium na zvyšování poplatků z vydobytých nerostů [1], které státu odvádějí těžební společnosti. Analýza údajů z výročních zpráv hnědouhelných těžebních firem ukazuje, že nízké poplatky z vydobytého hnědého uhlí (1,5 % tržní ceny do roku 2016 a cca 3,5 % od roku 2017) přinesly státu 2,3 miliardy korun za vytěžení jeho majetku. Při sazbě 10 %, což je dle horního zákona maximum, stát by získal v období 2009-2017 17,4 mld. Kč, tedy o 15 miliard více [2]. Shrnutí analýzy je přílohou tiskové zprávy a ke stažení zde:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/shrnuti-analyzy-vyrocnich-zprav-ceskych-hnedouhelnych-spolecnosti-2009-2017


14.2.2019 - Europoslanci hlasovali pro podporu biodiverzity
BRUSEL (Česká společnost ornitologická) - Europoslanci Výboru pro životní prostředí se při hlasování o reformě zemědělské politiky EU přiklonili na stranu ochrany přírody a požadují, aby 15 miliard EUR šlo na podporu biodiverzity. Je to velmi důležitý krok při jednání o reformě Společné zemědělské politiky EU, která dosud zemědělce chránící přírodu nepodporovala dostatečně.

14.2.2019 - Největšími českými slídily za rok 2018 jsou Facebook, Finanční správa ČR, inteligentní vysavač a Petr Stuchlík.
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Výsledky čtrnáctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) - anticen pro největší slídily byly dnes vyhlášeny v Praze. Devítičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků nebo novinářů vybírala vítěze z nominací zaslaných širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali: Facebook, Finanční správa ČR, společnost iRobot a Petr Stuchlík. Jediná pozitivní cena Edwarda Snowdena pak putovala spotřebitelské organizaci BEUC. Soutěž, která má své kořeny ve Velké Británii, pořádá nevládní organizace Iuridicum Remedium již od roku 2005.

14.2.2019 - Dohoda o autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji se rýsuje
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Jednání o nových smluvních podmínkách na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji pokračují. Krajský úřad obdržel dokumenty s informacemi o nákladových cenách a organizuje schůzky se zástupci dopravních firem. První jednání se uskuteční 18. a 20. února.

14.2.2019 - Projekt ConnectGREEN: ochrana přírody a územní plánovači budou spolupracovat ve snaze o zachování přírody v karpatském regionu
Praha (AOPK ČR) - První národní setkání k projektu ConnectGREEN proběhne 19. února ve Vsetíně. Bude tu představen návrh Metodiky na identifikaci migračních koridorů v Karpatech. Hlavním cílem projektu je zachování a zlepšení propojení přírodních habitatů (zejména lokalit Natura 2000 a dalších chráněných oblastí) v karpatském regionu.

14.2.2019 - V hlavní roli dalšího dílu seriálu o určování druhů dřevin je lípa
Strnady (VÚLHM) - Nejen pro lesníky a odbornou lesnickou veřejnost, ale pro všechny, kdo rádi chodí do přírody, je určena nová praktická metodická příručka pro určování druhů lip. Stejně jako již dříve vydané návody na určování domácích druhů dubů, bříz, olší, topolů a jilmů ji vypracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., i tentokrát na základě podnětu pracovníků LČR, s. p.

14.2.2019 - Vláda ČR by měla lépe využívat expertní materiály OECD, říká Pirátka Balcarová na jednání OECD v Paříži
PAŘÍŽ (Pirátská strana) - Právě probíhajících Parlamentních dnů OECD se účastní i Pirátka Dana Balcarová. Na zasedání Výboru pro životní prostředí (EPOC) OECD jedná s experty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Balcarová říká, že data a analýzy OECD chce využít ve prospěch ochrany životního prostředí v ČR.

14.2.2019 - V Praze se meziročně sesbíralo téměř dvojnásobné množství kovových obalů
Praha (Pražské služby, a.s.) - Šedě zbarvené kontejnery se v ulicích metropole poprvé objevily v roce 2013. Zhruba rok trvající pilotní projekt byl zaměřen pouze na sběr nápojových plechovek. Projekt recyklace kovových obalů odstartoval v polovině roku 2016. Za tu dobu se jich sesbíralo přes 427 tun.

13.2.2019 - Druhý projekt P. Poce: do evropského monitoringu se zapojí i Češi ze Společnosti pro ochranu motýlů
BRUSEL (ČSSD) - V bruselských kruzích je Pavel Poc jednou z nejvlivnějších osobností, které se zabývají stavem životního prostředí. Europoslanec nedávno prosadil iniciativu, do které se zapojí i česká Společnost pro ochranu motýlů.

13.2.2019 - Nejnovější čísla Arniky právě k mání
Mariánské Lázně (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) - Příznivci přírody a historie Karlovarského kraje, kterým se ještě nedostalo do rukou poslední vydání časopisu Arnika z roku 2018, mají možnost si ho vyzvednout v některém z distribučních míst nebo přečíst elektronicky kdykoliv na internetu. Časopis Arnika se zaměřuje na nejzajímavější události a nejnovější objevy ze Slavkovského lesa a Karlovarského kraje za uplynulý rok, především z oblasti přírodních věd, ochrany přírody, vlastivědy a historie.

12.2.2019 - Skialpinisté v okolí Plešného jezera v mnohých případech porušují zákon
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Skvělé sněhové podmínky letošní zimy zaručují perfektní zážitky všem vyznavačům zimních sportů. Na Šumavě toho využívají jak běžkaři, sjezdoví lyžaři a také skialpinisté. Až stovky skialpinistů týdně vyráží na hraniční část Šumavy do okolí Plechého, Třístoličníku a Plešného jezera. Mnozí ale nectí zákony a vstupují do klidových zón, kde jim hrozí nejen pokuta, ale také zranění.

12.2.2019 - P. Poc: Zatajování studií o nepříznivých dopadech pesticidů, GMOs, nebo éček je konec
BRUSEL (ČSSD) - V pondělí 11. února byla v rámci trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady přijata provizorní dohoda revize Obecného potravinového práva v EU. Českou stopu do ní otiskl europoslanec Pavel Poc, který byl jejím stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů. Byla to právě jeho frakce, která požádala na plenárním hlasování o mandát k vyjednávání s Radou poté, co se ho zpravodajka z Evropské lidové strany rozhodla zablokovat. Dohodu z trialogu má Evropský parlament stvrdit na plenárním hlasování v březnu.

12.2.2019 - TOP 09 opět žádá o předřazení novely zpřísňující tresty za týrání zvířat
PRAHA (TOP 09) - Již loni v červnu předložila TOP 09 novelu trestního zákona, která výrazně zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Od té doby proběhly tři pokusy o pevné zařazení tohoto bodu na program jednání sněmovny. Ani v jednom případě vládní koalice tento návrh nepodpořila. Dnes bude první místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová opět navrhovat zařazení projednání této novely na probíhající schůzi.

12.2.2019 - Udělali jsme první krok v reformě státu tak, aby stát sloužil lidem, ne lidé státu
PRAHA (ODS) - Občanští demokraté před zasedáním Poslanecké sněmovny představili první konkrétní návrhy na reformu státu, podle které má stát sloužit lidem, nikoli lidé státu. Návrh se týká vytvoření seznamu povinností, které pro občana, živnostníka či ředitele školy vyplynou z nově přijímaných zákonů. Sérii návrhů představila ODS také pro zrychlení stavebního řízení, které v České republice patří mezi nejdelší na světě. Poslanec ODS Vojtěch Munzar znovu navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitosti a poslankyně Veronika Vrecionová pokračuje v návrzích v boji se suchem.

12.2.2019 - Perspektivy vlakové dopravy
Praha (Zvonečník, z.s.) - Vlaková doprava je perspektivním způsobem přepravy větších množství cestujících z regionů a v metropoli. Zvonečník oceňuje přístup Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v přípravě projektů S-Metra a zlepšení dopravní infrastruktury a spolupráci se Správou železniční dopravní cesty. Význam má nejen spojení metropole s regiony, ale prostřednictvím velmi rychlých tratí také s Evropou.

11.2.2019 - O kácení v rezervaci Rejvíz musí Správa CHKO Jeseníky rozhodnout znovu. Ekologické organizace žádají Správu, aby zrušila povolení k ničivým zásahům i v dalších cenných oblastech Jeseníků
JESENÍK (Hnutí DUHA a Společnost přátel Jeseníků) - Správa CHKO Jeseníky znovu rozhoduje o kácení a použití jedovatých chemikálií v Národní přírodní rezervaci Rejvíz [1]. Ekologické organizace v této souvislosti vyzvaly Správu k úplnému zastavení škodlivých zásahů nejen na Rejvízu, ale i v dalších rezervacích a k jejich omezení také v prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti. Varovaly, že při rozšíření kůrovcové kalamity nesmí dojít v chráněné oblasti a v rezervacích k vykácení lesů tak, jako se to stalo v hospodářských lesích v předhůří Jeseníků.

11.2.2019 - Avízo: Tisková konference (Iuridicum Remedium, z. s.) | Vyhlášení Big Brother Awards 2018
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - 14. února 2019 od 10 hodin vyhlásíme vítěze 14. ročníku Big Brother Awards v kavárně Cross Clubu (Plynární 1096/23, Praha 7)

11.2.2019 - Pospíšil vyzývá poslance, aby podpořili zpřísnění trestů za týrání zvířat
PRAHA (TOP 09) - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vyzývá poslance ostatních parlamentních stran, aby v úterý podpořili zařazení novely trestního zákoníku zpřísňující tresty za týrání zvířat k projednání v Poslanecké sněmovně.

10.2.2019 - Zvrat ve 22-leté pražské kauze H-Systému?
Hollywood, Florida (American Common-Law Guild) - Miliardová kauza a její průlomový, nečekaný, ba revoluční zvrat. Zvítězí po velkém boji konečně právo, zákon, rozum a spravedlnost nad spletí spiknutých a nelítostných paragrafů?

8.2.2019 - Zájezd na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse) 2019
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Již tradičně organizuje ECČB ve spolupráci s Messe Wels jednodenní autobusové zájezdy z Českých Budějovic do hornorakouského Welsu na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse). V letošním roce bude autobus vypraven pouze v pátek 1. března, zájemcům proto doporučujeme včasnou rezervaci.


8.2.2019 - Martin Kupka: Fikce souhlasu může pomoci zrychlit jednání s úřady. Vláda ale tento návrh ODS odmítá
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Vláda na svém dnešním jednání odmítla novelu správního řádu, kterou ODS předložila, a která zavádí tzv. obecnou fikci souhlasu pro správní řízení.

8.2.2019 - Ptáci ve městech strádají kvůli sázení exotických dřevin v parcích, omezují jejich zdroje potravy
MILOVICE (Česká krajina) - Ještě před několika staletími měly exotické druhy dřevin punc něčeho originálního a jedinečného. Bývaly ozdobou zámeckých parků a podobnou roli později hrály také u parků městských a v městské zeleni obecně.

8.2.2019 - Dana Balcarová: Doporučení OECD v oblasti životního prostředí by měla být inspirací pro vládu
PRAHA (Pirátská strana) - Tento týden jsem ve Výboru pro životní prostředí zajistila telekonferenci se zpracovateli zprávy Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018. Za OECD, která za zprávou stojí, se pomocí interaktivní obrazovky zúčastnila schůze výboru koordinátorka hodnocení České republiky Fréderique Zegel. Z konferenční místnosti kanceláře OECD v Paříži zprávu odprezentovala a také představila některá z 46 doporučení pro Českou republiku vypracovaná týmem expertů OECD.

8.2.2019 - Piráti podepsali společný program evropských pirátských stran
LUCEMBURK (Pirátská strana) - Svůj podpis pod společný program evropských pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu dnes na setkání v Lucemburku připojili i zástupcí České pirátské strany. České Piráty na setkání Evropské pirátské strany kromě jiných reprezentoval lídr české kandidátky Marcel Kolaja a dvojka na kandidátce a předsedkyně Evropské pirátské strany Markéta Gregorová.

8.2.2019 - Systém evidence odpadů v Hlásné Třebaňi uspěl v soutěži Zlatý erb
Brno (meneodpadu) - Jednu z nejlepších elektronických služeb pro občany má obec Hlásná Třebaň. Ta výrazně uspěla v soutěži Zlatý erb s chytrým systémem evidence odpadů ECONIT.

7.2.2019 - Change – životní hodnoty ve změnách klimatu
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice, z.s.) - Česko-rakouská interaktivní výstava „Change - životní hodnoty ve změnách klimatu“ se v prosinci 2018 přestěhovala z Windhaagu bei Freistadt do Českých Budějovic, kde bude zejména školním kolektivům bezplatně k dispozici do poloviny dubna 2019.

7.2.2019 - Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům. Miliardy z evropských fondů míří na efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, na snížení emisí z průmyslové výroby v uhelných regionech, rekultivaci starých skládek i posílení péče o přírodu.

7.2.2019 - Jan Nezhyba, garant pro životní prostředí: Nová spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě budí emoce
HAVÍŘOV (Pirátská strana) - Avizovaný a momentálně schvalovaný záměr společnosti SUEZ na novou spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě jitří vášně a budí obavy. Každý nový zdroj znečištění, který má v Ostravě vzniknout, přivádí lidi skoro k šílenství. Každý, kdo alespoň rámcově sleduje situaci na Ostravsko-Karvinsku, musí toto znepokojení chápat.

6.2.2019 - Na Úřadu vlády se podruhé sešla Národní koalice pro boj se suchem
PRAHA (MŽP ČR) - Přestože je Česko aktuálně zasypáno bohatou sněhovou pokrývkou, která postupně doplňuje nejenom naše přehrady, ale i stavy podzemních vod, 21% území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50% mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Jedná se zejména o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí. Zatím není jasné, zda nás i v roce 2019 nečeká další ze suchých roků, které zažíváme v posledních letech. Prvním vodítkem a startovací pozicí pro odhad možného vzniku sucha bude konec zimy a tání sněhu. To se v půdě a podzemních vodách doplňují zásoby vody. Vedle toho je pro boj se suchem klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Richard Brabec proto svolal na druhé jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem, aby společně zhodnotili kroky státu, které nás na sucho, jako jeden z projevů klimatické změny, postupně přizpůsobují.

6.2.2019 - Veronika Vrecionová: Dovozu zkaženého masa předejdeme podporou malých domácích zemědělců
PRAHA (ODS) - Česká republika by měla přestat blokovat zastropování zemědělských dotací a podpořit malé české zemědělce. Jenom tak můžeme předejít dovozu nekvalitních potravin.

5.2.2019 - Elfmark: Zachovejme vlka jako symbol ochránce lesa
PRAHA (Pirátská strana) - Pirátský poslanec František Elfmark uspořádal dnes pod záštitou Výboru pro životní prostředí kulatý stůl věnovaný výskytu vlků na území České republiky. Debaty se zúčastnili zástupci z Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, hnutí DUHA, Zemědělské univerzity a Svazu chovatelů ovcí a koz. Řečníci diskutovali především o tom, zda vlci patří na české území, zda mají mít volný prostor k životu nebo jestli mají být zavedeny zóny a jejich kvóty.

5.2.2019 - Kotlíkové půjčky jsou správný krok. Stále však chybí motivace k opouštění uhlí v domácích kotlích
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil program výhodných půjček ke kotlíkovým dotacím [1]. Je to věc, která doposud chyběla, a jde zároveň i o jeden z bodů komplexního programu vyčištění ovzduší od zplodin domácích kotlů a kamen, který Hnutí DUHA navrhlo loni v listopadu [2]. Stále však chybí, aby stát motivoval domácnosti k opouštění uhlí jako paliva zodpovědného za většinu znečištění ovzduší prachem a také za emise skleníkových plynů.

5.2.2019 - MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Mezi tři kraje rozdělí 740 milionů korun
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, pro které byly dosud vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou. Na nový pilotní program ministerstvo vyčlenilo celkem 740 milionů korun, které umožní přejít na ekologické topení minimálně sedmi tisícům domácností.

5.2.2019 - Ochránci soukromí předají anticeny největším slídilům za rok 2018
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe) předá mezinárodní anticeny Big Brother Awards (Ceny Velkého Bratra) v letošním 14. ročníku. Mezi nominovanými slídily jsou například Čína, Policie ČR, česká Finanční správa, velcí internetoví hráči jako Google a Facebook, ale i čipové platby na hudebních festivalech nebo snahy zavádět kamerové systémy do škol. Vítěze se veřejnost dozví na tiskové konferenci 14. února od 10.00 v pražském Cross Clubu.

5.2.2019 - Odstartovalo projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Po 18 měsících intenzivních příprav návrhu nové zonace Krkonošského národního parku je nyní Správa KRNAP připravena předstoupit s tímto materiálem před členy Rady KRNAP (zástupci obcí, vědci, horská služba, podnikatelské subjekty…), se kterými se na podobě nové zonace musí dohodnout. Až se tak stane, na dobu dalších 15 let bude jasné, které oblasti Krkonoš budou ponechány samovolnému vývoji, jaké části hor budou trvale opečovávány, nebo kde se budou snáze rozvíjet obce a města.

5.2.2019 - Velký karneval mezi loutkami
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi pořádá v pátek 15. února 2019 od 16 hodin „dvojitý“ karneval. Podvečer bude vyhrazen dětem, od 20 hodin pak nastane v Mydlářovském domě večírek pro dospělé nazvaný Chill Con Carneval.

5.2.2019 - Nový dotační program pomůže zmírnit dopady sucha
LIBEREC (Liberecký kraj) - Kraj každoročně vyhlašuje program, který podporuje výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pro rok 2019 je v něm pro žadatele připraveno celkem 18 milionů korun. Kraj se také snaží preventivně čelit hrozbě sucha, a proto připravil nový dotační program podporující zadržování vody v krajině ve výši 6 milionů korun. Rozhodnutí krajských radních musí ještě potvrdit zastupitelé na svém únorovém zasedání.

5.2.2019 - Přehrady se plní vodou, v případě letního sucha zajistí zásobování obyvatel i průmyslu
PRAHA (MZe ČR) - Významné vodní nádrže v České republice jsou připraveny v případě suchého léta bezproblémově zajistit zásobování obyvatel i průmyslu vodou. Vodohospodáři současně upravují stav vodní hladiny tak, aby v případě rychlého tání sněhu zajistili ochranu před povodněmi.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 804 | Další

Online diskuse
20.2.2019 - Nedaleko České Kamenice srazilo auto vlčici
ČESKÁ KAMENICE (AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko a projekt OWAD) - Mrtvá vlčice byla nalezena včera ráno nedaleko České Kamenice na Děčínsku. Protože se objevilo podezření na prašivinu, byla převezeno na Státní veterinární ústav v Praze, kde ve spolupráci s vědci z České zemědělské univerzity proběhne pitva. Budou provedeny i genetické analýzy a prověří se, zda zvíře skutečně trpělo prašivinou, testy též prověří možnost nákazy vzteklinou.

20.2.2019 - Projednávání návrhu nové zonace se těší zájmu veřejnosti
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Správa KRNAP v těchto týdnech intenzivně jedná s představiteli místních samospráv a dalšími členy Rady KRNAP o návrhu nové zonace Krkonošského národního parku. Návrhy představujeme také veřejnosti na třech seminářích. První - ve vrchlabském Krtku - proběhl včera. Další se uskuteční ve čtvrtek 21. února v hornomaršovské škole a v úterý 26. února v kině v Jablonci nad Jizerou. Semináře začínají vždy v 17 hodin.

20.2.2019 - Loni opět vzrostl vývoz elektřiny. Vyvážíme své zdraví. Je potřeba zavírat uhelné elektrárny
PRAHA (Hnutí DUHA) - O necelou terawatthodinu (z 13 na 13,9 TWh, tedy o 7 %) vzrostl čistý export elektřiny z ČR (tedy přebytek vývozu nad dovozem elektřiny). Ukazuje to čerstvá zpráva o provozu elektrizační soustavy ČR, kterou vydává Energetický regulační úřad [1]. Přitom domácí spotřeba o 0,33 TWh vzrostla. Za přebytkem stojí hlavně vyšší výroba v jaderných elektrárnách.

20.2.2019 - Think tank hnutí Starostové a nezávislí je na světě
PRAHA (STAN) - Think-tank s názvem „Institut moderní politiky - iSTAR“ chce jasně pojmenovat a propagovat centristickou politiku a hlavně propojovat politiky, odborníky a širokou veřejnost.

20.2.2019 - V Etiopii se místní obyvatelé učí lépe starat o svou krajinu
PRAHA (Česká rozvojová agentura) - V mnoha oblastech Etiopie se místní obyvatelé potýkají s výrazným nedostatkem povrchových zdrojů vody a erozí, jež mají za následek nízkou úrodnost půd, omezenou potravinovou bezpečnost a následně i vysoký výskyt podvýživy. ČRA proto ve 14 kebelích okresů Alaba a Senkura v etiopském regionu Jižních národů, národností a lidu podporuje projekt, jehož cílem je posílit systém komunitního hospodaření s přírodními zdroji, což povede ke zvýšení ekologické stability a rozvoji udržitelné obživy. To vše s důrazem na aktivní zapojení místní lidí.

19.2.2019 - Poslanci dnes diskutují o českých lesích: rajonizaci zásahů a penězích pro vlastníky
PRAHA (Hnutí DUHA) - Podvýbor pro lesní hospodaření Poslanecké sněmovny dnes jedná o novele lesního zákona předložené do zrychleného legislativního procesu. Měla by usnadnit přesuny lidí a techniky při zvládání kalamity, takzvanou rajonizaci lesů podle míry jejich napadení kůrovcem [1]. Hnutí DUHA navrhlo takový postup již v červnu minulého roku v balíčku řešení pro zdravé lesy [2]. Přestože se jedná o správný krok, dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity nemusí zabránit.

19.2.2019 - Elektrárny, politici a nevládní organizace dnes jednají o výjimkách z limitů pro znečištění ovzduší
PRAHA (Hnutí DUHA, Frank Bold, Greenpeace ČR a Zelený kruh) - Dnes odpoledne se uskuteční 2. jednání pracovní skupiny, kterou zřídilo Ministerstvo životního prostředí na přání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a která jedná o možnosti plošně omezit výjimky z nových limitů pro znečištění ovzduší uhelných elektráren a tepláren.

19.2.2019 - Odborníci: Udržitelnost může spojovat lidi
PRAHA (STAN) - Problematika strategického plánování a udržitelného rozvoje není v České republice brána dostatečně vážně. Shodli se na tom odborníci, kteří se zúčastnili semináře Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj.

18.2.2019 - Rozhodli jsme se hledat to, co nás spojuje!
PRAHA (Strana zelených) - Je snadné hledat rozdíly, my se rozhodli hledat to, co nás spojuje!

18.2.2019 - 22 uhelných miliard zmizelo v daňovém ráji. Stát nedostal od Pavla Tykače za své uhlí ani miliardu. Umožní dnes vláda zvýšení těžebních poplatků?
PRAHA (Hnutí DUHA) - Dnes před jednáním vlády popíjel koktejl před její budovou uhlobaron, uvelebený na lehátku ve stínu palmy, spolu s uhlím. To sice patří státu, ale užitek přináší hlavně jemu. Recesistický výjev doplňovala hesla jako: "Tykač = 22 miliard, stát = 0,8 miliardy. To chceme?" nebo "Vládní křižovatka: uhlí - 19. století. Obnovitelné zdroje - 21. století." Vláda má totiž dnes na programu jednání novelu horního zákona.

18.2.2019 - Analýza: Obce mohou vytřídit až 80% odpadu, který produkují!
Brno (Institut cirkulární ekonomiky) - Čtyři pětiny odpadů vyprodukovaných v obcích lze vytřídit. Vyplývá to z analýz, které provedli zástupci Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a společnosti JRK ČR. Analýzy proběhly v obcích zařazených do projektu Obce bez odpadu.

18.2.2019 - Unikátní výzkum doložil, co se děje s rybami při zásazích do vodních toků
Praha (AOPK ČR) - Více než šest stovek ryb zkoumal unikátní výzkumný projekt na horských potocích v Beskydech. Odborníci zjišťovali, co se děje s vrankami pruhoploutvými a pstruhy obecnými, když do koryta potoka vejde těžká technika, jako jsou bagry a nákladní auta. Zkoumali také, jak se změní dno potoka, a vliv na bezobratlé živočichy.

15.2.2019 - Stát už přišel o patnáct miliard kvůli nízkým těžebním poplatkům. Ukončí vláda další ztráty? Nová analýza dokládá, že zvýšení těžaře nepoloží
PRAHA (Hnutí DUHA a Greenpeace ČR) - V pondělí vláda projedná návrh novely horního zákona. Umožní zrušit moratorium na zvyšování poplatků z vydobytých nerostů [1], které státu odvádějí těžební společnosti. Analýza údajů z výročních zpráv hnědouhelných těžebních firem ukazuje, že nízké poplatky z vydobytého hnědého uhlí (1,5 % tržní ceny do roku 2016 a cca 3,5 % od roku 2017) přinesly státu 2,3 miliardy korun za vytěžení jeho majetku. Při sazbě 10 %, což je dle horního zákona maximum, stát by získal v období 2009-2017 17,4 mld. Kč, tedy o 15 miliard více [2]. Shrnutí analýzy je přílohou tiskové zprávy a ke stažení zde:
http://www.hnutiduha.cz/publikace/shrnuti-analyzy-vyrocnich-zprav-ceskych-hnedouhelnych-spolecnosti-2009-2017


14.2.2019 - Europoslanci hlasovali pro podporu biodiverzity
BRUSEL (Česká společnost ornitologická) - Europoslanci Výboru pro životní prostředí se při hlasování o reformě zemědělské politiky EU přiklonili na stranu ochrany přírody a požadují, aby 15 miliard EUR šlo na podporu biodiverzity. Je to velmi důležitý krok při jednání o reformě Společné zemědělské politiky EU, která dosud zemědělce chránící přírodu nepodporovala dostatečně.

14.2.2019 - Největšími českými slídily za rok 2018 jsou Facebook, Finanční správa ČR, inteligentní vysavač a Petr Stuchlík.
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Výsledky čtrnáctého ročníku Cen Velkého bratra (Big Brother Awards) - anticen pro největší slídily byly dnes vyhlášeny v Praze. Devítičlenná porota složená z odborníků na nové technologie, právníků nebo novinářů vybírala vítěze z nominací zaslaných širokou veřejností. Anticeny udělované ve čtyřech kategoriích získali: Facebook, Finanční správa ČR, společnost iRobot a Petr Stuchlík. Jediná pozitivní cena Edwarda Snowdena pak putovala spotřebitelské organizaci BEUC. Soutěž, která má své kořeny ve Velké Británii, pořádá nevládní organizace Iuridicum Remedium již od roku 2005.

14.2.2019 - Dohoda o autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji se rýsuje
HRADEC KRÁLOVÉ (Královéhradecký kraj) - Jednání o nových smluvních podmínkách na zajištění veřejné autobusové dopravy v Královéhradeckém kraji pokračují. Krajský úřad obdržel dokumenty s informacemi o nákladových cenách a organizuje schůzky se zástupci dopravních firem. První jednání se uskuteční 18. a 20. února.

14.2.2019 - Projekt ConnectGREEN: ochrana přírody a územní plánovači budou spolupracovat ve snaze o zachování přírody v karpatském regionu
Praha (AOPK ČR) - První národní setkání k projektu ConnectGREEN proběhne 19. února ve Vsetíně. Bude tu představen návrh Metodiky na identifikaci migračních koridorů v Karpatech. Hlavním cílem projektu je zachování a zlepšení propojení přírodních habitatů (zejména lokalit Natura 2000 a dalších chráněných oblastí) v karpatském regionu.

14.2.2019 - V hlavní roli dalšího dílu seriálu o určování druhů dřevin je lípa
Strnady (VÚLHM) - Nejen pro lesníky a odbornou lesnickou veřejnost, ale pro všechny, kdo rádi chodí do přírody, je určena nová praktická metodická příručka pro určování druhů lip. Stejně jako již dříve vydané návody na určování domácích druhů dubů, bříz, olší, topolů a jilmů ji vypracovali odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., i tentokrát na základě podnětu pracovníků LČR, s. p.

14.2.2019 - Vláda ČR by měla lépe využívat expertní materiály OECD, říká Pirátka Balcarová na jednání OECD v Paříži
PAŘÍŽ (Pirátská strana) - Právě probíhajících Parlamentních dnů OECD se účastní i Pirátka Dana Balcarová. Na zasedání Výboru pro životní prostředí (EPOC) OECD jedná s experty z oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Balcarová říká, že data a analýzy OECD chce využít ve prospěch ochrany životního prostředí v ČR.

14.2.2019 - V Praze se meziročně sesbíralo téměř dvojnásobné množství kovových obalů
Praha (Pražské služby, a.s.) - Šedě zbarvené kontejnery se v ulicích metropole poprvé objevily v roce 2013. Zhruba rok trvající pilotní projekt byl zaměřen pouze na sběr nápojových plechovek. Projekt recyklace kovových obalů odstartoval v polovině roku 2016. Za tu dobu se jich sesbíralo přes 427 tun.

13.2.2019 - Druhý projekt P. Poce: do evropského monitoringu se zapojí i Češi ze Společnosti pro ochranu motýlů
BRUSEL (ČSSD) - V bruselských kruzích je Pavel Poc jednou z nejvlivnějších osobností, které se zabývají stavem životního prostředí. Europoslanec nedávno prosadil iniciativu, do které se zapojí i česká Společnost pro ochranu motýlů.

13.2.2019 - Nejnovější čísla Arniky právě k mání
Mariánské Lázně (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) - Příznivci přírody a historie Karlovarského kraje, kterým se ještě nedostalo do rukou poslední vydání časopisu Arnika z roku 2018, mají možnost si ho vyzvednout v některém z distribučních míst nebo přečíst elektronicky kdykoliv na internetu. Časopis Arnika se zaměřuje na nejzajímavější události a nejnovější objevy ze Slavkovského lesa a Karlovarského kraje za uplynulý rok, především z oblasti přírodních věd, ochrany přírody, vlastivědy a historie.

12.2.2019 - Skialpinisté v okolí Plešného jezera v mnohých případech porušují zákon
VIMPERK (Správa NP Šumava) - Skvělé sněhové podmínky letošní zimy zaručují perfektní zážitky všem vyznavačům zimních sportů. Na Šumavě toho využívají jak běžkaři, sjezdoví lyžaři a také skialpinisté. Až stovky skialpinistů týdně vyráží na hraniční část Šumavy do okolí Plechého, Třístoličníku a Plešného jezera. Mnozí ale nectí zákony a vstupují do klidových zón, kde jim hrozí nejen pokuta, ale také zranění.

12.2.2019 - P. Poc: Zatajování studií o nepříznivých dopadech pesticidů, GMOs, nebo éček je konec
BRUSEL (ČSSD) - V pondělí 11. února byla v rámci trialogu Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady přijata provizorní dohoda revize Obecného potravinového práva v EU. Českou stopu do ní otiskl europoslanec Pavel Poc, který byl jejím stínovým zpravodajem za frakci Socialistů a demokratů. Byla to právě jeho frakce, která požádala na plenárním hlasování o mandát k vyjednávání s Radou poté, co se ho zpravodajka z Evropské lidové strany rozhodla zablokovat. Dohodu z trialogu má Evropský parlament stvrdit na plenárním hlasování v březnu.

12.2.2019 - TOP 09 opět žádá o předřazení novely zpřísňující tresty za týrání zvířat
PRAHA (TOP 09) - Již loni v červnu předložila TOP 09 novelu trestního zákona, která výrazně zpřísňuje tresty za týrání zvířat. Od té doby proběhly tři pokusy o pevné zařazení tohoto bodu na program jednání sněmovny. Ani v jednom případě vládní koalice tento návrh nepodpořila. Dnes bude první místopředsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová opět navrhovat zařazení projednání této novely na probíhající schůzi.

12.2.2019 - Udělali jsme první krok v reformě státu tak, aby stát sloužil lidem, ne lidé státu
PRAHA (ODS) - Občanští demokraté před zasedáním Poslanecké sněmovny představili první konkrétní návrhy na reformu státu, podle které má stát sloužit lidem, nikoli lidé státu. Návrh se týká vytvoření seznamu povinností, které pro občana, živnostníka či ředitele školy vyplynou z nově přijímaných zákonů. Sérii návrhů představila ODS také pro zrychlení stavebního řízení, které v České republice patří mezi nejdelší na světě. Poslanec ODS Vojtěch Munzar znovu navrhuje zrušení daně z nabytí nemovitosti a poslankyně Veronika Vrecionová pokračuje v návrzích v boji se suchem.

12.2.2019 - Perspektivy vlakové dopravy
Praha (Zvonečník, z.s.) - Vlaková doprava je perspektivním způsobem přepravy větších množství cestujících z regionů a v metropoli. Zvonečník oceňuje přístup Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy v přípravě projektů S-Metra a zlepšení dopravní infrastruktury a spolupráci se Správou železniční dopravní cesty. Význam má nejen spojení metropole s regiony, ale prostřednictvím velmi rychlých tratí také s Evropou.

11.2.2019 - O kácení v rezervaci Rejvíz musí Správa CHKO Jeseníky rozhodnout znovu. Ekologické organizace žádají Správu, aby zrušila povolení k ničivým zásahům i v dalších cenných oblastech Jeseníků
JESENÍK (Hnutí DUHA a Společnost přátel Jeseníků) - Správa CHKO Jeseníky znovu rozhoduje o kácení a použití jedovatých chemikálií v Národní přírodní rezervaci Rejvíz [1]. Ekologické organizace v této souvislosti vyzvaly Správu k úplnému zastavení škodlivých zásahů nejen na Rejvízu, ale i v dalších rezervacích a k jejich omezení také v prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti. Varovaly, že při rozšíření kůrovcové kalamity nesmí dojít v chráněné oblasti a v rezervacích k vykácení lesů tak, jako se to stalo v hospodářských lesích v předhůří Jeseníků.

11.2.2019 - Avízo: Tisková konference (Iuridicum Remedium, z. s.) | Vyhlášení Big Brother Awards 2018
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - 14. února 2019 od 10 hodin vyhlásíme vítěze 14. ročníku Big Brother Awards v kavárně Cross Clubu (Plynární 1096/23, Praha 7)

11.2.2019 - Pospíšil vyzývá poslance, aby podpořili zpřísnění trestů za týrání zvířat
PRAHA (TOP 09) - Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil vyzývá poslance ostatních parlamentních stran, aby v úterý podpořili zařazení novely trestního zákoníku zpřísňující tresty za týrání zvířat k projednání v Poslanecké sněmovně.

10.2.2019 - Zvrat ve 22-leté pražské kauze H-Systému?
Hollywood, Florida (American Common-Law Guild) - Miliardová kauza a její průlomový, nečekaný, ba revoluční zvrat. Zvítězí po velkém boji konečně právo, zákon, rozum a spravedlnost nad spletí spiknutých a nelítostných paragrafů?

8.2.2019 - Zájezd na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse) 2019
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice) - Již tradičně organizuje ECČB ve spolupráci s Messe Wels jednodenní autobusové zájezdy z Českých Budějovic do hornorakouského Welsu na Veletrh úspor energie (Energiesparmesse). V letošním roce bude autobus vypraven pouze v pátek 1. března, zájemcům proto doporučujeme včasnou rezervaci.


8.2.2019 - Martin Kupka: Fikce souhlasu může pomoci zrychlit jednání s úřady. Vláda ale tento návrh ODS odmítá
PRAHA (ODS) - ​​​​​​​Vláda na svém dnešním jednání odmítla novelu správního řádu, kterou ODS předložila, a která zavádí tzv. obecnou fikci souhlasu pro správní řízení.

8.2.2019 - Ptáci ve městech strádají kvůli sázení exotických dřevin v parcích, omezují jejich zdroje potravy
MILOVICE (Česká krajina) - Ještě před několika staletími měly exotické druhy dřevin punc něčeho originálního a jedinečného. Bývaly ozdobou zámeckých parků a podobnou roli později hrály také u parků městských a v městské zeleni obecně.

8.2.2019 - Dana Balcarová: Doporučení OECD v oblasti životního prostředí by měla být inspirací pro vládu
PRAHA (Pirátská strana) - Tento týden jsem ve Výboru pro životní prostředí zajistila telekonferenci se zpracovateli zprávy Hodnocení stavu a politik životního prostředí ČR 2018. Za OECD, která za zprávou stojí, se pomocí interaktivní obrazovky zúčastnila schůze výboru koordinátorka hodnocení České republiky Fréderique Zegel. Z konferenční místnosti kanceláře OECD v Paříži zprávu odprezentovala a také představila některá z 46 doporučení pro Českou republiku vypracovaná týmem expertů OECD.

8.2.2019 - Piráti podepsali společný program evropských pirátských stran
LUCEMBURK (Pirátská strana) - Svůj podpis pod společný program evropských pirátských stran pro volby do Evropského parlamentu dnes na setkání v Lucemburku připojili i zástupcí České pirátské strany. České Piráty na setkání Evropské pirátské strany kromě jiných reprezentoval lídr české kandidátky Marcel Kolaja a dvojka na kandidátce a předsedkyně Evropské pirátské strany Markéta Gregorová.

8.2.2019 - Systém evidence odpadů v Hlásné Třebaňi uspěl v soutěži Zlatý erb
Brno (meneodpadu) - Jednu z nejlepších elektronických služeb pro občany má obec Hlásná Třebaň. Ta výrazně uspěla v soutěži Zlatý erb s chytrým systémem evidence odpadů ECONIT.

7.2.2019 - Change – životní hodnoty ve změnách klimatu
České Budějovice (Energy Centre České Budějovice, z.s.) - Česko-rakouská interaktivní výstava „Change - životní hodnoty ve změnách klimatu“ se v prosinci 2018 přestěhovala z Windhaagu bei Freistadt do Českých Budějovic, kde bude zejména školním kolektivům bezplatně k dispozici do poloviny dubna 2019.

7.2.2019 - Další 3 miliardy z OPŽP mají snížit smog v uhelných regionech a posílit odolnost krajiny před ataky sucha
PRAHA (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na změnu klimatu, v boji proti suchu, za čistší ovzduší i přírodu. Právě vyhlašuje 8 nových dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí s celkovou alokací přes 3 miliardy korun, které pomohou zejména městům, obcím, různým veřejným subjektům, ale i výrobním podnikům. Miliardy z evropských fondů míří na efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, na snížení emisí z průmyslové výroby v uhelných regionech, rekultivaci starých skládek i posílení péče o přírodu.

7.2.2019 - Jan Nezhyba, garant pro životní prostředí: Nová spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě budí emoce
HAVÍŘOV (Pirátská strana) - Avizovaný a momentálně schvalovaný záměr společnosti SUEZ na novou spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě jitří vášně a budí obavy. Každý nový zdroj znečištění, který má v Ostravě vzniknout, přivádí lidi skoro k šílenství. Každý, kdo alespoň rámcově sleduje situaci na Ostravsko-Karvinsku, musí toto znepokojení chápat.

6.2.2019 - Na Úřadu vlády se podruhé sešla Národní koalice pro boj se suchem
PRAHA (MŽP ČR) - Přestože je Česko aktuálně zasypáno bohatou sněhovou pokrývkou, která postupně doplňuje nejenom naše přehrady, ale i stavy podzemních vod, 21% území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50% mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha. Jedná se zejména o vrty na Moravě, s výjimkou horských oblastí, a v Polabí. Zatím není jasné, zda nás i v roce 2019 nečeká další ze suchých roků, které zažíváme v posledních letech. Prvním vodítkem a startovací pozicí pro odhad možného vzniku sucha bude konec zimy a tání sněhu. To se v půdě a podzemních vodách doplňují zásoby vody. Vedle toho je pro boj se suchem klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí Richard Brabec proto svolal na druhé jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem, aby společně zhodnotili kroky státu, které nás na sucho, jako jeden z projevů klimatické změny, postupně přizpůsobují.

6.2.2019 - Veronika Vrecionová: Dovozu zkaženého masa předejdeme podporou malých domácích zemědělců
PRAHA (ODS) - Česká republika by měla přestat blokovat zastropování zemědělských dotací a podpořit malé české zemědělce. Jenom tak můžeme předejít dovozu nekvalitních potravin.

5.2.2019 - Elfmark: Zachovejme vlka jako symbol ochránce lesa
PRAHA (Pirátská strana) - Pirátský poslanec František Elfmark uspořádal dnes pod záštitou Výboru pro životní prostředí kulatý stůl věnovaný výskytu vlků na území České republiky. Debaty se zúčastnili zástupci z Ministerstva životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny, hnutí DUHA, Zemědělské univerzity a Svazu chovatelů ovcí a koz. Řečníci diskutovali především o tom, zda vlci patří na české území, zda mají mít volný prostor k životu nebo jestli mají být zavedeny zóny a jejich kvóty.

5.2.2019 - Kotlíkové půjčky jsou správný krok. Stále však chybí motivace k opouštění uhlí v domácích kotlích
PRAHA (Hnutí DUHA) - Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil program výhodných půjček ke kotlíkovým dotacím [1]. Je to věc, která doposud chyběla, a jde zároveň i o jeden z bodů komplexního programu vyčištění ovzduší od zplodin domácích kotlů a kamen, který Hnutí DUHA navrhlo loni v listopadu [2]. Stále však chybí, aby stát motivoval domácnosti k opouštění uhlí jako paliva zodpovědného za většinu znečištění ovzduší prachem a také za emise skleníkových plynů.

5.2.2019 - MŽP spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Mezi tři kraje rozdělí 740 milionů korun
PRAHA (MŽP ČR a SFŽP ČR) - Pořízení nového ekologického zdroje vytápění bude pro majitele rodinných domů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji nově jednodušší. Domácnosti, které nemají našetřeny prostředky na výměnu starého kotle, si budou moci dopředu požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, z níž výměnu zaplatí. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatí ani korunu navíc. Moderní ekologicky šetrné zdroje se tak stanou dostupné i pro domácnosti, pro které byly dosud vstupní náklady na nákup nového zdroje překážkou. Na nový pilotní program ministerstvo vyčlenilo celkem 740 milionů korun, které umožní přejít na ekologické topení minimálně sedmi tisícům domácností.

5.2.2019 - Ochránci soukromí předají anticeny největším slídilům za rok 2018
PRAHA (Iuridicum Remedium, z. s.) - Nezisková organizace Iuridicum Remedium (IuRe) předá mezinárodní anticeny Big Brother Awards (Ceny Velkého Bratra) v letošním 14. ročníku. Mezi nominovanými slídily jsou například Čína, Policie ČR, česká Finanční správa, velcí internetoví hráči jako Google a Facebook, ale i čipové platby na hudebních festivalech nebo snahy zavádět kamerové systémy do škol. Vítěze se veřejnost dozví na tiskové konferenci 14. února od 10.00 v pražském Cross Clubu.

5.2.2019 - Odstartovalo projednávání návrhu nové zonace Krkonošského národního parku
VRCHLABÍ (Správa KRNAP) - Po 18 měsících intenzivních příprav návrhu nové zonace Krkonošského národního parku je nyní Správa KRNAP připravena předstoupit s tímto materiálem před členy Rady KRNAP (zástupci obcí, vědci, horská služba, podnikatelské subjekty…), se kterými se na podobě nové zonace musí dohodnout. Až se tak stane, na dobu dalších 15 let bude jasné, které oblasti Krkonoš budou ponechány samovolnému vývoji, jaké části hor budou trvale opečovávány, nebo kde se budou snáze rozvíjet obce a města.

5.2.2019 - Velký karneval mezi loutkami
CHRUDIM (Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi) - Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi pořádá v pátek 15. února 2019 od 16 hodin „dvojitý“ karneval. Podvečer bude vyhrazen dětem, od 20 hodin pak nastane v Mydlářovském domě večírek pro dospělé nazvaný Chill Con Carneval.

5.2.2019 - Nový dotační program pomůže zmírnit dopady sucha
LIBEREC (Liberecký kraj) - Kraj každoročně vyhlašuje program, který podporuje výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Pro rok 2019 je v něm pro žadatele připraveno celkem 18 milionů korun. Kraj se také snaží preventivně čelit hrozbě sucha, a proto připravil nový dotační program podporující zadržování vody v krajině ve výši 6 milionů korun. Rozhodnutí krajských radních musí ještě potvrdit zastupitelé na svém únorovém zasedání.

5.2.2019 - Přehrady se plní vodou, v případě letního sucha zajistí zásobování obyvatel i průmyslu
PRAHA (MZe ČR) - Významné vodní nádrže v České republice jsou připraveny v případě suchého léta bezproblémově zajistit zásobování obyvatel i průmyslu vodou. Vodohospodáři současně upravují stav vodní hladiny tak, aby v případě rychlého tání sněhu zajistili ochranu před povodněmi.

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 804 | Další